שיבה

השער "שיבה", פורש את הסיפור הקוסמי רחב היריעה, העומד מאחורי עולם ארץ והמרחבים המקושרים אליו ומנגיש עקרונות וערכים קוסמיים אל האנושות. ניתן לנווט בין החבילות התודעה המצויות בשער זה, באופן שאינו ליניארי ובכך לנוע בספיראלת ההתפתחות וההתעלות, בהתאם לגוון האישי, סף התודעה בזמן הווה נתון, הרצון הפעיל ומשאלת הלב. זהו מידע קוסמי ומרובד, אשר צפונים בו תודעה ורטט, הפותחים בפני הקורא וההוגה צוהר לאנושיות חדשה, שיש בה פרספקטיבה רעננה, שחרור מטעני עבר, ועירור זיכרון קדמון של המהות האלוהית הטמונה בבני האנוש.

מדפים