רוח, מדע וחברה

שער רוח,מדע וחברה, משלב הבנות מהות קוסמיות בידע הנובע ממחקרים מדעיים ופרסומים מרחבי הרשת. שער זה, פותח צוהר להתבוננות חדשה על תופעות במרחב ועל המדע המוכר ומביא פרפסקטיבה קוסמית, המחברת את עולם התוצאות הגשמי, הנמדד במדדים גלויים לעין ומוחשיים, לעולם סיבות רחב, הנעוץ במרחבים הקוסמיים של הכלל יקום, שעולם ארץ הינו חלק מזערי ממנו.

פרסומים נבחרים