טיפול וחניכה

תהליכי החניכה, ההתאמה והטיפול, ניזונים ממערכת פתרונות עשירה וענפה, אשר חיה ופועמת וקיימת ברשת התודעה של הפשטות שבאלוהות, שהינה רשת אנושית, מודעותית, תודעתית ותדרית, המחוברת לשער הלוהאר. תהליכים אלה מאפשרים לבטא האצה, שבסיסיה איתנים. התפתחות זו נעשית בשלבים ובדרגות תהודה, המאפשרות תנועה מתוך נקודת ההתפתחות האישית אל עבר מדרגת התפתחות חדשה, אשר תכליתה מימוש מועצם. לתהליך ההתפתחות שלושה שלבים, אשר בהם נע האדם מן האישי והאנושי אל הבלתי אישי והקוסמי. שלבים אלה מגשרים גבוה אל נמוך, נשמה אל נפש ואדם.

פרסומים נבחרים

משאלת לב

מהות החניכה

מהות החניכה, כיצד היא מבוטאת ברחבי הבריאה, ומה נדרש להתקיים על מנת לאפשר לתהליך להתקיים.
קרא עוד ›

מעגלי חניכה

מהותם של מעגלי החניכה המובילים בציר שבין המיקרו למקרו ובין האישי לעל אישי ויוצרים בסיס לתנועה כקבוצת התפתחות.
קרא עוד ›