מתודעה למודעות

11.11.2019

רבים מתייחסים לתאריך כאל שער אנרגטי מיוחד, כשלמעשה זהו שער אחד מיני רבים המתעצם מתוקף יחסי הגומלין עמו. ע"י שימת הלב וכוחות הבריאה המופנים כלפיו.
קרא עוד ›

דלתות תפישת המציאות

דלתות התפישה מבקשות להיפתח. המפתח מצוי בידינו. דבר אינו מוחלט או קבוע, החיים הינם רצף של אפשרויות הנחשפות בפנינו, אם רק נאפשר זאת.
קרא עוד ›

עמודים