מגשרי העולמות

מגשרי העולמות - תמיכת הגשר בין העולמות באמצעות שליטה בשדות אנרגיה

חבילת תודעה מסדרת מגשרי העולמות, על היכולת לשלוט בשדות אנרגיה טעונים וליצור טרנספורמציה למטען הטמון בהם, על מחוייבותם של מגשרי העולמות לאחזקת הגשר הפרוש בין הממד השלישי וכדור הארץ לבין הממד החמישי ו"כדור הארץ החדש"
קרא עוד ›
גשרים של אהבה

גשרים של אהבה

על פערים וגשרים - מגשרי העולמות של הלוהאר יוצרים גשר פנימי, השלמה של רצפים מורפו-גנטיים חסרים ופרישה של מערך הדהוד עצום בעבור האנושות
קרא עוד ›

עמודים