מפגשי מבוא

רשימת קבוצות חדשות של "התוכנית להכשרת שליחים" שנפתחות ברחבי הארץ ואונליין, וניתן להצטרף אליהן למפגש היכרות ונסיון