מפגשי מבוא

דרך הפשטות שבאלוהות - רשימת מפגשי המבוא והקבוצות החדשות שמתחילות את לימודי המודול הראשון של "התוכנית להכשרת שליחים"