מודול 4

במודול הרביעי מציגה עצמה הליבה המרכזית ומתחילה בחניכה ישירה של המשתתפים בתהליכי ההכשרה של התכנית להכשרת שליחים ודרך הפשטות שבאלוהות.
במדרגה זו, מביאה הליבה המרכזית תודעה עתידנית ומושיטה כלים טכנולוגיים, המאפשרים חיבור ליכולות בריאה ותכנות פנימיים, באמצעות רובדי ה-DNA, שהינם ערוצי תודעה ותעבורת נתונים מגוונים ובין ממדיים, המצויים בכל אחד ואחד מבני האנוש, כאשר חלקם במצב רדום ובלתי פעיל.

נתיב
מנחה
מיקום
יום בשבוע
זמן
טלפון
סטטוס
להעז לחלום
מנחה: 
צוות להעז לחלום
מיקום: 
כורזים
יום בשבוע: 
ראשון
זמן: 
ערב
דוא"ל: 
סטטוס: 
לא ניתן להצטרף