6 מוקדי התמרה גרעינית באנושות במעבר לעידן החדש

מחולל אוניברסיטה

שיבה

פריסות קלפים

והבנות בנושא מעבר לקיימות

מתוך מעגלי השע"ר בנתיב לצאת מהסיפור יוני 2013

 

"…אנו אומרים, כי שערי הלוהאר פתוחים, בעבור כל מי אשר יחפוץ בכך ויתאם עצמו  לשדה המאוחד, עקרונותיו וערכיו. ובכך, שלום פנימי, פוגש שלום עם האחרים, במחול אלמותי, שיש בו התפתחות-על למען הכלל, כבוראים שותפים, המשתפים נתונים, המאירים את אותם מכמנים של זיכרון קדמון ומבטאים עצמיותם הקוסמית על פני האדמה, כשגרירים של רצון טוב, מגשרי עולמות, מביעי האהבה הקוסמית עלי אדמות…"

בתקופה זו נפתחות מערכות מימון חדשניות, המוזרמות אל עבר אזורי הכלל יקום השונים על מנת להתניעם אל עבר העידן החדש.

מערכות המימון מועברות בערוץ הלוהאר אל עבר מרחבי כל היש המותנעים בתדרי מקור חדשניים.

מערכות מימון אלו, הינן מערכות הפועלות על פי עקרונות השדה המאוחד ומחברות לקיימות שיש בה את ההזנה המתמדת בשפע דינאמי.

אלו הן מערכות מימון והזנה המחברות לקיימות, על בסיסים חדשים לגמרי שיש בהם את היכולת ליצור יש מאין.

מהי קיימות?

קיימות  משמעה, היקום קיים בי ואני קיים בו.

אני הוא הכוליות והכוליות היא אני.

אני בקיימות. ומעצם קיומי על פני האדמה מתקיימת היכולת שלי להדהד עליה, לקיים עימה יחסי גומלין, לתת ולקבל, ולהקרין את שפעתי הפנימית אל סביבותיי.

מהותי הינה מהות קוסמית, שמהותה יצירה מתמדת, הנובעת מתוך עצמה ביחסי גומלין עם מרחב הפוטנציאלים המבקשים לבוא לידי ביטוי על ידי, כבורא וכיוצר. 

הנני נובע מתוך היש הקיים בי ומרחיב אותו מתוך שמחת יצירה, סקרנות, אהבה ורצון. הנני נובע מן היש והקיים מתוך הכרה בכך כי הנני חלק ממארג רחב יריעה וכי בחיבור אל הוויות נוספות הנני יוצר מתכונת שיש בה מעגל צירופים צבעוני המקרין רצון משותף מוגבר ומועצם לאין שיעור.

בתודעת הקיימות מובא המפתח לקיום יחסי גומלין בין האדם לבין הבריאה ומרחבי היש. אלו מפתחות להתנעת קודי מקור שיש בהם את החיבור לשפע דינמי אשר אינו מתבסס על אגירה, או חוסר אותו נדרש למלא.

אלו מפתחות לעירור זיכרון קדמון של מהותנו הקוסמית, שהינה מהות שופעת המוזנת ללא הגבלה או מניעה. זוהי תודעה חדשה,  מזוקקת, שלא בוטאה עד כה.  

על מנת להכיל את תודעת הקיימות במתכונתה הקוסמית, אנו ממליצים ליצור אתנחתא, המאפשרת להכיל תודעה זו,  באמצעות מרכז מקלעת הלב ותדר העל סוף הטמון בה.

בדרך כלל, הכלת תודעה באמצעות המערך הלוגי, מתבצעת בעזרת דגימה והשוואה לתבניות מוכרות.

כאשר אנו מכילים תודעה חדשה, אשר אינה מחוברת לרשת המורפו-גנטית הישנה, אלא מבטאת חדשנות, שטרם הייתה כאן, אין אפשרות להשוואתיות, או התבססות על תבניות מוכרות. לכן, ניתן ורצוי להכיל תודעה זו באמצעות ידיעת הלב ומרכז מקלעת הלב, המהווה מרכז ייחודי בתודעה עתידנית, המובע ונולד באמצעות תהליכי ההכשרה בדרך הפשטות שבאלוהות.

הרחבות והבנות נוספות ניתן לקרוא בחבילת התודעה השיבה לקיימות - חידוש קודי מקור.

בנתיב "לצאת מהסיפור" קיימנו מעגלי שע"ר (שקיפות-ערות-ערות) אשר הציגו 6 מוקדים באנושות אשר נדרשים לעבור שינוי והתמרה גרעינית על מנת לנוע אל עבר העידן החדש, התודעה שהוא מביע , הערכים החדשים העומדים בבסיסו ומערכות המימון החדשניות שהוא מבקש לבטא.

מעגלי השע"ר שעסקו בנושא הקיימות ביטאו רבדים, אשר ההתבוננות עליהם מאפשרת לנו ליצור מסע של התאמה מתוך ידיעת הכוחות הפועלים בנו.

הבה נתבונן על הקלפים, שהתקבלו בפריסות בששת המעגלים שביטאו שישה מוקדי התמרה, ונלמד על הגוונים הקיימים באנושות המסתגלת בהדרגה לחוקיות חדשה.

בהתבוננות זו נתייחס לשדה, ברמה בלתי אישית, כאל מחולל הסתברותי הרמוני דינמי, המחולק למחוללים קטנים, המלמדים הלך הרוח של השדה, המייצג את האנושות במעבר שהיא יוצרת אל העידן החדש.

מעגל ראשון

זיהוי: 
 פחד
ערך להתאמה:
 בריאה והשפעה

הבנה ופיענוח:
יכולת בריאה

גיבוש רצון ודרישה:
 הזנה  

פעולה אקטיבית:
 שער להרחבת התודעה

pahad

hazana

todaa

התודעה שמעגל זה מייצג: פחד מידע ותודעה שהם כוח - חשש לשימוש בתודעה וידע לרעה, פחד משליטה תודעתית.

 כוח דומיננטי: אש ואוויר- יכולת בריאה והשפעה 

 איכות נלמדת: מים גבוהים המולידים חיבור להרמוניה הקוסמית ולכוליות

 הפתרון: מהות ומשמעות – הבנת מהותה של התכנית והכלת משמעותה כמייצגת את התקנים הקוסמיים ופועלת באמצעות מערכות ניטור ומערכות אל-כשל.

spiralיש פחד מהתודעה החדשה, ומהעוצמה שהיא טומנת בחובה.

spiralהפחד מותמר על ידי אחריות כוללת ובגרות קוסמית, שיש בהן את לקיחת אחריות על חיינו ובכך חבירה ליכולות הבריאה המועצמות, מתוך הכלה של סולם ערכים עקרונות פעולה וחיבור לחניכה המולידה תוקף פעיל במאור פנים.

spiralההבנה שאנו בוראים מועצמים ובכך שהמציאות למעשה אינה קיימת מביאה אותנו לגיבוש רצון ודרישה מסוג חדש.

spiralזהו רצון המוזן משפע דינמי, שאין בו את האגירה, התחרות על משאבים ושימוש בכוח לרעה, אלא יש בו אנרגיה שמשמשת לתנועה שיש בה את ראיית הכלל והפרט הטמונים כאחד.

spiralהפעולה האקטיבית היא אפשור לתודעה החדשה להיכנס דרך הרחבת האצטרובל, ואפשור לידע החדש להישמע ולהיטמע במערכת מתוך ההכרה, כי תיעול העוצמה והמשאבים, יהא תיעול המתעצם על מנת להעצים ומקבל על מנת להנחיל.

מעגל שני

זיהוי:
עוצמה

פענוח והבנה:
אמפטיה

גיבוש רצון ודרישה:
 תלישות
ערך להתאמה:
 נדיבות

פעולה אקטיבית:
אמונה

otzma

empatya tlishut emuna

התודעה שמעגל זה מייצג: פחד מעוצמה המובילה לשרירותיות.

כוח דומיננטי: אש ואדמה – יכולת תרגום עוצמה גלומה לעוצמה מובעת

איכות נלמדת: מים ואוויר, מים גבוהים – מאור פנים ואוויר שיש בו ראיה כוללת ורחבה

 הפתרון: תודעת משיח – העצמת מאור הפנים, ידיעת הלב ותבוניות בלתי אישית

spiralהעידן החדש מביא עימו את תודעת בורא העולמות ואת האפשרות לקיים נוכחות על פני האדמה, שיש בה עוצמה רבה, המשפיעה על המציאות בכוח הרוח המשפיע על חומר.

spiralזהו חיבור לקיימות.

spiralהקיימות מעצימה את הפרט, את החיבור הפנימי לעוצמה ועצמי בחינת אני הנני הקיימת בנו.

spiralזוהי הסכמה לבטא עוצמה על פני האדמה, ללא פחד שתהא זו עוצמה בלתי מרוסנת ומתוך ההכרה בסולם הערכים, המבטיח ביטוי של תוקף פעיל במאור פנים.

spiralנדרשת הבנה, שהקיימות, המולידה עוצמה בעלת תוקף, מגובה על ידי תדרי מים גבוהים, המולידים אמפתיה ומאור פנים גבוה. 

spiralזוהי ראיה אוהדת כלפי עצמי וכלפי האחר, שיש בה את הגיבוי לעוצמה באמצעות לב פתוח ונטול שרירותיות.

spiralהפחד מעוצמה מוביל לתלישות.

spiral לכן, גיבוש רצון ודרישה, הינו רצון להיפרד מהימנעות מעוצמה ובכך תנועה אל עבר מימוש מועצם, ואל קיימות מתוך שפע, שיש בו את הפעולה האקטיבית מתוך נדיבות.

spiral פעולה אקטיבית: אמונה, אמונה פנימית, המביאה לשינוי ולגיבוי במערכים שלנו ובכך מאפשרת את הכלת התודעה.

spiralזוהי אמונה ביכולת האישית לבטא קיימות ללא שרירותיות ועוצמה מתוך מאור פנים.

 

 

 

 

 

מעגל שלישי 

זיהוי:
 הזנה

פענוח והבנה:
 להג
ערכים להתאמה:
 ביטול עצמי
השרדות
 התמרה הופכית

גיבוש רצון ודרישה:
הכוונה עליונה

פעולה אקטיבית:
 אמפתיה

 

 

hazana

 

lahag

hachvana empatya

התודעה שמייצג מעגל זה: אגו רוחני, רתיעה מהחדש הנובעת מנסיון רב בעולמות האדמה - כוס מלאה

כוח דומיננטי: מים ואדמה- מעשיות, פרקטיות הישגיות

איכות נלמדת: אש ואוויר- מערכות רגש, עיבוד ועיכול פיענוח ופרשנות חדשות, המובילות ליחסי גומלין חדשים עם האדמה

הפתרון: מוכנות לריקון הכוס וקיום עיקרון הכרת התודה וההכרה בערך.

 

spiralנוצר שינוי במערכות ההזנה האנרגטיות והתודעתיות, שנועדו לבסס את תודעת הקיימות ואת עקרונות העידן החדש.

spiralשינוי זה מערער את העוגנים המוכרים, המהווים לכאורה את הבסיס לקיומו של העצמי ומוביל לתגובה, שיש בה ניסיונות ליצור ביטחון באמצעות שימוש במוכר ובידוע.

spiralמצב זה מוביל לביטוי מופרז וללהג, שיש בהם ביטוי של "הכוס המלאה" וידענות, שנועדה לחפות על פחד מביטול העצמי המוכר והידוע.

spiralהיכולת להתמודד עם תגובה זו, הינה באמצעות חשיפה למערכות ההתמרה ההופכית וההכרה באשליה ההולוגרפית ובכך שמרקם המציאות הינו כזה המושפע מן הפנימיות. בכך נוצרת היכולת להסב בהדרגה את משקל העצמי הקוסמי המחובר לעוצמה ולקיימות.

spiralההכרה בחדשנות מובילה מחד ליכולת להיעזר בהדרכה של חלוצים שכבר פסעו בדרך.

spiralזוהי הרכנת ראש, המובילה ליכולת לקבל את ההכוונה אל עבר חוקיות חדשה והלמידה ולקיים עימה יחסי גומלין.  

spiralהדבר נעשה מתוך שאיפה ודרישה להוות את החדש כהדרכה חיה, המהווה מראה מקום בעבור האחרים, מכיוון שיצרה את הבסיס לכך בעצמה.

spiralתהליך הוויתור על עוגנים מוכרים כרוך בהשלה, שיש בה את התנועה החלוצית המגובה באמפתיה של הלב המסכך תהליך זה ומעניק לו את החסד וההשראה ההרמונית.

 

 

 

 

 

 

מעגל רביעי

זיהוי:
צמצום

ערך להתאמה:
גישור למימוש

הבנה ופיענוח:
פרשנות

גיבוש רצון ודרישה:
 צמצום
ערכים להתאמה:
 הזדהות
שפע

פעולה אקטיבית:
על סוף

tzimtzum parshanut tzimtzum

alsof

התודעה שמייצג מעגל זה: חוסר היכרות עם האנרגיה והתודעה החדשה מוליד פרשנות ומניעה

כוח דומיננטי: אוויר ואדמה- יכולת לבטא באדמה מערכות תשתית ועיגון המגבות תודעה

החיסרון: תפישות מגבילות ופרשנות המבוססת על המוכר והידוע

איכות נלמדת: אש ומים המובילים לרצון פעיל ומשאלת לב על בסיסים חדשים

הפתרון: הכלת והבנת עקרונות השדה המאוחד וערכיו כמערכת ערכית המולידה מערכות אמונה חדשניות

 

spiralנוצרת חשיפה לתדרים החדשים ולמשמעויות, שהם טומנים בחובם בחינת קיימות, על סופיות ונצחיות, קבלה והנחלה בשדה מאוחד וחיבור לשפע דינמי.

spiralחשיפה זו נבלמת במערכות הפיענוח, התרגום ומתן הפשר, המאפשרות לתרגם תודעה זו לרעיוניות ברת יישום, המאפשרת מימוש מועצם.

spiralהדבר נובע מהענקה של פרשנות, המבוססת על המוכר והידוע, היוצרת הסטה של התודעה והתדר והתרחקות מן הכוונה החדשנית העומדת בבסיסם.

spiralהפרשנות המקוטבת, המבוססת על תודעה חסרה ונפרדת, נובעת מהזדהות עם החוקיות, שהגדירה את עידן האדמה, שהסתיים ומכך, שטרם נוצרה ההכרה הפנימית הבהירה, כי מה שהיה לא יהיה וכי העידן החדש מבסס בעולם ארץ חוקיות חדשה, השונה לגמרי מזו של עידן האדמה.

spiralביטול ההזדהות עם חוקיות שהסתיימה והצמצום שהיא יוצרת, מובילים לשפע דינמי, שיש בו את יכולת השימוש בתודעה, ההופכת למודעות ברת יישום, המגובה בהוויה אנושית, שיש בה חוויה חדשה של שפע וקיימות.

spiralכוח הרצון הפעיל לבטא את האנרגיה החדשה ולהפכה לתודעה ברת יישום, מאפשר לגשר על הפערים, המתקיימים במערך הנפש, ומתעל את התודעה החדשה, דרך מערכות פיענוח, המובילות לפרשנות גבוהה וחדשנית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מעגל חמישי

זיהוי:
 מעוף ודמיון

הבנה ופיענוח:
אינטואיציה

גיבוש רצון ודרישה: 
ראיה פנימית

פעולה אקטיבית: 
מיקוד ובהירות

 

 

maof

 

intu pnimit mikud

התודעה שמייצג מעגל זה: התפקחות והתעוררות רוחנית וחיבור לחזון.

כוח דומיננטי: אש ואוויר

איכות נלמדת: קו אמצע מים גבוהים ואדמה חדשה

הפתרון: חיבור לחזון השער הגדול ואמנת הלוהאר'

spiralכניסת התודעה החדשה, מגובה בהכלה של המערכת התבונית, שיש בה את מתיחת גבולות האפשרי ותנועה אל עבר מחוזות חדשים של אפשרויות.

spiralהחיבור לאינטואיציה, שיש בה את החוויה הפנימית וההכרה הבהירה, מגבים את ההיתכנות של תודעת הקיימות, השפע הדינמי והשיבה לשדה המאוחד על כל המשתמע מכך.

spiralחוויה זו מולידה ביטחון בפסיעה אל עבר ארץ חדשה.

spiralאת התנועה אל עבר הארץ החדשה, יש לגבות בחיבור לחזון והכרה במהות ובמשמעות, שיש בהם את הפרספקטיבה התבונית ואת ההכרה בגודל המעמד ובמשמעות הזמנים.

spiralהחיבור לחזון, למהות ולמשמעות, יגובו בהקפדה על מיקוד ובהירות, שיש בהם את היעדר ההתפזרות ואת התהליך: נשמע, נטמיע, נגבה ונעשה, מתוך ראייה כוללת ורחבה, המגובה בנקודת תאחיזה ערכית ורעיונית.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

מעגל שישי

זיהוי: 
קורבנות
ערך להתאמה:
הלב - אפשור

הבנה ופיענוח:
ספריות פוטנציאליות

גיבוש רצון ודרישה:
 חוסן ועצמאות

פעולה אקטיבית:
הקשבה

korbanut

sifriyot hosen hakshava
 

התודעה שמייצג מעגל זה: המעבר לחשיבה חדשה והיפרדות מסולמות ערכים מסולפים

כוח דומיננטי: אש ומים- יכולת לתעל עוצמה מתפרצת המפלסת את האדמה

איכות נלמדת: אוויר ואדמה חדשים- מעבר לחשיבה חדשה והיפרדות מסולמות ערכים מסולפים

הפתרון: מעבר מעול לאור

spiralכניסת התדרים והתודעה החדשה, מתניעים ומובילים את האדם לקיימות, שיש בה לקיחת אחריות ומעבר מעול לאור.

spiralזהו מעבר מקרבנות, הרואה בעולם החומר הדחוס עולם מאיים מקוטב ומרתיע, לאחריות, היוצרת מציאות חדשה, שיש בה את הרווחה, הקלות והיכולת לעמידה איתנה, המקיימת עוגן פנימי, המוותר על הצורך בעוגנים חיצוניים.

spiralבתהליך זה נוצר שחרור מטעני עבר ואפשור להפעלת ספריות מידע חדשות, המובילות לביסוס מרכז פנימי, שיש בו עוגן חדש ובלתי תלוי.

 spiralזהו מעבר, המגובה ברכישת עצמאות רגשית, המגבה את הנוכחות של בן האנוש של העידן החדש.

 spiralזוהי אנושיות, הקשובה לקול הפנימי, המספר את סיפורו של הרצון הפעיל, הפועם בהתאם לגלי ההתפתחות הקוסמיים ובכך מבטא את האדם של העידן החדש שהינו גמיש ודינמי, משתנה כל העת, עושה שימוש במתווי האישיות שלו לשרות העצמי הקוסמי, מתוך ערות והקשבה, שיש בהם את תודעת הבורא המועצם המתעורר על פני האדמה ומבטא קיימות ואחדותיות.