21/12/2012 הנקודה הסינגולרית האָדָמִית

לוהאריה

חברים יקרים ואהובים,

האנושות הולכת ומתקרבת לנקודה הסינגולרית האָדָמִית.

הנקודה הסינגולרית האָדָמִית, מביאה אל עולם האדמה ואל האנושות והאדם, את נקודת הכינוס הקוסמית, הפותחת את התנועה אל עבר העידן החדש.

אלו ימים בהם פוטנציאלים רבים מתכנסים לכדי פעימה, אשר יוצרת בעולם ארץ פתחים קוסמיים, שמחברים שמיים לארץ באופנים אשר לא היו עד כה.

טיבעו של שינוי בסדר גודל שכזה, שהוא מבוקר על ידי המערכות הבריאתיות ומנותב על ידן באמצעות מערכות היוצרות וויסות מתמיד של ההתרחשויות.

האנושות מגובה, נתמכת ומעורסלת על ידי שותפות פעילה של ההיררכיות הבריאתיות המובילות, אשר יוצרות התערבות באופק האירועים המקומי, הקשור קשר הדוק לאופק האירועים הכלל יקומי.

מגמת הסיוע וההתערבות הבריאתית, תימשך גם אחרי הנקודה הסינגולרית האָדָמִית ותבסס ליווי של האנושות אל עבר דרגות תודעה רטיטה ומציאות גבוהות יותר. ליווי האנושות יעשה באמצעות מערכת שערים, אזורי חסות ומעברים, שבאמצעותם ניתן יהיה לעבור התאמות להכלת התודעה החדשה, הפיכת הסמוי לגלוי והתחברות למציאות החדשה.

כפי שכבר נכתב במאמרים קודמים, האנושות שרויה, מזה תקופה, בפיצול מציאויות, אשר בו מתקיימות מספר מציאויות במקביל, האחוזות כולן באמצעות הקטבים והכבידה. מציאויות אלה מפולחות בהתאם לסף תודעה ורטט.

לאחר הנקודה הסינגולרית האָדָמִית ב-21.12.12, ייחשף ביתר שאת הפער שבין המציאויות הללו.

יהיו כאלה אשר יקומו ב-22.12.12 לעוד יום רגיל וימשיכו לקיים עצמם במציאות היום יומית המוכרת, עימה הם מזוהים. ויהיו כאלה, אשר ייחשפו לחוויה ואפשרויות חדשות, המחוברות לחוקיות חדשה ולמציאות חדשה.

הבריאה אינה דרמטית. מערכות הוויסות ההשוואתי, הבקרה והאיזון הקוסמיות, אינן רועשות. טיבו של שינוי בסדר גדול עצום שכזה, שהינו כזה שקט. מפנה פנימה. מכוון להתכנסות פנימית, להקשבה, לערות, להכלת המהות הקוסמית, האישית, הנצחית ומתוך כך חיבור למשמעות חדשה.

בלי דרמה. בלי רעש. בלי חיפוש אחר ריגוש הנובע מהתרחשויות חיצוניות.

התכנסות.

שקט.

ריקון הכוס מן המוכר והידוע.

הכלת החדש.

 

בזמנים שכאלה, כל יום שקול לימים רבים.

במציאות ההולכת ומתבססת בעוצמה, כל רגע, הינו צומת בחירה המהווה חלון הזדמנות.

ברגעים אלו ממש, כל אחד ואחד מוזמן להכיל בתוכו משמעויות חדשות המוזרמות אל המרחב כמערכות גיבוי, תמיכה, האצה, העצמה, איזון והזנה.

התודעה המוזרמת למרחב, הינה תודעה של קיימות המחברת לכוליות. לחוויית היש, שיש בה אהבה וחדוות קיום, לצד סקרנות ורצון התפתחות.

זוהי תודעה, המאפשרת להשיל מערכות של מיסוך, קיטוב, שניות, נפרדות ומניעה לטובת בהירות קריסטלית של הלב והמחשבה- המתורגמים לרצון פעיל ומשאלת לב מזוקקים.

רבים שואלים עצמם: מה עלי לעשות בימים אלה? כיצד על להיערך לנקודה הסינגולרית האָדָמִית? והתשובה לשאלות הללו, הינה ההכרה, כי הנקודה הסינגולרית, הינה פעימה בשרשרת פעימות, שהיו ואשר יהיו, אשר מובילות אותנו אל עבר חוקיות חדשה, מציאות חדשה, עולם חדש.

שרשרת פעימות.

שהתקיימו לפני הפעימה של ה-21.12.12, ויתקיימו אחרי נקודה זו בציר הזמן הליניארי.

שרשרת הפעימות הללו פועמת בעיקרון הרצף, שבו פעימה נובעת מקודמתה ומבססת בכל פעם מדרגת התפתחות חדשה אליה ניתן לחבור. מכאן נובע, כי ה-21.12.12, הינה נקודה נוספת בציר הזמן הליניארי, אשר ייחודה הינו בכך, שהיא מהווה נפץ עוצמתי מאוד, אשר סוכם לתוכו את הפעימות הקודמות ומשגר פעימה חדשה הנובעת מכל אותן פעימות ופותחת חלון הזדמנויות, רחב הרבה יותר מבעבר.

כאשר חלון ההזדמנויות רחב יותר, קל יותר להתבונן דרכו על נוף חדש ובלתי מוכר ולהצליח לראות אותו.

כאשר חלון ההזדמנויות פתוח ביתר שאת לרווחה, ניתן לעבור דרכו ביתר קלות אל עבר הנופים החדשים.

יהיו כאלה אשר החלון הפתוח יחשוף בפניהם את מהותם הקוסמית, את האשליה ההולוגרפית ואת המשמעויות החדשות של הקיימות העומדות ממתינות לאנושות במציאות חדשה שהינה ברטט גבוה יותר.

יהיו כאלו אחרים, אשר יוותרו ממוסכים על ידי אשליית החומר הדחוס והאגו האנושי, יוותרו כלואים בכבלי התודעה של הממד השלישי/רביעי ולא יבחינו בחלון הפתוח ובשפע האפשרויות, שהוא מציע אלו המוכנים להתבונן דרכו.

החלון הפתוח, הינו חלון היוצר חשיפה רב עוצמה לאור ישיר. אך חשוב להבין, כי בכדור הארץ כולו פרוסה רשת שערים, אשר מהווה רשת חלונות, הפתוחים לרווחה ומתבססים, לאורך תקופה ארוכה, שתימשך גם אחרי הנקודה הסינגולרית האָדָמִית ב-21.12.12. בכך תוכל האנושות על גווניה להיחשף בהדרגה למציאות החדשה ולעבור בשער.

השער הגדול המצוי בישראל, ביסס כבר פעימה מקדימה לזו שתתקיים ב-21.12.12  ובכך יצר מערכת של פתרונות אנרגטיים, תודעתיים, ומודעותיים, העומדים לרשות הפרט והכלל כאחד ומשודרים אל הכלל, באמצעות מפת התשתית התידרית והאנושית של  דרך הפשטות שבאלוהות.

החל משנת 2007, במשך חמש שנים, נוצרה רשת, אשר במרכזה שער המזרים תדירויות על ומכשיר מגשרי עולמות, שומרי רשומות, שגרירים של רצון טוב, אשר משימתם להפוך את האנושיות שלהם לכלי הביטוי האופטימאלי ביותר לשירות הכלל בתקופה המרגשת אליה אנו נכנסים.

מגשרי העולמות יתווכו בין מציאויות ברטיטות שונות ויסייעו לכלל לפסוע בתהליך ההתעלות של התודעה, המודעות, הגוף והנפש.

שומרי רשומות, אשר הכשירו עצמם להכיל אור וספי תודעה ברטט גבוה יותר מן הרווח בעולם ארץ, ישמרו בתוכם טווחי רטיטה מתקדמים, אשר יועברו אל האנושות בהדרגה.

שגרירים של רצון טוב, יחברו בין שונים ומגוונים ויתאמו את האסכולות השונות לחיבור אל האחדות הכוללת.

ואילו השער הגדול, יהווה פרוזדור בין ממדי המחבר שמיים לארץ ומסייע לתנועתה של האנושות, על כל גווניה, ועל שלל המציאויות שמתקיימות בה אל עבר מציאויות ממדיות ברטט גבוה יותר.

השער הגדול כבר פתוח מזה תקופה.

ב-21.12.12, יפתח השער הגדול בעוצמות חדשות.

זהו שער אנרגטי, שהינו כבר פתוח ואשר בו כבר התקיימה הנקודה הסינגולרית.

זהו שער אשר בהיפתחו בעוצמה, חשף בהדרגה את עולם ארץ לאור ישיר ולעוצמה גלומה אשר תהפוך ב-21.12.2012 ביתר שאת, לעוצמה מובעת בעבור כל מי שיתאם עצמו לכך.

זוהי עוצמה של קיימות.

זוהי עוצמה של שפע דינאמי אשר אין בו תלות או היקשרות אלא נביעה מתמדת.

זוהי עוצמה של אהבה וחסד.

זוהי עוצמה של רעות ואחדותיות.

זוהי עוצמה של שייכות.

זוהי עוצמה של ערכיות.

זוהי עוצמה של נצחיות.

זוהי עוצמה של תבוניות.

זוהי עוצמה מובעת של הוויה קוסמית העוברת לקדמת הבמה.

זוהי עוצמתו של בורא העולמות המבטא תוקף פעיל במאור פנים מתוך רצון פעיל ומשאלת לב להתעלות אל מעבר לאשליית החומר הדחוס ולפקוח עיניים פנימיות אל מציאות חדשה.

מדי 21 בחודש נפגשנו, חברי רשת התודעה של הפשטות שבאלוהות, במפגש העצמה והעשרה, אשר ביסס פעימה של התפתחות והעצמת הקיימות האישית והכוללנית.

מפגשים אלו, היוו סידרת פעימות, אשר מהן צמחה הרשת והתעצמה בהדהודה על הפרט והכלל כאחד. היתה זו אמירה כרשת הפועמת ומבססת נתיב של התפתחות למען הפרט והכלל כאחד ומתאמת עצמה יותר ויותר לפעול בשותפות פעילה, כשדה מאוחד, אשר הפרטים שבו בוהקים במובהקותם האישית ובייחודם.

שונים ומגוונים, החוברים לאמת משותפת. מתאחדים. מתעצמים. משתנים, משנים ומשפיעים.

ב-21.12.12, נשוב ונפגש, נכיל את הפעימה החדשה, ונהדהד אותה בפנימיותנו ומן הפנימיות אל השדה המאוחד שאנו מהווים  – כרשת אחדותית אל המרחב.

וב-22.12.12, נתעורר אל יום חדש ונמשיך לפסוע בדרך ההתעלות, כאשר אנו מגובים ביתר שאת על ידי חוקיות חדשה שבה הכל אפשרי.

כל יום הוא חג. כל יום הוא פתח ושער. כל רגע הווה הוא רגע בחירה. המרחב רווי בפוטנציאלים המבקשים לבוא לידי הגשמה באמצעות משאלת לב ורצון פעיל שיש בהם את הבקשה להתרועע עם החדש, עם הסמוי, עם הבלתי מוכר.

להכיר ביש, לזהות את גודל הימים, להתרגש.

פתיחות, רגישות, מאור פנים-להדליק אורות בפנים ולזהות את הדרך החדשה המוארת באור נגוהות.

להסכים להיות.