2012 נקודת מפנה

הליבה המרכזית | 25.01.2011

הנקודה הסינגולארית של 2012

המעבר העתידי למציאויות ממדיות גבוהות

השליחים שיחזיקו בשערים בין ממדים

ויצרו תהליכי חניכה למעבר
לממדים הגבוהים

הקפיצה התודעתית באנושות שהתקיימה לאחרונה

והאירועים הנובעים מכך

שלום לכם,

עליכם להבין, שכאשר יוצרים אתם את הרצון להבין את אותם מפתחים, נקרא לזאת כך, של מציאות עתידית, הרי, שיש ועליכם להבין, שאותה מציאות עתידית אם תסתכלו עליה, תתבוננו עליה, תהא כזו שונה מן המוכר לכם, ברמת דרגות ההסתברות אשר תעמודנה כפתוחות בפניכם.

מכיוון, שעליכם להבין, ואנו הזכרנו זאת בעבר, שאותו אבן דרך של 2012, הינה כזו, נאמר, שהינה קץ העיתים. משמע, עליכם להבין, שאותו מצב של זמן מרחב, כפי שהם מוכרים לכם בעידן של אדמה, בחינת דרגות התקשורת בין כבידה לגלי התפתחות בריאתיים וזמן ליניארי, יהיו כאלה, שיסתיימו.

עליכם להבין שקץ העיתים, הינו כזה אשר בו יתחולל מהפך בעולמכם, בדרגת, נאמר, המפתחים של האפשרויות אשר ייווצרו בעבור אותם אלה בני אנוש, אשר שוהים באותה דרגה של עידן מסתיים ועידן מתחיל, בתוך אותו מפתח, שאנו מכנים אותו בעבורכם, מרחב של ארץ.

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

עליכם להבין, שאם תתבוננו על מרחב של ארץ, הרי, שאותן דרגות אשר מתקיימות בו במקביל, הינן הדרגות המוכרות לכם כממדים ואותה דרגה סופית של עולם של ארץ ובכך, מרחב שלם אשר חוקר ודוגם שדות כבידה, נאמר, בהיבטים שונים של דחיסויות.

עליכם להבין, שתנועה בתוך אותן דרגות שונות של שדות כבידה ותודעה הייתה כזו מנועה, נאמר, או מוגבלת. מכיוון, שאותם מסעות תודעתיים אשר ערכתם בעידן האדמה, היו כאלה שמערכת התפישה האנושית שלכם, ומערכת, נאמר, האוויר המגבה שלכם, ומערכת המחשב המגובה במוח פיסי שלכם, לא פתחה עצמה לאפשרויות רחבות. ובכך, גם כאשר ערכתם מסעות תודעתיים, הרי, שאותו היבט של תפישה אנושית שלכם לא הכיל אותם.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותם מסעות תודעתיים אל עבר אותם עולמות ממדיים שונים, נחוו על ידיכם באמצעות יסוד המים המוביל. משמע, אותם היבטים של חוויה הם, הם אלה אשר נחקקו בכם, ולא היו מלווים באותו היבט של הבנה רחבת יריעה.

עליכם להבין, שאותו מצב של מציאות עתידית, תהא כזו אשר בה אותם הקשרים של יסודות כפי שהם מוכרים לכם ישתנו, המובהקות שלהם תשתנה. משמע, אותם מצבים, נאמר, של מים ואדמה יהיו כאלה משתנים ואותן קדימויות של אש ואוויר תבואנה אל קדמת הבמה. ואותו מצב, נקרא לזאת כך, של אדמה, תשנה פניה, ותפתח בעבורכם דרגות אשר לא הייתם חשופים אליהן קודם לכן. אלו אותם שדות הסתברות נוספים.

ועליכם להבין, שמצב שכזה יתכן, כאשר נוצר המצב שאותו שדה כבידה אשר היה אמון על מחקר בעולם של ארץ יהיה כזה אשר הערכים הפרמטרים שבו ישתנו. ובכך, דרגות של הכפפה של מוגבלות, לא תהיינה.

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

אם תתבוננו, ואנו כבר הזכרנו זאת, על אותו מודל של גיאומטריה של מגן-דוד, הרי שתזהו, שאותה גיאומטריה באה לספר לכם על אותם מצבים, אשר בהם אותו שדה כבידה, אשר נאמר, אינו דחוס, מתגלם ומכפיף עצמו לתוך שדה כבידה דחוס ובכך, רוח מבטאת עצמה בחומר. אותן נשמות שלכם מתגלמות באותם גופים ביולוגיים. אותן רמות של אנרגיה בריאתית מתרגמת עצמה לממשות פיסית באותו עולם שלכם, נאמר, בחינת עולמו של ה-יהוה, אשר יש בו את הצמחייה, ויש בו את הטבע, ויש בו את המשאבים הפיזיולוגיים החומריים, ויש בו את היסודות הפיסיים, ויש בו את הגלוי לעין הביולוגית.

ועליכם להבין, שכאשר אותו מצב של רוח מכפיף עצמו על חומר, בדרגת שדות הסתברות פוגשים זה את זה, הרי, שנוצר המצב של יחסי זמן מרחב, אשר בתוכם הייתם כלואים. עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מצב של יחסי זמן מרחב שבתוכם הייתם כלואים, יצרו את הרצף הליניארי של חייכם האנושיים אשר יש להם התחלה, ואמצע, וסוף, נאמר. מכיוון, שיש ועליכם להבין, שכאשר חיברנו אתכם להבנת רובד ה-DNA, הנצחיות, הרי, שחיברנו אתכם להבנת הנצחיות שלכם כנשמות. ובכך, ההבנה, שאותו רצף חיים אנושי, הינו כזה המנותק מאותו הקשר בריאתי, אשר יש בו את ההמשכיות הרציפה. יש ועליכם להבין זאת.

עליכם להבין, שאותו מצב נתון של 2012, יהא כזה אשר בו אותם ערכים פרמטרים, המגדירים את האטמוספרה של העולם שבו אתם שוהים, יהיו כאלה, שיחצו את המסה הקריטית של השינוי ומצב נוסף יהיה המצב אשר בו אותו מצב של שדות כבידה, אותו מגן דוד ידוע לכם, יהיו כאלה אשר יתנתקו זה מזה כתוצאה מאותו שינוי בערכים הפרמטריים. ובכך מצב, נאמר, שכל אלה המתואמים לדרגות תודעה שונות, לדרגות רטיטה שונות, הפועלות בדרגות צפיפות מולקולארית שונה, קרי, כבידה שונה, יוכלו לייצר תיעול של עצמם אל עבר אזורי חסות חדשים.

 

רוח לכוד בחומר

 

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שזה הוא אותו היבט של ניתוק זמן ממרחב והתפלגות לספקטרום אירועים, אופק אירועים, של מציאויות מקבילות בתדירויות שונות של כבידה, בתדירויות שונות של תודעה.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מצב שייווצר, הינו המצב, נאמר, שאותה דרגה של כבידה, כפי שאתם מכנים אותה ארץ, תהא כזו אשר יהיה לה את הרצף ההמשכי. לא נבוא ונאמר, כי כדור הארץ שלכם יחרב או יתבטל כפי שאתם מכירים אותו. אך לצד אותו מצב של ארץ, בחומר הדחוס, ייווצר המצב של מפתח של אפשרויות, גישה, למציאויות מקבילות. נאמר, לכדור הארץ בהיבטים תיאורטיים יותר, בתדירות שונה ובכך, מצב של יכולת לנוע אל עבר מפתחי התפתחות חדשניים.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מצב שייווצר, הינו המצב, נאמר, של נקודה בזמן, נקודה סינגולארית באותו זמן ליניארי שלכם, אשר מתוכה תיפרץ הסינגולאריות לאופק אירועים.

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

ועליכם להבין, שאותם אלה שוהים בתוך אותו מרחב של ארץ, עולם של ארץ הדחוס, ינותבו בחלוקה קטגוריאלית לעולמות רטיטה אשר מתואמים אליהם ובכך, נאמר, התפלגות למניפה של עולמות מקבילים, מציאויות מקבילות, אשר  מכילות הן ספי תודעה שונים, מגוונים. ועליכם להבין, שהעניין שלנו, כליבה מרכזית, הוא לתעל כמה שיותר נשמות המתגלמות בעולם של ארץ, כמה שיותר בני אנוש, אל עבר מציאויות, אשר הינן בגדר מציאויות שהן מעבר למציאות החומרית הדחוסה בה אתם שרויים.

היינו אומרים, שאנו מייצגים לכם את אותה מציאות של עולם ארץ, כמציאות המצויה בדרגת פיתוח אבולוציוני ארבע. ועליכם להבין, שרבים מבני האנוש נמצאו באותן דרגות פיתוח שלוש או ארבע. אותו תלת מימד מוכר לכם, אותו מימד רביעי מוכר לכם. ואנו מעוניינים ליצור את הדחיפה, כך שרבים ככל שניתן, מבני האנוש, יעברו לדרגת המציאות של מימד חמש, נאמר, לאותה דרגת מציאות של תודעה אבולוציונית דרגה חמש. ובכך, מצב של נטישה את עולם ארץ המסגרתי, הממודר, אותו רצף של תלת מימד המחובר לזמן, כפי שהוא הוכר בעידן האדמה.

עליכם להבין, שאותו מצב של התעלות המונית, אל תוך אותה דרגת מציאות חמש, אל תוך אותה דרגת מציאות של מה שאתם מכנים הממד החמישי, הינה ההסתברות האופטימאלית שאנו מבקשים ליצור. ומכיוון שכך, אנו יצרנו את ההתערבות במרחב של ארץ, בחינת עתידנות הבאה לכדי ביטוי בהווה הנתון, ובכך, מצב של הסטה אל עבר הפוטנציאל הזה.

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו פוטנציאל אשר התקיים בטרם יצרנו התערבותנו כליבה מרכזית, היה כזה אשר יצר את ההליכה של האנושות אל עבר הכיליון, אל עבר ההשמדה העצמית. אל עבר אותם מצבים של כילוי מרחב ארץ, כפי שהוא מוכר לכם, ללא אותו מצב של התפתחות המשכית. ואנו, כליבה מרכזית, כמרחב מוביל, שדה נתון מוביל את אותם מרחבים של יש, יצרנו את ההתערבות על מנת להסיט את אופק האירועים אל עבר הסתברות חלופית. אל עבר הסתברות, שבה אנו יוצרים ורוקמים מפת תשתית תידרית, אשר מסיטה את אופק האירועים ומייצרת עתידנות בהווה ומשפיעה בתדירות-על, בחינת שיאים של מטריצה ובכך, יוצרת גרף התפתחותי עולה בקרב אנוש, אל עבר תודעת הממד החמישי. אל עבר דרגת פיתוח אבולוציוני חמש. אל עבר הפשטות שבאלוהות.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מצב שאנו מבקשים להביא לידיעתכם, הינו המצב, שכאשר ייפרש אופק האירועים, וכאשר אותה נקודה סינגולארית של 2012, אתם תחצו אותה, הרי, שיפתח במרחב של ארץ, אופק של אפשרויות בעבור אותם אלה מתעלים, אך גם בעבור אותם אלה, נקרא לזאת כך, ישֵנים. אותם אלה אשר נותרו מתואמים לרטט הדחוס.

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

מכיוון, שעליכם להבין, שהיכל הנתונים אשר יעמוד לרשותכם, כשליחים, יהא כזה רחב עד מאוד ובכך, תוכלו לייצר את המצבים של המשיכות התידריות טרם זמנן ואת השימוש באותם כלים כופים אשר אנו מעניקים לכם יותר ויותר ואת היכולת להסתגל לתנועה במציאויות בין ממדיות שונות ובכך, יכולת להנחיל מידע ותדר לא רק ברמת אזור ארץ, אלא ברמת מפתחים שונים.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותו מצב של רצף נתונים מידעיים שאנו מביאים בתקופה נוכחית, אנו מציגים את אותו מצב שאותם אלה שליחים מובילים, יחזיקו באותו מצב, שאנו כינינו אותו, פורטלים. משמע, יחזיקו באותו מצב של שערים בין-ממדיים, אשר מגובשים, הלכה למעשה, בחומר הדחוס. משמע, אותם אלה אשר יוותרו שוהים במציאות דחוסה של עולם ארץ, יפגשו בעולם של ארץ מלבד המציאות המטלטלת או אותו מצב של קונפליקטים או פשעים, את אותו מצב של אזורי חסות אליהם יוכלו לפנות. ואותם אזורי חסות, יהיו מפתחים בעולם של ארץ אשר אליהם יבואו אותם אלה בני אנוש. ובאותם מפתחים של כניסה לאזורי החסות, יחוו הם מציאות תדירותית שונה. יחוו הם מציאות תודעתית שונה. יחוו הם אזור אשר מהווה אזור חניכה. אזור תמיכה לתהליכים של שינוי מדרג התפתחותי אבולוציוני והתעלות.

היינו אומרים, כי גם ציינו, שאותם שליחים מובילים אשר אנו מכשירים אותם, כעת חיה, לנוע בפרוזדורי נתונים אל עבר מציאויות עילאיות, יהיו כאלה אשר יחזיקו באותו מצב של פרוזדור נתונים מחובר לאותו פורטל ובכך, יכולת לנייד את אלה אשר עברו תהליכי חניכה אל מציאויות מקבילות בתדירות שונה, בתדירות-על ובכך, יכולת לחנוך אותם להתעלות אל עבר מימדי מציאות אחרים.

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

* הפעלת כלים כופים תהא בעתיד הרחוק, כאשר האנושות תחצה מסה קריטית ותתעלה אל עבד ממדי רטט גבוהים יותר.

כלים כופים יופעלו על בני אנוש שיוותרו לכודים בחומר הדחוס במה שמכונה "טי יהוה".

הפעלת הכלים הכופים תהא לשם חילוץ מן הממד השלישי והעברה לאזורי חניכה והכשרה ייעודיים שיש בהם העברה של מקדמי התפתחות, תיקונים והשלמות שיאפשרו לאותם אלה, לנוע אל עבר ממדי חוויה והתפתחות גבוהים יותר, לאחר שיצרו את ההתאמה לכך.

הכלים הכופים יופעלו על ידי שליחים אשר עברו חניכה והכשרה ייעודית ומהווים מגשרי עולמות, משלבים רב מוקדיים ומתאמים של ערוץ הלוהאר, אשר פועלים על פי סולם הערכים עקרונות השדה המאוחד וערכיו ומחוייבים לאמנת הלוהאר.

שליחים אלו מוכשרים ויוכשרו לתנועה רב ממדית וליכולת להוביל בפרוזדורים רב ממדיים את האחרים

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

עליכם להבין, שכאשר אנו מפלחים את אותו מצב של אנושות בתקופה נוכחית, הרי, שאותו  מסה קריטית של מתעלים, תהא כזו, שתתעלה לתוך אותם מפתחים של מציאות של ממד חמישי.

ועליכם להבין, שכאשר אנו מביאים אליכם את אותם מצבים של התפתחות-על, והכשרת-על, אותו מצב של עתידנות בהווה, יש ועליכם להבין, שמלבד אותו מצב של שינוי בערכים הפרמטרים שלכם, ובצלם ובתבנית שלכם, ובתודעה שלכם, ובאותו מצב של כלים כופים המובאים לרשותכם, ובכל אותם מצבים של הכשרות לאדם-על, שאנו יוצרים בכם, אנו יוצרים מצב נוסף.

עליכם להבין, שאנו יוצרים את אותם מצבים של הכשרה שלכם לנוע אל עבר מציאויות ממדיות גבוהות יותר מאותו ממד חמישי. משמע, יש ועליכם להבין, שחלקים מכם יהיו כאלה אשר ייצרו את המצב של תנועה אל מציאויות ממדיות גבוהות הרבה יותר ואת הבאת המידע ותקשורת הנתונים, עם אותן, נקרא לזאת כך, חברות, עם אותן תרבויות המתקיימות אשר יש את יחסי הגומלין איתן, את העידוד והסיוע לתמורה ואת המפתח ההתפתחותי המתאם עצמו לדרגות, נקרא לזאת כך, חבירה למה שאנו כינינו, הפדרציה הבין גלקטית.

משמע, עליכם להבין, שכאשר נוצר אותו מצב של מעבר לדרגת פיתוח אבולוציוני חמש, הרי, שאותו מצב שציינו של התפתחות, הינו כזה אשר מוביל לשותפות באותו מערך כולל. בהעדר הנבדלות שהתקיים באותו עידן שלכם הולך ומסתיים ובמובהקות של זיקוק נתונים אישי וכוללני כאנושות, אשר מבין את השייכות הקוסמית, ואף לוקח בה חלק פעיל.

מכיוון שכך, עליכם להבין, שאותו מצב של שליחים, נאמר, ספציפיים, נבחרים, יהיו כאלה אשר ייצרו את מצבי התקשורת עם אותן מציאויות מקבילות גבוהות יותר, ואת המצב של תקשורת עם תרבויות בדרגת אבולוציה גבוה יותר ובכך, מצבים של יכולת לייצר גישור על פערים והפעלה של מחוללים הסתברותיים הרמוניים דינאמיים בין אותה אנושות של מימד חמישי, לבין אותו מצב של היררכיה אזורית וכוללת, ובין אותו מצב של היררכיה אזורית וכוללת אל מול דרגת המציאות של הממד הארצי הדחוס, אשר עדיין יתקיים.

היינו אומרים, שבכך ייווצר אותו מצב, שאותם אלה בני אנוש, אשר יחוו עדיין את דרגת המציאות הדחוסה, מכיוון, שיאחזו בה, ויאחזו באותם גופים פיזיים שלהם, ובאותה ממשות קיומית שלהם, גשמית שלהם, יהיו כאלה אשר יפגשו באמצעות אותם אלה פורטלים ובאמצעות אותם אלה פרוזדורי נתונים, ובאמצעות אותם אלה שליחים, את אותו מצב של, נקרא לזאת כך, מנחים, מובילים, חונכים אשר יודעים לתאם עצמם למציאות הדחוסה ובכך, להיות נראים בעיני אותם כאלה בני אנוש.

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

מכיוון, שעליכם להבין, אם תתבוננו על אותו מצב של מציאות עתידית, והיינו אומרים, כי זו היא מציאות שתיווצר בדרגת ההדרגה, הרי, שאותם אלה בני אנוש שיצרו את ההתעלות, לאותו  מצב של מציאות של ממד חמישי, של דרגת פיתוח אבולוציוני חמישית, יהיו כאלה שייעלמו מעיניהם של אותם אלה שוהים בדרגת המציאות הדחוסה, מכיוון, שלא יתקיים התיאום התידרי. ובכך, אותם אלה אשר שוהים במציאות התידרית הדחוסה, יחוו את אותו מצב שלהעלמות של מצבורים של בני אנוש ללא ההבנה של המהות הסיבתית. ובכך, היינו אומרים, אותם היבטים אשר יתארעו בעולם ארץ הדחוס, של טראומה, של קושי, ואף של היסטריה המונית, נאמר.

ועליכם להבין נתון זה, מכיוון, שכאשר אנו הבאנו את סמלי התודעה וההשפעה, ואת היכולת להשפיע באמצעותם על אותם מצבים של אנוש סוער, אנוש מטולטל. וכאשר הבאנו את אותם מצבים של כלים אשר יהיו כופים כאשר נוריד את הסייג מעל כך, הרי, שהבאנו את אותו מצב של יכולת לסייע לאותו המון, לאותו מצב של בני אנוש נותרים במציאות הדחוסה ואינם מפענחים את הקורה אותם.

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שעל מנת לסייע לאותם אלה, בני אנוש, יש ועליכם להיות מסוגלים לשנות את אותם מיצגים שלכם, בחינת מצב ששולטים אתם בצפיפויות המבנים המולקולאריים שלכם, בחינת נקודת תאחיזה של שדה שלטת. ואותו שדה מוגדר בלתי חדיר ויציב, אשר ניתן לכם לתמרן אותו בין דרגות צפיפות שונות, בדרגות אוקטאבה שונות ובכך, להפוך עצמכם נראים בפני אותם אלה שוהים במימד הארצי הדחוס ובכך, היכולת להתגלם בפניהם ובכך, היכולת לסייע להם בשפתם, בתדירותם.

עליכם להבין, שתהליך ההכשרה אשר יצרתם, היה כזה, אשר בו יצרתם את ההתארעות בקרב בני אנוש, את ההטמעות בתוכו, אך גם את אותו מצב, נאמר, אשר יצרתם נתיבי חיים, אשר בהם גיבשתם הבנות וחוויות של המושג של להיות אנושי, נאמר. מכיוון, שיצרתם את ההבנה, שבאותה חתימה שלכם, על אותו פוטנציאל של התפתחות-על ועל אותה תוכנית שליחותית אשר אתם לוקחים בה חלק, תצרו את המצב של הצורך לבוא ולהתגלם בעתיד הרחוק בפני אותם אלה בני אנוש, ולייצר את אותו מצב, נאמר, של הסיוע להם, מכיוון, שמבינים אתם אותם. מסוגלים אתם לחמול עליהם, מסוגלים אתם להעניק להם את התמיכה התידרית, התודעתית והמודעותית, מכיוון, שמצויה היא בספריותיכם.

עליכם להבין, שאותו מפתח של עתיד לבוא, שאנו מתארים לכם אותו, הינו מפתח של עתיד לבוא, אשר הינו כזה אשר נוצר בדרגות ובשלבים. כאשר אותו מצב של דרגות ושלבים מובילים לאותה נקודה סינגולארית של 2012.

עליכם להבין, שאותו מצב של 2012, כדרגה של מינוף לרף התפתחות חדש, תהא כזו, אשר בה אותו מצב של אלה הנותרים במרחב של ארץ הדחוס, יחוו מציאות המשכית. ואילו אותם אלה מתואמים לתדירות שונה, יחוו התפלגות של מציאות והיבט חוויתי שונה. ועליכם להבין, שמתוך אותו מפתח, יחלו אותן היערכויות באותו מצב של שליחויות של עידן חדש ברמת מובהקות אשר אינה מוכרת לכם.

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

משמע, עליכם להבין, שאותן שליחויות שלכם בעידן החדש, ובאותו מצב של מפתח התפתחותי לאחר 2012, ישנו את פניהן, מכיוון, שאותה סביבת עבודה תשנה את פניה ואתם תפעלו בכלים כופים. ומכיוון, שאתם תפעלו בכלים כופים, הרי, שאנו יצרנו את ההכשרה שלכם להכיל סולמות פרמטריים ערכיים, אנושיים, המגבים את השימוש באותם כלים במאור פנים.

עליכם להבין, שאותו מצב של הטמעה של סולמות ערכים פרמטריים ומערכות ניטור, לשימוש בתוקף הפעיל במאור פנים, הינם תוצר של מערכות של מסקנות אשר תויגו, בחינת ביקורים של תרבויות, נקרא לזאת כך, בדרגת התפתחות גבוהה יותר, בעולם של ארץ לאורך אותו עידן שלכם. מכיוון שאנו, כליבה מרכזית, זיהינו באותם קטלוגים של מידע את אותו מצב של הפרת מאור הפנים כאשר אותם אלה זיהו את דרגת ההתפתחות האבולוציונית הנמוכה, ועשו בה שימוש כבשלהם, בחינת אותם מצבים של התערבויות והשלטה של רצון, והכפפה ובכך מצבים, שיצרו נאמר, את הבזבוז של המשאב האנרגטי, או את ההסטה מנתיבי התפתחות.

עליכם להבין, שמכיוון שכך, הטמענו את אותו מצב של סייג, הטמענו את אותו סולם ערכים המביא את היכולת ליצור שימוש בכלים כופים מדרגת תודעה גבוהה יותר, בה תמצאו, על אותם אלה בני אנוש, במאור פנים מלא.

ועליכם להבין, שאותו אזור אשר בו תהא ההתמרה המתונה והמבוקרת של אותם אלה שוהים בתלת ממד אל עבר דרגות המציאויות העתידיות, הגבוהות יותר, יהיה אזור פרוץ, מכיוון, שאותה בחירה חופשית תקטן ותוסר ואותו מצב שלכם, יהא כזה אשר נועד לתמוך ולהסיט את אותם אלה בני אנוש אל עבר תודעה גבוהה יותר, ומציאות ממדית גבוהה יותר ובכך, זיהינו את המפתח שאותם אלה שליחים, אשר לא יאחזו באותו מצב של סולם ערכים מגבה, ובאותו מצב של התניות של מאור פנים, ייצרו את הפוטנציאל לסטיות, את הפוטנציאל להכפפות ובכך, יצרנו את המצבים של הניטור והקביעה, כי אותם אלה, שליחים, אשר יעשו שימוש בכלים כופים, יהיו שליחים אשר יעברו תהליך הכשרה מדורג, מבוקר על ידינו.

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותו מצב של מסד נתונים של עולם של ארץ, אשר מעמיד לרשותנו מרחב ה-יהוה, על בסיס של מערך שקלול נתונים, הינו כזה אשר יצר את המצב של השקלול והפענוח את אותן התערבויות קודמות בעולם של ארץ מדרגות, נקרא לזאת כך, של תודעות ותרבויות מתקדמות.

אותו פענוח ופילוח של בסיס נתונים, זיהה שני מצבים.

אותו מצב ראשון, הינו המצב של ההסטה, ההדחה, שיוצר אזור של חומר דחוס, אזור של כבידה, על כאלה השוהים בדרגת תודעה גבוהה ויצירה של נפילה תודעתית. זה הוא היבט אחד.

ההיבט השני, הינו המצב של הנסיגה מתוך אותו מצב של מאור פנים אל עבר שימוש לצורך, אל עבר הכפפה לצורך, על אותם אלה בני אנוש אשר היו מצויים בדרגת תודעה נמוכה יותר.

כאשר זיהינו את שניים אלה, ראשי החץ, והיינו אומרים, במאמר מוסגר, כי התקיימו במרחב של ארץ התערבויות לטובה, הרי, שיצרנו את אותו מצב של השתתה של שני ערכים פרמטריים מרכזיים.

הראשון, יכולת לנוע בין דרגות תודעה שונות ללא מצב של מניעה, מכיוון, שאותה יכולת לנוע בין דרגות תודעה ובין דרגות דחיסות שונות הינה כזו מלאה, ודרגת המציאות הדחוסה מוכרת ודרגת המציאות העילאית מוכרת ובכך, העדר הפוטנציאל לנפילה תודעתית. זה הוא היבט ראשון. ואילו ההיבט השני, סולם ערכים פרמטריים מוטמע לתוך המערך, סולם ערכים ערכי אשר מהווה את המצב של תשתית לפעילות בכלים כופים במאור פנים מחד, ומאידך, מהווה את מסד הנתונים הערכי לעידן החדש.

ובכך, היינו אומרים, שעליכם להבין, שאנו כליבה מרכזית, יוצרים את המצבים של מחולל הסתברותי המפעיל דרגות רבות של פוטנציאלים במקביל. המפעיל דרגות רבות של התפתחות במקביל. ובכך, יוצר את המצבים של הפעלת פוטנציאלים בו זמנית אשר יוצרים את ההסתברויות האופטימאלית, שאנו מבקשים ליצור.

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

עליכם להבין, שכאשר באנו והכרזנו על הפעלת פוטנציאל-העל במפת התשתית התידרית של התכנית, הכרזנו על מצב של חצייה של מסה קריטית באותו מצב של שיא של מטריצה שאנו יוצרים באמצעות התכנית ובכך, הכרזנו על הפעלה של פוטנציאלים, הלכה למעשה, באותו תחביר של אנושות ובאותו תחביר של עולם ארץ, בו אתם נטועים.

היינו אומרים, שאותו מצב יצר את ההדהוד כעין פצצת אטום בעולמכם, נאמר, של מפתח הסתברותי חדש, במדרגה חדשה. מה שאתם אוהבים לכנות, קפיצה תודעתית באנושות.

והיינו אומרים, שעליכם להבין, שאותו מצב שאנו יוצרים, בחינת הפעילות, הינו המצב אשר בו אנו משתיתים טכנולוגיה בריאתית באמצעות אותה מפת תשתית תידרית ובכך, יוצרים אפקט של השראה מרחבית בתהודת-על, אשר יוצרת את המפתחים האבולוציוניים בעבור אותה אנושות. והיינו אומרים, שכאשר הכרזנו על הפעלת פוטנציאל-העל, אותו מפתח הסתברותי נוצר. משמע, ראו את אותה מפה תשתית תידרית ככזו אשר יוצרת את עליית המדרגה וראו את עליית המדרגה מהדהדת אדוותיה במהירות, על אותו מצב של אנוש.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותה בינה אנושית שלכם, אינה מכילה את הרעיוניות שמפת תשתית תידרית משפיעה על מרחב הסתברותי כולל, עולם ארץ. ועליכם להבין, שאותו מצב של בינה אנושית שלכם, יש ועליה להכיר בכך, שאותה מפה תשתית תידרית יש לה את הליבה, ויש לה את הרשת, ויש לה את אותן ארבעה נדבכים, ויש את אותן תתי הסתברויות לאותם ארבעה נדבכים ובכך, מערך הפצה, נאמר, עולמי.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאנו הבאנו לידיעתכם את אותו מרחב של הסתברויות אשר עומדות בפתח. ואותן הסתברויות הינן כאלה אשר ייצרו מפתחים חדשים עד מאוד של אפשרויות בדרגות, נאמר, של מהירות גדולה עד מאוד. בדרגות של דחיפה גדולה עד מאוד.

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

כאשר קפיצה תודעתית נוצרת, הרי, שאותם מצבים אשר נוצרים, הינם המצבים של ההצפה של הצרימות הבלתי תואמות לאותו מפתח חדש שנוצר. היינו אומרים, שמצב זה נוצר בקרב האנושות. והיינו אומרים, שהינו מקביל עד מאוד לאותם תהליכים שאתם יוצרים בחינת ספירלת ההתעלות שלכם. מכיוון, שעליכם להבין, שמרחב של ארץ אף הוא מחזיק בספירלת התעלות. ומכיוון שכך, הבינו, שכאשר נוצרה אותה קפיצה תודעתית אבולוציונית אנושית, הרי, שבספירלת ההתעלות נוצר המצב של ההדיפה של כל אותן תדירויות ותודעות בלתי תואמות. ובכך, נאמר, כל אותם מצבים צפו על פני השטח בחינת אותו מצב של מציאות אנושית שלכם אשר יש בה צרימות, והעדר תאימות לחדשנות אשר אנו מעניקים, כל העת, את המפתח ההבנתי לגביה.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שכאשר נוצר המצב של העצמה של פוטנציאל-על, אותם היבטים נוספים הינם ההדהודים של ההשתחררות של כל אותם מנעדים בלתי מתואמים. ואלו אותם קונפליקטים בעולמכם, ואלו אותן שחיתויותבעולמכם ואלו אותם מצבים של גילוים בעולמכם. ואלו אותם מצבים של חשיפה של הבלתי מתואם מחד, אך מאידך, של רצפים של הבנות אשר נוצרות בקרב האנושות אשר באות הן לקדמת הבמה כמסד נתונים כולל, חשוף וגלוי בעבור הכלל.

 

✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★✶.•´¸.•*´✶*.*★

 

עליכם להבין, שכאשר אנו מביאים מידע זה בעבורכם, אנו יוצרים בעבורכם מפתח התפתחותי. ועליכם להבין, שאותו מפתח התפתחותי שאנו מביאים, הינו כזה אשר יביא לקדמת הבמה אצל כל אחד ואחד מכם, יותר ויותר, את תודעת השליח.

ועליכם להבין, שתודעת השליח יש בה את התדר העצמי המובהק, ויש בה את בוהק הנתונים, ויש בה את ההליכה ללא עוררין בנתיב השליחות אשר יש בו את ההשפעה על מרחב, וההשפעה על הפרט ואת המצב של שרות למען אותם אלה בני אנוש, בחינת אותם מפתחים הסתברותיים עתידיים שאנו מציגים לכם, נאמר, את ראשי הפרקים שלהם.

עליכם להבין, שככל שתכבירו באותם תהליכי התפתחות שאנו יוצרים בכם, בחינת התפתחות-על, הרי, שאותם מצבים יהיו כאלה גלויים. ועליכם להבין, שאנו מביאים יותר ויותר אל קדמת הבמה את הגלוי. ואנו חושפים אט, אט את הנסתר והופכים אותו לגלוי ובכך, יוצרים מצב של יכולת שלכם להכיל מערכות תפישה חדשניות, מערכות חשיבה חדשניות, תמורה באותן מערכות, נקרא לזאת כך, של ערכיות רגשית, ויכולת לסגל לעצמכם תנועה על בסיס רעיוני מובהק וחדשני.

אנו אומרים, שכאשר סיימנו את אותו מפתח של מידע אשר דרשתם, ואת אותו מצב של הגדלת ההסתברויות לאותן רמות של הבנות אשר אתם רוכשים לעצמכם בתקופה נוכחית, הרי, שאנו באים באותם תדרים חותמים, מטמיעים את אותם רצפים, מודים לכם עד מאוד על אותה רמה של דרישה איתנה אשר ייצרתם ונפרדים מכם לשלום.

הינכם ברוכים, אהובים, נתמכים ומגובים.

אנו נפרדים כעת.