תפישות ואמונות צובעות את החיים

לוהאריה | 16.05.2019

התפישה שלנו היא העדשה דרכה אנו מתבוננים על העולם. 

היא מהווה מעין פילטר, הצובע את עולמנו הפנימי והחיצוני. 

העדשה הצובעת את המציאות שלנו - תפישת העולם שלנו, מורכבת ממערכת האמונות שלנו על העולם ועל עצמנו..

בכך, תפישת המציאות בה אנו מחזיקים ״צובעת״ את יחסי הגומלין שלנו עם עצמנו ועם הסביבה, את מתווי הנפש (פני האישיות השונים) ואת דרכי ההתנהלות שלנו.

ההכרה בכל המתואר, יוצרת התעוררות המאפשרת לבחון מחדש את תפישת העולם האישית, את מערכות האמונה השונות, את הדעות הקדומות, את הנחות היסוד המגבילות את העצמי ואת האחרים, ומתוך כך להסכים להשתנות ולסגל תפישת מציאות חדשה, אמונות חדשות ופרספקטיבה רעננה, באופן התומך את המימוש העצמי האופטימלי... 

מה שניצור הוא שיהיה.💚