תוקף פעיל במאור פנים

הערך תוקף פעיל במאור פנים, מבטא מצב הוויה שבו האדם נוכח במלואו אורו וממזג בתוכו כוחות שהינם לכאורה מנוגדים, לכדי שלמות הרמונית.

במצב זה, האדם אינו מושפע ממערכות אמונה ותבניות חשיבה, המולידות ריצוי, הזדהות, ביטול הנביעה הפנימית האותנטית, או החלשה של העצמי הקוסמי. זהו מצב הוויה, שבו מקיים האדם חיבור לרצון פעיל ולעוצמתו התקפה והנוכחת, ומבטא עוצמה זו מתוך ראיה כוללת ואחדותית ופרספקטיבה רחבה המולידה חסד, חמלה, אמפתיה, אהבה ורעוּת – אשר מהותן מאור פנים.

האיכויות השונות המביעות מאור פנים, נובעות מכלי נפשי מגבה, המרסן את התוקף הפעיל ומאפשר לו לבוא לכדי ביטוי כאשר הוא מסויג על ידי ערכים. בכך התוקף האישי בא לכדי ביטוי כעוצמה אשר אין בה אגו נמוך ויש בה ערכיות ומימוש מועצם.

הערך מזמין את האדם לשחרר תבניות חשיבה ורגשות נמוכים ומגבילים, הבולמים את הנביעה הפנימית האותנטית, ולבטא את מלוא הערכיות האישית, הנוכחת בתקפות, מתוך מאור פנים וריסון הרצון האישי באמצעות סולם ערכים, רגשות גבוהים, משאלת לב לבטא מהות ומשמעות ואגו מואר.

ערך זה, מכוון לאיזון בין העצמי לבין הכוללני. זהו איזון היוצר וויסות מתמיד בין הרצון האישי המוגבר והכוונה המזוקקת, לבין מערכת רגשית מאוזנת ומעודנת, המגבה את הרצון והמחשבה ומאפשרת להם לבוא לכדי ביטוי והגשמה באורח הרמוני ושלם.

ערך זה, מבטא מיזוגים פנימיים שיש בהם שלמות הווייתית.

תוקף פעיל - מובהקות אישית, המבטאת עוצמה אישית מוגברת עד מאוד שיש לה תוקף השפעה רב ובר קיימה.

מאור פנים - אחדותיות פנימית ואהבת העצמי המחוברת לאחדות הכוללת ובכך חסד ואהבה קוסמית שיש בה את ההכרה כי כולנו אחד ובכך כי האחרים הינם השתקפות של העצמי.

תוקף פעיל במאור פנים -  ערך בסיס לעידן החדש, המבטא סינגולריות בשדה מאוחד, עוצמה מובהקת ורבת השראה מתוך חיבור לראיה כוללת ואחדותית.

"…עליכם להבין, כאשר אנו מכווינים אתכם לאותם היבטים של זיקוק נתונים ונקודת תאחיזה פנימית רבת עוצמה, ולמה שאנו מכנים, תוקף פעיל במאור פנים, אנו מסגלים אתכם לסף התודעה, אשר הינו המגדר של העידן החדש, בחינת יכולת מובנית, מושכלת ומסוייגת.

מכיוון שעליכם להבין, שכאשר אותם שינויים ויבראציוניים ילכו ויפקדו את אותו מרחב של ארץ, ברמת התדר המובע, בעוצמה הולכת וגדלה, הרי, שאותם מצבים של יכולת לשלוט באותם מבנים פנימיים, לתמרנם ולהשרותם על המרחב, בחינת תרגום, תהא יכולת, אשר תאפשר לכם לפסוע כקוסמים במרחב של ארץ.

אך אותו מצב של תודעה ואותו מצב של הכרה ותפישה ומרחבים של נפש ורגש, יהיה עליהם לפעול בתיאום לסולם הערכים המוטמע, אשר אנו נחזור ונמשיך ונטמיע אל תוך מערכותיכם, בחינת מאור פנים, בחינת בורא פעיל רב תוקף ועוצמה, המסייג בריאתו על ידי אותם היבטים הרמוניים גבוהים ועל ידי אותו מצב של יכולת לפנות לאותם מצבים של השפעה, בריאה, סעד ותמך במאור פנים מלא.

מכיוון, שעליכם להבין, מאור הפנים, התפישה, ההכרה, חווית הלב, חווית הנפש הינם אלה אשר יצרו את ההבדל הדק שבין גן עדן לבין גיהינום.

ועליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותה רמה של הנחלה מושכלת, שאנו יוצרים בכם, הינה ההכשרה ליצור את אותם אזורי חסות אשר יש בהם את הרווחה, ואת תדרי החיוב ואת אותו מצב של סעד ותמך לכם ולאחרים…"

מרחב ה-יהוה  26.10.2010