תוקף פעיל

הערך תוקף פעיל מהווה מילת קוד, המספרת על היכולת להתנהל בהוויה אנושית מתוך חיבור לתודעת הבורא המועצם, המבטא תנועה יציבה, מובהקת, תקפה ובוטחת בעולם ארץ.                                       

ערך זה, מכוון את האדם, לנוכחות בהירה ובוטחת המחוברת לרצון פעיל ומשאלת לב ומזמין אותו להתנהל בעולם, כבורא מודע ומועצם, שיש בו את מתן התוקף לנביעה הפנימית והוצאתה לפועל, הלכה למעשה.
 

"אנו אומרים, כי עליכם להבין, כי אותן מגמות של תוקף פעיל הן אשר באות לכדי מצב של ביטוי מוגבר.

מהו אותו תוקף פעיל? ודאי תשאלו. ואנו אומרים כי עליכם להבין שאותו תוקף פעיל עליו אנו מדברים, ואנו הצגנו מגמות רבות של אותו תוקף פעיל, הינו התוקף של כל אחד ואחד מכם לבטא עצמיותו הגבוהה ביתר שאת במרחב ארצי דחוס ומשתנה.

מכיוון שכך, עליכם להבין שאותה מהות מזוקקת אשר מצויה בכל אחד ואחד מכם ונתונה בשיג ושיח מתמיד עם אותה ליבת מהות גבוהה שלכם, הינה מהות אשר תופסת יותר ויותר את קדמת הבמה.

עליכם להבין, שאותם מצבים של מהויות המצויות בכל אחד ואחד מכם, הינן כאלה שבאותם תסריטים מקדימים שלכם יצרו את מערכות המידור וההסתרה וההקטנה והשיבוש. כל זאת על-מנת לאפשר לכם ביתר שאת לחוות מצבים של התפתחות במרחב ארץ בבסיסיו האדמתיים והמימיים נקרא לזאת.

ובכך נוצרו המצבים שאותם מידורים מוסרים, ואותן שכבות מושלות, ואותו מצב של זיקוק נתונים פנימי הינו כזה אשר בא בכל אחד ואחד מכם לידי ביטוי הולך ומתגבר."

הליבה המרכזית  - 18.9.2009
 

התוקף הפעיל, מבטא גישה המעניקה תקפות לזכות של כל אחד להתקיים על פני האדמה בשלום וברווחה. בכך, מביא התוקף הפעיל את נקיטת היוזמה החיובית והאקטיבית, המשמרת את זכות הקיום. זוהי יוזמה הנובעת מעוצמה ומיכולת השפעה ונקיטת פעולה ממוקדת, יעילה וישירה, המחוברת למבט-על תבוני ולחזון המגושר אל המימוש ללא עוררין.

אך תוקף זה יבוא לידי ביטוי כאשר הוא מסוייג על ידי מאור פנים, שיש בו ראיה הוליסטית, ערכים מזוקקים ובהם הכרה באחדות הטמונה בכל, ביטחון קיומי ולב פתוח מתוך נדיבות, אמפתיה, אהבה, חסד וחמלה.

כאשר התוקף הפעיל ומאור הפנים שזורים זה בזה, נוצר מרחב של הזדמנות, הנקי מאיומים מדומים או מאשליית הפחד והנפרדות.

זהו מרחב מאוזן ונקי.

"…כאשר אנו מדברים על אותו מצב של תוקף פעיל, אנו מכוונים אתכם ליכולת הנפשית והרגשית, השכלית, התודעתית, להכיל את אותה עוצמה אשר אתם רגילים לגלם אותה באותן רמות גבוהות שלכם, באותו מרחב ארץ שבו אתם נטועים.

היינו אומרים כי מצב זה הינו מצב חדשני, הינו מצב ראשוני, אשר בו יש לכם את היכולת להחזיק בנקודת תאחיזה רבת עוצמה בתדר שהוא שונה מן המוכר לכם במרחב ארץ, ובכך לאפשר לאותו תדר לייצר הדהוד תקיף עד מאד על אותו מרחב בו אתם שוהים. המגמה והמשמעות של נתון זה ושל מצב זה, הינה מגמה של יכולת השפעה רבת עוצמה עד מאד…

...מכיוון שעליכם להבין שכאשר יוצרים אתם את המצבים של התהלכות במרחב ארץ כאשר אותו תוקף פעיל שלכם שריר ואיתן, ברמת ההולכה התידרית המליאה מן הגבוה אל הנמוך, הרי שיוצרים אתם תהודה אשר אינה נמצאת במרחב בו אתם שוהים בקרב בני האנוש…

...היינו אומרים כי זהו מצב ראשוני במהותו. היינו אומרים כי זהו מצב אשר בו התוקף הפעיל שלכם, בחינת האישיות שלכם ובחינת הרגש המוביל הגבוה שלכם ובחינת התודעה שלכם, הינו כזה אשר מאפשר לכם לייצר את המגמה של השפעה רבת עוצמה אשר בה אנו מעוניינים...

...מכיוון שעליכם להבין, כאשר יוצרים אתם את ההתבוננות הפנימית ללא כחל ושרק וברמת התוקף הפעיל המתבונן פנימה, בוחן, מגלה, מוודא ומברר, הרי שאותו מצב של יכולת שלכם לייצר את הדיוק, מביא את היכולת של התוקף הפעיל אשר נבנה בכם להביא עצמו לכדי ביטוי חיצוני ללא כחל ושרק – היינו אומרים היכולת שלכם לבטא את אותם כוחות של אש ואוויר מוגברים ללא אותו מצב של פילטרים נקרא לזאת…"

הליבה המרכזית - 8.7.2009