תודעת מהאו ויה ניהאו והיללהאר

לוהאר | 09.03.2015

להאזנה לכמוסת זמן מרחב
תודעת מהאו ויה ניהאו והיללהאר

כמוסה זו, מהווה מרחב חניכה והשראה לתודעת מהאו ויה ניהאו ותודעת היללהאר.

הכמוסה מכילה טווחי תדרים חדשים ומנכיחה, באמצעות ארבעה פרוזדורים הטמונים בה, רמה נוספת של החוקיות הקוסמית, המיוצגת על ידי שני ערכי היסוד הללו.

ארבעת הפרוזדורים הינם: 
 קבלה 
 יחסי גומלין
 תודעת היללהאר 
 מהות אלוהית נוכחת

לקריאה והרחבה על הערך הקוסמי מהאו ויה ניהאו.

לקריאה והרחבה על הערך הקוסמי היללהאר.
 

הכרת תודה, הכרה בערך, התבוננות על היש, על השפע המובע, פתיחה של הלב לכל אותן משמעויות מובעות ובכך, יחסי גומלין אשר יש בהם את השימוש בשפע המובע לשם התפתחות, את התנועה הפנימית המתרחבת ובכך, מחול המתעצם ומעצים, מתרחב ומרחיב, בפעימות על-סופיות המבטאות מבוע של אור.

כאשר תבקשו להבין מהותו של עיקרון קוסמי מזוקק, שיש בו את הכרת התודה והכרת הערך, הרי שתבקשו להבין מהותה של ערכיות. מכיוון שאם תתבוננו על אותם יחסי גומלין שיש בהם את אותו עיקרון של הכרת תודה, את אותו עיקרון של הכרה בערך, את אותו עיקרון אשר בו נעשה שימוש בכל אותן מתנות מתקבלות על מנת להתפתח, על מנת להשתנות, על מנת ליצור תנועה פנימית, על מנת לבטא את אותו שפע פנימי המובע אל האחרים, אל הכלל, הרי שתבקשו להבין את אותן משמעויות קוסמיות הטמונות באותו זיקוק נתונים קוסמי, המתבטא בערך "מהאו ויה ניהאו".

פרוזדור ראשון  - קבלה

הנני מקבל את המתנה אלי.

על מנת לבטא את אותה יכולת קבלה, יש ועליכם להבין, כי אותה מהות של קבלה, יש בה את הערכיות. ואותה ערכיות הינה כזו, המבטאת פעימה פנימית מזוקקת, אשר קולה מובע ונשמע, פעימה פנימית מובילה את אותה התנהלות ואת אותם יחסי גומלין, שבין אותו פרט מזוקק, מובהק, לבין אותו מכלול בו הוא טמון.

ואותה פעימה פנימית מזוקקת של ערכיות, הינה כזו, המזהה את הסגולות הפנימיות, המזהה את אותן משמעויות פנימיות ומתוך אותן משמעויות פנימיות, יוצרת את התנועה. ערכיות מזהה ערכיות. יחסי גומלין נוצרים.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על יחסי גומלין שכאלה, הרי שיש בהם את המוכנות להכיל זרם נתונים, מתוך אותה ערכיות היוצרת זיהוי של אותן משמעויות מובעות, של אותה הזנה קוסמית ושל אותם יחסי גומלין המתקיימים בין אותו פרט מובהק לבין אותו כולל בו הוא טמון, בין אותו פרט מובהק לבין אותו מרחב בו הוא טמון.

הנני קיים, הנני נוכח, הנני מבטא ערכיות פועמת, הנני מזהה את כל אותם כוחות פועלים היוצרים הזרמה, הזנה, הנני מזהה את כל אותם מתנות המובעות באמצעות כל אותם מפגשים אשר אני יוצר עם כל אותן השתקפויות המצויות מסביבי, בחינת אותם אלה רעים, שותפים, חברים, בני ברית, מכרים, מפגשים אקראיים-כל אותן משמעויות, אשר יוצרות את נקודת הממשק, שיש בה את ההזדמנות.

משמע, כאשר מחוברים אתם לאותו עיקרון של "מהאו ויה ניהאו" מתוך אותה ערכיות, הרי שמחוברים אתם לאותה יכולת זיהוי, כי נקודת ממשק מתקיימת. לאותה יכולת זיהוי, כי באותה נקודת ממשק מתקיימים יחסי גומלין.

והיינו אומרים, כי לאותה ערכיות נוכחת, מצטרפת אותה יכולת זיהוי מתוך אותה הכרה פעילה. ולאותה יכולת זיהוי, מצטרפת אותה הכרה פנימית, שיש בה את המוכנות ליחסי גומלין, אשר אין בהם את המניעה, יחסי גומלין אשר אין בהם את המידור, יחסי גומלין אשר אין בהם את אותם מצבים של הדיפה, אלא יחסי גומלין, אשר יש בהם את ההכרה בהזדמנות ומתוך אותה הכרה בהזדמנות את היכולת לייצר את הקבלה ואת הממשק של אותו זרם נתונים, של אותם אלה אירועים עם אותה פנימיות, בחינת נקודת ערכיות מתפתחת ובכך תנועה של השתנות.

ובאותו עיקרון של הכרת תודה והכרה בערך, באותו עיקרון שיש בו את ה-"מהאו ויה ניהאו", מתקיימת היכולת לקבלה, אשר נובעת ממוכנות לקיים יחסי גומלין במגמת הלב הפתוח, במגמת הפתיחות המחשבתית והרעיונית, במגמת אותה מוכנות של פרט מובהק ליצירת ממשק, מוכנות של פרט מובהק לבטא את אותה מתיחה של סקאלה אישית אל עבר מרחבים חדשים.

והיינו אומרים, שאם תתבוננו על אותו עיקרון, הרי שיש בו את אותה נקודת ממשק נוצרת, מתוך אותה הכרה של פרט מובהק, כי טמון הוא במכלול.

היינו אומרים, פרט מובהק נוכח בערכיות. פרט מובהק, מזהה את יחסי הגומלין שהוא מקיים עם כל הסובב איתו. פרט מובהק, שרוי בקבלה. פרט מובהק, מתמלא בשפע, משתנה, מתעצם. ומתוך אותו שפע והתעצמות, אותו פרט מובהק מכיר תודה, מכיר בערך. ומתוך אותה התפעמות פנימית, נוצר אותו מבוע המבקש להעניק ובכך נוצר מחול של קבלה והנחלה, אשר יש בו את הזרם המתמיד והעל-סופי בחיבור למערכות הזנה.

פרוזדור שני – יחסי גומלין

"מהאו ויה ניהאו".

עליכם להבין, כי עיקרון זה הינו חלק, מאותו מכלול של שפע קוסמי, המבטא את קיומם של בני משפחת האור, ביחסי גומלין בתוך השדה המאוחד, שבו תועלת הכלל ותועלת הפרט שזורות כאחד, ביחסי גומלין הרמוניים עד מאוד.

עליכם להבין, שעיקרון זה, הינו כזה, אשר יש בו את ההכרה בשפע ויש בו את היכולת לפעול מתוך אותה פעימה של שפע, אשר אין בה את ההתנעה מתוך אותם מחוזות של חוסר המוכרים בעולמכם.

משמע, עליכם להבין, כי כאשר תתבוננו על עיקרון ה-"מהאו ויה ניהאו", תזהו יכולת לשנות את מערכות ההתנעה המוכרות בעולמכם ולבסס תנועה, אשר יש בה את היכולת להוקיר את אשר קיים.

מכיוון שעליכם להבין, כי פעמים רבות בעולמכם, כאשר מזהים אתם שפע, הרי שיוצרים אתם את הירידה בערך ואת הזילות ואת אותם מצבים, שאותה ערכיות מתעמעמת. ועליכם להבין, שאותו עיקרון קוסמי של "מהאו ויה ניהאו", הינו כזה המבטא קיימות נוכחת, אשר אינה מאבדת מערכה ומבססת את אותה תנועה בוטחת, הנובעת מתוך אותם מחוזות של שפע ומבקשת להעצים את אותו שפע, לחלוק אותו ולפעום כל העת במבוע של אור, המבטא משמעויות חדשות, מרחבים חדשים הנובעים מאותה פנימיות משתנה ומתעצמת.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך, מכיוון שאותו עיקרון קוסמי של "מהאו ויה ניהאו", הינו כזה, המבטא את אותה מהות של קיימות בוטחת, את אותה מהות של קיימות מכירה בשפע, את אותה מהות של יכולת לבטא את אותה התנעה על בסיסים חדשים, כשלמות מתפתחת, הנובעת מתוך עצמה, מתוך אותו חיבור פנימי לאותם קודי מקור, רצון פעיל, משאלת לב לבטא מהות ומשמעות.

ואותה מהות ומשמעות, הינה כזו, אשר אינה מופרדת מתוך אותו שדה מאוחד, אלא כרוכה בו ביחסי גומלין, אשר יש בהם את אותו מחול של קבלה והנחלה אותו תארנו, במתכונת של פתיחות וסקרנות ומוכנות להתרחב אל עבר מחוזות חדשים, מתוך אותו תיעול משאבים של שונים ומגוונים, מתוך אותו מרחב שיש בו את ההפריה ההדדית ואת שיתוף הנתונים, את ההוקרה ההדדית, את ההכרה באותם אלה שונים ומגוונים כמהווים מערכת השתקפויות.

פרוזדור שלישי – תודעת היללהאר

משמע, עליכם להבין כי אותו עיקרון של "מהאו ויה ניהאו", הינו עיקרון, הנובע מתודעת "היללהאר", המבטאת את אותו סף תודעה, שבו מכיר הפרט בהיותו טמון במכלול, הווה הפרט את אותה מהות סינגולרית שלו, הווה הפרט עצמו כמכלול ובכך מכיר הפרט בכך כי אותו מכלול ואותם פרטים המרכיבים את אותו מכלול, מהווים הם מערכת השתקפויות של אותו אחד מאוחד, שאותו פרט הינו חלק ממנו. זוויות שונות, היטלים שונים, גוונים שונים, משמעויות שונות, של אותה אחדות כוללת.

ובכך, מתוך תודעת "היללהאר", יוצרים אותם אלה פרטים מזוקקים, סינגולריים, את אותם יחסי גומלין הנובעים מהודיה, מנקודות ממשק ונקודות מפגש, שיש בהם את ההשתקפות ואת ההפריה.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שבאותן מערכות קוסמיות, אותן נקודות ממשק ואותו עיקרון קוסמי, אותה תודעת "היללהאר", הינם כאלה, המממשים את החוקיות דומה מושך דומה. ובכך אותן השתקפויות, הינן כאלה, היוצרות נקודות ממשק, שיש בהן את ההפריה ויש בהן את האתגור המשותף ויש בהן את חילופי הנתונים ובכך יכולת להעשיר ובכך יכולת להפרות, בחינת אותו פרט מתעצם ומעצים את רעהו ונקודת ממשק נוצרת, מתוך אותה הכרה כי בנקודת הממשק המתקיימת, נוצרת הפריה של בוראים שותפים, הפוגשים זה את זה ומייצרים מחול.

אם תתבוננו על תודעת "היללהאר", הרי שמקיימת היא את עיקרון ה-"מהאו ויה ניהאו", מכיוון שמקיימת היא את ההודיה, את ההכרה בערך ואת השימוש במתנות המוענקות בכל מפגש ומפגש לתועלת ההתפתחות הפנימית, האישית, לתועלת התפתחות הכלל ואותם אלה פרטים טמונים.

ובכך, הוקרה והודיה על מערכת ההשתקפויות ובכך הוקרה והודיה על הזכות לממש את אותם תהליכי חקירה משותפים, בחסד הלב הפתוח, הער, אשר יש בו את האפשור ויש בו את האהבה הקוסמית ויש בו את העצמאות הבלתי תלויה. לב פתוח הפוגש את אותה פתיחות רעיונית ומחשבתית ואת ההכרה בכל אותן אלה זוויות התבוננות חדשות, הנגלות כאשר נוצרת נקודת ממשק בין שונים ומגוונים.

פרוזדור רביעי – מהות אלוהית נוכחת

"מהאו ויה ניהאו", עיקרון קוסמי המבטא את אותה שפעה קוסמית.

"מהאו ויה ניהאו", עיקרון קוסמי, המבטא את אותה מהות של בוראים שותפים.

"מהאו ויה ניהאו", עיקרון קוסמי המבטא את אותם יחסי גומלין עם מערכות ההזנה הבריאתיות.

"מהאו ויה ניהאו", עיקרון המאפשר לבטא את אותם יחסי גומלין חדשים בין האדם לבין אותה אלוהות באשר היא.

כיוון שיש ועליכם להבין, שאותו עיקרון של "מהאו ויה ניהאו", הינו כזה המבטא את אותו ערור פנימי של רצון פעיל ומשאלת לב, לקבל על מנת להנחיל ולהתעצם על מנת להעצים ובכך עיקרון זה, אם תתבוננו עליו, הינו כזה המבטא את הדרישה. ואותה דרישה, הינה כזו, המממשת את אותן אלה משמעויות מובעות, בעד אותה אלוהות שורה.

הנני דורש, הנני יוצר, הנני בורא, הנני קיים, הנני מודה, הנני מוקיר, הנני מתפתח, הנני מעניק משמעות לכל מקום בו אחלוף, הנני מקבל, הנני מנחיל, הנני פועם את פעימת הקיום הקוסמית האלמותית.

כאשר מתקיים עיקרון ה-"מהאו ויה ניהאו", מופעל מודל ההזנה הקוסמי ומנכיח את עקרונות השדה המאוחד, אשר יש בהם אחדות שורה, שפע נוכח וחוקיות המובילה אל מרחבי היש של השדה המאוחד.

כאשר מתקיים עיקרון ה-"מהאו ויה ניהאו", מתקיימת תודעת "היללהאר" ומבטאת מערכת השתקפויות הרמונית, נקודות ממשקים של הזנה והפריה הדדית בקבלה והנחלה.

כאשר מתקיים העיקרון "מהאו ויה ניהאו", אותה מחשבה אנושית, הינה כזו, הממירה עצמה לשלמות חיובית, אשר יש בה את טיפוח ההישגים הפנימיים, את ראיית היש, את הפעימה של הלב המתרגש, את ההתפעמות והפתיחות ובכך ביטוי של מהות ומשמעות.

כאשר עיקרון ה-"מהאו ויה ניהאו" נוכח, אותה אש מפעמת בחיוניות ומנכיחה את אותה חדווה של התפתחות. כאשר עיקרון ה-"מהאו ויה ניהאו" נוכח, אותה הגשמה, הינה כזו הרמונית ויש בה את התנועה המתמדת של אנרגיה זורמת בתדר העל-סוף ומביעה קבלה והנחלה. יוצרת משמעויות חדשות.

כאשר עיקרון ה-"מהאו ויה ניהאו" נוכח, השערים נפתחים ויחסי גומלין נוצרים, בין הפרט לבין הכולל בו הוא טמון, בין הפרט לבין עצמו, בין הפרט לבין האחרים, בין הפרט לבין מרחבי היש, בין הפרט לבין האלוהות השורה בכל ושמש חדשה זורחת, המאירה באורה ומבשרת על נביעתו של מבוע פנימי, היוצר את פעימות ההתפתחות הקוסמיות ומבטא שלמות מתפתחת.

הנני מודה על המתנה, הנני מקבל אותה אלי, הנני מתחייב לעשות בה שימוש לתועלת הכלל ולתועלת הפרט.

הנני בורא, הנני יוצר, הנני פועם, הנני שרוי בקבלה והנחלה, הנני מקיים יחסי גומלין הרמוניים, הנני מהות אלוהית.