תודעה מודעות ומה שביניהם

לוהאריה | 08.02.2020

 

חלק 1 - מהי תודעה?

לכל אחד ואחת קיים קשר לחלק יותר גבוה ומופשט של מי שהוא – זוהי התודעה.

החלק הנמוך של העצמי הינו הגוף, הנפש, המחשבות והרגשות האנושיים, ואילו החלק הגבוה של העצמי הוא חלק תיאורטי תבוני, המכיל רעיונות רחבים, הבנות, הגות, חזון, תפישת עולם ופרספקטיבה הרואה את הקשר שבין הרוח לחומר.

ניתן לדמות את התודעה לשדה אנרגיה-שדה אינטיליגנציה תבוני, הטומן בחובו את המסקנות והחכמה שנוצרים במהלך תהליכי ההתפתחות הנצחיים של הנשמה במחזורי החיים שלה על פני האדמה וגם במישורי קיום אחרים.

שדה התודעה מתפתח ומשתנה בהתאם להתפתחות שיוצרת הנשמה ומהווה מרחב השראה, שהוא הבסיס הערכי, הרעיוני, המחשבתי, התבוני, ההכרתי, אשר מקרין עצמו על האדם.

שדה התודעה, מביא ראיית עולם סיבות רחב ועשיר ממנו נובעים ביטויי החיים השונים במציאות האנושית.

חלק מן האנשים מחוברים לשדה התודעה שלהם, ואילו אחרים מקיימים עימו קשר רופף ובלתי רציף. בפועל, כל אחד ואחת אמורים לקיים קשר עם התודעה שלהם, אשר נועדה להזין את החיים האנושיים במהות ולהעניק להם משמעות, כיוון וכוונה.

כאשר האדם מקיים קשר הרמוני עם התודעה שלו, ישנה תנועה מתמדת בין התודעה למודעות ובין רעיונות רחבים וגבוהים לבין מודעות יישימה וגשמית. זוהי תנועה המזרימה על בסיס קבוע אל חיי האדם עומק, פרספקטיבה, חזון, השראה ומהות, ההופכים את הקיום לבעל משמעות ומשפיעים על המציאות והממשות.

🔹🔸🔹

 

חלק 2 - כיצד ניתן להעמיק את הקשר עם שדה התודעה האישי?

את הקשר עם שדה התודעה האישי נדרש להוקיר ולטפח, מכיוון שהנטיה האנושית היא למקד את תשומת הלב בדאגות היומיום ובחיים המעשיים ובכך לקטלג את העיסוק בתודעה ככזה מיותר, ״תלוש״, ״לא מקורקע״ או ״רוחני מדי״, מבלי להבין כי התודעה היא ערוץ ההשראה הצובע את החיים ומעניק להם ערך, הזנה ותמיכה ומגדיר כיצד המציאות האישית תראה.

אך מלבד היותה של התודעה ערוץ השראה, התודעה של האדם משפיעה עד מאוד על המימוש העצמי, על איכות החיים, דרך החיים וסגנון החיים ומגדירה כיצד תראה המציאות הפנימית של האדם וכיצד יתנהל מסלול חייו.

התודעה האישית יכולה למקם שני אנשים באותו החדר, כאשר האחד יחווה גן עדן והשני גיהנום...

על מנת להעמיק את הקשר עם שדה התודעה האישי, המבטא את ״העצמי הגבוה״ ועם ההשראה שהוא יכול להביא עימו, נדרש לפתח את הנפש ככלי המסוגל להכיל את התודעה. זהו תהליך של פיתוח של מודעות עצמית, המובילה ליכולת האישית לקיים טרנספורמציה של המחשבות, הרגשות ודרכי ההתנהלות, להתפתח ולצמוח כבן אנוש.

🔹🔸🔹

 

חלק 3 – מהי מודעות עצמית?

המודעות העצמית טומנת בחובה יכולת אנושית להכיל את המידע המצוי בשדה התודעה ולתרגם אותו באמצעות המחשבה, המוח, הרגש והגוף לרעיונות ברי יישום בחיים הגשמיים היומיומיים.

המודעות, הינה היכולת של האדם להיות ער וקשוב לכוחות הפועלים בתוכו ומחוצה לו, לזהות את הסיבה והמסובב (סיבה היא "גורם" המניב תוצאה כזו או אחרת, "המסובב" הוא התוצאה שנתקבלה) ולהתבונן מבעד לגלוי, על הסמוי.

זהו מצב שבו האדם מסוגל להתבונן על עצמו, לפענח את הנפש שלו, לזהות ולהבין מה מתחולל בתוכו ולומד למפות את האישיות שלו ואת הכוחות המניעים את הנפש, כך שהאנושיות הופכת לכלי פתוח וער המסוגל להכיל רעיונות גבוהים ומופשטים, ערכים ומהות, להעניק להם משמעות ולהפוך אותם לאופייני התנהלות מעשיים וממשיים.

רבים מן האנשים מתנהלים באופן אוטומטי ומונעים על ידי דחפים נפשיים אשר אין בהם מודעות עצמית. פיתוח המודעות, הופך את ההתנהלות האישית לכזו ערה ומודעת, ומעביר בהדרגה את המשקל מאינסטינקטים ודחפים, אל מחשבה תבונית הרואה את הקשר בין בחירה, לבין התוצאות וההשלכות שלה.

המודעות, הינה מיומנות אשר ניתן לפתח אותה, באמצעות מחוייבות להתבוננות סבלנית המעודדת מצב של הכרה ערה.

הדבר קורה בתהליך טרנספורמציה שבו הנפש מתפתחת ומתאמת את עצמה אל הההשראה, הערכים והרעיונות המגיעים מן התודעה.בכך בהדרגה משתנים תפישת העולם, אופן החשיבה, הרגשות והעולם הפנימי, האדם נחשף להיבטים חדשים של העצמי שלו ולומד להעביר יותר סמכות אל העצמי הגבוה ולאפשר לו להוביל את הבחירות השונות בחיי היומיום.

🔹🔸🔹

 

חלק 4 – פרישת הגשר בין תודעה למודעות -  שינוי סגנון החיים

כאשר אתם הופכים השראה, רעיוניות גבוהה וערכים למודעות עצמית יומיומית המשפיעה על ההרגלים שלכם ועל האופן בו אתם מנהלים את חייכם, אתם פורשים גשר הרמוני בין התודעה לבין המודעות ובין העצמי הגבוה לעצמי האנושי.

ככל שיותר אנשים מחוברים לתודעה הרחבה שלהם והופכים אותה למודעות ישימה, כך חייהם היומיומיים מקבלים תפנית. כמובן שהדבר יוצר מגמות המשפיעות על המציאות הסובבת אותנו ומקבל ביטוי בכל תחומי החיים בחברה האנושית.

הרחבת התודעה, פיתוח המודעות העצמית ותרגום של התודעה אל אורח החיים וסגנון החיים שלכם, מעצב את האנושיות שלכם בתיאום לעצמי הגבוה ומוביל אתכם אל נתיב המימוש המועצם.

🔹🔸🔹

 

המלצות לתרגול

שאלו את עצמכם:

❓ איזה חלק בתוכי נדרש לי לפתח? את התודעה? את המודעות העצמית?

❓ האם אני עושה שימוש בתודעה על מנת לטפח את המודעות העצמית שלי?

❓ האם אתם מעדיפים להישאר בתיאוריה או יוצרים את הגשר אל המימוש?

❓ כיצד השראה וערכים יכולים לבוא לכדי ביטוי בחיי היומיום, בבחירות, במעשים ובהרגלים?

 

✅ בחרו ערך או רעיון שאתם רוצים להעצים בחייכם ונסו לתרגם אותו לאורח החיים וסגנון החיים שלכם.

✅ תרגלו במודע את הקשר שבין תודעה למודעות: נועו על הציר שבין השראה, חזון וערכים לבין המימוש שלהם בפועל באמצעות האנושיות שלכם.

 

שלכם באהבה ורצון