תהליך ההתעלות אל הממד החמישי

לוהאריה | 08.05.2017

רקימת חוזה ביודעין
בין העצמי האנושי לעצמי הקוסמי

 
תהליך הטרנספורמציה הינו תהליך של העברת משקלים מתמדת מטווח תדרים אחד לטווח תדרים אחר, המצוי ברטט גבוה יותר.
הסבת המשקלים הזו, מופיעה בחיי היום יום, כצמתי בחירה מרובים, שבהם בן האנוש ממיר אופייני התנהלות, דרכי חשיבה, הרגלים, מתווי נפש ופני ביטוי, המייצגים את טווחי הגל של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי, באופייני התנהלות, פרספקטיבה, דרכי חשיבה, מתווי נפש ופני ביטוי, המייצגים את טווחי הגל של הממד החמישי.

זוהי הסבת משקלים מודעת, המעבירה מממד מציאות אחד לאחר.
ניתן לדמות את ההמרה הזו, להעברה מתונה של העצמי, פיסה אחר פיסה, מארץ אחת לאחרת, בתהליך רציף, שבו העצמי הולך ונעלם מארץ אחת והולך ומתגשם בהדרגה בארץ החדשה.

בהמרה שכזו, נדרשת התמדה אשר מאבטחת שלא תהיינה קטיעות בתהליך ההמרה ושלא ייווצר מצב שבו נוצר היפוך בכיוון התנועה והסבת משקלים מטווחי גל עיליים אל טווחי גל נמוכים.

אחד מן המפתחות הפנימיים המאפשרים לקיים את ההתמדה בתהליך שכזה, הינו היכולת להחזיק בכיוון ובכוונה באופן רציף.

***
 
הכיוון והכוונה המוגדרים, אשר העצמי האנושי ממוקד בהם ומחויב כלפיהם, מאפשרים ליצור בהתמדה, את הבחירות האנושיות הקטנות והגדולות, היוצרות את הטרנספורמציה וההתעלות אל הממד החמישי המצוי בטווחי גל שונים מן המוכר.

הכיוון המוגדר והמיקוד – נובעים מחזון מובהק ומתכלית ברורה. זהו חזון של התעלות מטווח תדרים אחד לאחר, חזון של שינוי פני הנפש האנושית וביסוס של אנושיות חדשה, חזון הנובע מרצון למימוש מורחב ומועצם אשר יכול להתאפשר במעבר אל טווח התדרים החדש המייצג ממד מציאות שונה.

החזון יכול לבטא נקודת מיקוד אישית – שבה מבקש האדם להיטיב עם עצמו ולבסס חיים של שלווה, הרמוניה פנימית, שפע, אהבה, ביטחון קיומי ומימוש עצמי.

החזון יכול לבטא נקודת מיקוד כוללנית – שבה מבקש האדם להיטיב עם עצמו על מנת להיטיב עם האחרים ולשנות את המציאות בעולם ארץ.

***
ניתן לראות את החזון האישי, היוצר כיוון וכוונה, כחוזה שיוצר האדם בינו לבין עצמו.

זהו חוזה פנימי, שיש בו הסכמה בהירה ומובהקת לקיים סדרי עדיפויות ברורים.

סדרי העדיפויות הברורים הללו, יוצרים מצב הוויה נפשי רב עוצמה, שבו החזון משפיע על הנפש וחוסה עליה, הכיוון והכוונה משפיעים על כל בחירה ובחירה, ומשמעת עצמית נובעת מרצון למשמעות פנימית.

זוהי רקימת חוזה ביודעין, בין העצמי האנושי הנפשי, המורגל בטווחי הגל של הממדים שלישי ורביעי, לבין העצמי הקוסמי, השואף להעלות אל טווחי הגל של הממד החמישי והמצוי מעבר לו. בחוזה זה, מכריז בן האנוש בפני המהות הקוסמית: "באשר תלכי אלך" ויוצר התחייבות פנימית המונעת שניות, חיכוך, זגזוג, או הליכה לאחור.

***
העברת המשקלים המודעת מטווחי הגל של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי, אל טווחי הגל של הממד החמישי, יוצרת תהליך רב עוצמה, שבו האגו האנושי משנה פניו, ונספג אל תוך עצמי מזוקק ההולך ומתעצם.

זהו תהליך של השתחררות מהתמכרויות של הנפש והגוף, וביסוס אוטונומיה פנימית, הנקייה מתלות חיצונית ממסכת, מצמצמת ומקטינה.

רקימת החוזה בין העצמי האנושי לבין העצמי הקוסמי, ביודעין, מתוך הכרה ערה, מאפשרת לקיים בחירה חופשית מודעת ומסייעת להתמודד עם "תסמיני גמילה" ותחושות אותן יציף האגו הנפרד והחסר, בתוך תהליכי המרת העצמי מטווחי גל שיש בהם קיטוב, נפרדות, פחד, חוסר ומערכות התנעה שליליות, אל טווחי גל בהם נולד עצמי חדש, המקיים ביטחון קיומי, אחדותיות, שלמות פנימית, תודעת שפע ומערכות התנעה הנובעות מבסיסים חיוביים.

***
האגו האנושי, הינו אגו תאוותן, המבקש למלא עצמו מבחוץ ונקודת המיקוד שהוא מייצג הינה חסרה, אנוכית ונפרדת.

בכך, ינסה האגו לחבל בתהליך העברת המשקלים, ולשמר אחיזה בהקשרים נפשיים ובהרגלים המקושרים לטווחי הגל אותם מבקש העצמי לשחרר.

כאשר לא מתקיימת מובהקות פנימית של בחירה, כיוון וכוונה וחזון. וכאשר לא נרקם חוזה בין העצמי האנושי לזה הקוסמי, יציף האגו תחושות של וויתור, פיספוס, הפסד, כעס , תסכול וקורבנות, הנובעים מנקודת מוצא תפישתית חסרה ומצומצמת, הקובעת כי "דבר לא אמור לבוא על חשבון דבר" ותמהה מדוע לא ניתן לקיים מציאות של "גם וגם".

זהו מצב פרדוקסלי, שבו מתלונן בן האנוש על החוקיות המתקיימת בטווחי הגל של הממד השלישי (הגשמי, הדואלי והדחוס) , והרביעי ( התודעתי, הנפרד והחסר) במקום לגבות את ההתעלות אל טווחי הגל של הממד החמישי, המייצג מציאות שבה דבר לא בא על חשבון דבר, מתוך כך שלא מתקיימת היאחזות, היקשרות, או תלות, והאדם מקיים שלמות פנימית, שבה כל מה שתומך את העצמי המזוקק נוכח, באופן הרמוני, בכל רגע הווה נתון.

כאשר ברור לבן האנוש תהליך העברת המשקלים, הטרנספורמציה וההמרה של העצמי מממד אחד לאחר, לא רק שתחושות של וויתור, פספוס והפסד אינן מתקיימות, אלא שמתקיימת תחושת ייעוד, המלווה בביטחון, חיבור לצדקת הדרך, מובהקות, הודיה והתפעמות על כל בחירה ובחירה, אשר אינה נתפשת כוויתור אלא כהישג הממלא את הפנימיות בשמחה.

במצב שכזה, מלא האדם בחיוניות והוא חווה נמרצות הזנה וכח התנעה רב עוצמה, שבסיסיו הינם חיוביים ובעלי רטט עילי ומעודן. 

***
החוקיות המתקיימת בטווחי הגל של הממדים שלישי ורביעי, הינה חוקיות, שיש בה נפרדות, קיטוב, מאבק על משאבים וחוסר. 

במציאות שכזו, דבר בא על חשבון דבר ונתיבי החיים מוגבלים על ידי חוקי קארמה ומצומצמים על ידי אגו חסר ועצמי מוחלש, שלרוב אינו מתואם אל העצמי הקוסמי ורחוק מן ההכוונה שלו.

החוקיות המתקיימת בטווחי הגל של הממד החמישי והמצוי מעבר לו, הינה חוקיות של אחדותיות, פרספקטיבה רחבה, הרואה כיצד הכל קשור להכל, שיתוף ותיעול של משאבים, קישוריות הדוקה בין העצמי האנושי לעצמי הקוסמי והתנהלות במרחב שבו דבר לא בא על חשבון דבר והפרט והכלל שזורים זה בזה באופן הרמוני. 

תהליך הטרנספורמציה וההתעלות, הינו תהליך של העברת משקלים ערה ומודעת אל מציאות הממד החמישי.

זהו מרחב הפורש בפני האדם את נתיבי החיים של העידן החדש ומניח בידיו את כוחות הבריאה המועצמים ליצור את נתיב חייו, מתוך חיבור למרחב פנימי אלוהי, מזוקק ובלתי תלוי.

שלכם בהרבה אהבה ורצון 

למבקשים להעמיק ביצירת תנועה מתוך בסיסים חיוביים ומיגנוט של הזדמנויות

למבקשים להאזין לכמוסת זמן מרחב השוזרת מוסיקה, תודעה ותדרים ועוסקת ברקימת חוזה ביודעין בין העצמי האנושי לעצמי הקוסמי