שלבי ההתפתחות של החברה האנושית - תהליכי חניכה להיפוך משמעויות

לוהאריה | 14.02.2017

 

פיגוג תקרת הזכוכית וחשיפה לתודעת הממד החמישי

והממדים המצויים מעבר לו

התודעה המובעת בדרך הפשטות שבאלוהות, מעבירה תהליך חניכה שלם, המאפשר לפתח ברמה הוליסטית את גווני הביטוי השונים, כך שניתן ליצור תהליך של אינטגרציה פנימית מלאה.

זהו תהליך מדורג, המאפשר לאחד בין פני הביטוי השונים אשר מתקיימים באדם, להיפתח לתקשורת רב ממדית, לקיים קישוריות רציפה עם הרמה הגבוהה, ולבסס נוכחות אנושית, המהווה נקודת עיגון מזוקקת להכוונה הנשמתית ומאפשרת מצב הוויה רב ממדי שהחיים האנושיים הינם רק מרכיב בתוכו.

זהו תהליך הכשרה וחניכה, שנועד להכשיר דור חלוצים, המהווה את הבסיס למעבר של האנושות אל עבר מדרגת פיתוח אבולוציוני חדשה.

הקוסמוס הינו מרחב פרקטלי. אשר בו מתקיימים חיים שונים ומגוונים, הפרושים על פני מישורי קיום בעלי חוקיות ייחודית לכל מישור ומישור. אלו הן מערכות מציאות המשקפות את פני הביטוי השונים של האור, ופועלות כחלק ממכלול אחדותי, שלם, מסונכרן ומתואם.

ההוויה האנושית, הינה מיקרו קוסמוס של הקוסמוס ובכך פני הביטוי השונים של הישות האנושית, הינם חלק ממכלול ההוויה האנושית.

כאשר נוצרת אינטגרציה בין פני הביטוי השונים המרכיבים את הישות האנושית, נוצר מרחב אחדותי, הפועל בהרמוניה אל מול מרכז המהות האישי, המהווה מבוע של הכוונה והזנה. את אותו תהליך בדיוק ניתן ליישם ברמת המקרו, כאשר הגוף הבריאתי הכולל, מייצר הרמוניה בין כלל חלקיו, כך שהגוונים השונים, האסכולות הקוסמיות השונות והפרטים השונים, יוצרים הרמוניה זה כלפי זה וכולם כלפי לב הבריאה ובכך מבססים תצרף הרמוני, מסונכרן ומתואם, שיש בו הפריה הדדית ושיתוף נתונים, היוצרים שלם הגדול מסך חלקיו.

בועה

הצעידה בדרך החניכה של הפשטות שבאלוהות
 

עידן האדמה הסתיים והבריאה כולה נמצאת בפיתחה של תקופה חדשה, עידן חדש, המביא עימו שפע אפשרויות, אשר לא היו נגישות עד כה. מערכות המציאות השונות, משנות את פניהן לבלי היכר ונעות אל עבר מדרגות התפתחות חדשות, המבטאות פרק חדש.

גם האנושות נחשפת למעבר זה. עידן הקארמה תם, ובפני האנושות פרושה האפשרות לשחרר את החוזים הקוסמיים, קארמות, תיקונים ושיעורים, אשר נצברו במהלך עידן האדמה, לקבל השלמות של חסרים במטען המורפו-גנטי, באמצעות שיתוף נתונים קוסמי רחב, ולנוע אל נתיבי החיים וההגשמה של העידן החדש. אלו נתיבים אשר מובילים אל מעבר לתקרת הזכוכית שאפיינה את נתיבי החיים של עידן האדמה.

הצעידה בדרך החניכה של הפשטות שבאלוהות, הינה פסיעה בנתיב של טרנספורמציה, המוביל אל חוקיות העידן החדש. תהליך החניכה וההכשרה, מוביל בספיראלה פתוחה, בכל פעם, אל השלב האבולוציוני הבא כאשר יש מי שכותב, כל העת, את מסד הנתונים, וצועד ראשון, כך שכל התהליכים ממופים, הגשר פרוש והכל הופך להיות צפוי וגלוי.

התנועה בנתיב החניכה, משרטטת מדרגות של ההתעלות מעל תודעת הממדים שלישי ורביעי, אל עבר תודעת הממד החמישי (שבה הפרט הינו ישות בין ממדית הרואה עצמה בלתי נפרדת מן המכלול) וממנה אל תודעת הממדים הגבוהים יותר.

החניכה שוזרת רוחב יריעה עצום, הבונה גשר מרמות תודעה מזוקקות ועיליות ועד למודעות ונפש אנושית.    

המודולים, שהינם שלבי החניכה המדורגים של התכנית, משרטטים תהליך הכשרה פרקטאלי, שבו כל מודול מייצג ממד תודעה ורטט מחד, ומאידך טמונים בו כל הממדים כולם, כך שבעבור כל אחד ואחד נפרש רצף התפתחותי שלם. המודולים פונים לכל ההיבטים הכלולים בספקטרום הביטוי הנפשי האנושי ובכך מאפשרים ליצור ליטוש והעלאה ברטט של אזורי חוזקה, והעצמה של אזורים ״חלשים״.

כל מודול מהווה מדרגה החושפת לתודעת הממדים השונים, ובנוסף לכך גם לאפשרויות השמה אל תוך המערכת האנושית, על מנת שהפוסעים בנתיב החניכה יצרו טרנספורמציה ותהליך המוביל להתעלות מעל מגבלות הנפש והחומר ואינטגרציה עם המהות הקוסמית. 

ניתן להעמיק בתיאור המודולים השונים, כאן.

בכל מודול ומודול טמונים באופן פרקטלי, רבדים רבים ומדרגות התפתחות, כך שניתן לנוע בכל פעם אל תוך רובד ממדי גבוה יותר, הטמון בתוך המודול, בהתאם לסף התודעה.

לשם הדוגמא, המודול התשיעי - מייצג תודעה של הממד התשיעי במדרגות: ממדרגה נמוכה ועד למדרגות גבוהות ועיליות, וכל זאת ללא תקרת זכוכית המגדירה עד לאן ניתן להגיע, כך שלימודי המודול, יעמיקו בכל פעם אל רבדים נוספים הטמונים בו ויפתחו מדרגות פיתוח אבולוציוני חדשות הטמונות בו ולא היו גלויות במדרגה הקודמת. 

ערוץ הלוהאר, המביא את תכנית ההכשרה והחניכה, המובעת באמצעות האוניברסיטה הקוסמית, אמון על יישור הקו הכלל יקומי ועל תיאום אזורי הבריאה השונים זה לזה במעבר אל מדרגת ההתפתחות החדשה המוכרת כעידן החדש. בכך, מביא ערוץ הלוהאר אל עולם ארץ, כוחות אנרגטיים, תודעתיים, מודעותיים ויישומיים אשר נועדו להשלים את חסרי עידן האדמה, לתקן את השיבושים שנוצרו במערכת המציאות של עולם ארץ ולהנגיש האצה התפתחותית שנועדה ליצור קפיצת מדרגה אבולוציונית ולחבר את האנושות לידע, חכמה, הבנות וטכנולוגיה אשר לא היו נגישים עד כה.

עוד על ערוץ הלוהאר תוכלו לקרוא כאן.

על מנת לפרוש את הגשר התדרי, התודעתי, המודעותי, והנפשי, מתרועעים הלומדים עם סולם הערכים לעידן החדש, אשר ההגות, ההעמקה בו והיישום של ערכיו, סולל את הדרך לאינטגרציה מלאה של העצמי האנושי עם זה הקוסמי.

 

בועה
 

תהליך האבולוציה - פירמידת הצרכים של מאסלו

תהליך האבולוציה, אותו עוברת ותעבור האנושות, נועד להוביל אותה אל תודעת הממד החמישי. זהו סף תודעה, אשר משקף שינוי גורף בתפישת העצמי, תפישת העולם ותפישת המציאות, ומשנה את יחסי הגומלין שבין הפרט לבין עצמו, סביבתו והמרחב הסובב אותו, לבלי היכר.

בחבילת התודעה  דרגות האבולוציה בהתפתחות החברה האנושית, ניתן לראות את מתווה ההתפתחות של האנושות, המכיל 5 שלבים מרכזיים בתהליך האבולוציוני של האנושות:

 • שלב ראשון: הישרדות, הנובעת מכך שהפרט מגיע לעולם לא מוכר, אשר הוא חווה אותו כמאיים ומסוכן ולפיכך חווה הישרדות המתניעה אותו לחקור את סביבת המציאות ולבסס בהדרגה מסדי נתונים להתנהלות בתוך הסביבה חדשה
 • שלב שני: לאחר שביסס תשתית של הכרות עם סביבת המציאות, מתחיל הפרט לבחון עצמו אל מול החברה, מתחיל ליצור התארגנות ומקים תשתית של אופייני פעולה, חוקים, ערכים ונורמות חברתיות המהווים כולם מסגרת תומכת 
 • שלב שלישי: פנייה ליחסי גומלין עם הכוחות הפועלים ומכוונים את סביבת המציאות ובכך גיבוש פולחן הפונה אל אלוהות חיצונית גשמית, בדמות של פסלים, כוחות טבע וכדומה
 • שלב רביעי: היווצרות הדתות ופנייה אל אלוהות חיצונית נשגבת
 • שלב חמישי: הכרה באלוהות הפנימית ומימוש הוויה אלוהית זו עלי אדמות

לאורך תקופה, מצויה האנושות במעבר מן השלב הרביעי לשלב החמישי.

 

פירמידת הצרכים של מאסלו - מודל המשקף את תמונת המצב בשלהי עידן האדמה

פירמידת הצרכים של מאסלו, משקפת היטב מצב זה, המבטא את תודעת הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי.

פירמידת הצרכים של מסלו

 

6 מוקדי ההתמרה באנושות הפועלים ביחסי גומלין הדוקים עם פרמידת הצרכים של מאסלו

ניתן לראות, כי הצרכים האנושיים מקושרים ל-6 מוקדי ההתמרה באנושות, הנדרשים לעבור שינוי מהותי, על מנת לבסס חברה אנושית, הנעה אל עבר ממדים חדשים של קיום והוויה.

לצורך ראיית ההקשר הכולל, נסקור בקצרה את המודל של פירמידת הצרכים המפורסמת של מאסלו, העוסקת במניעים של אדם בחייו ומצביעה על הצרכים שלו ולאחר מכן, נסקור את 6 מוקדי ההתמרה באנושות, הפועלים ביחסי גומלין הדוקים עם צרכים אלו.

הרעיון שמובע בתאוריה זו, מתאר היררכיה של צרכים (כאשר ההנחה היא כי קיימים צרכים אוניברסליים המשותפים לכל בני האדם), אשר מאורגנים על-פי סדר חשיבותם. צרכים אלו מניעים את האדם. כאשר רמה מסויימת מאותו צורך באה לידי מימוש, היא אינה פועלת עוד כגורם המניע את האדם, ואז יש לו אפשרות לנוע להגשמת הרמה הגבוהה הבאה במעלה.

חלק מהצרכים מוגדרים כצרכים המונעים מתוך חסך וחלקם כצרכים המונעים מתוך רצון לגדילה.

השלבים בפירמידת הצרכים הם:

 • צרכים פיזיולוגיים (נשימה, מזון ושתייה, בית, ביגוד וכדומה)
 • צורך בביטחון (בריאות, תעסוקה, רכוש, משפחה וחברים)
 • צורך בהשתייכות
 • צורך בהערכה חברתית
 • צורך במימוש עצמי

כאמור, רובה של פירמידת הצרכים של מאסלו, מדברת על צרכים, ומגיעה אל העיסוק ברצונות רק בשלב העליון שלה. 

חשוב להכיר בכך, כי פירמידת הצרכים של מאסלו, מתארת מצב קיים, אשר הינו תוצר של התרחקותה של האנושות ומערכת המציאות של עולם ארץ, מערכים קוסמיים ומאופייני התפתחות תקינים. 

הפירמידה מתארת מצב נתון של מערכת חברתית, תפישתית ותודעתית, המושפעת ומוטה באמצעות 6 מוקדים מרכזיים, המהווים מוקדי הסטה מתדר המקור של האנושות.
 

בועה
 

6 מוקדי התמרה באנושות - התרחקות מעקרונות קוסמיים וביסוס נורמות משובשות
 

כאמור, 6 מוקדי ההתמרה מייצגים את ההתרחקות של האנושות מן הערכים קוסמיים.

התרחקות זו, נוצרה כתוצאה מהאירוע הקוסמי המוכר כ"מרד לוציפר". אירוע זה, ביסס בהדרגה חריגות מן התודעה המזוקקת, אשר עמדה בבסיס היקום המקומי ובכך נוצרו שיבושים ב- 6 השדות העילאיים של יקום זה. השיבושים במערכות המציאות שב- 6 השדות העילאיים, השתרשרו בהדרגה אל עבר התולדות המצויות כמערכות מציאות ב- 6 השדות הנמוכים, ובכך הושפע כל היקום המקומי של החומר הדחוס מתוצרי "מרד לוציפר" ויצר הסטה מתדר המקור וירידה במערכות המימון האנרגטי וההזנה.

יחסי גומלין בין תרבויות שונות, בתוך היקום המקומי בו מצויה גם מערכת המציאות של עולם ארץ, יצרו שרשור של סילופים, מרמות תודעה המצויות במערכות מציאות ברטט עילי, אל רמות נמוכות, אשר שיאן הינו מערכת המציאות של עולם ארץ, עולם החומר הדחוס.

שרשור הסילופים מבוטא בחברה האנושית על ידי 6 מוקדים מרכזיים הזקוקים לתיקון והשלמה.

מוקדי ההתמרה, הינם תוצר של חריגה ממערכת העקרונות הקוסמיים, שהלכה והתעצמה לאורך ימי חייו של היקום המקומי בכלל ובעולם ארץ בפרט.

מוקדים אלו, מהווים אזורים חסרים ומשובשים במערכות האנרגטיות הגופניות והנפשיות, אשר דרכן נוצרת מניעה התפתחותית ומתקבעות נורמות מסולפות ומגבילות.

מוקדי התמרה אלו, יצרו הטיה של בני האנוש מן המרכז הפנימי המזוקק ובכך הרחיקו מיחסי גומלין פנימיים, שיש בהם כנות, טוהר, מובהקות, נאמנות לעצמי האותנטי ומאור פנים:

דרך מוקדים אלו נוצרה שליטה תודעתית באנושות ותנועה במעגל סגור שיש עליו תקרת זכוכית.

6 מוקדי ההשפעה על האנושות:

 • מין, מיניות וילודה
 • מזון, תזונה והזנה
 • הון, ממון ומימון
 • מגדר
 • דת, רוחניות ומסורות
 • משפחה ומערכות יחסים

כאן תוכלו לקרוא הרחבות על 6 מוקדי התמרה גרעינית ביקום המקומי ובאנושות.

 

אם נתבונן על הפירמידה של מאסלו, רוב האוכלוסיה (כפי שניתן לראות על פי מבנה הפירמידה, אשר יש לו בסיס רחב אשר הולך ונעשה צר יותר ככל שעולים בשלבים) עסוקה במילוי צרכים חיצוניים, צרכים פיזיולוגים, צרכיי בטחון, צרכים של אהבה ושייכות, על כל מה שטמון בהם וצרכים שהמקור שלהם הוא מגדר והערכה עצמית. צרכים אלו, הממוקדים בתחום תודעה ותדרים נמוך, יוצרים מחול תעתוע ותנועה שיש בה נעשה ונשמע וממשות שמשפיעה על מהות. כלומר, אובדן משמעות ומרוץ חיים, שיש בו פעמים רבות התרחקות מן העצמי המזוקק ומן ההכוונה הנשמתית.

 

פירמידת הצרכים של מסלו- נעשה ונשמע 

 

האם הפירמידה מדויקת ?

ההסתכלות על הפרמידה של מאסלו אינה מוחלטת. ישנן שכבות בחברה אשר הפירמידה אינה חלה עליהן. אלו הם בני אנוש, שהחיבור הפנימי שלהם למהות ומשמעות חזק הרבה יותר מן הצרכים הבסיסיים המוגדרים בפירמידה של מאסלו. אין הדבר אומר כי הם משוחררים מצרכים אלו, אלא שסדרי העדיפויות שלהם שונים ומחוברים לחזון מובהק ורב עוצמה.

למשל, אנשי רוח, אמנים החיים בצמצום אבל ממשיכים לעסוק באמנות בגלל שהיא נובעת מהם, או פילוסופים אשר ממשיכים לבטא את הרעיונות שלהם, למרות שהם מנוגדים לתפישות המקובלות ועלולים לעורר התנגדות עזה אליהם ולמי שמבטא אותם, ולפיכך אינם תומכים את הביטחון הפיזי שלהם.

אך אם נתבונן על החברה האנושית, נגלה כי עדיין רוב האוכלוסיה לכודה במעגל הסגור.
 

בועה
 

מהן הסיבות לכך שרוב האנושות נמצאת בתוך מחול התעתוע הזה?
 

1. פירמידת הצרכים של מאסלו מתארת מצב קיים, שבו נוצר היפוך משמעויות, ממצב של רוח שנועד להשפיע על החומר ולצקת אל תוכו מהות ומשמעות, למצב שבו הרוח לכוד בחומר, מושפע ממנו ומוטה על ידו. זהו היפוך משמעויות, המרחיק ממטרתה המקורית של המהות הקוסמית להתגלם כבן אנוש בעולם החומר ולהביא אליו תכלית ויעוד. היפוך המשמעויות, יוצר מצב שבו במקום שהרוח הקוסמית, הטמונה בכל בני האנוש, תשפיע על החומר ותגשים בו את העילאיות התבונית, נלכדה הרוח הקוסמית בחומר והחלה לשרת אותו, באופן המרחיק ממהות ומשמעות ומותיר, פעמים רבות, את נתיבי החיים הגשמיים עקרים מתוכן ורוויים באילוצים, התמכרויות, מאבק על משאבים ותחרות.

2. סיבה נוספת או השפעה נוספת, היא הטיות, השפעות ומגמות שנוצרו על ידי ממשלות צללים (המתוארות בחבילת התודעה המקושרת), אשר יוצרות מחול תעתוע, המנצל את 6 מוקדי ההתמרה של האנושות וגורם להישארות מתמדת באזורים הנמוכים של הפירמידה, שהם אזורי הצרכים שנדרש למלא, על מנת לממש חיים.

 

פירמידת הצרכים של מסלו ו6 מוקדי התמרה באנושות

 

הלכידות נוצרת בארבעת השלבים המתוארים בפירמידה  (מהצרכים הפיזיים עד הערכה עצמית) היוצרים תנועה במעגל סגור של הישרדות והתרחקות מדיאלוג ער, היוצר פתח למציאות פנימית חדשה, המשפיעה על המציאות החיצונית.

על מנת לפרוץ את המגבלה הזו, נדרשים בני האנוש ליצור תנועה המשתחררת מן ההטיות וההשפעות הנוצרות באמצעות 6 מוקדי ההתמרה באנושות ומן הנורמות המסולפות המקושרות אליהם.

זה הוא שחרור משליטה תודעתית, המאפשר לבן האנוש לממש עצמו כהוויה בלתי תלויה, חופשית, המקיימת ריבונות על המרחב האישי ועל נתיב החיים האישי, ובכך יכולה להשפיע על מרחב כוללני ועל נתיבה ההתפתחותי של האנושות.

בועה
 

סקירת הפתרונות בעבור השלבים בפירמידה של מאסלו

שלב ראשון - צרכים פיזיולוגים: מקושר למוקד התמרה מזון, תזונה והזנה, כאשר הפתרון הוא מעבר מעול לאור. חשוב להבין כיצד הגיעה האנושות למצב שבו היא שרויה במרדף אחרי מילוי הצרכים הפיזיולוגים (הרחבות על כך בחבילת התודעה: אדם ואדמה), מתוך ההבנה שזה לא חייב להראות כך ושהצרכים הללו יכולים להתמלא, כאשר מתקיים חיבור למהות ולמשמעות ותנועה מתוך נביעה פנימית, חיוניות, יצירתיות, חריצות ויכולת הגשמה, שבה יחסי הגומלין עם החומר מבטאים הדדיות, שפע וקיימות.

חשוב להכיל, כי מטריצת מערכת המציאות של עולם ארץ (כאשר היא נקיה מהשפעות והתערבות) נועדה לתמוך את הקיימות של כל בני האנוש, ברווחה, מתוך תיעול משאבים הרמוני, המספק את הצרכים השונים והרצונות השונים, ללא תחרות על משאבים או חוסר.

שלב שני - צרכי בטחון: בריאות, צרכי בטחון משפחה, חברים, גבולות, טריטוריה. צרכים אלו מקושרים למוקד התמרה דת, מסורות ומערכות אמונה, כאשר המפתח לצרכים הללו, הוא הכרת תודה והכרה בערך, המקנים יכולת לראות את המשאבים הקיימים ולהרחיב אותם. פיתרון נוסף -  ריקון הכוס, מוכנות להיפתח למגמות חדשות, ולתפישת עולם חדשה, גם אם היא מנפצת נורמות מוכרות, ובכך ביסוס של מבנים חברתיים חדשים שיש בהם התאגדות אל מול אמת משותפת המחברת בין שונים ומגוונים ומאפשרת להם מימוש מועצם מתוך סיפוק, כבוד הדדי, קבלה של השונים והמגוונים, רווחה וחיוניות.

שלב שלישי - אהבה ושייכות:  נושא זה מתקשר למוקד התמרה מין ומיניות, והיכולת לתת לזה פתרון באמצעות תודעת משיח ומאור פנים - ראיית האחר, אמפתיה, הדדיות הנובעת מן ההכרה כי כל בני האנוש הינם חלק מרקמה אחת חיה ובכך ביטול של שליטה או נשלטות, לטובת שיתופי פעולה הרמוניים, שיש בהם התאחדות מול אמת משותפת ויצירת קהילות המפרות זו את זו ותומכות זו את זו, כחלק מן החברה האנושית בכללותה.

שלב רביעי - הערכה עצמית:  נושא זה מתקשר למוקד התמרה ״מגדר״. הפיתרון הוא משמעות משנה מציאות - היכולת להתחבר למהות ולמשמעות הקוסמית של החיים על פני האדמה, ובכך גילוי הייחודיות האישית, וביסוס ערכיות, בטחון עצמי ומימוש עצמי על ידי ההבנה של בן האנוש כי אינו צריך להיות ייחודי. הוא כבר ייחודי!

שלב חמישי - המימוש העצמי:   קשור למוקד התמרה הון ממון ומימון, העוסק ביכולת לבטא יחסי גומלין אל מול החומר ברמת המשפיע ולא המושפע. הפיתרון הינו באמצעות מצב ההוויה של רוח משפיע על חומר, כך שבן האנוש מקיים יחסי גומלין בינו לבין עצמו, ובינו לבין הסובב אותו בהרמוניה, שבה הרוח הקוסמית הנצחית, מבטאת חיים שלמים ועשירים על פני האדמה, מתוך חיבור לעולם הסיבות שהוליד את נתיב החיים ואת שיעורי החיים הטמונים בו. זה הוא חיבור המאפשר לשמר זיכרון ער וחי של היכולת האלוהית הטמונה בבני האנוש ומתוך כך לשחרר היקשרות או הזדהות עם החומר ועם משחקי התפקידים שהוא מבטא, לטובת זהות מזוקקת, המחוברת להזנה קוסמית ולמימוש עצמי התואם את נתיב הנשמה.

לאלו מביניכם המבקשים להעמיק בהכרזות המסייעות להתעלות מעל ההטיה וההשפעה הטמונים ב - 6 מוקדי ההתמרה באנושות, מוזמנים להיכנס לחבילת התודעה המעבר מתאווה לתשוקה והתפעמות ומהישרדות לביטחון קיומי ונדיבות.

תהליכי החניכה וההכשרה, המובעים בעד ערוץ הלוהאר ונתיבי האוניברסיטה הקוסמית, יוצרים שיבה אל התקינות הקוסמית, אשר התנועה בה הינה מן המהות הייחודית המזוקקת (סינגולריות), דרך הבנת המהות והמשמעות, הבנת התכלית והיעוד, יצירת התפתחות אבולוציונית הנובעת מן החיבור לתכלית ולייעוד, ומכאן יצירת מימוש מועצם.

 

מהות משמעות תכלית ויעוד - בשלה העת להתעורר

 

המעבר לחוקיות העידן החדש, טומן בחובו היפוך משקלים, אשר בו נוצר שינוי בקדימויות לשם מימוש נתיב חיים הרמוני על פני האדמה.

שינוי קדימויות זה, נובע משינוי תודעתי אותו תעבור האנושות ומשינוי בסביבת המציאות של עולם ארץ. יהיו אלו שינויים מג׳וריים ומקיפים, אשר ישנו את פני החברה האנושית לבלי היכר ויולידו כאמור שינוי בסדרי העדיפויות.

לשם הדוגמא, נסו לתאר לעצמכם חברה אנושית, אשר מעניקה משכורת לאזרחיה מבלי  שמתקיים הצורך לעבוד.

או לחילופין חברה אנושית, אשר משנה לחלוטין את מבנה המשפחות המסורתיות, ומבטאת חיבורים על בסיסים של רעיוניות משותפת ויעוד תואם.

נסו לדמיין חברה שבה החלוקה המגדרית לעמים, דתות או לאומים, תתבטל לטובת זהות קוסמית הנקייה מתחושת נפרדות, מאבק על משאבים או תחרות ועוינות.

שינויים אלו ונוספים, אשר יפוררו את הנורמות המוכרות, יגדירו מחדש את פירמידת הצרכים ויעלו על נס את החיבור למהות ומשמעות, תכלית ויעוד.

מתוך כך כוחות ההתנעה של בני האנוש ינבעו מן הרוח ולא מן החומר, ושכבות רחבות יותר ויותר יקיימו חיים שיש בהם נוכחות על פני האדמה מתוך עוצמה, פרספקטיבה רחבה, חיבור פעיל לממדים הגבוהים ויכולת בריאת מציאות.

אם נמשיך את הכיוון הזה ונהפוך את הפירמידה, נקבל את המשך התנועה בהתאם לתקינות הקוסמית, כאשר אנו יורדים אל תוך החומר הדחוס, במצב בו הרוח משפיע על החומר, ונקבל את השלבים הבאים :

 

פירמידת המימוש המועצם והפתרונות המובילים אליה

 

במודל פירמידת המימוש המועצם, המייצגת את המעבר לחוקיות העידן החדש, ניתן לראות שהתווסף שלב, שהינו שלב יצירת מציאות שהיה חסר במודל של מאסלו.

נקודת המוצא של החשיבה התלת ממדית או הארבע ממדית היא: ״זה מה יש ועם זה אני מתמודד״. ואילו נקודת המוצא של החשיבה הרב ממדית של הבורא המודע היא: ״אני יוצר את המציאות ומשפיע עליה״.

שינוי נקודת המוצא התפישתית, מוביל לשינוי תכלית השינוי של יחסי גומלין של בן האנוש עם צרכיו ומעבר מודע וער ממעגל של רצונות מפעילים, המקושרים להתמכרויות, צרכים ומאוויים, אל רצונות פעילים, המקושרים לנביעה הפנימית ולמהות ומשמעות. זה הוא מעבר ממצב קיומי של הזדהות, הישרדות ורצון במילוי חיצוני רגשי, נפשי, גופני וחומרי, למצב קיומי, שיש בו חיבור למרחב פנימי של חזון והשראה, הזנה פנימית, ביטחון, מלאות רגשית ועצמאות רגשית. 

שלב יצירת המציאות, שהתווסף לפרמידה, הינו שלב משמעותי, המספר על עליית מדרגה אבולוציונית ומעבר שלב התפתחותי, אשר משנה את פניה של החברה לבלי היכר. שלב זה, נובע מן ההכרה, כי יצירת מציאות (זה הוא כאמור השלב ההתפתחותי החדש) נובעת מהמעבר לפעולה כבוראים שותפים. זה הוא שלב היוצר מעבר מן האני האנוכי, הנפרד והחסר, אל האני הרואה עצמו חלק מן הכלל, משפיע עליו ומושפע ממנו ובכך ער למכלול שהינו חלק ממנו ומקיים אחריות הן כלפי המציאות האישית והן כלפי המציאות הקולקטיבית.

מעבר שלב שכזה, נותן מענה למוקד ההתמרה משפחה ומערכות יחסים ויוצר תיקון של הסטייה, שיצרה המשפחה הקוסמית שמהווה האנושות, מן הערכים הקוסמיים ושינוי של יחסי הגומלין בתוכה. זה הוא תהליך של החלמה של כל המכלול החברתי, הן ברמת התאים המשפחתיים המוכרים, הן ברמת משפחות הלאומים או הדתות והיחסים ביניהן, ועד לרמת המשפחה הכוללת - משפחת האנושות.

 

פירמידת המימוש המועצם - תנועת מלקחיים

 

התפקחות והתעוררות רוחנית וחיבור לחזון  - מימוש מועצם – רוח משפיע על חומר

החיבור לזהות הקוסמית, יוצר ממשק למשמעות, יעוד ותכלית, משפיע על כל אופק האירועים האישי, מבסס שלום פנימי וחיבור להקשר הכולל שבתוכו מתנהלת הזהות הקוסמית.

בתקופה נוכחית, ההקשר הכולל, במסגרתו מתנהלים כל נתיבי החיים האנושיים, הינו סיום עידן האדמה,  יישור הקו הכלל יקומי והמעבר לעידן החדש.

ערכיות ושייכות, הינה אקסיומה פנימית, שיש בה את ההכרה בשייכות למשפחה הקוסמית הרחבה, שייכות למכלול שבו הפרט טמון והכלה כי הכלל והפרט שזורים כאחד. במצב הוויה זה, מזהה האדם את הקשר המתקיים בין כל בני האנוש באשר הם, בין בני האנוש לעולם הטבע, החי והצומח, ולקוסמוס. זה הוא מצב הוויה, שבו מחובר האדם באמצעות הלב שלו ללבבות של האחרים, ודרך המחשבה שלו, הוא מקושר אל המחשבות של האחרים. אלו הם קשרי גומלין של שיתוף נתונים, הפריה הדדית וגיבוי.

יחסי גומלין עם החוקיות החדשה, מתוך הרכנת ראש ומוכנות להתרועעות עם החדש, ולהיחנך אליו, באופן המאפשר השתנות מהירה וקפיצת מדרגה אבולוציונית. קפיצה שכזו נובעת משינוי נקודת המוצא הערכית והתפישתית, משינוי מהותי ביחסי הגומלין הפנימיים, ומשינוי יחסי הגומלין עם המרחב ושינוי הרגלים ונורמות, מתוך הכרת תודה והכרה בערך.

בהדרגה, נרקמים יחסי גומלין המשנים את כל התשתית שהיתה מוכרת בעולם ארץ, המאפשרים לאדם לנהל יחסי גומלין ב״קו ישיר״ עם הבריאה, ב״קו ישיר״ עם המהות הנשמתית שלו, ב״קו ישיר״ עם הצבירים הקוסמים אליהם הוא משתייך וב״קו ישיר״ עם המשפחה הקוסמית הנמצאת בכדור הארץ בתקופה הזו ומהווה את החברה האנושית.

יחסי הגומלין החדשים, מטפחים את המשאבים הקיימים, מזהים את היש ומתמידים להתחדש, מתוך חיבור להתנהלות חדשה על פי עקרונות ההתפתחות הקוסמית ובתיאום לכוונת המקור הנובע מלב הבריאה.

בכך נוצר מעבר לחשיבה חדשה - תודעת קיימות שיש בה תפישת עולם חדשה, השתחררות ממערכות האמונה שהפעילו את עידן האדמה, מעבר מעול לאור, היפוך משמעויות, שיבה לכוונת המקור שבבסיס החיים האנושיים על פני האדמה, ויצירת מציאות כאלוהים חיים מתוך פרשנות חדשה, מוכנות לרכוש שפה חדשה ותחביר חדש ולהסתגל לפעולה בתיאום לערכים ועקרונות קוסמיים מעבר לפעולה כבוראים שותפים, ובכך התאחדות של תודעת ההמונים אל מול אמת משותפת ויכולת להשפיע הלכה למעשה על המציאות ולשנותה.

המודל המתואר, פועל כפי שהבריאה מתנהלת - כמו בעליונים כך בתחתונים, בתנועת מלקחיים, אשר מאפשרת לפעול מהמימוש המועצם כלפי כל מה שנובע ממנו, אבל גם לפעול במצבים של שינוי הלכה למעשה בהתנהלות הגשמית ובכך מתן גושפנקא לתודעה הקוסמית ויצירת תנועת מלקחיים חזקה ורבת עוצמה.

בועה
 

ישנם כאלה, המצויים בתהליכי טרנספורמציה, מכילים את התודעה, אך מתמהמהים מליצור את המעבר לחוקיות החדשה, זאת מכיוון שכאשר מגיע הרגע לתת גושפנקא לתודעה, לתבוניות ולערכים, לא נוצרת העברת משקלים אל המדרגה החדשה ואל המהות והמשמעות, ונוצרת הטיה של הכף על ידי הרגלים והתניות, מערכות הגנה, התמכרויות, מיסוך ותעתוע של האגו האנושי ופחד לנוע אל ארץ חדשה.

המפתח ליצירת המעבר לחוקיות החדשהטמון ביכולת למפות את פני הנפש האנושית, ולבטא מחוייבות ללא עוררין כלפי החזון, התכלית, המהות והמשמעות, מתוך שמירה על התמד של בחירה חופשית מודעת, בתהליכים שלמים ומלאים שיש בהם את יצירת התחביר הפנימי השלם המגשר תודעה ומודעות אל גוף ונפש.

חשוב להכיר בכך כי עידן האדמה תם וכי חוקיות חדשה נוכחת בעולם ארץ ומזמינה לעבור בשעריה.

 

כאשר נבקש למפות את תהליך ההתפתחות האישי, מומלץ להיעזר בכלים למיפוי-זיהוי-גיבוי, המצויים באתר זה, להעמיק בחבילות התודעה המצויות במדף טרנספורמציה והתעלות, ולקרוא את חבילת התודעה העוסקת בשלבים: טיפול - התאמה - חניכה המאפשרת ליצור תהליך מיפוי אישי ראשוני.