שיבה לבראשית של העצמי - חלק 5

לוהאריה

לראות את הקיים ולנבוע מיש

טיפוח ההישגים הפנימיים

 

חבילת תודעה זו, נכמסה בכמוסת זמן מרחב המכילה הן התודעה המזוקקת והן את התדירויות הייחודיות.

זוהי כמוסת זמן מרחב, המביאה חבילת תודעה מזוקקת, המבקשת להעצים מוקדי התפתחות וחדשנות פנימיים ולבסס חסד פעיל, מאור פנים ואהבה כלפי העצמי.

כמוסה זו, טומנת בחובה מפתחות תודעתיים ותידריים מזוקקים לשלום פנימי, המאפשר לרקום מציאות פנימית אחדותית ושלמה, וממנה לרקום שלום עם האחרים ולבסס יחדיו מציאות קולקטיבית מזוקקת שיש בה אהבה קוסמית וחיבור למרחבי היש הקוסמיים.

*****

תהליך השיבה לבראשית של העצמי, הינו תהליך של שיבה למהות הפנימית המזוקקת, נטולת המעטים והתדמיות. בתהליך זה נוצרת המרה של משקלים מתלות בהקשרים חיצוניים אל עבר מרחב פנימי המבטא עוגן פנימי איתן ושפה חדשה. בתהליך זה חשוב עד מאוד לטפח את ההישגים הפנימיים ולבסס את המרחב הפנימי ממנו תיווצר התנועה אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה.  טיפוח ההישגים הפנימיים הינה מערכת יחסי גומלין מהותית מאוד אשר נדרש לו לאדם ללמוד ולרקום בינו לבין עצמו. טיפוח ההישגים הפנימיים, מאפשרת לבטא מרחב התפתחותי בחוקיות חדשה שיש בה את קיום העיקרון הקוסמי "לראות את הקיים לנבוע מיש להתמיד ולהתחדש".

לראות את הקיים ולנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש, להכיר בחלוציות ומתוך אהבה עצמית, ענווה הכרה בערך, הקשבה והתמדה, לטפח את ההישגים הפנימיים ולנוע אל עבר מחוזות חדשים, המהווים מראה מקום בעבור האחרים.

"…עליכם להכיר בכך, מכיוון, שכאשר נבחרתם, לאחר שהתנדבתם, לקחת חלק באותה מפת תשתית תידרית, הרי, שעליכם להבין, שנוצר המצב של המיון וההתאמה לאותה רמה של חלוציות.

ועליכם להבין, שבחלוציות ישנה את הקפיצה הנחשונית אל עבר אזורי הסתברות בלתי מוכרים, אלו אותם אזורים של סְפַר, אלו אותם אזורים של התלמדות.

ובכך עליכם להבין, שאזורי ההתלמדות, הינם אזורים, אשר בהם נדרשת הענווה, ובהם נדרשת הכרת הערך, ובהם נדרשת ההקשבה ובכך, מצב של תנועה אל עבר אזורי הסתברות חדשים, המסתמכים על אשר נרכש עד כה…"

מועצות האלוהות הגבוהות 27.7.2011
 

טיפוח ההישגים הפנימיים, נובע מן היכולת להכיר תודה עליהם, לקיים חסד פעיל כלפי העצמי הפוסע בנתיב ההארה וההתעלות ולבסס תנועה מתוך ההישגים הפנימיים אל עבר מדרגת התפתחות חדשה.

"…אותה רמה של טיפוח, תעשה על ידי ההבנה, שאותן רמות של הדהודים, מתקיימות בכם כתוצאה מאותם תהליכים.

ואותה תשומת לב שלכם לאותן רמות של ביטוי משתנות ולאותן רמות של תפישה משתנות ואותן רמות של הבנה משתנות, הינה תשומת לב, אשר תסייע רבות באותם מהלכים של הפנמה של אותה הוויה חדשנית, התופסת מקומה בכם…"

הליבה המרכזית 10.12.2008
 

בתהליכי ההתפתחות וההתעלות אל עבר סקאלות חדשות של ביטוי רגשי, מחשבתי ונפשי, אנו יוצרים תנועה פנימית מתמדת, שיש בה את הזיקוק של מתווי הנפש, את החיבור לטווחי רגשות חדשים ועילאיים, את ההיפרדות מסולמות ערכים מסולפים, את המעבר לחשיבה חדשה ואת התנועה מן האישי, הנפרד והמקוטב, אל הכולי, הרחב והמאוחד.

זהו תהליך, שבו אנו יוצרים בהדרגה מציאות פנימית חדשה, שהינה מציאות פנימית, המחוברת לרשת המורפו-גנטית החדשה, לחוקיות חדשה ולטווחי רטט, המגדירים ממד חוויה והתפתחות, שהינו מחוץ לטווחי הגל של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי.

התהליך מרובד ברצפי בחירות, שבהן אנו ממירים תחביר אחד באחר, רוכשים שפה פנימית חדשה ומשנים, הלכה למעשה, את המבנה האנרגטי שלנו.

מבנים פנימיים, שייצגו הרגלים והתמכרויות של הנפש, טראומות, חוזים שלא באו לכדי מימוש וסיום, חוסרים אנרגטיים ומערכות אמונה מגבילות, מומרים ומוחלפים במבנים פנימיים, שיש בהם קומבינציות אנרגטיות חדשות, הרמוניות, שלמות, המגבות חוויה אנושית חדשה, נטולת משקעים.

זוהי חוויה אנושית, הממירה קיטוב, תלות, פחד וחיכוך, בנוכחות עצמאית ובוטחת, מאוזנת ושלמה, המכירה בערכה ומבטאת עוצמה וחסד אלוהיים בנפש ואדם.

"…עליכם להבין, כי אותן מגמות של תנועה בטרם זמן, כחלוצים, כפי שכבר אמרנו, הינן מגמות, המייצרות את מצב ההרחבה.

וכאשר אותו מצב של הרחבה נוצר, ההקלה באה בעקבותיה, חשוב שתכירו בכך.

ואותו מצב, שבו אתם עומדים כרחבי יריעה, כמורחבים, ככאלה אשר הקלות שורה יותר ויותר בחייכם, תהיה כזו, אשר תסייע בעדכם להוביל את האחרים באותה דרך.

עליכם להבין, כי נדרש אותו מצב של חוסן, נדרש אותו מצב של אומץ, נדרש אותו מצב של הכרה ביכולות, על מנת לממש חתימות מן הסוג, אשר אתם לקחתם על עצמכם.

ומכיוון שכך, היינו אומרים, כי אל לכם לייחס לעצמכם את אותם מצבים של רפיון, את אותם מצבים של חולשה, מכיוון, שאותו מצב, אשר בו אתם מצויים, הינו מצב אשר משקף את החוסן, את העוצמה, את היכולת, היינו אומרים…"

מרכז הבקרה הבריאתי 30.7.2008
 

ביסוס האנושיות החדשה, נובע מרצף בחירות, אשר יוצר העברת משקלים מתמדת אל טווחי הרטט החדשים, המבטאים חוקיות חדשה. זוהי העברת משקלים פנימית, המתורגמת לרצפי בחירות במציאות החיצונית, אותם יש לממש על מנת לבטא תהליך שלם ומלא.

רצף הבחירות, בחינת נשמע, נטמיע, נגבה, נעשה בתדר המשכי, שיש בו התמדה הנובעת ממהות ומשמעות ומחיבור לחזון אישי, הטמון בחזון כוללני.

בחזון זה, העצמי הקוסמי הולך ומתבסס ומבטא מציאות פנימית חדשה.

המציאות הפנימית, שוזרת עצמה במציאויות פנימיות נוספות, של בני אנוש נוספים השרויים בתהליך זה, אשר רוקמים יחדיו מציאות קולקטיבית חדשה.

"…עליכם להבין, שכאשר יצאה התכנית לדרכה, אותה תכנית שאתם מהווים נדבך בתוכה, הרי, שאותו מצב של פתרונים, אשר הציגו אותן מועצות עליונות, היו כאלה, אשר יצרו את המגמה של אותם אלה חלוצים, אשר חתמו מבעוד מועד, על אותם מצבים של חיבור לאותן תאוצות שאתם יוצרים, אותן תאוצות מקדימות את זמנן, אותם תהליכים טרנספורמטיביים, אשר אתם לוקחים בהם חלק.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר בחרתם לקחת חלק באותה תכנית, בחרתם להוות כאלה חלוצים, בחרתם להוות כאלה מובילי דרך, בחרתם להוביל את האחרים במגמת ההנהגה התידרית בעצם היותכם נעוצים במרחב ארץ.

מכיוון, שעליכם להבין, שאנו מתבוננים עליכם כחיל חלוץ.

ואותו חיל חלוץ, שאתם מהווים בעבורנו ובעבור מרחב ה-יהוה, הינו, חיל חלוץ, אשר יוצר את התשדורות התידריות, התודעתיות והמודעותיות בעבור אותם אלה בני אנוש. ועל כך תבורכו…"

הליבה המרכזית 26.4.2010

 

בטיפוח ההישגים הפנימיים חשוב להכיר בכך שהתהליך האישי הינו תהליך חלוצי, אשר נובע מאיכות קוסמית ואנושית, המבטאת חלוציות.

החלוציות, נובעת מרצון לצד יכולת, לבטא עתידנות בהווה ולנוע אל עבר מחוזות חדשים. זוהי תנועה אמיצה, החוקרת מחוזות חדשים מתוך חדוות גילוי וחקירה, מוכנות לרוקן את הכוס, פעם אחר פעם ויכולת לנוע כתלמיד סקרן אל עבר מחוזות חדשים.

"…הבינו, אותו מצב של חלוציות, עליו דברנו פעם אחר פעם, באותם מפגשים עימדכם, הינו מצב, אשר יש בו את התשתית הפנימית המשתנה, טרם זמנה, היינו אומרים.

הבינו, מכיוון, שאותו מצב של חתימה, אשר יצרתם, בחר הוא בשינוי התשתית הפנימית, התודעתית, הרגשית והנפשית, בטרם זמן, היינו אומרים. בטרם זמן, מכיוון, שאותן מגמות של אזור אשר אתם מצויים בו, אינן תומכות במלואן את אותו תהליך, אשר אתם עושים, בחינת אותו תמך תידרי.

וכך, אתם פוסעים כחלוצים ומייצרים תהליכם ראשוניים במהותם. ואותה רמה של חלוציות, מייצרת היא מצבים אשר יש בהם את חוסר הידיעה וההבנה המלאים ואת חוסר החשיפה לאותו מרחב שלם ומלא של ידע, אשר, היינו אומרים, יעמוד לרשותכם בהמשך…"

מרכז הבקרה הבריאתי 30.7.2008
 

התנועה ההתפתחותית, המבטאת חלוציות ומטפחת את ההישגים הפנימיים, פועלת על פי העיקרון הקוסמי: "לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד להתחדש".

כאשר אנו יוצרים תנועה שכזו, אנו נובעים מתוך בסיס פנימי, המשתנה, מתרחב, מתבסס, מכיר בהישגים הפנימיים, אינו קופא על שמריו ובכך נובע מתוך עצמו אל עבר מדרגה חדשה, המובילה לחקירה של מחוזות חדשים ויצירת יש מאין.

"…עליכם להבין, כוח חלוץ ופורץ, הינו כזה, אשר יוצר יש מאין.

כוח חלוץ ופורץ, הינו כזה, המבסס הליכה בנתיב שפורץ הוא את הדרך עבור האחרים ואכן מלווה הוא לעיתים בקשיים ומכשלות.

ואנו אומרים, כי חשוב לנו שתכירו בנחישות שלכם. חשוב לנו, שתכירו בהכרה בערך, שאותו מעוז נשמה אשר לכם מכיר ויודע…"

מועצת העל הקוסמית  21.12.2008
 

זהו תהליך, אשר בו אנו נדרשים לטפח את ההישגים הפנימיים ולבסס בתוכנו הכרה בכל אשר יצרנו.

זוהי הכרה ביש ובקיים, אשר מאפשרת לטפח ולבסס את נקודות המוקד במערך הנפשי, הרגשי והמחשבתי, המייצגות את החוקיות החדשה והאנושיות החדשה.

טיפוח המבנים הפנימים, המבטאים חדשנות, מבסס באדם שיאי מטריצה פנימיים, המהדהדים על כלל המערך האנרגטי והנפשי של האדם ומבססים הדהוד גם על האחרים. בכך, תועלת הפרט והתפתחותו מגבים מיד את התועלת הכוללת ומבססים הדהוד, שיש בו העברה של פתרונות וכריזה, בעצם נוכחותו של האדם, כי הכל אפשרי!

"…עליכם להבין, אותה רמה של עין מתבוננת, המזהה את אותן רמות של שינויים, המזהה את אותן רמות של מגמות, המבינה את אותן מגמות ואת אותם תהליכים ובכך מסייעת בעד עצמה ובעד האחרים לעבור דרכם, הינה רמה של חלוצים, הינה רמה של כאלה, אשר יש בהם את ההבנה, את היכולת, את הכוח לייצר את אותה רמה של חלוציות ברמה האישית ובכך, להתניע את האחרים לתהליך דומה…"

מועצת העל הקוסמית 8.1.2008
 

בטיפוח ההישגים הפנימיים, מתקיימת הכרה בערך האישי, הכרה בערך התהליך הייחודי, המבטא היוולדות מחדש ומתקיים עיקרון ה - מהאו ויה ניהאו כלפי העצמי:

הנני מודה לעצמי, הנני מכיר בערכי.

הנני מוקיר את רצפי הבחירות אשר יצרתי, הנני מטפח את ההישגים הפנימיים.

הנני מתחייב לעשות שימוש במבנים החדשים, אשר ביססתי בתוכי, על מנת להמשיך ולצמוח, להתעצם ולהעצים לקבל ולהנחיל, לבטא ערכי ועוצמתי ובכך לאפשר לאחרים לבטא ערכם ועוצמתם.

"… רבים מכם לקחו לעצמם את אותה מסקנה שגויה האומרת: הנני נוכח, משמע, הנני מקטין ופוגם, הנני נוכח, משמע, הנני פוגע, הנני נוכח, משמע, הנני נופל למלכודת האגו. ואנו אומרים, כי אין זה כך. אותה נוכחות מוארת הינה נוכחות אשר באמצעות אותו מקום ומרחב המייצר גדילה והתעצמות מאפשר הוא לאחרים לגדול ולהתעצם, מאפשר הוא לאחרים להאיר במלוא אורם…"

מועצת העל הקוסמית 11.11.2007
 

בטיפוח ההישגים הפנימיים וההכרה בערך האישי, נדרש לקיים ענווה ואיזון, הנובעים מראיית עולם בהירה, המבטאת קו אמצע, שיש בו את היכולת למזג טכנולוגיה ואבולוציה, את רוח האלוהות ומחשבת האלוהות ולקיים תוקף פעיל במאור פנים, השוזרים עוצמה ברוך, בקרה בחסד פעיל והכרה בערך בענווה.

"…עליכם להבין, כאשר בישרנו לכם על אותם מצבים של ביטול הסבל בעולמכם, על אותם מצבים של רצון שלנו להנחיל לכם את ההבנה, כי אין באותן תעוקות וקשיים עוד צורך, כיוונו אתכם לפשטות שבאלוהות, כיוונו אתכם לאותם מחוללים הרמוניים המתקיימים בכם, כיוונו אתכם לאותו זיקוק נתונים הולך ומתעצם, כיוונו אתכם לאותו מצב של תוקף פעיל במאור פנים, הפולס דרכו במרחב של ארץ בפשטות, בענווה ובעוצמה רבה לאין שיעור מן המוכר לכם…"

הליבה המרכזית 24.11.2010
 

כאשר מתקיימת ההכרה בערך ההישגים הפנימיים, נוצר שלום פנימי, מתעוררת הכרה פנימית, הערכה פנימית ואהבה עצמית, שיש בה את היכולת לאהוב את האחרים ולבסס עימם יחסי גומלין, כבוראים שותפים, המטפחים את פנימיותם וזה את זה, מתוך הפריה הדדית, הערכה ושותפות גורל, שיש בה אהבה קוסמית פועמת.

כאשר מתקיימת ההכרה בערך האישי, מוסר מסך העיוורון של הקטנות והצמצום האנושי ומתאפשרת ראיית הסמוי והכלה של גודל הימים, מוכלת מהותו של המפעל הקוסמי אדיר הממדים לו אנו שותפים ונוצרת היכולת לקיים עימו יחסי גומלין, המבוססים על ערכים חדשים, שפה חדשה וחוקיות חדשה.

"…אנו אומרים, כי שערי הלוהאר פתוחים, בעבור כל מי אשר יחפוץ בכך ויתאם עצמו לערכי השדה המאוחד, עקרונותיו וערכיו.

ובכך, שלום פנימי, פוגש שלום עם האחרים, במחול אלמותי, שיש בו התפתחות-על למען הכלל, כבוראים שותפים, המשתפים נתונים, המאירים את אותם מכמנים של זיכרון קדמון ומבטאים עצמיותם הקוסמית על פני אדמה, כשגרירים של רצון טוב, מגשרי עולמות, מביעי האהבה הקוסמית עלי אדמות…"

לוהאר' 26.2.2013

הנני מודה לעצמי,

הנני מכיר בערכי ,

הנני מוקיר את רצפי הבחירות, אשר יצרתי,

הנני מטפח את ההישגים הפנימיים,

הנני מפנה כלפי העצמי חסד פעיל,

הנני מפנה כלפי העצמי התפעמות ואהבה,

הנני התפעמות ואהבה,

הנני נוכחות מועצמת שורה,

הנני הוויה, מתפתחת, נובעת מתוך עצמה, משתנה,

הנני אמונה,

הנני יכולת,

הנני עוצמה,

הנני ענווה,

הנני מתחייב לעשות שימוש במבנים החדשים, אשר ביססתי בתוכי,

על מנת להמשיך ולצמוח, להתעצם ולהעצים, לקבל ולהנחיל,

לבטא ערכי ועוצמתי, להאיר במלוא אורי,

ובכך לאפשר לאחרים לבטא ערכם ועוצמתם, להאיר במלוא אורם.

 הנני מבטא ענווה ואיזון,

הנני מקיים ראיית עולם בהירה, בקו אמצע,

שיש בו מיזוג, של טכנולוגיה ואבולוציה, רוח האלוהות ומחשבת האלוהות.

הנני תוקף פעיל במאור פנים,

הנני שוזר עוצמה ברוך, הכרה בחסד, והכרה בערך, השזורה בענווה.

הנני מקיים שלום פנימי,

הנני נע אל מעבר למגבלות,

הנני מקיים יחסי גומלין עם האחרים,

כבוראים שותפים המטפחים את פנימיותם וזה את זה,

מתוך הפריה הדדית, הערכה, ושותפות גורל, שיש בה אהבה קוסמית פועמת.

הנני מכיר בערכי,

הנני מטפח את ההישגים הפנימיים,

הנני מסיר הלוט מעל עיני,

הנני מתרחב אל מעבר לצמצום האנושי,

הנני מזהה את הסמוי והמרובד,

הנני מכיל את גודל הימים,

הנני מכיל את רוחב היריעה הטמון בי,

את כוליותי, את היותי שזור בכלל.

הנני דובר שפה חדשה,

הנני מקיים ערכים חדשים,

הנני נע אל עבר חוקיות חדשה.

הנני מקיים שלום פנימי, הפוגש שלום עם האחרים,

במחול אלמותי, שיש בו התפתחות על למען הכלל,

כבוראים שותפים, המשתפים נתונים,

המעירים את אותם מכמנים, של זיכרון קדמון,

ומבטאים עצמיותם הקוסמית על פני האדמה,

כשגרירים של רצון טוב, מגשריי עולמות,

מביעי האהבה הקוסמית עלי אדמות. 

 

להמשך קריאה: