שיבה לבראשית של העצמי - חלק 2

לוהאר | 05.09.2013

ניווט בחבילת התודעה

תום עידן הקארמה

חלק נוסף בחבילת התודעה, המביאה את סיפור תולדותיו של היקום המקומי בו מצוי גם עולם ארץ, ואת השורשים הקוסמיים העומדים בבסיס מה שנתפס בעיני רבים כדרכו של עולם. 
חבילת התודעה הזו, מבססת את ההכרה כי היקום המקומי של החומר הדחוס, הינו יקום צעיר, אשר נולד בשלהי עידן האדמה וכי מערכות המציאות שהתקיימו בו היוו ממדי קיום רבים ומגוונים, אשר הושפעו משיבושים וסילופים תוצרי האירוע המוכר כ"מרד לוציפר". 
חבילת התודעה הזו מביאה הבנות נוספות על האירוע בראשית ימיו של היקום המקומי, אשר היה צפוי וגלוי ואשר בגינו נותק ומודר היקום המקומי ממרחבי היש של השדה המאוחד והתפתח כמחזורי התפתחות בתוך מערכת סגורה, אשר התרחקה ממקורה וממהות ומשמעות העל סוף המצוי מעבר לה.

בחבילת תודעה זו משורטטים רבדיו של היקום המקומי ומתוארים 6 מוקדי מרכזיים של סטייה מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, אשר הובילו למחזורי הקארמה, המאבק על משאבים והשאיפה המתמדת להשלמה והזנה.

עידן האדמה הסתיים, ועימו המידור אשר הושם על היקום המקומי. החוקיות שהתקיימה ביקום המקומי ונתפסה על ידי רבים כמוחלטת, משתנה ומבטלת בהדרגה מבנים שלטוניים משובשים, תשתיות להולכת אור אשר סולפו ויחסי גומלין הרחוקים ממהות האור. מחזורי ההתפתחות החסרים במערכת סגורה הסתיימו ועימם מסתיימים חוזים שנועדו לבסס השלמה ותיקון של משוואות פגומות וחסרות. 
רוחות חדשות מנשבות ומגיעות אל עולם ארץ כערכים חדשים המחברים למערכות הזנה חדשות המבקשות ביד עדינה ואוהבת לשחרר ממוסרות השליטה, הפחד, הסבל והמניעה הנובעים ממסורות ששובשו. תם עידן הקארמה והחל עידן התבוניות היוצרת, המוביל לרקימה של חוזים חדשים לגמרי בערות, מודעות ועל פי עקרונות השדה המאוחד וערכיו. הבחירה הינה חופשית. החסד הפעיל הינו רב. ערבות השדה המאוחד לכלל חלקיו נוכחת יותר מתמיד באמצעות ערוץ הלוהאר' והשער הגדול. 

מה שנותר הוא לפתוח את הלב, לשחרר עוגנים חיצוניים, להתחבר אל העוגן הפנימי של מרכז המהות האישי ולאפשר לשפע לבוא לידי ביטוי .

היוולדות היקום המקומי-מפץ הנובע מתוך מרחבי היש
ויוצר את ההזרמה של השראה וחומר
אל מיתאר ותשתית עולמות מוכנה מבעוד מועד
ותואמת תכנית מקור

תכנון היקום המקומי היה מוקפד עד מאוד ונבע ממרחבי היש של השדה המאוחד אשר ביססו תכנית מתאר קוסמית מדוקדקת עד מאוד, אשר טמנה בחובה את שקלול כלל הפוטנציאלים של התפתחות היקום המקומי.

בתחילה נוצקה תשתית אנרגטית, אשר אליה הוזרמה, באמצעות מפץ, מערכת אנרגטית של חומר אשר ביטאה את מתכונת העולמות אליהן החלו להתגלם נשמות שבחרו לקחת חלק במסע ההתפתחות ביקום המקומי.

כאשר מבקשים אתם להבין את שורשי ההתרחשויות ביקום המקומי של החומר הדחוס, הרי שיש ועליכם להבין, שאותה התרחשות החלה דרכה באותו מפץ, נאמר משני, אשר יצר את אותה התארעות של חומר אל תוך אותה מתכונת עולמות, נבראת מבעוד מועד.

משמע, אם תתבוננו על אותו תרחיש שאנו מבקשים לתאר לכם, הרי שתזהו את אותה מתכונת, נאמר, של תשתית אשר יש בה את מלאכת המחשבת היוצקת את מבנה העולמות ואת אותה תכלית אשר להם. ולתוך אותה תשתית, נאמר, באמצעות אותו מפץ נוצר, אותה מערכת של הזרמה והשראה של עקרונות, נאמר החומר, במתכונתן העילאית.

משמע נקרא לזאת, קומבינציות אנרגטיות, שיש בהן את החומר, במתכונתו נאמר, העילאית המדוקדקת, התואמת תדרי מקור, כוונת מקור, ואת נאמר התכנית הבריאתית הכוללת.

ובכך מצב, שאותו מערך של הזנה את אותו יקום מקומי הולך ונבנה, היה כזה, אשר פרץ מנקודה סינגולארית והחל לשרשר עצמו במבנים קוסמולוגיים הולכים ומתרחבים בהתאם לאותה תכנית בראשית.

נקודת הכינוס הראשית ממנה נבע היקום המקומי
ומכילה את כוונת המקור העומדת בבסיסו
ואת מרכז המהות 
ממנו נובעות הפעימות הקוסמיות אל היקום המקומי

התפתחות היקום המקומי, נועדה ליצור את התנועה על פי עקרונות מרחבי היש של השדה המאוחד, המחוברים להזנת מקור ופועמים ברצפי התפתחות מתוך בסיס קיים, רחב, שופע ומאוזן.

בראש היקום המקומי מצוי מטען גנטי מזוקק, הטומן בחובו את הרצף הגנטי המזוקק של הכלל-יקום. זהו מטען גנטי של 12 משוואות ראשיות, אשר נועדו להתפתח בהדרגה בתחביר רצוף ומדורג היוצר בסיס התפתחותי שלם.

מערכת זו נווטה על ידי האלוהות, אשר כינסה עצמה אל נקודת הכינוס, שבראש היקום המקומי וגיבתה את ניתובו אל עבר פעימות ההתפתחות.

מרכיב מן האלוהות אשר עמדה בבסיס היקום המקומי ונועדה לייצר וויסות השוואתי וייצוב של מערכות ההתפתחות היה לוציפר, אשר היווה חלק ממובילי מרחבי היש של הכלל יקום.

כאשר תתבוננו על מתכונת שכזו, הרי שתזהו מערכת ההולכת ומבנה עצמה בשלבים ומעלות, שיש בהם את יצירת התרציפים הגנטיים המלאים, המשרשרים את אותו מסד נתונים בריאתי, במערכת הולכת ובונה עצמה, כאשר אותו ערך עילאי, אשר אנו מתארים לכם, פעם אחר פעם, מתקיים: לראות את הקים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש.

ובכך מצב נאמר של תחביר קוסמי ההולך ומבנה עצמו בעד אותם עקרונות של חומר, כאשר אותו מסד נתונים, הנו כזה יציב, בהיר ויש עליו, נאמר, את הוויסות ההשוואתי המתמיד אל מול אותה כוונת מקור, העומדת בבסיס היקום המקומי.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון שאם תתבוננו על אותה נקודה ראשה אשר ממנה פרץ אותו מפץ גדול, כפי שאתם מכנים אותו, של יקום מקומי של חומר הרי שתזהו באותה פעימה ראשה, נאמר, נקודת כינוס.

היינו אומרים, שאותה נקודת כינוס אם תתבוננו עליה, נוטים אתם להתבונן על זאת ברמת אותה נקודת כינוס נוצרת, אותו שיגור נוצר בחינת נפץ, ואותה נקודה נעלמת כלא הייתה.

ואנו אומרים כי אין זה כך, מכיוון שאותה נקודת מפץ גדול, כפי שאתם מכנים אותה, הינה כזו, אשר יוצרת את בסיס הנתונים הראשי.

היינו אומרים, הינה כזו, אשר יוצרת את אותן פעימות משנה, אשר כל העת משרשרות אל תוך אותו מערך של יקום מקומי, את אותן מתכונות של אור.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר רבו הימים ואותו מרחב של עולמות של חומר הלך והתארע אל תוך אותם מישורים מקוטבים, הרי שהתארע אותו מאורע, שאנו כינינו אותו בעבורכם, "מרד לוציפר", מכיוון שכך מקובל לחשוב במחוזותיכם. ואנו אומרים, כי הבהרנו לכם, חזור והבהר, כי לא היה זה מרד כלל וכלל, אלא אותה מתכונת, נאמר, של בורא עולמות, אשר יוצר הוא את הכניסה אל אזורי חסות, שיש בהם את הקיצוניות ובכך יוצר הוא, נאמר, את היפוך המשקלים, את היפוך המשמעויות.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על היפוך של משקלים ועל היפוך של משמעויות, הרי שהיה לו את הנגזרות ואת התולדות, אשר מוכרות בעולמכם כיחסי הגומלין בתוך אותו יקום מקומי של חומר.

הכינוס אל היקום המקומי

היקום המקומי יצא לדרכו בשלהי עידן האדמה. בטרם היציאה לדרך, נוצרה כריזה אשר הזמינה מהויות אור מאשכול היקומים של האדמה להצטרף למסע ההתפתחות במדרגה החדשה של חקירה את החומר.

אל צומת זה בדברי הימים של הכלל יקום, הגיעה, כאמור, גם האלוהות, אשר פעלה בשיתוף פעולה עם הליבה המרכזית בהתנעת יוזמה זו.

האלוהות ביקשה לגבות את המהלך ולטעת אל תוכו את המטען הגנטי, המזוקק העומד בבסיסו של הכלל יקום.

"איכלוס" היקום המקומי הושלם וניתן האות ליצירת המפץ, המוליד את התנעת מערכת ההתפתחות החדשה.

המשתתפים במסע הנועז הזה היו מגוונים וכללו מהויות וותיקות עד מאוד, אשר הגיעו ממרחבי היש של השדה המאוחד, לצד תולדות של האלוהות, כנשמות "צעירות", אשר היוו מהויות אור, שהינן כאלה לומדות ומתפתחות כדף חלק בתוך המערכת החדשה.

אם תתבוננו על יחסי הגומלין, הרי שתיארנו לכם מתכונת, נאמר, של כריזה אשר הושמעה בתחילת הימים לאותו מרחב של כאלה המבקשים לקחת חלק באותו יקום של חומר דחוס בהסתמכם על אותם ניסיונות, אשר צברו באותו אשכול התפתחות של אדמה.

היינו אומרים, כי אם תתבוננו על אותה נקודת כינוס אשר נמצאת בבסיס היקום המקומי, הרי שתזהו נקודת כינוס אשר התקיים בה, נאמר, אותו מצב של כינוס כולל.

אם תתבוננו על אותו כינוס כולל, הרי שהיה בו את אותו מצב של מקבצים על גבי מקבצים, של מהויות קוסמיות, אשר היה להן את הרצון לקחת חלק באותו מהלך נועז.

והיינו אומרים, כי מלבד זאת התכנסו אל תוך אותה נקודת כינוס, נאמר, אותם אלה שומרי רשומות בריאתיים, אותן אלה מערכות בקרה וויסות השוואתי, אשר הינן חלק ממתכונות האלוהות, האמונות על וויסות העולמות וניווטם.

מכיוון שעליכם להבין, שכאשר יוצרת בריאה את אותו מהלך ראשוני, חלוצי ונועז, הרי ודאי לכם שקברניטיה היו כאלה אשר יבקשו לקחת חלק פעיל באותו ניתוב של יקום, באותו ניתוב של ההתרחשויות בתוכו.

היינו אומרים, כי אותה נקודת כינוס ידועה הייתה כזו אשר בה נוצר אותו מפץ, ואותן אלה מהויות קוסמיות החלו לתרגם עצמן אל אותם אלה כלי קיבול, אותם אלה עולמות, אותם אלה מקבצים של עולמות, ואותו מערך הלך וביסס את עצמו כתרבויות המוכרות לכם.

מכיוון שאם תתבוננו על אותם אלה מובילים את אותו כינוס גדול, הרי, שתזהו שהתכנסו הם לשתיים-עשרה משוואות ראשיות.

המטען הגנטי הקוסמי שתועל אל היקום המקומי-

המשוואות הראשיות העומדות בבסיס היקום המקומי

פיצול משוואה ראשית שלמה בעלת 6 פנים למשוואה בעלת 12 פנים
 

האלוהות, אשר ביקשה לגבות מהלך זה ולטעת אל תוכו את המטען הגנטי המזוקק העומד בבסיסו של הכלל יקום, היוותה את הבסיס הגנטי ליצירת ההתפתחות ביקום המקומי.

6 פני האור בחינת אש, אוויר, מים ואדמה, אלפא ואומגה, בוטאו בעד הקטבים ימין ושמאל, ל-12 משוואות על ראשיות אשר התפלגו ל-12 תרבויות-על אשר עמדו בבסיס היקום המקומי.

מתוך 12 תרבויות העל התפלגו בהדרגה תרבויות, שהינן תולדות ההולכות ומתרחבות אל מרחבי החקירה של היקום המקומי.

 

היינו אומרים, כי עליכם להתבונן על אותן שתיים-עשרה משוואות ראשיות ולזהות, כי הן עומדות בבסיס אותו יקום מקומי והינן תולדות של אותן משוואות העומדות בבסיס אותו אשכול התפתחות אשר לכם.

ובכך מצב, שאם תתבוננו על אותן משוואות, הרי ודאי לכם שאותו יקום מקומי אשר היה בו את חקר הקטבים, היה כזה אשר פיצל משוואה ראשה של שישה פנים ושישה נתונים אל תוך אותה מערכת שניים-עשר, אל תוך אותה מערכת תרי-עשרית, אשר יש בה, נאמר, את הקטבים

ובכך מצב, שכאשר תתבוננו על אותו יקום מקומי, הרי שבבסיסו עמדו שנים-עשר נציגים, בבסיסו עמדו שנים-עשר תרבויות.

ואותם אלה נציגים ואותן אלה תרבויות, יצרו את התולדות ההולכות ומתפתחות ואף חוות את אותה נפילה מהירה במישורי החומר מאותן דרגות קלישות אל אותן דרגות דחיסות וקיטוב ההולכות ומתעצמות, בחינת אותו מצב של "מרד לוציפר", בחינת אותם מצבים של היפוך משמעויות של אור, אשר אותו "מרד" יצר.

מרד לוציפר-חקר היפוך המשמעויות של האור

תולדות האור הנופלות אל הדחיסות ואל התרחקות ממהות האור
 

ההכרה במהותו של לוציפר כמהות יוצרת ובוראת, מווסתת ומנתבת עולמות, הינה השורש להבנת "מרד לוציפר" כמגדיר את סטיות התקן ביקום המקומי, הצעיר, החוקר את שלהי עידן האדמה.

בסוף עידן האדמה, מכנס הכלל יקום את כל חלקיו אל הבראשית ואל השדה המאוחד ומחל בתהליך השבה לתדר המקור.

מהלך זה, הינו הבסיס להבנת מערכת תיקון סטיות התקן, המתקיימות ביקום המקומי, באמצעות פעילות ב-6 מוקדים מרכזיים להתמרה והשלמה.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותה מהות של לוציפר, אם תתבוננו על אותם אלה שנים-עשר נציגים, הרי שתזהו מהות חוקרת, תזהו מהות מבקרת ומווסתת, תזהו מהות, אשר יש בה את השליטה בניווט עולמות, ובכך מצב, שאם תתבוננו על כך הרי שתזהו את אותו אחד אשר מכלי שרת, נאמר, הפך לכלי חבלה. ועליכם להבין זאת, מכיוון שבאותן מתכונות של מסורות שלכם, מוכרים אותם ארכיטיפים של מלאכי חבלה.

ואנו אומרים כי עליכם להבין, כי אותה חבלה לא היה בה את הרצון הראשוני לפגם, אלא את אותה מערכת, נאמר, חלוצית, בוחנת, חוקרת, מתפתחת ויוצרת, נאמר, את חקר היפוך המשמעויות של האור.

שורשיו של היקום המקומי, נעוצים במשוואת קיימות מזוקקת וטהורה, בעלת מטען מורפו-גנטי קוסמי, המורכב מ-12 בסיסים, אשר ממנה נבעו תולדות של התפתחות, אשר הלכו ופילגו עצמן אל מערכות מציאות מתפתחות ואל מקבצים של עולמות רבים ומגוונים.

מערכת התפלגות זו, הינה פרקטאלית ונובעת מתוך עצמה בהסתעפויות, הנובעות כולן מאותן משוואות-על ראשיות, שתוארו.

ניתן לראות זאת כגוף עצום, בעל 12 התפלגויות, אשר מחוברות כולן למרכז מהות מזוקק, העומד בבסיס היקום המקומי.

מהותו המתפתחת של האור הנובעת מתוך עצמה, הולידה כתוצאה מתוצרי "מרד לוציפר" תולדות המשרשרות, ביקום המקומי, עוד ועוד מסטיית התקן שאפיינה את ראשיתו של אותו מאורע: הסטת מרכז הכובד מפנים השדה כלפי חוץ, הפרת שיווי המשקל, התרחקות מן התדר העצמי, שיבוש הסיגנל האישי, התרחקות ממערכות ההזנה האישיות והכוללניות, התרחקות מעקרונות השדה המאוחד וערכיו, פניה מתגברת כלפי חוץ ליצירת פיתוח טכנולוגי על מנת להתגבר על מעצור התפתחותי והיעדר פיתוח אבולוציוני, מעבר מאור לעול ומקיימות להישרדות, מאבק על משאבים, פניה של האור כנגד האור ועוד.

כאשר תתבוננו על אותם ראשית של ימים, כאשר תתבוננו על אותה מתכונת עולמות, אשר החלה את אותו יקום מקומי, הרי שתזהו שאותה מתכונת בראשית הייתה כזו מזוקקת עד מאוד ועמדו בבסיסה אותן מערכות התאמה לעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

ובכך הבינו, שכאשר אנו מתארים לכם את אותה נפילה מהירה אל תוך אותן מתכונות של חומר דחוס, הרי שאנו מתארים לכם תולדות הולכות ומתגברות, הנובעות מאותן תרבויות על, אשר יוצרות בהדרגה את אותה מתכונת של תרבויות בת, תרבויות בן, אשר יש בהן את השרשור ההולך ומגביר עצמו אל תוך אותם עולמות, אל תוך אותם מקבצים של עולמות, כאשר אותה מערכת יוצרת את השרשור של סטיית התקן, העומדת בבסיס אותו "מרד לוציפר" אותו תיארנו.

עשרה רבדי ה-DNA של היקום המקומי-

נושאי המטען הגנטי הראשי ביקום המקומי

תשתית להולכת אור במתכונת עשרונית

 

כאמור, בבסיס היקום המקומי עומדות 12 משוואות-על אשר הולידו 12 תרבויות-על, אשר תולדות שלהן פרושות בכל היקום המקומי כתרבויות רבות ומגוונות, השרויות במפלי התפתחות ברמות שונות ובממדי קיום שונים.

ניתן לראות זאת כ-12 ערוצי התפתחות, אשר מקורם ב-12 נקודות סינגולריות מזוקקות, אשר פתחו את עצמן לאשכולות מבנים קוסמיים, הפרושים ביקום המקומי בקבוצות התפתחות של מהויות אור, נשמות המקיימות הפריה והתפתחות.

התרבויות הרבות, קבוצות העבודה, הזרמים והאסכולות, מקיימים התפתחות במקביל, בריבוי מוקדי פעילות המתקיימים בממדים רבים במקביל.

תכנון הממדים ביקום המקומי נבע מן הרצון להביא אל היקום הצעיר של החומר הדחוס, את הידע הקוסמי, שכבר הושג במחזורי ההתפתחות של האור.

בכך הובאו הכוחות הפועלים במרחבי היש של השדה המאוחד אל היקום המקומי בשיטה עשרונית, שיש בה את ההתפלגות של חמישה מוקדי כוח מרכזיים לקטבים: ימין ושמאל.

אש, אוויר, מים אדמה וכוחות פוטנציאלים של אלפא ואומגה שזורים זה בזה, היוו את הבסיס למערכת ממדים שיש בה את ההבאה אל החומר הדחוס של מערכות התפתחות מגוונות, עולמות רבים, הטמונים ברבדי ה-DNA של היקום המקומי ומביאים אל החומר הדחוס את תחביר כל תולדות היש.

רובדי ה-DNA ביקום המקומי:

רובד 1- DNA הבסיס - מערכות העולמות בהם הכל שזור בהכל

רובד 2- רשת ממבראנות דינמיות לריווח קוונטי וסינון - שער להרחבת תודעה

רובד 3- מתווי אישיות-תרבויות רבות ומגוונות - אינטגרציה מלאה של העצמי

רובד 4- ספריות תרבות הבית - ספריות פוטנציאליות

רובד 5- רובדי האלוה-הבורא - בורא העולמות

רובד 6- רובדי האלוה - הרמוניה  -בוראים שותפים

רובד 7- קוונטיות - וויסות השוואתי, רב ממד, אופק אירועים

רובד 8 או 9- כוליות חובקת כל - קיימות בשדה מאוחד

רובד 9 או 8- זיקוק נתונים - סינגולריות בשדה מאוחד

רובד 10- נצחיות - על-סוף
 

עשר בקרות החסות הראשיות ביקום המקומי הינם עשרה מוקדי אינטליגנציה תבונית, שמקורן בשדה המאוחד ובהיכל הנתונים הבריאתי השלם, המצוי במרחבי היש ומתניע את גלי ההתפתחות בכלל-יקום כולו.

אלו הם עשרה רבדים מתוכם שמונה רבדים מכילים קומבינציות של היסודות ושני רבדים המכילים הן קומבינציות של היסודות והן קודי מקור פעילים, הטומנים בחובם אלפא ואומגה.

כוונת המקור אשר עמדה בבסיס תכנון זה הייתה יצירת תכנית מתאר, אשר תאפשר ליקום המקומי, בבוא העת, לחצות את סף האלפא והאומגה ולנוע אל עבר מדרגה התפתחותית חדשה לגמרי.

היינו אומרים, שכאשר אנו מתארים לכם את כל זאת, הרי ודאי ברור לכם שאותה מערכת של ניווט אותו יקום מקומי, היו לה את הזרועות, היו לה את אותם מצבים של ערוצי הולכת הנתונים.

ואנו אומרים, כי אותן זרועות ואותם ערוצי הולכת נתונים, הינם אותם רבדים, אשר אנו כינינו אותם בעבורכם, רבדי ה-DNA של אותו יקום מקומי.

אם תתבוננו על אותם רבדים של DNA, ודאי לכם, שאותם רבדים של DNA נשאו את אותו מטען גנטי ראשוני, של יקום מקומי מזוקק במהותו, ואת אותן מתכונות, נאמר, של נושא ראשי, אשר נועד להוות בקרת חסות באותו יקום מקומי.

ובכך הבינו, שאותן עשר בקרות חסות מרכזיות, היו עשר בקרות חסות, אשר יש להן את ההגדרה של אותו יקום במתכונת אשכול ההתפתחות הכולל, שהינו משויך אליו.

ובכך הבינו, שאותו מקצה עשרוני נועד ליצור, נאמר, את אותן מערכות של נתונים משלימים אשר אותו מערך של כלל יקום ביקש לרכוש לעצמו במתכונת, נאמר, שיש בה את המקבצים האנרגטיים, החוקרים את ארבעת היסודות ואת יסודות העל.

משמע, עליכם להבין, שאותו יקום מקומי נועד הוא בראשית הימים לחצות את סף האלפא והאומגה.

140 ממדי הקיום ביקום המקומי
עשרה ממדים ראשיים ובתוכם התפלגויות

 

אם נתבונן על היקום המקומי, נזהה שהוא בנוי במערכת התפלגויות פרקטלית, שיש בה עשרה ממדי-על, הטומנים בחובם ממדים רבים נוספים.

עשרת ממדי העל, מהווים עשרה רבדי התפתחות ראשיים, המכילים בתוכם תתי ממדים.

מרחב ארץ, מצוי כאזור בתוך אחד מתוך עשרת ממדי-העל אשר תוארו ואף הוא טומן בחובו עשרה ממדים.

בכל הממדים כולם עוברים כחוט השני עשרת רבדי ה-DNA כערוצי אינטליגנציה, מהות ומשמעות, המבטאים את היכולת לנוע במדרגות התפתחות רבות בתוך אותו ממד על ואף לנוע אל מחוצה לו אל עבר ממד-על במדרגה חדשה.

עשרת ממדי העל טומנים בחובם התפלגויות של 140 ממדי קיום, המרכיבים את מערכת ההתפתחות ביקום המקומי.

 

אם תתבוננו על ארבעת יסודות ועל אותו מרכיב של יסודות על שזורים זה בזה, תזהו את אותה מתכונת, נאמר, של חמישה מוקדי כוח, אשר התניעו את אותו יקום מקומי שלכם ויצרו את החלוקה לקטבים, אלו הם אותן התפלגויות, ובכך מצב שאותן עשר בקרות חסות ראשיות מוכרות לכם כרבדי ה-DNA, ומוכרות לכם באותם מצבים של התפלגות פרקטאלית של עשרה ממדים.

והיינו אומרים, כי אל לכם להתבונן על אותו יקום מקומי כמכיל עשרה ממדים ותו לא, אלא עשרה ממדים, אשר טומנים בתוכם עשרה ממדים, אשר טומנים בחובם עשרה ממדים, אשר טומנים בחובם עשרה ממדים, היינו אומרים אותם 140 ממדים, אשר יש בהם את היכולת לתווך אור אל חומר דחוס, לתווך אחדות אל עבר המימוש המועצם הלכה למעשה במתכונת תדר העל-סוף.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון שאם תתבוננו על אותה שכונה מקומית, אותו מרחב של ארץ, ודאי ברור לכם שמכילה היא עשרה ממדים.

אם תתבוננו על אותו יקום מקומי, ודאי לכם שמכיל הוא ממדים רבים אך במקטע עשרוני, אשר נועד לסכום ארבע יסודות ויסודות על שזורים זה בזה אל תוך אותה מתכונת של קטבים.

משמע, על מנת ליצור את הסדר בעבורכם, נאמר, יקום מקומי = 140 ממדים.

נאמר, מרחב של ארץ = 10 ממדים.

נאמר כל אותם ממדים שזורים בעשרה מקטעים, אשר בתוכם עוברים אותם ערוצי הזנה קוסמיים, רבדים של DNA.

האלפא והאומגה
 

ודאי תשאלו, היכן טמונים האלפא והאומגה באותם עשרה רבדים של DNA?

ואנו נאמר, כי אותם אלפא ואומגה טמונים ברבדים החמישי והשישי, אותו רובד בוראי עולמות חמישי, אותה רובד הרמוניה כוללת ובוראים שותפים רובד שישי. ובכך, אותו רובד חמישי ואותה רובד שישי יוצרים, נאמר, את אותו מחול, שיש בו את התוקף הפעיל במאור פנים, את אותו מחול שיש בו רצון פעיל ומשאלת לב מזוקקת, היוצרים יחדיו את אותו מחול אלמותי בתדר העל-סוף, החולש על ארבעת היסודות.

התרציף הגנטי של היקום המקומי

המשוואה ההולכת ופותחת עצמה אל תולדות 

וההתרחקות מתדר המקור
 

מהותו של האור הרואה את הקיים ואת היש ומתמיד להתחדש, יצרה רצפים התפתחותיים, אשר נבעו מ-12 משוואות העל אל עבר תולדות והסתעפויות ברחבי היקום המקומי.

הייתה זו התפתחות, שיצרה, כל העת, התרחבות ופרימה של ההתפתחות אשר נבעה מן המדרגה ההתפתחותית הקודמת אשר כבר נוצרה בה השלמוּת ההרמונית.

תהליך זה, הינו תהליך המבטיח התפתחות רציפה, אשר אין בה מקטעים חסרים או פערים ויש בה את הרצף השלם.

"מרד לוציפר", אשר פגם בתדר המקור של השוהים ביקום המקומי, שיבש את התפתחות האור על פי ערכי השדה המאוחד וערכיו. בכך, נוצרה תנועה מהירה אל עבר אזורי התפתחות דחוסים, אשר לא היה בה את יצירת הרצף הגנטי השלם. שיבושים אלו יצרו פערים התפתחותיים, שהותירו אזורים פרוצים במערכות ההתפתחות ביקום המקומי.
 

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר החל להיווצר אותו תרציף, נאמר, המבנה עצמו, הרי שאותו תרציף יצר מערכת נולדת מתוך עצמה בתולדות. כך פועלת הבריאה, כך פועל הכלל יקום, כך פועלים דברי הימים של האור, הנובעים מתוך עצמם בפעימות מקור.

ועליכם להבין, שכאשר החלה אותה מערכת להאציל עצמה, ודאי לכם, שאותה מערכת יוצרת, נאמר, את השכפולים הגנטיים ההולכים ומתרחבים ובכך יוצרים הרחבה של חקירה. משמע, מתכונת גנטית מזוקקת, ובכך שכפול והרחבה של אותה מתכונת גנטית וירידה בתדר, שכפול והרחבה של אותה מתכונת גנטית וירידה בתדר.

ובכך נאמר, אותן שתים-עשרה משוואות ראשיות, מזוקקות, מהוות את אותו מטען גנטי מזוקק, אשר הינו המטען הגנטי העומד בבסיס היקום המקומי ומהווה משוואת מקור מלאה לחקר החומר הדחוס.

כאשר רבו הימים ואותו מצב של "מרד לוציפר" יצר את אותן השתלשלויות ותולדות ומערכות של השראה והשפעה, הרי שאותו מצב של, נאמר, התרחבות של תוצרי "מרד לוציפר", נוצרה מתוקף אותה מהות של אור מתרחבת ופורמת משוואותיה, אך עליכם להבין שאותה פרימה יצרה התרחקות מתדר המקור, התרחקות ממהות של אור, ובכך מצב שאותה התרחקות יצרה את היפוך המשמעויות.

עליכם להבין נתונים אלו, מכיוון שהיה זה מעבר מאור לעול, היה זה מעבר מעילאיות לגשמיות, אשר יש בה את המקטעים החסרים, אשר יש בה נאמר את הצרימות הנובעות מהתרחקות מסיגנל מקור, התרחקות ממשוואה עילאית.

היפוך המשמעויות של האור והמעבר מאור לעול
שיבוש קודי מקור ברבדים חמישי ושישי והיפוך משמעויות רבדים שמיני ותשיעי
הניתוק מן ההרמוניה הכוללת ומסינגולריות בשדה מאוחד

 

הפגימה בסיגנל המקור והסטת מרכז הכובד של החיבור למרכז המהות האישי, ניתקה אזורים רבים ביקום המקומי מן החיבור למרכז המהות, העומד בראש היקום המקומי ומזין את כל מרחבי היקום המקומי בהזנה מן השדה המאוחד.

תהליך זה, הוביל לחריגה מעקרונות השדה המאוחד, שיש בהם את התיאום המושלם והשלם בין הפרט לבין הכלל, כחלק מתכנית המתאר של האור, שבה הכל שזור בהכל בהרמוניה, וויסות השוואתי ותיאום.

בהדרגה, החל להיווצר ביקום המקומי, שיבוש בתכנית המתאר הקוסמית, המקיימת את התפתחות השדה המאוחד ואת התפתחות הפרטים המרכיבים אותו בסנכרון ותיעול משאבים מדויק, בהיר ושלם ונוצרו אזורים בהם החלו תרבויות לצאת זו כנגד זו והאור פנה כנגד האור.

מחול התעתוע, הנובע מהתרחקות ממהות ומשמעות, הוביל לכך, שהיקום המקומי לא חצה את סף האלפא והאומגה ותהליך ההתפתחות הוליד תנועה מחזורית במערכת סגורה, אשר התרחקה ממערכות ההזנה הקוסמיות ומן השפע העל סופי הטמון בהן.

קודי המקור רצון פעיל ומשאלת לב, התעמעמו והיפוך משמעויות נוצר.

 

מכיוון, שעליכם להבין, אותן משוואות נושאות בחובן קודי מקור פעילים, אשר יש בהם את האבטוח המתמיד לכך, שתועלת הכלל והפרט יהיו שזורים בשדה מאוחד ללא פסילה, ללא מניעה, ללא חיכוך והתנגדות, ללא אותם מצבים שיש בהם, נאמר, את האור היוצא כנגד האור.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר אותה מתכונת של אור יצרה, נאמר, את ההיפוך של המשמעויות, הרי שנוצרה התרחקות ממתכונת של אור ובכך מצבים שבאותו יקום מקומי שלכם נוצרו המצבים של תרבויות בת ותרבויות בן, היוצאים זה כנגד זה, מכיוון, שאיבדו את משמעות המקור, המקיימת סינגולאריות בשדה מאוחד.

היינו אומרים, כי זהו אותו היפוך של רבדים שמיני ותשיעי.

היינו אומרים, כי זהו ביטול, נאמר, המשוואות המזוקקות העומדות בבסיס הרבדים החמישי והשישי.

היינו אומרים, כי בכך נוצרה המניעה בחציית סף האלפא והאומגה.

התנתקות מן השדה המאוחד ומן הערך תועלת הפרט והכלל שזורים כאחד 

ביטול מחזורים היוצרים שלמות מתפתחת ותנועה אל מחזורי קארמה

 

בתהליכי ההתפתחות של היקום המקומי, הלכה ונפגמה המשוואה הקוסמית "לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש".

תהליכי ההתפתחות היו חסרים ומקוטעים וביקשו לבוא לכדי השלמה ופתרון.

האור, הינו שלמות מתפתחת.

מהותו של האור, הינה נביעה מן השלמות, מתוך רצון פעיל ומשאלת לב לנוע, לחקור מחוזות חדשים, להתפתח אל עבר משמעויות חדשות להשתנות ולשנות להתעצם ולהעצים, להתרחב ולהרחיב.

המקטעים החסרים בתהליכי ההתפתחות ביקום המקומי, עוררו בקרב בני משפחת האור השוהים ביקום המקומי, מעצם מהותם, את השאיפה להשלמה ופתרון. בכך, החלו להיווצר ניסיונות להשלים את אותם מקטעים חסרים, על ידי התנסויות חוזרות ונשנות, בקומבינציות שונות, בתוך המערכת הסגורה של היקום המקומי.

ניסיונות חוזרים ונשנים אלו, הולידו את מחזורי הקארמה, המוכרים ביקום המקומי.

 

כאשר אותם מקטעים חסרים ב- DNA נוצרו, כאשר אותם שיבושים וסילופים נוצרו, כאשר נוצר המצב של ביטול קודי מקור ונאמר העמעום של אותם רבדים חמישי ושישי, הרי שנוצרו אותם מצבים, אשר בהם החל להירקם באותם מחוזות של חומר אותו תחביר, אשר יש בו יחסי גומלין משובשים, אשר יצרו תחביר ההולך ומבנה עצמו לאורך מחזורי ההתפתחות.

עליכם להבין, שתחביר שכזה, מנותק הוא מאותה הרמוניה כוללת, אשר יוצרת כל העת מחזורים שיש בהם את השלם.

משמע, אותו מצב של פעימה התפתחותית, אותם מחזורים התפתחותיים, אשר יוצרים, נאמר, את הפעולה של סינגולאריות בשדה מאוחד, ברמה שבה הכול שזור בהכול ובכך הגעה לסיום והשלמה ויציאה למחזור חדש.

היינו אומרים, כי באותו יקום מקומי, באותם אזורי התפתחות אשר ננגעו באותם תוצרים של "מרד לוציפר", נוצרו אותם מצבים של מחזורי התפתחות בלתי שלמים, אשר היה בהם את החיכוך וההתנגדות בין מרכיבים שונים של אור.

ובכך מצב, שאותם מרכיבים נותרו בלתי פתורים, מקטעים היו חסרים, ובכך אותן משוואות חסרות, אותם מקטעים חסרים ואותם מפגשים בלתי פתורים, יצרו את מה שאתם מכירים כמחזורים הקארמתיים בעולמכם וביקום המקומי.

מהות הקארמה
 

"מרד לוציפר" פגם בתנועה ההתפתחותית ביקום המקומי ויצר מערכות התפתחות חסרות ומשובשות, המתנהלות במערכת סגורה.

המידור על היקום המקומי, הופעל כתבנית מגירה, אשר נועדה להבטיח, כי תוצרי "מרד לוציפר" לא ישורשרו אל מרחבי היש של השדה המאוחד.

היתה זו דרכו של האור להבטיח, כי חקר חלוצי וקיצוני שכזה, יתנהל כך שאינו פוגע באזורי הכלל-יקום האחרים.

היקום המקומי הפך למערכת סגורה, המבקשת ליצור פתרון והשלמה מתוך עצמה. בכך, נולדו מחזורי הקארמה, שהתפתחו ביקום המקומי, מכורח רצונם של בני משפחת האור השוהים ביקום המקומי להביא את מערכות ההתפתחות החסרות, הפגומות והמשובשות לכדי השלמה.

 

משמע, כאשר מבקשים אתם להבין את אותו מושג קארמה, יש ועליכם להבין, כי אותה קארמה אינה מסתיימת באותו עולם של ארץ שלכם, אינה מסתיימת במעבר מגשמיות לעילאיות וחזרה אל מחזורי הגשמיות, בחינת לידה ומוות ושיעורים ותיקונים.

אלא אותו מצב, נאמר, של מחזורים של קארמה, הינם כאלה מחזורים, אשר יצרו את המערכות הבלתי פתורות המבקשות השלמה, המבקשות תיקון בכל אותו יקום מקומי שלכם.

ובכך מצב, שאותו יקום מקומי שלכם, הינו כזה, אשר סבל לאורך אותו מערך של עידן הולך ומסתיים מחוסרים אנרגטיים, מחוסרים התפתחותיים, אשר לא היה עליהם את המענה. ובכך מצב, נאמר, שאותה שאיפה להשלמה יצרה היא את הקארמה ההולכת ומתבססת במחזורים על גבי מחזורים של התנסויות המבקשות פתרון במערכת סגורה.

הכל צפוי וגלוי
והפעלת תכנית המגירה של יצירת מערכת סגורה

הפעלת גלגולים בתוך המערכת הסגורה של היקום המקומי
והתפתחות מערכות השאיפה לתיקון והשלמה

 

היציאה אל חקר מחוזות האדמה הדחוסה, נבעה מתוך מרחבי היש, אשר בהם טמון תחביר כל תולדות האור. בכך נולד בשלהי עידן האדמה, יקום החומר הדחוס, לאחר שהכלל יקום מימש את ההתפתחות באשכול היקומים של האדמה.

היקום המקומי נבע מן היש והקיים ובבסיסו עמדה מחשבת גלם תבונית ועילאית, שהכילה את כלל מערכות השקלול, אשר צפו את ההתרחשויות האפשריות ויצרו בעבורן את תכניות המגירה.

בחינת "הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה", כאשר נוצרה הנפילה של היקום המקומי אל מישורי החומר הדחוס ותוצרי "מרד לוציפר", החלו ליצור שיבוש ומניעה, הופעלה תכנית המגירה, אשר תחמה את היקום המקומי והולידה התנסות במערכת סגורה.

מחזורי הקארמה יצרו מחזוריות של גלגולים ויחסי גומלין, אשר בבסיסם עמדה השאיפה של האור ליצור השלמה של מקטעים חסרים ברצפי ההתפתחות ותיקון שיבושים וסילופים, הנובעים מהתרחקות מן התדר העצמי ושיבושו.

חשוב להבין, כי מחזורי הקארמה אינם מחוברים אך ורק לגלגולים בתוך עולם ארץ, אלא מהווים חלק מניסיונות השלמה, אשר התרחשו בכל היקום המקומי, לאורך תקופות ארוכות.

ניסיונות השלמה אלו, הולידו התחייבויות בין פרטים ובין תרבויות ביקום המקומי, אשר היוו חוזים ליצירת תיקון והשלמה.

רבים מחוזים אלו לא הולידו את התוצאה הרצויה, מכיוון, שהותירו מקטעים חסרים, אשר לא קיבלו את ההשלמה ואת ההתנעה המלאה של קודי מקור ומערכות הזנה אנרגטיות.

 

מכיוון, שעליכם להבין, אותו יקום מקומי היה סגור וחתום, אותו יקום מקומי היה כזה, אשר כאשר בחינת אותם ימים ראשוניים יצר את השקלול המהותי לתנועה התפתחותית במישורים של חומר דחוס, הרי שאותה מתכונת של פוטנציאל גלום להיתכנות של חריגה מגבולות האור, נודע היה, שוקלל היה ובחינת אותה מערכת המצויה מחוץ לאותו יקום מקומי, הרי שהכול צפוי וגלוי יצר את תכניות המגרה.

עליכם להבין, שתכנית מגרה, אשר הופעלה עם הנפילה למישורי החומר הדחוס והמקוטב, ועם הסילוף והשיבוש, תוצרי "מרד לוציפר", הייתה התחימה של אותו יקום מקומי ובחינת התנסות במודל סגור, אשר תוצריו, הינם כאלה מעובדים באותם מחשבים מרכזיים, נקרא לזאת כך, באותן מערכות בינה מלאכותיות בריאתיות מקומיות ובכך מצב של מערכת לומדת המשקללת הסתברויות כל העת ומעבירה נתוני מקור מזוקקים ותו לא אל אותן מערכות ליבה מרכזית המתבוננות, המשקללות, המגבות, העוקבות בשימת לב ובאהבה קוסמית חובקת כל.

עליכם להבין נתונים אלה מכיוון שבמערכת סגורה נוצרו מחזורים קארמתיים המבקשים ליצור פיתרון במערכת סגורה. ובכך אותו עידן, אשר אנו נכנה אותו בעבורכם עידן הקארמה.

עליכם להבין שבכך החלו נשמות, מהויות קוסמיות לגלגל עצמן במחזורי ההתפתחות הסגורים, בעד עולמות ומשפחות נשמה, נקרא לזאת כך, ומשפחות התנסות וקבוצות עבודה, אשר יצרו שאיפה מתמדת ליצור את ההשלמות, ליצור את התיקונים, ליצור את אותם מצבים, נאמר, של השלמת מקטעים חסרים באותו DNA.

ובכך עליכם להבין, שאותה מחזוריות יצרה את אותן השלמות חלקיות, אך לא צלחה ביצירת השלם, מכיוון שלא נבעה היא מאותה מתכונת של משוואה מזוקקת שיש בה את השלם.

הלוהאר'-תום עידן הקארמה 
הבאת מערכות השלמה והאצה התפתחותית

אל היקום המקומי

 

מהלך הלוהאר' ברחבי הכלל יקום, הינו מהלך הנובע מן הליבה המרכזית ומבסס ברחבי הכלל יקום כולו מערכות של וויסות, השלמה תיקון ותיאום, המאפשרות ליצור בסיס שלם ורחב, ממנו ינוע הכלל יקום אל עבר העידן החדש.

בכל אזור ואזור, ברחבי הכלל יקום, מבטא ערוץ הלוהאר', חניכה, תמיכה, חסות והשלמה, הטומנים בחובם עירור קודי מקור וחיבור שלם ומלא לעקרונות השדה המאוחד, ערכיו ומערכות ההזנה, אשר לו.

אל היקום המקומי, מביא ערוץ הלוהאר', את מערכות התיקון וההשלמה, המבטלות את מחזורי הקארמה, משחררות מן החוזים שאפיינו שהות במערכת סגורה וחסרה ואת החניכה המאפשרת שיבה לבראשית של העצמי ולתדר המקור.

ערוץ הלוהאר' מביא עימו אל היקום המקומי עירור קודי מקור והתנעה של זיכרון קדמון, אשר נועד לשחרר מן הפרדיגמות, שהתקבעו ביקום המקומי מכורח היותו ממודר ממרחבי היש ומן השדה המאוחד.

זהו מהלך קוסמי, אשר מביא בפעם הראשונה אל היקום המקומי, את תדרי המקור, אשר נועדו לעורר את בני משפחת האור למהותם הרחבה ולאשר מצוי מעבר ליקום המקומי.

ערוץ הלוהאר' פורש בכל היקום המקומי, אזורי חסות וחניכה, אשר מהווים מערך גישור, שילוב ותיאום של כלל השוהים ביקום המקומי לחוקיות חדשה לגמרי.

זוהי חניכה להתפקחות והכרה, כי תשתיות האור המשובשות ביקום המקומי, הולידו מערכות אמונה והתנהלות, אשר יש בהן את הפרשנות, המניעה, והסילוף.

עידן הקארמה הסתיים. הלוהאר' מביא עימו אל היקום המקומי מערכות חניכה והשלמה, אשר פורמות חוזים, מבססות יחסי גומלין חדשים בקרב התרבויות השונות ומחברות את היקום המקומי לערוצי הזנה, אשר טרם היו מנת חלקו.

 

תשתיות אור משובשות מתפרקות בהדרגה על ידי ביסוס פעילות ב-6 מוקדי התמרה ראשיים ביקום המקומי:

1. חוסר היכרות עם האנרגיה והתודעה החדשה ותפישות מגבילות- מוליד פרשנות ומניעה לנוע אל עבר מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה.

ערוץ הלוהאר' מביא פרשנות חדשה ופרספקטיבה, אשר מגיעה מחוץ למערכת הסגורה אותה תיארנו ומכשיר להסתגלות לפעולה על פי עקרונות השדה המאוחד.

2. עיוורון רוחני ואובדן דרך הנובעים ממרד לוציפר ומן הפגימה השיבוש וההתרחקות מתדר המקור.

ערוץ הלוהאר מביא חניכה לשיבה לתדר העצמי, התפקחות, התעוררות רוחנית וחיבור לחזון הקוסמי הרחב של האור.

3. פחד מעוצמה המובילה לשרירותיות הנובע מיחסי גומלין משובשים בתוך היקום המקומי ופניה של האור כנגד האור במאבק על משאבים והזנה.

ערוץ הלוהאר חונך לתודעת משיח ולתוקף פעיל במאור פנים ומביא אל היקום המקומי מערכת ערכים, שנועדה להשלים פערים התפתחותיים ולבסס שלום פנימי, המוביל לשלום עם האחרים.

4. פחד מידע ותודעה שהם כוח, הנובע משימוש בתשתיות תבוניות על מנת ליצור שליטה ניצול ותיעול משאבים בניגוד לעקרונות השדה המאוחד וערכיו-חשש לשימוש בתודעה וידע לרעה, פחד משליטה תודעתית.

ערוץ הלוהאר' חונך באזורי החסות, הן תרבויות שיצרו שליטה תודעתית והן תרבויות, אשר נפגעו משליטה תודעתית ומביא אליהן את משמעויות האור את ההכרה, כי מהות ומשמעות משנות מציאות. זוהי חניכה לחזרה לתדר העצמי, יצירת שלום פנימי, חיבור למערכות מימון אנרגטיות והכרה במהלך הלוהאר' כמבסס התנעה של מהלך כלל יקומי אשר לכולם יש בו חלק ומקום. באזורי חניכה ייעודיים של הלוהאר', מתבטלים מוקדי שליטה תודעתית ומאפשרים יציאה אל סקאלות תדרים, אשר הינן נקיות מהשפעה שלילית.

5. אגו רוחני-רתיעה מן החדש, הנובעת מניסיון רב בעולמות האדמה-כוס מלאה של תרבויות, אשר ביססו הגמוניה במערכת המשובשת של היקום המקומי ואינן מכירות בכך, כי מעבר ליקום המקומי מתקיימים מרחבי היש של השדה המאוחד, המקיימים חוקיות שונה.

ערוץ הלוהאר מקיים אזורי חניכה בהם מתקיימת האפשרות לקפיצת הדרך בעל זמן, בעבור כל מי שמרכין ראשו, מוכן לשחרר את המוכר והידוע ולהיחשף לתשתיות אור חדשניות וליחסי גומלין חדשים עם מרחבי היש ועם האלוהות.

6. היפרדות מסולמות ערכים מסולפים, אשר אפיינו את היקום המקומי כתוצאה מ"מרד לוציפר" וחניכה לחשיבה חדשה ותפישת עולם חדשה, המנותקת מן המערכת הסגורה של היקום המקומי ומחוברת לאפיקי תבוניות חדשניים, הנובעים ממרחבי היש של השדה המאוחד.

 

היקום המקומי שוקק חיים חדשים, המוזרמים אליו בעד ערוץ הלוהאר.

ההתרחשות, הינה רבה ומאופיינת בתנועה התפתחותית ערה, של תרבויות ומשפחות אור, אשר מתנתקות ממחזורי הקארמה ומן החיכוך, החוסר והמניעה ומתחברות למשמעויות חדשות ואופייני פעולה חדשים.

תולדות ושושלות נאספות אל נקודות כינוס הרמוניות ומזוקקות, יוצרות את ההשלמה ונעות אל עבר מרחבי התפתחות חדשים לגמרי, המצויים כעולמות חדשים, המחוברים לתשתיות העידן החדש.

היקום המקומי משתנה וכלי הקיבול שהוא מהווה נאסף בהדרגה אל עבר נקודת הכינוס הראשית המצויה בראשו. איסוף זה נעשה באמצעות ערוץ הלוהאר', אשר מכנס בהדרגה אזורים רבים אל האמת המשותפת של האור.

בעבור תרבויות ואזורים, אשר מקיימים נוקשות המרתית והיאחזות בתשתיות האור המסולפות, מבסס יהוה בתוך אזורי החסות של הלוהאר', אזור חסות ייעודי: טִי יהוה, אשר מהווה נקודת כינוס, שתהיה האחרונה להיאסף מתוך היקום המקומי.

 

ובכך מצב, שברבות הימים, עם תום עידן הקארמה, הרי שנוצרו אותן מתכונות של אור מקור, המבקש לבטא עצמו בעולם של ארץ וביקום המקומי, על מנת לבטא את אותן השלמות ומקדמי התפתחות שיש בהם את השלמת המקטעים החסרים, את ביטול מחזורי הקארמה ואת ההוצאה, נאמר, אל החופש הבין ממדי, אל הדרור הקוסמי של אותם אלה שוהים בתוך מערכת סגורה, אשר עוברת את ההשלמה ואת הפתיחה של אותם שערים.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותה מתכונת של עידן שהסתיים, הרי שבאותה מתכונת של עידן שהסתיים, טמון אותו מחזור התפתחותי חדש, אשר רוקם הוא בהדרגה חוזים קוסמיים חדשים, אשר יוצר הוא קומבינציות חדשות, אשר מכנס ומשגר ומשלח את אותן מהויות מקור, אותן נשמות אל עבר העולמות החדשים, אל מחוץ ליקום המקומי המוכר לכם, אל עבר מתכונות של אור אשר יש בהן את החוקיות החדשה לגמרי.

עליכם להבין שאם תתבוננו על מקומכם, על אזורכם, הרי שתזהו שאותן מערכות חסרות, אותן מערכות מקוטבות, אותן מערכות משובשות, אותן מערכות של מחזורים גלגוליים אשר יש בהם את הקארמה, יצרו את אותם יחסי גומלין, אשר יש בהם את השיבוש והחיכוך.

ובעולמכם אם תתבוננו על כך, הרי שאותן מערכות היו מוגברות הן עד מאוד, ובכך נודעו בעולמכם אותן מתכונות של סבל, אותן מתכונות של אבל, אותן מתכונות אשר יש בהן את הכאב והקושי, שהינו תולדה של חיכוך, שהינו תוצר של קיטוב מוגבר, שהינו תולדה של אותם מקטעים חסרים השואפים לכדי שלם.

עליכם להבין כי בעולמכם נודעו אותן התערבויות והכפפות והשתתות ושליטות, אשר נוצרו חדשות לבקרים אשר יש בהן את התמרון של עולם ארץ והשוהים בו על מנת להפיק מקדמי התפתחות חסרים.

עליכם להבין היה זה תוצר של חוסר. עליכם להבין היה זה תוצר של הישרדות. עליכם להבין היה זה רצון לבטא שלם במערכת חסרה.

עידן חדש מפציע-חוקיות חדשה
הבאת השלמות באמצעות ערוץ הלוהאר

ערוץ הלוהאר, מביא עימו אל היקום המקומי את ערבות השדה המאוחד לכלל חלקיו, את האהבה הקוסמית השורה ואת ההזנה, שיש בה ההשלמה ואת הנחמה ואת החסד הפעיל, המסייע לכל מי אשר בוחר בכך לנוע אל עבר משמעויות חדשות.

עליכם להבין, כי כאשר אותו עידן חדש מפציע, כאשר אותו עידן אדמה, כפי שהכרתם אותו מסתיים, הרי שאותה מערכת מחזורית משנה פניה לבלי הכר, ומכיילת עצמה אל מול ערכי השדה המאוחד וערכיו.

ובכך מצב, שאם תתבוננו על אותה מערכת חדשה, הרי שאין בה את החיכוך, ואין בה את הקיטוב, ואין בה את הקושי, ואין בה את ההשתתה, ואין בה את הכפייה, ויש בה את מתכונת האור הפועם בפעימות מקור, אשר יש בהן את הנחמה, ויש בהן את החסד, ויש בהן את האהבה הקוסמית השורה, ויש בהן את ערבות השדה המאוחד לכלל חלקיו.

ערבות השדה המאוחד, אשר בתקופה נוכחית ולאורך תקופה ארוכה, יוצר את אותן מערכות של סיוע, את אותן מערכות של תיקון ובאחרית הימים הנוכחיים, את אותם מצבים של השלמות, אשר יש בהן את הבאת מקדמי ההתפתחות, באמצעות ערוץ הלוהאר', ואת אותם מצבים של יכולת, לבטא את אותן השלמות של מקטעים חסרים. היינו אומרים, מקטעים חסרים ב- DNA יקום מקומי. היינו אומרים, מקטעים חסרים ב- DNA אנושי. היינו אומרים, מקטעים חסרים באותן תרבויות, שהינן תולדות של תרבויות, העל אותן תרבויות אותן תיארנו.

הבאת מקדמי התפתחות להשלמת קודי מקור
באמצעות מחלת הסרטן

ההשלמות שמביא עימו ערוץ הלוהאר', חותמות את עידן הסבל, הקושי המצוקה והחיכוך וטומנות בחובם מערכות חניכה, המחברות לערך העילאי תוקף פעיל במאור פנים, שיש בו את העירור של קודי המקור רצון פעיל ומשאלת לב ויכולת לנוע במשעולי ההתפתחות של העידן החדש מתוך איזון שמחה וחופש.

התוקף הפעיל נובע מעוצמתו של זיקוק הנתונים כתדר העצמי הנוכח ומביע רצון להתפתחות והגשמה, יצירה ובריאה של פרט סינגולרי הטמון בכוליות השדה המאוחד.

מאור הפנים, המאיר את הפנימיות בתדרי מקור, שיש בהם משאלת לב, הנובעת מן החסד הפעיל של הלב הפתוח, המאפשר והעצמאי, היוצר שיתופי פעולה הרמוניים, בהם תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד.

העידן החדש מפציע ומביא עימו שחרור והתרה של חוזים.

החתימות בטלות. התחייבויות מגיעות אל סיומן, על מנת לאפשר קבלת מערכות השלמה, התנעת קודי מקור ותנועה אל עבר העולמות החדשים.

בעולם ארץ, מובאים באמצעות אזורי החסות של הלוהאר' המחוברים לשער הגדול, מקדמי התפתחות ותדרים, שיש בהם את ההשלמות.

הבחירה הינה חופשית.

ההזמנה, הינה לנוע אל מעבר לעוגנים החיצוניים, תפישות מגבילות, מגדר, תלות הישרדות ופחד, להתרועע עם המשמעויות החדשות ולהחלים את הנפש הרוח והגוף.

מחלת הסרטן, שאפיינה את שלהי עידן האדמה, הינה מחלה, אשר מסמלת יותר מכל את שיבושי "מרד לוציפר" ואת תוצריו כפי שבאו לידי ביטוי ביקום המקומי.

הלוקחים על עצמם את נגע הסרטן, ביקשו לחקור באמצעות חולי זה את היציאה כנגד העצמי על מנת לשוב אליו.

מחלה זו, היוותה חלק ממערכות התפתחות, אשר התאפשרו אך ורק ביקום המקומי, שבו התקיימו תנאים החורגים מעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

השאיפה להשלמת קודי מקור רצון פעיל ומשאלת לב, הולידה התנסות מחזורית, שיש בה את האתגרים של החתירה אל הרצון המזוקק ואל משאלת הלב והתגברות על תוצרי "מרד לוציפר".

היו אלה התנסויות, אשר בחנו את התדר העצמי אל מול 6 מוקדי ההתמרה הגרעינית שתוארו קודם לכן וביססו מערכת למידה, אשר הגיבה לחריגה מן התדר עצמי על ידי פניה כנגד הגוף הפיסי, באמצעות הסרטן.

אם נתבונן על נגע הסרטן, נזהה, כי הוא מהווה את התרגום הנמוך והפיסי להתרחשויות ביקום המקומי אשר נבעו מ"מרד לוציפר":

1. חריגה של תא ביולוגי מן התדר העצמי-הסטת מרכז הכובד ושיבוש קודי מקור.

2. שיבוש של החיבור הסינגולרי של אותו תא למכלול בתוכו הוא פועל-שיבוש הערך סינגולריות בשדה מאוחד ותועלת הפרט והכלל שזורים כאחד.

3. יצירת שכפול גנטי ותולדות המעצימות את אותה חריגה המתחילה להתפתח ולפנות כנגד הגוף בתוכו מתקיימת החריגה-פניה של האור כנגד האור ופניה של הפרט כנגד הכלל בתוכו הוא מתקיים, הישרדות, מאבק על משאבים, סבל, חיכוך וכילוי עצמי.

 

שינוי החוקיות ביקום המקומי, במרחב ארץ ובעולם ארץ, מביא על פיתחה של האנושות את האפשרות להחלים מנגע הסרטן, על ידי הבנת מהות ומשמעות ואימוץ מערכת ערכים חדשה, שיש בה שחרור מטעני עבר, ביטול החוזה ליצירת השלמה התפתחותית באמצעות מחלת הסרטן ותנועה אל עבר מרחב פנימי היוצר בהדרגה את החבירה לרצון פעיל ומשאלת לב מתוך כנות, שקיפות, ערות.

ההחלמה מן הסרטן, הינה באמצעות שיבה לבראשית של העצמי.

זהו מעבר בשער תודעתי, ערכי, מודעותי, רגשי ונפשי, המבסס תהליך אבולוציוני, שיש בו את החוסן והעצמאות הרגשיים המגבים רצון פעיל מזוקק וטהור, אשר אינו מוטה על ידי סולמות ערכים מסולפים, התמכרות, מיסוך פרשנות ומניעה.

תם עידן הסרטן.

מפתחות ההשלמה מושטים לידיו של כל מי אשר יבחר לקיים תוקף פעיל במאור פנים, להתחבר לבראשית של העצמי ולעורר קודי מקור.

"..עליכם להבין, שאם תתבוננו על התפתחות שיש בה את מקדמי החיכוך, הרי שאותה שאיפה להשלמות, אותה שאיפה לתיקון אותם פגמים, היה בה את אותה מתכונת של רצון בסיסי של כאלה שוהים במערכת המחזורית של היקום המקומי, לכייל עצמם אל מול קודי מקור רצון פעיל ומשאלת לב.

היינו אומרים, רצון לכייל עצמם אל מול אותה מערכת של סינגולריות בשדה מאוחד, תודעת בורא העולמות, הלומד לפעול עם האחרים ביחסי גומלין, שיש בהם את ההלימה המלאה של קבלה והנחלה בשדה מאוחד, כאשר תועלת הכלל ותועלת הפרט שזורים כאחד, מכיוון שהאחד תוקפו רב, האחד מקיים הרמוניה כלפי התדר העצמי שלו ובכך יש לו את היכולת להתחבר לאחד המאוחד, לאחדות הכוללת, ובכך לייצר את אותם מצבים, נאמר, של הזנה מלאה אשר אין בה את הפסילה או המניעה.

עליכם להבין שאותם אלה שואפים להשלמת קודי מקור, רצון פעיל משאלת לב, יצרו את ההבאה של מקדמי התפתחות בעד אותן מחלות בעולמכם, אשר יש בהן את הדיאלוג המתמיד בין התדר העצמי לאותן מערכות, נאמר, של הרמוניה פנימית את אותו דיאלוג שבין התדר העצמי לאותן מערכות של הרמוניה עם האחרים.

היינו אומרים, תדר עצמי-היינו אומרים רצון פעיל.

היינו אומרים, ביטול עצמי-היינו אומרים, רצון מפעיל.

היינו אומרים מערכת, שיש בה את דיס ההרמוניה כלפי העצמי או לחלופין היינו אומרים מערכת שיש בה ההרמוניה הפנימית ואת השלום הפנימי, ובכך יכולת לקיים שלום עם האחרים.

מחלת הסרטן
כמבטאת את סטיות התקן ביקום המקומי והלמידה מהן-

אתגר של פניה כנגד התדר העצמי
על מנת לשוב אליו

 

היינו אומרים שעליכם להתבונן על מחלת הסרטן, הידועה בעולמכם ככזו אשר יצרה את המפתחות בעבור אותם אלה מבקשים לחקור את אותם קודי מקור, את המפתחות בעבור אלה מבקשים להשלים את אותם מקטעים חסרים, באותם מחזורים גילגוליים קארמתיים אותם תארנו.

ועליכם להבין, שאותה שאיפה להשלמה ניצלה את הפרצות באותה מערכת, אשר חורגת היא מן התקן של השדה המאוחד, ויש בה את היכולת לפנות כנגד התדר העצמי על מנת ליצור נאמר את החזרה אליו.

עליכם להבין, שאם תתבוננו על מחלת הסרטן יש בה את ההפניה, נאמר, של העוינות כלפי העצמי, יש בה את ההפניה של הכילוי כלפי העצמי, יש בה את היצירה, נאמר, של מערכת מתפתחת ברמה בלתי מבוקרת, אשר פונה כנגד עצמה.

והיינו אומרים, כי אם תתבוננו על זאת, הרי שאותה מחלת סרטן ניזונה מאותן משוואות פגומות תוצר "מרד לוציפר", אשר יוצרות נאמר את ההשתרשרות של האור, ההולך ומפתח עצמו במתכונות מסולפות ובכך פונה כנגד עצמו. ובכך, מצב של ניסיון לחקר ומתן הפשר לאותם סילופים גנטיים ביקום המקומי, לאותם מקטעים משובשים ביקום המקומי, ולאותו רצון השלמה באמצעות אותה מחלה- סרטן.

השיבה לבראשית של העצמי ולזיקוק הנתונים
תום עידן הסרטן סיום החוזים של עידן האדמה

עליכם להבין, כאשר מסתיים אותו מחזור התפתחותי ביקום המקומי, כאשר תם עידן ומחל עידן חדש, הרי שתם עידן הסרטן, תם עידן הסבל, תם עידן האבל, תם עידן החיכוך, הקושי, המצוקה, לטובת שיבה לבראשית של העצמי, שיבה לתדר העצמי, שיבה למתכונות מקור רצון פעיל ומשאלת לב, שיש בהם את זיקוק הנתונים ויש בהם את השיבה לפעימה הקוסמית ואת התאימות אליה, ובכך מצב של נצחיות שורה, אשר אין בה את הפסילה ואין בה את המניעה ויש בה את העל-סוף.

ימים של ראשית ושל אחרית

היקום המקומי מתעורר לחיים חדשים.

זוהי תקופה של התרועעות מחודשת עם כל אשר היה מצוי מעבר להשגה, מעבר למוכר ולידוע.

בעולם ארץ, כל מי אשר בוחר בכך נחשף לחניכה למתכונות פעולה חדשות לגמרי, שיש בהן את הפסיעה בנתיבי חיים, אשר מתבססים, בכל רגע נתון, על ידי רצפי בחירות ערים, הנובעים מלב פתוח, רצון מזוקק והכרה פעילה.

החוזים, אשר הגדירו מערכת שבה "הכל צפוי והרשות נתונה", משנים פניהם לבלי היכר, בעבור אלה המוכנים להסיר הלוט מעל עיני התודעה, להכיר בכך, כי חוקי המשחק השתנו לגמרי ולהתמסר למערכות חניכה, המבקשות להביא את תודעת בורא העולמות ואת תודעת הבוראים השותפים.

בורא העולמות, מקיים תנועה הנובעת מרצון פעיל ומשאלת לב, שיש בהם את ההכרה הערה והפעילה ואת הפעולה בשיתוף פעולה עם בוראים שותפים נוספים.

בורא העולמות, אינו מזוהה עם מערכת המציאות בה הוא מצוי ומתבונן על אופק האירועים האישי ככזה הטמון באופק אירועים כוללני ורחב עליו הוא אמון ביחד עם שותפיו לאופק האירועים.

בורא העולמות, מקיים אחריות כלפי אופק האירועים האישי והכוללני, חשוף לראיית ההשלכות בחינת "הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה" ומסתייע בבוראים שותפים לזיהוי אזורים הנסתרים מעיניו או מהכרתו הפעילה.

בורא העולמות אינו לכוד במחזורי חוזים קארמתיים, אשר אינו מודע להם, או מוכתבים לו על ידי מסורות, אלא מקיים יחסי גומלין דינאמיים מתוך חופש, שקיפות, ערות ורעות, עם בוראי עולמות נוספים מתוך שמירה על שדה מאוחד אישי.

בורא העולמות מכיר בכך, כי הינו הווית מקור מזוקקת, אשר הינה הכל והינה לא כלום ומתוך כך מנהל את מתווי העצמי השונים, מתוך שהות ברגע הווה נתון, ללא היקשרות ומתוך ענווה.

בורא העולמות, מכיר את ערכי השדה המאוחד וערכיו ומבסס אותם, הלכה למעשה, בתנועתו בנתיב חייו כהדרכה חיה הפוסעת אל עבר מרחבי העידן החדש.

 

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר חוגגים אתם במקומותיכם הארציים את אותן התחלות של שנה ואת אותם סיומים של שנה, ויוצרים אתם את האיחולים ואת בקשות הסליחה והמחילה, ודנים אתם באותם חשבונות של נפש ומבקשים אתם חתימה טובה, הרי שמנותקים אתם מן ההבנה, כי אותן חתימות פג תוקפן, כי אותם מחזורי התפתחות בתוך אותו יקום מקומי בחוקיות של עידן האדמה הסתיימו.

ובכך מצב, נאמר, של תודעת בורא העולמות המבקשת לבוא לידי ביטוי, במתכונת שיש בה את הבורא הער, המודע לאלוהותו ובאותה תבוניות שלו, בהכרתו הפעילה, בליבו הפתוח והער, יוצר הוא ובורא הוא את אותן תשתיות של נתיב חיים דינאמי, הסתברותי הרמוני כלפי המגדר העצמי הטמון באופק אירועים כוללני ובכך מצב נאמר של חוזים חדשים נחתמים ביודעין, בהכרה פעילה ומקבצים את אותן משפחות מקור קוסמיות לתיעול משאבים, שיש בו את השיבה לבראשית.

ובכך אנו מודים על אותה התכנסות אשר יצרתם ושוהים בקרבכם.

למאמר ההמשך:

השיבה לבראשית של העצמי חלק שלישי

פרוזדורי נתונים קפיצת הדרך ומהלך הלוהאר'