רשת מורפו-גנטית חדשה - חוקיות חדשה

שיר בלומין

המאמר "המציאות אינה קיימת" מפנה בתחילתו אל הרשת המורפו-גנטית החדשה ואומר:

"…היכולת להיגמל מן המציאות ההולוגרפית שהגדירה את העידן המסתיים, נובעת מתוך ההסכמה להתנתק מן הרשת המורפו-גנטית שהגדירה עידן זה. 

זוהי רשת, אשר בתוך החוקיות שלה הייתה האנושות מוגדרת, כלואה, מצומצמת וממוסכת. "

"לצאת מהסיפור – המציאות אינה קיימת…"

על מורפו-גנטיקה תוכלו להרחיב כאן
 

קצת על רשתות מורפו-גנטיות :

האמירה הזו, מרמזת, כי החוקיות שהיתה מוכרת כאן, במהלך עידן האדמה, הולכת ומשנה פניה.

במקומה מתקיימת כבר חוקיות חדשה אשר האפשרויות הגלומות בה להתפתחות הינן נרחבות הרבה יותר.

על מנת להבין זאת, בואו ונסקור תחילה את משמעות המושג רשת מורפו-גנטית.

ממש כפי שאנו שומרים מידע, בתוך רשתות מידע, המכילות יחידות מחשב, בעלות יכולת שמירת נתונים, הרי שהבריאה רחבת הידיים, שומרת את המידע והנתונים שנאספו במהלך דברי הימים הקוסמיים, בתוך רשתות מידע הנקראות רשתות מורפו-גנטיות.

בכל איזור ברחבי הכלל-יקום מתקיימת חוקיות ייחודית המאפיינת את החוקיות, המשמעויות ואופייני העבודה הנגזרים מהמאפיינים של אותו איזור.

כל מערכת נתונים כזו נשמרת בתוך רשתות מידע המכונות "רשתות מורפו-גנטיות" ואשר הינן רשתות המכילות תצורות ומבנים גיאומטריים, היודעים לשמור בתוכם את המידע.

כאשר אנו דנים במציאות האופיינית של כדור הארץ, כמרחב המקיים מציאות של חומר דחוס תחת חוקיות עידן האדמה, הרי שאנו מתייחסים לרשת מורפו-גנטית, אשר היתה קיימת כאן במהלך כל העידן והגדירה את תצורת החיים של כדור הארץ, במהלך עידן האדמה.

אילו נתונים הכילה בתוכה הרשת המורפו-גנטית הישנה?

  • נתונים על תנאי אקלים (למשל – משטר גשמים ומשקעים)
  • היבטים גיאולוגים (שכבות קרקע בתוך גאיה )
  • תפיסות (מגבילות ברובן…) על התנהלות החיים : תפקידי הגבר אל מול תפקידי האישה, איך אמורה להתנהל הורות, זוגיות, "אין כסף קל", "החיים קשים" וכו' וכו' כיד הדמיון השורה על הרשת המורפו-גנטית הישנה.
  • קבועים פיסיקליים : קבוע הכבידה, צפיפות של חומרים, מקדמי חיכוך בין חומרים שונים, חוקי חשמל הנובעים מהזרמה של אלקטרונים בין קטבים וכו'...
  • איך מגיעה נשמה אל מרחב ארץ (תהליכי לידה)
  • איך עוזבת נשמה את מרחב ארץ (מוות ומנהגי אבלות)

וכאשר מתקיים, אותו מצב של מעבר בין העידנים, אותו שלב תפר, אשר כולנו חתמנו מבעוד מועד לעבור דרכו ולתת יד מסייעת להצלחתו, מתקיים בעצם מצב בו מתחילה רשת- מורפו-גנטית חדשה, לקרום עור וגידים.

אותה רשת מורפו-גנטית חדשה, מכילה יותר ויותר, נתונים חדשים, אשר מאפיינים את חוקיות העידן החדש.

אותו עידן אשר יסודות האש והאוויר הינם היסודות המאפיינים את ההתנהלות שלו, במקום יסודות האדמה והמים, אשר אפיינו את התנהלות העידן, היוצא.

ומהם הנתונים החדשים?
נתונים אשר קשורים קשר ישיר לאופיין העבודה החדש של מרחב ארץ, תחת חוקיות הסתברותית שונה לחלוטין ואשר מכילה בתוכה את הקוד "הכל אפשרי".

"…עליכם להבין, שאותו מצב של עתידנות בהווה, הנו כזה אשר מקדים את זמנו. ועליכם להבין, שלפיכך פרטנו לכם במפגש קודם, את אותם מצבים אשר בהם מתנתקים אתם, אט, אט, נקרא לזאת כך, במתינות, מאותה הכפפה של רשת מורפו-גנטית של פלנטה עליכם, בחינת חוקיות של עידן.

עליכם להבין, שאותה התנתקות הדרגתית, מלווה היא, נקרא לזאת כך, בתהליכי גמילה, מאותה רעיוניות הכרוכה באותה רשת מורפו-גנטית של פלנטה, ואותן תפישות המצויות בה, ואותם מצבים של מתווים אישיותיים אשר, נקרא לזאת כך, כבר אינם מתואמים אליה. ובכך, יוצרים אתם מצבים של גמילה מאותן ערכיויות ישנות ופסיעה אל עבר ערכים חדשים המתהווים בכם, בחינת תשתית, בחינת מתווים אישיותיים, ובחינת מערך בקרה פנימי, עצמי רב עוצמה, ההולך ומשתרש בכל אחד ואחד מכם… "

הליבה המרכזית