רשת מגשרי העולמות של הלוהאר

לוהאריה

 

הקדמה -

רשת הפשטות שבאלוהות

רשת מגשרי העולמות של הלוהאר

 

האנושות מצויה על מפתנה של תקופה חדשה, אשר בה היא עוברת תהליך של התבגרות ומעבר שלב התפתחותי אל עבר המדרגה האבולוציונית הבאה. 

בתהליך זה נדרשת האנושות להתייצב בפאתי הממד החמישי, משם יחל מסע התפתחותי מואץ, אשר יוביל אותה אל עבר מחוזות חדשים.

מעבר שלב זה מאופיין בביטול הדרגתי של המיסוך אשר שרה על כדור הארץ, יציאה מן הנפרדות וחיבור לשדה המאוחד הבריאתי, שהינו רחב יריעה ומגוון.

מעבר השלב הזה, הינו מעבר היסטורי, שלא נודע כדוגמתו במרחב ארץ ובבריאה כולה.

לצורך תמיכת התהליך, רקמה ההיררכיה הבריאתית המובילה, מערכת תמיכה, אשר נועדה לפעול במשך תקופה ארוכה כרשת תמיכה תודעתית, תידרית ואנושית.

זוהי רשת של מגשרי עולמות, אשר התגלמו בכדור הארץ מכל רחבי היקום, על מנת לסייע לו מבפנים, באופנים מגוונים, אשר החוט המקשר ביניהם, הינו התנהלות על פי התקן הקוסמי וסולם הערכים של העידן החדש, חיבור של שונים ומגוונים לתודעת האחדות הכוללת ולאמת משותפת, מעבר מן ה-אני האנושי לעצמי הקוסמי ול-אנו, ושותפות פעילה של בני אנוש, מגשרי עולמות הפועלים כבוראים מועצמים ומחזיקים מבנה אנרגטי התומך את מרחב ארץ מבפנים.

מפת התשתית התידרית והאנושית, הינה רשת "הפשטות שבאלוהות", רשת מגשרי עולמות, אשר יוצרת מבנה אנרגטי רב עוצמה, ספינת אור אדירת ממדים, המורכבת משדות רבים של בני אנוש המקושרים זה לזה ומנהלים יחסי גומלין, שיש בהם את העצמאות הבוהקת בגוון האישי לצד רעות ושיתוף פעולה בין שונים ומגוונים ה"מרים" הלכה למעשה את מרחב ארץ אל עבר פאתי הממד החמישי.

ספינה זו תרקום בעתיד האנושות רשת של פרוזדורים אנרגטיים ומרחבי השפעה, אשר יתפקדו כמרחבי תמיכה ומסדרונות מעבר אל עבר מרחבים חדשים של חוויה והתפתחות.

במרכזה של הרשת, מצויים השער הגדול,  בית הפשטות שבאלוהות – האוניברסיטה הקוסמית, אשר מנחילים מדרגות של חכמה עילאית, השוזרת את רוח האלוהות ומחשבת האלוהות, טכנולוגיה ואבולוציה, במתכונות של חניכה אשר טרם נודע כדוגמתן.

הספינה עומדת להמריא. כולכם מוזמנים לעלות על סיפונה. המסע מתחיל.