רובדי ה- DNA האנרגטי

הליבה המרכזית | 01.11.2009

רובדי ה-DNA האנרגטיים, הינם עורקי תעבורה להעברת מידע בין ממדי, תודעה והזנה מן הנשמה אל האדם. רבדים אלו היו משובשים ומנוונים בעידן האדמה. במעבר לעידן החדש ה-DNA האנרגטי מתעורר לחיים ומבטא השבה לתקשורת נתונים רציפה בין האדם לבין מרחבי הקוסמוס אליהם הוא משתייך ומהם הגיע אל חווית החיים האנושית. 

 

"כאשר אנו יוצרים את אותו ממד של הכשרה בכם בחינת ההכרות עם רובדי ה- DNA והחיבור אליהם, יש וודאי לכם, כי אנו חושפים אתכם לבין הממדיות לשמה.

מכיוון שעליכם להבין שאותו מצב של רבדים של DNA, אם הייתם מתבוננים עליהם באותה רמה של תובנה גבוהה שלכם, אותו מצב של תבונה עילאית אליה אנו מכוונים כל העת, הייתם מזהים את אותם מצבים של מערכות של עורקים ותעבורה אשר אין להם את הסדר אשר אתם כה מחפשים.

מכיוון שעליכם להבין שאותם מצבים של DNA אנרגטי, מלבד אותן שכבות שאנו מתארים, הינם מצבים של עורקי תעבורה, של נתונים, אשר יוצרים את המעברים דרך כל אותן שכבות עד לאותו מצב סופי בו אתם נטועים.

עליכם להבין שאותו מצב של שכבות, גם הוא אין לו את הסדר הליניארי, אלא אם הייתם מתבוננים על אותן שכבות שאנו מתארים לכם אותן, הייתם מזהים שדות של אנרגיה ואותם שדות של אנרגיה פועלים במצב של שדה מוגדר ולצידו שדה אחר, ובכך הם פועלים במצב שהם חופפים זה לזה, אך לכל שדה קיימת ההגדרה שלו – אלה אותן שכבות.

ובכך עליכם להבין שכאשר אותם רבדים של DNA – אנו מבקשים לחבר אתכם אליהם, אנו מציגים לכם את אותו מצב של מודל. משמע, אנו לקחנו וקטלגנו ומספרנו, על-מנת לאפשר לכם להבין שדות של אנרגיה אשר מצויים הם ברטיטות שונות, בצפיפויות שונות ובאוריינטציות מובהקות נקרא לזאת.

מכיוון שכאשר אנו סוקרים בפניכם את אותם רבדים של DNA, אנו סוקרים בפניכם את אותם מצבים של מהות כוללת, אותו צביון של רובד, ואת אותם מצבים של יכולת אישית שלכם באותו שימוש ברובד.

מכיוון שעליכם להבין שהיכולת בין כל אחד ואחד מכם משתנה בהתאם לאותו מצב אישי שלו, בהתאם לאותן מגוונויות המתקיימות בכם. ובכך עליכם להבין שאותו מצב של שיתוף נתונים אשר אתם יוצרים באותם מפגשים שלכם, יוצרים הרחבה של המגוונות, אך עדיין כל אחד ואחד מכם ניתן לו למשוך מאותם רבדים של DNA את אותם מצבים של איכויות והזרמות והזנות היינו אומרים וקידודים באותה מערכת שלכם אשר נוצרים כתוצאה מאותן משיכות – כל זאת בתאימות לאותה יכולת שלו.

ודאי תשאלו מהי אותה יכולת? ואנו אומרים כי עליכם להבין כי אותה יכולת אישית הינה תוצר של אותו מצב של שליטה ביסודות המשתנה בין כל אחד ואחד מכם, ואותם מצבים של הספקים המשתנים בין כל אחד ואחד מכם, ואותו מצב של מה שאתם קוראים מישור מהות ממנו הגעתם לאותו אזור של ארץ – כל אותם מאפיינים. עליכם להבין כי אותן מהויות נוספות הינן מהויות התכנות למצב נוכחי, לשליחות נוכחית, לחיים נוכחיים. מכיוון שעליכם להבין שכאשר יצרתם את מצבי התכנות, ודאי לכם שהטענתם את אותן יכולות אשר מתאימות לאותו תכנות. ובכך עליכם להבין שהמשיכות נעשות הן בהתאם.

מכיוון שהאחד תכנותו שונה למשוך הוא מאותם רבדים שלוש וארבע את אותם מצבים אשר שונים מרעהו אשר תכנותו אחר. ובכך עליכם להבין כי אותם מצבים משתנים הינם כאלה אשר גם בהם חווית הממדים השונים, הרבדים השונים של ה- DNA תשתנה בין כל אחד ואחד.

עליכם להבין כי אלו מימדי רטט שונים, עליכם להבין כי אלו מימדי איכות שונים. עליכם להבין, אותן איכויות של רבדים של DNA הינן מערכות הזנה פתלתלות ורחבות היקף עד מאוד.

כאשר תארנו לכם את אותם מצבים של מבנים אנרגטיים, ודאי לכם שבאים הם לידי ביטוי גם באותם שדות של רבדים של DNA. מכיוון ש- DNAהבסיס, ודאי לכם שדומה הוא לאותו DNA גבוה בחינת המבנה שלו, מכיוון שמוכר לכם הביטוי בעליונים כך בתחתונים. אך עליכם להבין שאם הייתם מתבוננים על אותם מבנים מולקולאריים באותם רבדים של DNA גבוה, הרי שהייתם מזהים כי אותם מבנים מולקולאריים – הדחיסות שלהם שונה, והמבנה האנרגטי בחינת יסודות הינו כזה קלוש עד מאוד, ואותן היערכויות הינן כאלה מורכבות הרבה יותר. הייתם מזהים את השונות.

עליכם להבין שאותם מצבים נוספים אשר ניתנו לכם, הינם המצבים של ההבנה כי אותו מספור אשר נתנו, נותן הוא את הצביון. ובכך עליכם להבין כי כל צביון וצביון מהווה הוא מערכת בקרת נתונים באותה מערכת כוללת אשר אתם מהווים.

עליכם להבין שאותה מערכת כוללת שאתם מהווים – זהו הצלם, זוהי התבנית. מכיוון שעליכם להבין שבאותם מרחבים קוסמיים נקרא לזאת, אין את אותו מצב של כינוי של הרבדים של DNA. מכיוון שאותם מצבים של שדות אשר אתם מהווים באותה התגלמות גבוהה שלכם, יש את גלעין התאחיזה ויש את שדות האינפורמציה הרוטטים סביבו, שהיינו אומרים שמאופיינים הם באותם מצבים של נתונים. אך כאשר נוצר הצורך לצקת את אותו מצב של רעיוניות גבוהה, את אותה בין-ממדיות וכוליות גבוהה אל עבר אותם מרחבים של ארץ, נדרשו מערכות התרגום. ומכיוון שכך, כאשר תכנן מרחב ה-יהוה את אותם מצבים של צלם ותבנית, הרי שתכנן אותם מאותו מצב גבוה שלהם ועד לאותו מצב ממוצק וסופי בו אתם נטועים. משמע, יצר הוא את מערכות הממשק, ומערכות הממשק אלו הם אותם רבדים של DNA".