קשת הרגשות

לוהאריה

המלצה להתרועע עם קשת הרגשות

לזהות את הרגשות השונים ולפענח מאין הם נובעים
לקבל את קשת הרגשות ללא שפיטה
ולזכור כי חווית החיים על פני האדמה כללה חוויה רגשית ענפה ומרובדת אשר ניתן לנוע בה מרגשות ״שליליים״ ודיס-הרמוניים אל רגשות ״חיוביים״ והרמוניים 
הכל עניין של בחירה.

מתוך כל אלה נוצר הבסיס ליכולת לנהל את הרגשות מתוך חופש ועוצמה ובחיבור לעצמי מזוקק וער.

ספקטרום הרגשות, הינו מרחב נפשי המאפשר למידה והתפתחות.

קלף ״קשת הרגשות״ מזמין לחקור את קשת הרגשות, בעין בהירה ובלתי מזוהה, לשחרר מנעדים רגשיים שסיימו את תפקידם, להיפרד מטראומות ומשקעים ולנוע אל עבר מרחב רגשי הרמוני המגבה מימוש מועצם על פני האדמה.

 

 

הקלף הינו חלק מערכת הקלפים ״הצקרות כחלונות התבוננות ומפתחות לשינוי״ שהינה כלי עזר רב עוצמה להאצת תהליכי טרנספורמציה והתנהלות מודעת בחיי היום-יום...