קטבים

"כאשר מבקשים אתם להבין מהותם של קטבים, הרי שיש ועליכם להבין, שקטבים מהווים את שפת הבריאה, המבקשת למזג מיזוגים ולחבר חיבורים, במתכונת שדות מקושרים.

משמע, כאשר תתבוננו על אותם קטבים, כפי שהם מתקיימים במרחבי כל היש, הרי שתזהו, איכויות לצורך. ואותן איכויות לצורך, הינן כאלה, המגדירות אחזקה של שדות, אשר יש בהם, נאמר, את יחסי הגומלין של ההתנעה, שלילי פוגש חיובי, במחול שיש בו התנעה והזנה, אל מול מערכת מייצבת ומווסתת, אשר יש בה את האיזון המתמיד..."

לוהאר 23.11.13

מהם הקטבים?

 • הקטבים מהווים ערוצי השראה להתנעת התפתחות ולמידה
 • בבריאה, הקטבים פועלים בשירות של התפתחות ויצירת
  מהות ומשמעות
 • בבריאה הקטבים נתונים לשליטה של קו אמצע החולש על הקטבים מתניע אותם ומקבל מהם משוב חוזר והתנעה
 • הקטבים יוצרים זה כלפי זה השלמות אנרגטיות שבאמצעותן ניתן ליצור התנעה התפתחותית
 • הקטבים משרתים את האמת הבריאתית המשותפת

איכויות הקטבים

 • מהותו המזוקקת של קוטב שמאל, הינה מחשבת הבריאה המדויקת, הבהירה, הממוקדת, שיש בה את היכולת לשקלל תהליכים מתוך כינוס פנימה אל עבר נקודת מהות של אמת משותפת - מחשבת הבריאה
 • מהותו המזוקקת של קוטב הימין, הינה התרחבות, שיש בה פניה החוצה אל חקר, התפתחות, יצירת חיבורים, נביעה מן הפנים אל עבר מרחבים חדשים של יצירה והנחלה מתוך קישוריות וחיבוריות- רוח הבריאה
 • הקטבים משרתים זה את זה ומכילים זה את זה במתכונת שיש בה שלמות מתפתחת מתוך קו אמצע הטעון במשמעות מאוזנת של הקטבים
 • בכך נוצר שימוש בקטבים מתוך מרחב השולט בהם ומתמרן את האיכויות שלהם בהתאם לצורך

משמעות הקטבים

 • הקטבים מהווים כוחות אשר באמצעותם ניתן להגדיר התנעה של שדה ויצירת זרימה אנרגטית בתוכו
 • יחסי הגומלין בין שני הקטבים מולידים התנעה שיש בה שילובי כוחות המבטאים הפעלה של היסודות
 • היסודות המותנעים באמצעות קטבים, יוצרים ביטויים שונים ומגוונים ובכך מולידים פנים שונות של חוויה, התנסות והתפתחות
 • בבריאה הקטבים מווסתים כל העת על ידי קו אמצע מובהק, היוצר איזון מתמיד בין הקטבים לבין מרכז המהות המגדיר את השדה ואת מהותו  ואיכותו
 • בכך משרתים הקטבים מהות ומשמעות ותומכים התפתחות
 • בעולם ארץ סטו הקטבים אל עבר דרגות קיצוניות והאיזון הקוסמי הופר, לטובת חוויות קיצוניות ומטלטלות, אשר גם בהן הייתה טמונה למידה והתפתחות של טווחי הקיצון

- קוטב שמאל - המינוס ה"שלילי" ה"נקבי"

 • יכול להביא למיקוד והתכנסות- או לצרות אופקים
 • לבהירות- או לראיה צרה
 • ליכולת הכלה- או לאגואיזם וצמצום
 • להתעמקות פנימית- או להתכנסות מסוגרת
 • למובהקות ותוקף-או לנוקבות ושליליות 

הכל תלוי במודעות האדם

+ קוטב ימין - קוטב הפלוס ה"חיובי" ה"זכרי"

 • יכול להביא לאלטרואיזם ונדיבות-או לבזבזנות ופיזור
 • לפתיחות-או לביטול עצמי ואבדן גבולות
 • למימוש מורחב והשראה-או להתמכרות
 • לשאיפה להתרחבות-או לדריסה ושתלטנות

הכל תלוי במודעות האדם

קו אמצע 

 • קו האמצע מייצג שליטה בשני הקטבים ויכולת להפיק מהם את המיטב
 • כאשר בונה האדם בתוכו מודעות התומכת קו אמצע, ניתן לו לנהל חיים מאוזנים, התואמים את סביבת העבודה של העידן החדש
 • קו האמצע של העידן החדש מבטא מוקד פנימי החולש על הקטבים ועושה בהם שימוש על מנת ליצור פעלתנות והתפתחות

"...כאשר תתבוננו על אותה מהות של חוקיות חדשנית, הרי שתזהו את אותן קומבינציות אנרגטיות חדשות, תכלית השינוי, נאמר, שונות מן המוכר בעולמכם, את אותם טווחי רטיטה חדשניים, אשר אינם מוכרים במחוזותיכם ואת אותו מרחב, נאמר, אשר אנו כינינו, פעם אחר פעם, קו אמצע טעון במהות ומשמעות, אשר יש בו את היכולת ליצור תנועה, אשר אינה מותנעת על ידי קטבים קיצוניים, אלא את אותה תנועה, אשר בה אותו קו אמצע, הינו כזה, אשר טעון הוא, נאמר, במשמעות ובכך יוצר, נאמר, את ניהול הקטבים, ברמה מאוזנת עד מאוד, לתועלת, נאמר, אותה הנחלה של תנועה התפתחותית..."

תנועת ההתפתחות הקוסמית – לוהאר 5.1.2014

הקטבים כמקדמי התפתחות

 • בתהליכי החיים הימנעו משפיטה וזכרו, כי קוטב המינוס השלילי אינו רע וכי קוטב הפלוס החיובי אינו טוב
 • הקטבים, הינם איכויות המאפשרות לנו לבטא תנועה דינאמית דרכה אנו מנווטים את חיינו

אין טוב ואין רע, יש למידה

הכל ביטויים של אור

"... אותם קטבים שזורים הם זה בזה ומשרתים את אותו מרכז מהות, את אותה רעיוניות מזוקקת, את אותו לב פועם.

במתכונת שכזו, הרי ודאי לכם, שלא מתקיימת הפסילה או המניעה ולא מתקיימות מערכות הקטלוג כפי שהם מוכרות בעולמכם, שלילי, חיובי, טוב ורע. אלא אותה מתכונת של כוחות פועלים, המנווטים את היסודות, בעד קטבים, בוויסות השוואתי מתמיד, שיש בו קו אמצע טעון במשמעות היסודות, המשנים עצמם, באמצעות הקטבים ומבטאים משמעות. מהות נולדת. רצון. מחשבה. הרמוניה קוסמית מקשרת והגשמה.

כאשר תתבוננו על מתכונת שכזו, תזהו משוואה שלמה, אשר יש בה את השדה השלם, המווסת עצמו כל העת ומקיים מחול של קטבים, המשרתים מהות ומשמעות, במה שאנו כינינו - תוקף פעיל במאור פנים..."

לוהאר 23.11.13