צמתי בחירה

לוהאריה | 01.12.2016

להאזנה לחבילת התודעה

אנו מצויים בצומת דרכים מרכזי בתולדות האנושות ובמעבר מעידן לעידן.

מגמות אלו, דוחפות כל אחד ואחד ליצור שינוי בדפוסים המנהלים אותו. דפוסים החוזרים על עצמם, פעם אחר פעם, בספיראלת ההתפתחות האישית וקולקטיבית.

הן בספיראלה ההתפתחותית הקולקטיבית והן בספיראלת ההתפתחות האישית, קיימים צמתי בחירה החוזרים על עצמם בניסיון לאפשר מעבר רובד בתוך הספיראלה. ניתן לראות זאת, כמעבר מקומה לקומה בתוך בניין עצום, שכל קומה שלו מייצגת ממד שונה של חוויה ומציאות.

הצמתים המתוארים, מאפשרים ליצור בחירה שונה מן הבחירות שנוצרו בעבר ובכך ביטול של דפוסי התנהלות והמרה שלהם באופיינים חדשים, המשקפים עליית מדרגה ערכית, והתרחבות של המודעות והתודעה. עליית המדרגה, יוצרת מעבר קומה בתוך הבניין המתואר ופותחת פתח לחוות את האפשרויות החדשות שקומה זו מציעה.

זהו תהליך קולקטיבי אך גם פרטני.

למה הכוונה? בפני כל אחד ואחד, עומדים בתקופה זו צמתי בחירה הסוכמים אל תוכם בחירות קודמות שנעשו והיו מוטות, משובשות או בלתי תומכות את הפוטנציאל האישי המייטבי.

מתוך כך, חשוב מאוד להיות ערים לצמתי בחירה שהתקיימו בנתיב החיים האישי בעבר, ולמסקנות, ההבנות וההחלטות שנבעו מן הצמתים האלה.

מהותי מאוד לגבות את ההבנות, המסקנות וההחלטות הללו, לתת להם גושפנקה פנימית, וברגע האמת, בהגעה לצומת בחירה, ליצור בחירה הנעזרת בכל המסקנות וההבנות ומאפשרת לצאת מן המעגל הסגור של הדפוסים החוזרים אל עצמם, אל עבר מדרגה התפתחותית חדשה.

***

אנו מצויים בימים בהם הכל מואץ.

מערכת המציאות של עולם ארץ, עוברת שינוי גדול ודחיפה אל עבר אזורים של התפקחות המונית, שינוי גישה והתעוררות תודעתית.

בכך, כאמור, יופיעו בחייו של כל אחד ואחד, צמתי בחירה, המבקשים לתת הזדמנות ״לתקן״ בחירה חופשית מוטית שהתקיימה בצמתים קודמים ולסגור מובלעות בשדה הנפש האישי.

כאשר אתם מזהים צומת בחירה שכזה, בזמן הווה נתון, חשוב להביא אליו את התובנות והמסקנות שנצברו מצמתים קודמים, לגבות זאת בטרנספורמציה של הנפש ובכך לנוע מחוקיות אחת לאחרת:

  • בחוקיות הישנה - התקיים מיסוך של הנפש והיעדר זיהוי של צומת הבחירה ומהי הבחירה התואמת את העצמי המזוקק – ובכך התקיים העיקרון

"הכל צפוי והרשות נתונה"

משמע כל האופציות פתוחות והבחירה החופשית הנעשית פעמים רבות ללא מודעות ערה, היא הקובעת מה יממש האדם בחייו.

  • בחוקיות החדשה - מתקיים ניהול של הנפש, מתוך חיבור לעצמי המזוקק, היעדר הזדהות עם האירועים השונים בנתיב החיים והישענות על הלמידה שנוצרה בסיבוב הקודם - ובכך

"הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה"

משמע הבחירה החופשית היא בחירה חופשית מודעת, הנובעת מכך שהאדם ער לספיראלה האישית, לדפוסים החוזרים על עצמם וליכולת לשנות את הדפוסים הללו ובכך ליצור התעלות מעליהם והתייצבות במדרגה פנימית חדשה.

***

כל אחד ואחד בתקופה זו עמד, עומד או יעמוד בפני צמתים שכאלו, המהווים צמתים שיכולים "להקפיץ לקומה חדשה" או להנציח עוד סיבוב ב"קומה" הנוכחית...

כאשר מתבצעת בחירה לשחזר דפוסים שכבר נוצרו בצמתים הקודמים, מתחיל מחזור נוסף, מהיר יותר, שנועד להוביל למעבר מדרגה. הדבר נובע מכך, שהנקודה בזמן בה אנו מצויים, הינה צומת מרכזי, שבו הרבה נתיבי חיים אישיים (של כל אחד ואחד מבני האנוש) וקולקטיביים (של עמים, לאומים, דתות, מדינות והאנושות כולה) מבקשים ליצור סיום של מחזור אחד והתחלה של מחזור חדש.

כאשר לא נוצרת בחירה חופשית מודעת, וישנה חזרה במעגל סגור על אותם דפוסים, מגיע מחזור נוסף המזמין ליצור בחירה בחדש, אך מחזור שכזה, יהיה ״קיצוני״ יותר מקודמו מכיוון שזוהי אנרגיה המבקשת מענה ופיתרון בתקופה אקוטית בתולדות האנושות.

ככל שרבים מבני האנוש מקיימים, בחירה חופשית מודעת - כך נוצרת מציאות מאוחדת רבת עוצמה המתקיימת ברובד מציאות חדש, בקומה חדשה באותו "בניין אדיר ממדים", במחזור התפתחותי חדש המביע חוקיות חדשה.

ככל שרבים מבני האנוש ערים לדפוסים האישיים והקולקטיביים, כך הם משפיעים על המציאות הקולקטיבית ומסייעים ליצור תנועה כוללת, שיש בה היחלצות מנורמות, אופייני פעולה ודפוסים מגבילים והרסניים, היוצרים קושי, סבל וחיכוך, לטובת התרועעות עם ערכים ודרכי פעולה חדשות המבססות קלות, רווחה, שפע ושגשוג.

הקומה החדשה בבניין הרב ממדי פתוחה ומציעה לאנושות לנוע אל מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה.

הכל נוכח וממתין לזיהוי צומת הבחירה ולקיום בחירה חופשית מודעת.