פיתוח מיומנות של הקשבה מודעת ותקשורת פנימית

אנו חיים בעולם שבו הסחות דעת רבות והפרעות תקשורת, היוצרות גירוי מוגבר של החושים והפניית תשומת הלב לממסכי תודעה המרחיקים מן העצמי האותנטי והמזוקק ומעמעמים את קולו ואת ההכוונה הנובעת ממנו.

ההרגל לפנות כלפי חוץ, שיבש עד מאוד את התקשורת הפנימית ועמעם את היכולת לקיים ערות לשיח הפנימי ולכוחות הפועלים בפנימיות ומשפיעים על התנהלותנו.

 

הפרעות תקשורת חיצוניות – חשיפה לבליל תדרים ומידע.

ערוצי המדיה השונים, החושפים את הראיה, השמיעה המחשבה והרגש לגירויים רבים, היוצרים השפעה על התודעה, על תפישת העולם ועל הרגלי הצריכה וההתנהלות, מעצימים מאוד את התלות בעוגנים חיצוניים ובנורמות מקובלות ויוצרים בליל אנרגטי ממסך.

 

הפרעות תקשורת פנימיות – הפניית המשקל כלפי חוץ והתרחקות מן העצמי המזוקק.

הזדהות עם נורמות מקובלות ואופנות, ונהייה אחר מכתיבי דעת קהל ובכך פניה כלפי חוץ והתרחקות מן ההקשבה להכוונה הנובעת מן העצמי האותנטי. היבטי הזדהות, ריצוי, סולמות ערכים מסולפים ועוד, מובילים לתקשורת פנימית משובשת הן ברמה המחשבתית והן ברמה הרגשית.

 

אמנות ההקשבה המודעת

פניה פנימה ופיתוח מיומנות של תקשורת פנימית, מסייעות לנו להתנתק מן הרעש המצוי בתוכנו ומחוצה לנו, לבודד את המרכיבים המסיטים והמפריעים ולזהות את הכוחות הפועלים בתוכנו ומחוצה לנו, באופן המאפשר לנו יותר ויותר ליצור התנהלות מודעת.

ההקשבה פנימה מובילה לידיעה פנימית. ידיעה זו, מהווה מעין מצפן, המראה לנו את הדרך.

אמנות ההקשבה המודעת, יוצרת מרחב פנימי, המאפשר ומגבה תנועה אל עבר מרחבים חדשים של התנסות וחוויה ומאפשר התפתחות מאוזנת ויציבה.

מתוך ההקשבה המודעת לעצמי, מפתח בן האנוש יכולת הקשבה לאחר שיש בה ערות, רעות, רגישות, בהירות אמפתיה וכנות.

 

הקשבה כמפתח ליצירת חיבור לתכלית וייעוד

ההקשבה מחברת להכוונה פנימית מזוקקת ומטפחת תובנות וידיעה פנימית מסוג חדש. זהו תהליך בו לומד בן האנוש להתרועע עם עצמו ועם קול פנימי מעודן ותבוני המחבר לתכלית, לחזון האישי ולכיוון וכוונה בהירים ומובהקים.

 

הקשבה ברמת הדקוּת

זוהי הקשבה שיש בה ערות למנעדים המעודנים המתקיימים בתוכנו, כמו גם לשינויים המתרחשים לאורך תהליך ההתפתחות.

ההקשבה המעודנת לרבדים פנימיים, מאפשרת להתרועע עם פני הנפש, להאזין בצורה מודעת ואובייקטיבית למחשבות, רגשות, מאוויים ורצונות, לבחון אותם באמצעות העצמי המזוקק המהווה מצפן פנימי ולגשת אל צמתי בחירה ואל המימוש הגשמי בבחירה חופשית ערה ומודעת.

מודל ההקשבה המודעת, נועד לסייע לנו לפתח מיומנות זו, על-ידי הקשבה ערה לריבוי הערוצים הקיימים בתוכנו ומחוצה לנו, זיהוי שלהם, פיענוח של המסרים השונים והפקה של הבנות ומסקנות, המשרתות אותנו בנתיב חיינו.

🔹🔸🔹

שלב ראשון - כיצד ניתן להעצים את מיומנות ההקשבה?

נהייה קשובים לתחושות שונות ונתעד אותן:
 

תחושות גוף – חיווים המגיעים אלינו מן הגוף שלנו ומבקשים להעביר לנו מסר
 

מחשבות – הקשבה לרעיונות, המחשבות והלך הרוח המקושרים לעולם הפנימי ולתפישת המציאות האישית

 איזה מחשבות אני מזהה?

 האם הן חיוביות או שליליות? 

 אם מחשבות אלו מחוברות לעצמי המזוקק או נובעות מדפוסים מחשבתיים?

 האם אני מזהה מחשבות חדשות ורעיונות חדשים?

 כיצד מחשבות חדשות ורעיונות חדשים אלו תומכים אותי?
 

רגשות – הקשבה לקולות ולמסרים העולים מן השדה הרגשי ומקושרים לעולם הפנימי

 איזה רגשות אני מזהה?  

 האם אלו רגשות חיוביים או שליליים?

 מה הסיפור המחובר אל הרגשות הללו?

 האם אני מזהה בתוכי מנעדים רגשיים חדשים?

 

הקשבה לשלושת מגברי התהודה -

העצמי הקוסמי אינו יכול לבטא קולו באמצעות השכל וההיגיון, לכן הוא עושה שימוש במגברי תהודה, היודעים לנווט את ההכוונה הקוסמית, המזוקקת והעילאית אל נפשו של האדם.

מגברי התהודה של העצמי הקוסמי, פרושים במערך האנרגטי והנפשי של האדם, בשלוש רמות ביטוי והם פועלים ככלים בשירות העצמי המתעלה מעל מגבלות הנפש והאדם.

  • אינטואיציה
  • תחושת בטן
  • ידיעת לב

עוד על מגברי התהודה תוכלו לקרוא כאן

 

סימנים במציאות החיצונית:

המציאות החיצונית לנו, רוויה בסימנים ורמזים אשר אם נדע לזהות אותם ולהקשיב להם, נוכל להעצים מאוד את ההתנהלות הקשובה שלנו ולהגביר את ההסתברויות התומכות את ההתנהלות המייטבית בעבורנו.

 מה פוגש אותי לאורך היום?

 איזה ניואנסים אני מזהה במציאות החיצונית?

 האם המטריקס מדבר אלי? וכיצד?

 

השתקפויות וסימנים במערכות יחסים - מה משתקף לי מהסביבה ומהדינמיקות שאני מנהל.

 מה מתקיים במערכות היחסים הקרובות שלי?

 מה מערכות היחסים שאני מקיים מעוררות בי?

 האם נכנסו אל חיי מערכות יחסים חדשות ומפגשים חדשים? מה הם מביאים אל חיי?

 

שלב שני - פענוח ויצירת תקשורת פנימית

היכולת לקיים תקשורת פנימית ערה וכנה, מעצימה עד מאוד את החיבור לזיקוק הנתונים, שהינו מרחב פנימי היולי ובלתי תלוי המקושר אל הנשמה.

בשלב זה, נקיים תקשורת פנימית אל מול המנעדים השונים אותם זיהינו בשלב הראשון.

לדוגמא אל מול זיהוי של רגש דיסהרמוני, נוכל ליצור תקשורת הבוחנת מה מעלה את הרגש הדיס הרמוני? מהיכן הדבר נובע? כיצד רגש זה מגביל אותי? לאיזה מחשבות הוא מקושר? אילו איכויות רגשיות מבקשות את ההמרה? ועוד.

לחילופין, אל מול זיהוי של מחשבה חדשה או רגש חדש שגילינו שתומכים אותנו, נוכל לבחור להעצים את האיכויות החדשות להתרועע עם תהליך שביססנו ולהכיר בהישגים שיצרנו, נוכל לטפח אזור חדש ולשחרר דפוסים ואוטומטים מחשבתיים ועוד.

את הסימנים שאנו מקבלים מהמציאות הסובבת אותנו, נבחן ונקשר להכוונה הפנימית ונסתייע בהם בתהליך קבלת החלטות או כערוצים היוצרים חיזוק ותמיכה, או אזהרה ואיתות.

 

את התקשורת הפנימית ניתן לנו לקיים בשלוש רמות, המבטאות שלוש רמות של התפתחות טרנספורמטיבית:

 תקשורת מגיבה - זוהי תקשורת הנובעת מרצון ליצור זיהוי ופענוח של סיטואציות והקשרים הבאים לפתחנו. רובד זה של תקשורת עושה שימוש בשאלת שאלות וכלי זיהוי ופענוח, על-מנת ליצור בירור פנימי אשר מרחיב את ההבנה שלנו באשר לכוחות המניעים בתוכנו ומחל לחשוף את עולם הסיבות הגבוה

 תקשורת יוזמת - תקשורת  זו מבטאת התנעה פנימית שיש בה פתיחה של ערוצי תקשורת ברמה מודעת ובהכרה פעילה וערה. זוהי תקשורת הנובעת מאחריות אישית, מסקרנות, הגות ורצון להתרועע עם הכוחות הפועלים המניעים את פני הביטוי השונים ומבטאים את החלקים השונים המרכיבים את שדה ההוויה האנושי

 תקשורת יוצרת - תקשורת זו נובעת מהכרה ביכולת הבריאה והיצירה, מחיבור לרצון-פעיל ומשאלת-לב ומשותפות פעילה בין העצמי האנושי לבין המהות הקוסמית המולידה השפעה על המציאות ברמה מודעת.

 

שלב שלישי - הבנות ומסקנות

לאחר שיצרנו הקשבה ופענוח באמצעות תקשורת, ניתן לנו לבסס מסקנות תומכות אשר יעזרו לנו ליישם את ההסתגלות שלנו לשפה החדשה ולצד זאת ליצור תיעול משאבים כלפי אזורים בנפש שמבקשים תמיכה.

בכך, מודל זה מאפשר לנו להעצים עד מאוד את השיאים הפנימיים שנוצרו בנו מחד ומאידך ליצור את הערות לאזורים ולמובלעות שמבקשים מאיתנו את ההקשבה והחסות.

בשלב זה ניתן ורצוי להיעזר בהעברת משקלים מודעת אל פיענוח המקושר לעצמי המזוקק המתבונן על המציאות בעיניים תבוניות הרואות את הסמוי ואינן מוסחות על ידי הפרעות תקשורת חיצוניות או פנימיות.