פאתי הממד החמישי

 

הממדים
 

 • הממדים טמונים בנו ומקיפים אותנו
   
 • הממדים הינם דרגות ביטוי שונות ומגוונות של אור, הפורש עצמו ברב מוקדיות והם מתקיימים במערכת האצלות, מממדים גבוהים ומופשטים בעלי רטט עילי ומעודן, אל ממדים נמוכים ויותר גשמיים בעלי רטט נמוך ואיטי
   
 • הממדים השונים, מבטאים מיעוט מוקדים או ריבוי מוקדים המגדירים את אופיו של כל ממד ואת הביטוי של האור וההתפתחות שהוא מייצג ומאפשר

 

ממדים

 

 • כל ממד, הינו בעל ערכים אנרגטיים הקובעים את מהותו. ערכים אלו נטועים כהגדרות ברשת מורפו-גנטית המקושרת לאותו ממד ומייצבת את פעילותו אל מול מערכת הממדים הרחבה שאותו ממד הינו חלק ממנה
   
 • כל הממדים כולם מקושרים זה לזה על פי העיקרון הקוסמי של "מכניקת שדות מקושרים" ויוצרים תנועה מתמדת שיש בה תיאום לפעימה הקוסמית
   
 • התנועה מממד לממד, הינה תנועה בין רצפי תודעה אשר מבטאים פרספקטיבות שונות, מנקודת מבט ומיקוד שהינה מצומצמת ואישית, אל נקודת מבט רחבה יותר ויותר, כוללת ועל-אישית, התופשת במקביל ריבוי מוקדים של ביטוי ומכילה את הקשר המתקיים בין מוקדי הביטוי הללו
   
 • להרחבות נוספות על הממדים, לחצו כאן
 
 

המעבר דרך תודעת הממד הרביעי אל פאתי הממד החמישי
 

 • כאשר נחצה סף התפתחותי אבולוציוני, נוצר מעבר מן הרבדים המקוטבים והחסרים של הממד הרביעי אל עבר פאתי הממד החמישי
   
 • "פאתי ממד חמש" – הינו מרחב תודעתי המכיל את ההבנה כי הפרט שזור בכלל, שהפרט הינו חלק מתכנית כוללת, מושפע מן הכלל ומשפיע עליו ביחסי גומלין הרמוניים המעצימים זה את זה, בחינת "אתה עולה – אני עולה", "אתה צומח-אני מתפתח"
   
 • במדרגה זו, מתקיים תהליך התמסרות להכלת המהות הקוסמית, חיבור לזיקוק הנתונים ולראיה כוללת, שבה הפרט נוכח בביטחון וקיימות ומעביר משקל לכלל
   
 • זו מציאות המבססת סינגולריות בשדה מאוחד ומעבר מנפרדות לאחדותיות