על הטלטלות בעולם ארץ

הליבה המרכזית

 

שלום לכם,

עליכם לראות את אותו רצון שלנו להנחיל לכם את אותו מצב של התקדמות.

עליכם להבין, שכאשר אנו באים וחורצים את אותו מרחב של ארץ, בחינת אותו פתח קוסמי שאנו יוצרים, הרי, שאנו יוצרים את אותו חלון, דרכו אנו יוצקים אל המרחב את אותם מצבים של תובנות ולצידן מערכות אנרגטיות ותחבירים אשר אינם מוכרים לכם.

עליכם להבין, שאנו עושים כן, על מנת ליצור את אותו מצב אשר בו אותה מפה תשתית תידרית שאנו רוקמים, הינה כזו אשר יוצרת יתר מובהקות.

מכיוון, שעליכם להבין, כי אנו מזהים את מרחב של ארץ, ואנו מתבוננים עליו באותן עיניים קוסמיות שלנו ובכך, מזהים את אותה אנושות שלכם, ככזו מתמהמהת.

 

עולם ארץ

 

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו מצב, נאמר, של עיתים משתנות, הרי, שאותו מצב הינו כזה אשר דוחף, יותר ויותר, את מרחבכם אל עבר סף של תמורה אשר אינה מוכרת בו. ובכך, עליכם להבין, שאותה תמורה הינה כזו אשר מוכרת בעולמכם באותו מצב של איתני טבע, היוצאים משיווי המשקל שלהם. ואותם מצבים של מלחמות או קונפליקטים. ואותן מהויות של חשיפה של כל אותם מבנים פוליטיים, מה שאתם מכנים שערוריות. ואותה הקצנה של מערכות הדת כך שהן פושטות מעליהן את אותן מחלצות אשר הסתירו את אותם מערומים שלהן. ואותם מצבים שנגדיר אותם בכללותם כמצבי הטלטלה וההפרה של מסגרת אחת לטובת מסגרת אחרת.

עליכם להבין, שכאשר תתבוננו על אותו מצב שלנו, הרי, שאותו מצב המזהה את מרחב של ארץ, מזהה את אותו מצב של טלטלה מחד, אותה השתנות, נאמר, באותה מציאות בה אתם מצויים, כמערכת מציאות שיש לה את המערכת של התלת מימד, נקרא לזאת כך. ואותו מצב הינו המצב שאנו מזהים את הפער התודעתי.

משמע, היינו אומרים, כי אותו מרחב של טלטלה שנוצר, הינו כזה אשר אינו עולה בקנה אחד עם אותו מצב של רצף תודעה משתנה בעטייה של אותה טלטלה. מכיוון, שאנו מזהים שאותם אלה בני אנוש, נוטים הם לחפש את אותן תשובות בדרגת עולם ארץ, על כל אותם מובנים נמוכים המצויים בו, ולא פונים להבנת הסיבה הגבוהה של אותם אירועים.

עליכם להבין, שאותם בני אנוש, הינם כאלה, אשר תרים אחר תשובות באותו מצב של מידע מוכר, ידוע, ואינם פונים אל מידע אשר היה נסתר מעין, או עלום ומתאפשר כעת לגשת אליו, מכיוון, שנפתח הוא בעבורכם.

 

עולם ארץ

 

משמע, עליכם להבין, שאותו מצב של תהליך שאנו מתארים לכם, הינו מצב של הביצה והתרנגולת.

מכיוון, שאותן פעימות של שינוי הינן כאלה הפוקדות את אזורכם. ואותו מצב של פעימות, יוצרות את התמורה באותן מערכות אנרגטיות, ובאותן רשתות מורפו-גנטיות, ובאותו מצב של ליבה של כדור ארץ שלכם המשתנה ומתאמת עצמה.

ואותה תנועת מלקחיים, נאמר, של ליבת כדור ארץ משתנה ואותם שדות מורפו-גנטיים משתנים, יוצרת את המלחצים על אזור של ארץ אך אותה תודעה, אינה יוצרת את התמורה המתאימה או מלאה, לקצב ההתפתחות הנדרש באזורכם בתקופה נוכחית.

כתוצאה מכך, אותו מצב של מלקחיים, יוצרים את אותם תרחישים אשר בהם אותה ליבת כוכב שלכם יוצרת את ההתארגנות מחדש, את ההתאמה לאותם מצבים של שינוי ולאותו מצב של עידן חדש הולך ומתארע, ואותן רשתות מורפו-גנטיות בונות בתוכן את אותם מסדי נתונים של היררכיה של תדר המבקשת לייבא אל מרחבכם את אותם תעצומות של אש ואוויר מוגברים. ואותו מצב של אנרגיה, הינה כזו אשר יוצרת מלקחיים אנרגטיות המשפיעות על אותו מצב פיזיולוגי של פלנטה שלכם ושל עולם שלכם. משמע, אותן רעידות אדמה, אותם גלי שיטפון גדולים שאתם מכנים אותם צונאמי, אותם מסדות מתערערים בחינת אותן תשתיות חברתיות ופוליטיות וכלכליות.

 

עולם ארץ

 

עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותו מצב של טלטלה, יש ועליכם להבין, שכבר ציינו בעבר, שטלטלה נועדה להפר שיווי משקל אחד ובכך, ליצור את הדחיפה ליצירת שיווי משקל על בסיס שונה. אך עליכם להבין, שאותו שיווי משקל על בסיס שונה, ילך הוא ויתבסס לאורך עיתים ארוכות, נאמר. לא יקרה הדבר באותן שנים קרובות שלכם. ובכך, נדרש כוח מגבה. בכך, נדרש כוח מסייע.

משמע, עליכם להבין, שאותו מצב שאנו מכווינים אתכם להבין, הינו המצב של הצורך במובהקות, של אותם אלה שגרירים. אותם אלה שליחים אשר יוצרים מובהקות בתוכם, בחינת אותו מצב של מבט-על, ופרספקטיבה, והדהוד שהם יוצרים, ואותו מצב של תודעה שהם משרים ובכך, יכולת לייצר את ההעצמה של רשת התודעה האלטרנטיבית אשר יש לה את דרג העל ולא את אותו מצב של מודעות אנושית נמוכה.

עליכם להבין, כי נתון זה הינו אקוטי. עליכם להבין, כי נתון זה הינו רב חשיבות עד מאוד לאותן עיתות המשכיות. מכיוון, שככל שאותה תדירות, נאמר, של עידן חדש תפקוד את מרחבכם, ותייצר את העדר התאימות לרשתות התודעה המצויות באזורכם, הרי, שאותו מצב של הפרה של שיווי משקל תהה כזו אשר תיצור טלטלה בעולמם של בני האנוש ובחייהם של בני האנוש ובאותם מוסדות שעליהם הם משתיתים את ביטחונם, אותם עוגנים, נאמר, של חומר. אותם עוגנים של כלכלה. אותם עוגנים אשר יש בהם את ההישענות על גשמיות ותו לא.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו עידן חדש, פותח הוא חלון אל עבר מציאות חדשה. פותח הוא חלון אל עבר עולם חדש. פותח הוא חלון אל עבר אבולוציה של אותה תרבות אנושית, כפי שהוכרה לכם עד כה.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותה תרבות אנושית, פרקים רבים היו לה. ואותו מצב של אבולוציה, היו בה דרגות של התפתחות רבות ומגוונות. אך אותו מצב של שיא, נאמר, של התפתחות אשר אתם נתונים בו כעת, כאנושות, הינו שיא ההתפתחות של הגשמיות. ואותו מצב של שיא של התפתחות של גשמיות נדרש להפר אותו, על מנת להפוך את הקערה על פיה.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו עידן חדש, הופך הוא את הקערה על פיה. אותו עידן חדש מביא הוא אל קדמת הבמה את אותו מצב של רוח משפיע על חומר ולא רוח מושפע מחומר. אותו עידן חדש מאדיר הוא עד מאוד את אותו מצב של עצמאות הבורא, השולט בחייו, השולט בנתיבו, השולט בסביבותיו ובכך, מייצר נתיב התפתחות דינאמי עד מאוד אשר אינו מוגבל לאותו מימד בו שהיתם. אשר יש לו את יכולת התנועה והתעבורה בין מימדים שונים של הוויה וקיום.

עליכם להבין, שכאשר אותו תחביר של רצף הכרה אנושי, ומודעות אנושית שאנו מזהים, אינו מכיר באותם עולמות מימדים גבוהים, הרי, שכאשר יתארע אותו שינוי אל מרחבכם, וכאשר אותה נקודה סינגולארית של זמן תבקע את אותו מרחב של מציאות שלכם ותייצר את הפתיחה של אופק אירועים, הרי, שאותו מצב של אלה אשר אין בתודעתם או בהכרתם את הבנת העולמות הממדיים, לא יוכלו הם להיחשף אליהם. או כאשר יחשפו הם אליהם, אותו מצב של הכרה שלהם לא תדע לייצר את הפענוחים ובכך, אותו מצב של בליל ובלבול.

לצד אותו בליל ובלבול, יש ועליכם להבין, שאותו מצב של שכחה יתארע אל אזורכם, ואותו מצב של חוסר יכולת לשלוט באותם יסודות חדשים ובאותן אנרגיות חדשניות, יפקוד את אזורכם. ובכך, אותו פוטנציאל הינו פוטנציאל, נאמר, של מהומה.

ומכיוון שאנו, כליבה מרכזית, אין אנו מעוניינים במהומה, אנו מעוניינים באותן מערכות וויסות השוואתי המאפשרות מעבר מבוקר ממסגרת אחת לאחרת לגמרי, הרי, שאנו משתיתים את אותה מפת תשתית ברחבי עולם של ארץ על מנת ליצור את מערכות הוויסות ההשוואתי ואת אותו מצב של רשת תודעה עילית אשר מהווה כמסד נתונים תומך את אותם אלה אחרים ואת אותו מצב של יכולת ליצור מרחבים, אזורי חסות מלאכותיים, המאפשרים לאסוף בשעריהם את אותם אלה אחרים ולייצר בהם את תהליכי ההכשרה, החניכה וההתאמה לאותו עידן חדש.

עליכם להבין, שאותו מצב של תעתוע קיים בעולמכם. עליכם להבין, שאותו מצב של זיהום קיים בעולמכם. עליכם להבין, שאותו מצב של בלבול קיים באזורכם בתקופה נוכחית.

ואותו מצב שאנו מעוניינים ליצור, הינו המצב, שהתעתוע מחליף עצמו בבהירות. והבלבול מחליף עצמו במובהקות קוסמית. ואותו מצב של אנושות ככלל, הינה כזו אשר יוצרת את ההתבגרות. את המעבר של התודעה הקוסמית לקדמת הבמה ואת ההכרה בהיותה חלק ממערך בריאתי רחב יריעה עד מאוד אשר יש לו את המאפיינים המגוונים, והמתווים והתרבויות הרבות, אך אותה מערכת כוללת המכנה המשותף שלה הינו ההתפתחות המוארת לצרכי התרחבות מתוך גילוי, מתוך סקרנות, מתוך שאיפה מתמדת לאבולוציה.