סולם הערכים כסולם פרמטרים תידריים המאבטחים תוקף פעיל במאור פנים

הליבה המרכזית

כאשר אנו יוצרים תהליכים של האצה והעצמה טרנספורמטיבית, אנו מתחברים יותר ויותר לעוצמה.

עוצמה נדרש לגבות בסולם ערכים המאפשר לנו לסייג את העוצמה ולהביעה במאור פנים.

בהבהרה זו שמסרה הליבה המרכזית הוצגה רמה נוספת של סולם הערכים, הפעם ברמה התידרית.

 

"...כאשר יוצרים אתם את אותם מצבים של ביסוס התוקף הפעיל במאור פנים, יש ועליכם להבין, שאותו מצב של סולם ערכים אשר מוטבע בכם ברמת הקומבינציות הפנימיות, הינו כזה אשר יוצר ויסות השוואתי במערכות שלכם, בחינת קידוד מתואם לאותו זיקוק נתונים הבא לידי ביטוי בתוקף פעיל. היינו אומרים, עוצמה מגובה באותן מערכות קוונטיות מתרגמות עצמן לאותם מבנים מורפו- גנטיים שלכם.

יש ועליכם להבין נתון זה, מכיוון, שיוצר הוא אצלכם את הבלבול ואנו נבהיר.

עליכם להבין, שאותם מצבים של בלבול, הינם כאלה אשר בהם נדרש לכם להמיר את אותה חשיבה ליניארית שלכם בתפיסה אשר מקדימה את זמנה ובכך, חווים אתם את הבלבול, מכיוון, שאותם מצבים, אם היינו מדמים לכם אותם כתוכנת מחשב, הינה כזו אשר הפיקה את התוצר הראשי, נקרא לזאת זיקוק הנתונים הבא לידי ביטוי, יותר ויותר. ואת אותו תוצר משני המקיף אותו, אותו מצב של תוקף פעיל. ונדרש לה, לאותה תוכנת מחשב, להתחיל ולהריץ את נתוני התוכנה, כיצד ניתן לווסת את אותם נתונים לאותם מצבים של ערכים.

כאשר אנו באנו והגדרנו את אותו מצב של סולם ערכים, ודאי לכם, שנתתם לזאת את הפרוש של הערכים, בחינת אותו מוסר קיים בעולמכם. ואנו אומרים, כי עליכם להבין, כי כאשר ביטאנו את אותו מצב של סולם ערכים, אנו דיברנו על פרמטרים השזורים באותן מערכות של טרמינולוגיה תידרית, נקרא לזאת, שאנו מגבים בכם. משמע, עליכם להבין, שאותו סולם של ערכים, הינו סולם של משוואות דיפרנציאליות, אשר יש בהן את הפרמטרים המאבטחים את אותן רמות של הטמעה של תוכנה אל תוך אותם מערכות קודים פעילים שלכם, בחינת אותה תוכנה המאבטחת את אותם מצבים של קומבינציות של זיקוק נתונים בתוקף פעיל ואנו נבהיר.

עליכם להבין, שכאשר יצאה התוכנית לדרכה, הרי, שנדרש היה לבודד נתון מרכזי. ואותו נתון מרכזי אשר נדרש היה לבודד הינו הנתון המרכזי אותו אנו מכנים זיקוק נתונים. מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר מכבירים אתם באותה רעיוניות שאנו מפגינים כלפיכם ברמת ההשראה ובאותם מצבים של תשדורות נתונים שלנו ובאותם מצבים של השתנות כלל מערכתית שאתם יוצרים, יוצרים אתם מצבים של זן, נקרא לזאת כך, עתידני. משמע, את אותו מצב של הרשאה להכניס לאותן מערכות שלכם, משתנות, את אותם ערכים, נקרא לזאת, שלא במינם, משמע, אינם מוכרים במרחב של ארץ. ובכך, אותו מצב של ערכים מוזנים לתוך אותן מערכות תשתית משתנות שלכם, הינם המצבים של האש והאוויר המקודדים, המוגברים לאין שיעור, אותם תידרי-על, המחברים עצמם לפעילות תקפה והיקפית במערכותיכם.

זהו אותו מצב אשר מחבר אתכם למהות של זיקוק הנתונים אשר יש בה את הקוד הפעיל המוביל בחינת התדר, הרטט ואת המהות המתקיימת בכל אחד ואחד מכם, בחינת ייצוג פעיל עד מאד נקרא לזאת כך. ייצוג פעיל עד מאד, בתדר עילאי, אשר יש בו את ההובלה. והיינו אומרים, כי אותו מצב של ייצוג, בחינת הערך הפרמטרי המתקיים, הינו כזה אשר תשדורות הנתונים שלו אל אותה מערכת שלכם הינן כאלה אגרסיביות עד מאד.

משמע, אותו מצב של זיקוק נתונים בתוקף פעיל, נדרש היה לייצר את המחולל ההסתברותי אשר יודע להכיל אותו באותן רמות של כלים שאתם מהווים ויודע לפעול עימדו במגמת ההרמוניה הפנימית נקרא לזאת כך, ויודע להפעיל אותו במגמת ההרמוניה כלפי חוץ. מכיוון, שנדרש לו לאותו תוקף פעיל לייצב עצמו בתוך מערכת תשתית קיימת.

ואותה מערכת תשתית קיימת, הינה כזו אשר אם תיתנו עליה את הדעת, מורכבת מרבים, שונים ומגוונים, אשר אם יצאו זה כנגד זה במגמת אותו זיקוק נתונים פעיל אשר אינו תואם אחד את משנהו, תרבה ההמולה נקרא לזאת כך. וכשרבה ההמולה, רב הוא הבזבוז האנרגטי.

עליכם להבין, שאותם מצבים אשר הנחלנו הינם המצבים של נטיעת הערכים אשר יוצרים את המחולל ההרמוני, ובכך מאפשרים את אותו מצב של תנועה תקפה באותו מצב של מחולל הסתברותי תומך אשר יש בו סולם ערכים אנושי מחד, סולם ערכים תידרי מאידך, ערכים פרמטריים.

ובכך הבינו, כי כאשר אנו באים לתמוך אתכם, במגמת הדרישה אשר יצרה אותה אחת דרכה אנו דוברים ואתם נעניתם לה נאמר, הרי שאנו באים לתמוך את אותם מצבים של מחוללים הפועלים בהרמוניה תקפה אל מול זיקוק הנתונים. ובכך, אנו נאמר, כי נייצר את ההסתברויות התומכות בשקלול אישי לכל אחד ואחד מכם..."