סולם הערכים - חלק 5

לוהאריה

 

סולם הערכים
תוקף פעיל במאור פנים -
הערך המרכזי של העידן החדש

 

חלק חמישי
 spiral 

תוקף פעיל - מובהקות אישית, המבטאת עוצמה אישית מוגברת עד מאוד שיש לה תוקף השפעה רב ובר קיימה.

מאור פנים - אחדותיות פנימית ואהבת העצמי המחוברת לאחדות הכוללת ובכך חסד ואהבה קוסמית שיש בה את ההכרה כי כולנו אחד ובכך כי האחרים הינם השתקפות של העצמי.

תוקף פעיל במאור פנים - סינגולריות בשדה מאוחד, ביטוי של עוצמה מובהקת ורבת השראה מתוך חיבור לראיה כוללת ואחדותית. ערך זה מבטא מיזוגים פנימיים שיש בהם שלמות הווייתית.

tokef

"…כאשר אנו מבטאים את אותה מילת קוד, את אותו מונח של תוקף פעיל במאור פנים, אנו מכוונים לדרגת פיתוח אבולוציוני, אשר יש בה את הוויתור על האגו הנמוך ויש בה את היכולת להשתלב במפת התשתית תידרית ולפעול כרשת. ודאי ברור לכם, שאותו מצב של תלכיד של רבים, יוצר הוא את התודעה הכוללת ויוצר כוח רב עוצמה…"

"…עליכם להבין, כאשר אנו מכווינים אתכם לאותם היבטים של זיקוק נתונים ונקודת תאחיזה פנימית רבת עוצמה, ולמה שאנו מכנים, תוקף פעיל במאור פנים, אנו מסגלים אתכם לסף התודעה, אשר הינו המגדר של העידן החדש, בחינת יכולת מובנית, מושכלת ומסוייגת.

מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר אותם שינויים ויבראציוניים ילכו ויפקדו את אותו מרחב של ארץ, ברמת התדר המובע, בעוצמה הולכת וגדלה, הרי, שאותם מצבים של יכולת לשלוט באותם מבנים פנימיים, לתמרנם ולהשרותם על המרחב, בחינת תרגום, תהא יכולת, אשר תאפשר לכם לפסוע כקוסמים במרחב של ארץ.

אך אותו מצב של תודעה ואותו מצב של הכרה ותפישה ומרחבים של נפש ורגש, יהיה עליהם לפעול בתיאום לסולם הערכים המוטמע, אשר אנו נחזור ונמשיך ונטמיע אל תוך מערכותיכם, בחינת מאור פנים, בחינת בורא פעיל רב תוקף ועוצמה, המסייג בריאתו על ידי אותם היבטים הרמוניים גבוהים ועל ידי אותו מצב של יכולת לפנות לאותם מצבים של השפעה, בריאה, סעד ותמך במאור פנים מלא.

מכיוון, שעליכם להבין, מאור הפנים, התפישה, ההכרה, חווית הלב, חווית הנפש הינם אלה אשר יצרו את ההבדל הדק שבין גן עדן לבין גיהינום.

ועליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותה רמה של הנחלה מושכלת, שאנו יוצרים בכם, הינה ההכשרה ליצור את אותם אזורי חסות אשר יש בהם את הרווחה, ואת תדרי החיוב ואת אותו מצב של סעד ותמך לכם ולאחרים…"

הליבה המרכזית  26.10.2010 

 

לחלק השישי והאחרון:

24 הערכים בסולם הערכים