סולם הערכים - חלק 4

לוהאריה

סולם הערכים
משמעות משנה מציאות
תודעת בורא העולמות

 

חלק רביעי

spiral
 

סולם הערכים - מחשבת האלוהות ורוח האלוהות

מחשבת האלוהות ורוח האלוהות השלובות בתכנית החניכה של הפשטות שבאלוהות, הינן מִנְחתה של האלוהות לכינון העידן החדש על פני האדמה.

מנחה זו, מבססת בעולם של ארץ את צפני האלוהות המזוקקים, על מנת לחנוך את האנושות ברעות, נדיבות ואהבה, למעבר אל חוקיות חדשה.

נתיב הפשטות שבאלוהות מביא אל הפוסעים בו מקדמי התפתחות חדשניים על ידי תהליכי מעבר בשע"ר (שקיפות-ערות-רעות), שיש בהם את הרעות והשקיפות, העֵרוּת והחניכה, ללא חוקים או הגבלים, יראה או הגמוניה, אלא מתוך חיבור למשמעות ומהות.
 

מהות ומשמעות - משמעת פנימית

במשמעות ומהות, מתקיימת משמעת פנימית.

זוהי משמעת פנימית שאין לה ולו דבר עם הכפפה של תודעה מבחוץ על ידי יראה או סמכות, שאפיינו את עידן האדמה. זוהי משמעת הנובעת ממרחב פנימי המחובר לתכלית, חזון, מהות ומשמעות.

זוהי התפתחות, שיש בה התמרת הנפש ויצירה של עוצמה ובהירות, המובילים לפרספקטיבה חדשה, לאחריות כוללת ובגרות קוסמית, המקיימים מציאות פנימית, המחוברת יותר ויותר לחוקיות חדשה, שפה חדשה, תודעה חדשה, אנושות חדשה. בכך, רוח משפיע על חומר ומשמעות משנה מציאות.

"… היכולת שלכם לייצר את אותם מצבים של היעדר הזדהות עם אותו מרחב בו אתם מצויים אשר היינו אומרים, שועט וגועש הוא.

אותו מרחב ארץ, התדירות שלו הינה כזו ההולכת ומתגברת. האינטנסיביות הינה כזו ההולכת ומתגברת.

וכאשר יוצרים אתם את ההצמדות לאותה ליבה ולאותו מרחב של תדר פנימי שלכם, יוצרים אתם את היעדר הסנכרון וההזדהות עם אותו מרחב גועש וסואן.

ומכיוון שכך, ניתן לכם לייצר את אותן מגמות, היינו אומרים, של מתינות, את אותן מגמות של הפסקות מתודיות היודעות לסנכרן עצמן לאותו מרחב פנימי, מתוך שימת הלב וההקשבה לפרטים ובכך לא לייצר את מגמות המושפעות מאותו מרחב חיצוני אלא את ההשפעה עליו.

אנו אומרים, כי נתון זה חשוב עד מאוד, מכיוון, שעליכם להבין, שהנכם נטועים במרחב כמשפיעים, לא כמושפעים…"

מועצת העל הקוסמית למודול 1- 22.2.2009 

דרך הפשטות שבאלוהות

שלבים בחיבור לתודעת בורא העולמות

ועירור קודי מקור

הליבה המרכזית

4.1.2011
 

❈ שלב ראשון - הכרה באלוהות הפנימית ואחריות על המציאות האישית

"עליכם להבין, שאותו מצב ראשוני של ההכרה, הינו ההכרה, הנני אלוה, הנני בורא, הנני יוצר את מציאות חיי, זה הוא מדרג ראשוני."
 

❈ שלב שני - לקיחת אחריות על המציאות האישית כמשפיעה על המציאות הכוללת

"המדרג השני, הינו המדרג של ההכרה בערכיות הפרט כמשפיע על הכולל. משמע, השלב של הפיתוח הבא, הוא שלב לקיחת האחריות. היינו אומרים, ששלב לקיחת האחריות, הינו שלב מהותי עד מאוד, אשר אותה אנושות שלכם הינה כזו המתעכבת לממשו, נאמר."
 

❈ שלב שלישי - התעוררות תודעת בורא העולמות, אימוץ סולם ערכים לעידן החדש, חיבור לעקרונות העבודה בשדה המאוחד וערכי השדה המאוחד 

"ובכך הבינו, ששלב לקיחת האחריות מוביל לאותם מצבים של שינוי ותמורה משמעותיים, מכיוון, שלקיחת האחריות מובילה לחבירה לסולמות ערכים פרמטריים חדשניים עד מאוד.

היינו אומרים, שאת אותם סולמות של ערכים פרמטריים המגדירים את הערכיות של העידן החדש, אנו, כליבה מרכזית, מביאים אל פתחה של האנושות על מנת לבסס את הערכים המהווים מסגרת התפתחות חדשנית.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שבאותו מדרג של פיתוח של לקיחת אחריות ואימוץ של סולמות אחרים, נוצר המפתח ההתפתחותי הבא."
 

❈ שלב רביעי - משמעות משנה מציאות ומעבר לניהול הנפש והעצמי האנושי על ידי העצמי הקוסמי האלוהי

"ואותו מפתח התפתחותי הבא, הינו המצב של השליטה הפנימית באותם מערכים של נפש וכלים אנושיים וגשמיים. השליטה התידרית בכל אותן מערכות של צלם ותבנית. והשליטה באותו מצב של מציאות שבתוכה אתם שוהים. זה הוא שלב הפיתוח הבא. והיינו אומרים, שאתם נמצאים בשלב פיתוח זה באותו מצב של תוכנית שאנו מביעים." 
 

❈ שלב חמישי - הדרכה חיה המתניעה את האחרים להתפתחות

"כאשר תסיימו ליצור את ההיכרות עם לוח המחוונים, ואת השליטה בו, ואת הטיפוס במעלות של התודעה והרטט המלווים בכך, הבינו שהשלב הבא יהא המצב של … אותם אלה שולטים בסולמות ערכים פרמטריים. אותם אלה פועלים במסגרת ההרמוניה הבריאתית במאור פנים ובכך, מהווים הם נקודות שיא במטריצה אשר מהדהדות שונות, עתידנות בהווה, אך גם מכפיפות את אותו מצב של דחיפה התפתחותית על האחרים באמצעות אותה אחיזה בכלים."
 

❈ שלב שישי - בורא העולמות המחזיק במרחב ייעודי לתמיכת הכלל

"עליכם להבין, שדרגת פיתוח נוספת הינה הדרגה אשר בה יש את היכולת ליצור בריאה, סביבת בריאה, מיקרוקוסמוס, נאמר, עולם. משמע, עליכם להבין, שכאשר אנו מביאים אליכם את המידע ואת ההבנות כיצד ניתן ליצור אזורים או מרחבים של חלל וזמן מנותקים מזמן מרחב המוכר בעולמכם, אנו מביאים לכם את המידע התומך את דרגת ההתפתחות האבולוציונית אשר יש בה את היכולת להפעיל מחוללים פנימיים בכוח הבורא המועצם והמדויק, אשר יוצרים מיקרוקוסמוס בתוך הקוסמוס. ועליכם להבין, שנתון זה הינו משמעותי עד מאוד לתמיכת המרחב בעתות עתידיות."
 

❈ שלב שביעי - התמרה גרעינית מלאה וביסוס תשתית חדשה של הצלם התבנית בתהליכי חניכה, התמרה והתאמה. שלבים אלו ינבעו בצורה מאוזנת מתוך ההישגים ההתפתחותיים שייווצרו ומועברים בחניכה ייעודית

"היינו אומרים, כי אותם מפתחים אשר תיארנו לכם, ודאי לכם שמתקיימות דרגות פיתוח רבות נוספות.

וודאי לכם, שסולמות הפיתוח האבולוציוני הינם כאלה אשר יוצרים כל העת את המפתחים שניתן להגיע ולחתור אליהם. משמע, אין אנו, כבריאה או כליבה מרכזית, מגבילים את אותן דרגות פיתוח, אשר ניתן לכם ליצור. אך עליכם להבין, שאותו מדרג מובנה של פיתוח הינו כזה המתבסס כל העת בחינת תשתית פנימית על ההישגים אשר נוצרו.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותה דרגה של תנועה בנתיבי החיים של העידן החדש, ובאותם נתיבים, נאמר, של בריאה, הינם כאלה אשר יש להם את התמיכה התשתיתית ההולמת את התנועה הבאה המבוססת.

ובכך, הבינו, שכאשר אנו באים ומרחיבים בכם את אותם היבטים של תשתית, ומשנים את אותה תשתית, קרי, את אותו צלם ותבנית, אנו יוצרים את המצבים של תשתית שונה מן המוכר בעולם ארץ, עתידנית במהותה, אשר תאפשר לכם לדלג במדרגות האבולוציה אשר תיארנו לכם באותו מדרג של חמש – אותה אבולוציה דרגה חמש, כקוסמים השולטים במרחב.

מכיוון, שאותן יכולות ואותן מובהקויות אשר תיצרו בחינת ההשפעה והיכולת תהיינה כאלה המסתמכות על תשתית חדשנית. המסתמכות על כלים עתידניים. המסתמכות על תודעה מגבה. המסתמכות על כלי אנושי תומך, מכיל ומסייג. "
 

לחלק החמישי של חבילת התודעה:

תוקף פעיל במאור פנים הערך המרכזי של העידן החדש