סולם הערכים - חלק 3

לוהאריה

סולם הערכים

ספיראלת ההתעלות והתמרה גרעינית מלאה
 

חלק שלישי

spiral
 

נשמע נטמיע נגבה נעשה

סולם הערכים, נועד לאפשר תנועה, מתוך ההכרה הפנימית הערה, אל עבר המימוש האנושי, הלכה למעשה. זוהי תנועה שיש בה את השלבים נשמע, נטמיע, נגבה ונעשה, הנובעים מהידיעה את העצמי וממחויבות לטרנספורמציה הלכה למעשה מתוך בחירה חופשית מודעת.

נשמע, נכיל, נבין, נפענח, ניצור בחירה חופשית מודעת ובכך נעבור תהליך של התמרה, התאמה ושינוי וניצור תנועה, מן הפנים החוצה, המהווה מראה מקום בעבור האחרים, מכיוון שהיא נובעת מתוך התפתחות פנימית ובחירה אישית, שיש בה את ההשראה על האחרים.

זהו ערך, קוד אנרגטי ואופיין פעולה, המבסס את המעבר וההתאמה המהירים והמלאים: מקוונטיות ללינאריות, מעוצמה גלומה לעוצמה מובעת, מרעיון למימוש מועצם בפועל, מתוך שמירה על נאמנות לתדר וכוונת המקור.

 זהו ערך מהותי המאפשר ליצור תאימות של כל שדות הביטוי ל-מימוש מועצם, שיש בו מימון אנרגטי חדשני והסתברויות תומכות רבות.

חיבור להקשבה פנימה ולמידה לזהות נביעה פנימית, יצירת יכולת פיענוח וזיהוי באמצעות מערך מחשבה מגבה, גישור בין גבוה לנמוך על ידי גיבוי של נפש האדם ואגו מואר והוצאה מן הכוח אל הפועל הלכה למעשה, על ידי רצפי בחירות בחיי היום יום אשר יוצרים גושפנקה מליאה וסופית.

 

 nishmanatmiaa

 

משולש הזהב – דע את עצמך – הבסיס להתמרה גרעינית מלאה

משולש הזהב מכוון לערך דע את עצמך ולפענוח משוואת ההתפתחות האישית.

meshulash1

הכרות עם משוואת ההתפתחות האישית, הינו הבסיס להתמרה גרעינית מלאה.

משוואת ההתפתחות האישית באה לידי ביטוי בתהליך התפתחות ספיראלי המוכר כ-"ספיראלת ההתעלות"

 

מהי ספיראלת ההתעלות?

תהליך ההתפתחות האישי, מורכב מרצף אתגרים שלקחנו על עצמנו, על מנת לבסס תנועה וצמיחה מתוך היש והקיים. אתגרים אלו מוכרים כ"ספיראלת ההתעלות" והם חוזרים על עצמם בווריאציות שונות, בחינת "אותה גברת בשינוי אדרת".

פיענוח האתגר והתעלות מעליו, יוצרת השלמה של למידה ועליה למדרגת התפתחות חדשה, שיש בה יותר מוליכות, קלות ושלמות.

המדרגה החדשה, נובעת מהישג פנימי, מתוך היש והקיים.

פענוח משוואת ההתפתחות האישית, מאפשר התמרה והתאמה, מתוך קיימות בתדר המשכי שאין בה הזדהות עם "סיפור המסגרת" של החיים האנושיים על פני האדמה, אשר מבטא קומבינציות אנרגטיות של למידה והתפתחות.

היכולת "לצאת מהסיפור" ולהתבונן על משוואת ההתפתחות האישית בעין בהירה, מזהה ובלתי מזוהה, הינה מפתח לפיענוח האתגרים החוזרים על עצמם ולביסוס מענה פנימי שיש בו התעלות מעל מגבלות הנפש ושיעורי החיים.

האתגרים ההתפתחותיים "מסודרים" במערך המורפו-גנטי האישי באשכולות לפי נושאים. כל מבנה מוגדר ואגוד על ידי גרעין.

בתהליך ההתמרה איכויות שונות, המקושרות לאשכול, עולות וצפות על מנת להיות מפוענחות ומותמרות. הדבר נעשה בתנועה מחזורית.

התנועה המחזורית הזו, יוצרת שיעורים החוזרים על עצמם, פעם אחר פעם, עד שהגרעין המשותף לכל השיעורים הללו מותמר ומאפשר לנוע אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה.

כאשר מקיים האדם התפתחות, שיש בה למידה והתמרה, נקודת הגרעין תשנה את ערכיותה והאדם יעלה אל המדרגה הבאה, הקשורה לאותו נושא . בכך נוצרת התמרה גרעינית מלאה.

סיום מחזור התפתחות, מוביל לבניית משוואה שלמה והרמונית, המבטאת מימון והזנה אנרגטית של המשוואה, ההופכת למשוואה שלמה העומדת בזכות עצמה.

 

היעדר התמרה-תנועה החוזרת על עצמה

במידה ולא נוצרה התמרה, הרי שתתקיים תנועה מחזורית במעגלים החוזרים על עצמם.

מצב זה, הינו מצב הלוכד את האדם "בכלא" המציאות האשלייתית וההזדהות עם האתגרים והשיעורים בחייו.

סולם הערכים נועד לאפשר תנועה קולחת במעלה ספיראלת ההתעלות, שיש בה את הניהול של פני העצמי מתוך הכרה פעילה וערה ושימוש בערכים ליצירה ובריאה של נתיב התעלות הרמוני וקולח.

סולם הערכים, מאפשר תנועה ערה בנתיב החיים ושינוי פנימי המבסס התייצבות על נתיב המימוש המועצם, שהינו נתיב המתואם לרצון הנשמה, הרמוני ומתואם לחוקיות של העידן החדש ומבטא מימון והזנה בחיבור לשפע הקוסמי.

 

לחלק הרביעי של חבילת התודעה:

 משמעות משנה מציאות-תודעת בורא העולמות