סולם הערכים - חלק 2

לוהאריה

סולם הערכים - השפה הקוסמית
שפת האור המבקש לבוא

 

חלק שני

spiral

 

מפתחות קוסמיים לקידום כל חלקי הבריאה

סולם הערכים מכיל קודים אנרגטיים המביאים מטריצה אלוהית אל מערכת אנושית.

הקודים הללו הם שפה קוסמית מתקדמת בתצורה של גיאומטריות, הבאות לידי ביטוי בעולם ארץ במילים ואותיות.

במעבר לעידן החדש, יוצרת הבריאה תיאום בין כל חלקיה ובכך יישור קו והתכנסות אל האחד.

יישור הקו נעשה באמצעות מערכות בקרה וויסות השוואתי, אשר יודעות לתאם אזורי התפתחות שונים ומגוונים לאמת משותפת קוסמית, המהווה מראה מקום בעבור הכלל.

האמת המשותפת הבריאתית, מהווה מערכת של ערכים קוסמיים, אשר מובילים אל משוואות-על מזוקקות-מבנים גיאומטריים מעודנים ועילאיים, המובילים את האור בצורה שלמה.

הערכים, המשוואות והמבנים הגיאומטריים, מייצגים כולם דרגות פיתוח עילאיות. אלו הם מפתחות קוסמיים, המוענקים לאזורי הבריאה השונים, בצורה ובשפה המתואמת לכל אזור ואזור.

אל עולם ארץ, מובאים המפתחות הקוסמיים הללו, באמצעות ערוץ הלוהאר השער הגדול והאוניברסיטה הקוסמית החונכים, מכשירים ומנחילים את התודעה, התדר והשפה המחברים לערכים ומילות קוד, המרכיבות את סולם הערכים לעידן החדש.

מילות הקוד, מהוות תרגום של הגיאומטריות העילאיות לתצורה ורבלית מתואמת לעולם החומר הדחוס, לגוף ונפש אנושית.

באמצעות מערכת ערכים ומילות קוד, המנוסחות בשפה רב-מוקדית, מובאים ערכים קוסמיים מזוקקים, אל החיים ואל המציאות האנושית.

מילות הקוד והערכים, מאפשרים לייצר תהליכים של האצה אבולוציונית וזיקוק הנפש האנושית להכלת תדירויות חדשות של אור, בצורה מאוזנת ומיטבית. 

 

חיבור לרשת המורפו-גנטית של העידן החדש

סולם הערכים ומילות הקוד, מהווים קומבינציות אנרגטיות ומבנים גיאומטריים עילאיים.

מבנים אלה, הינם הבסיס לרשת המורפו-גנטית החדשה, שמגדירה את מערכות המציאות והחוויה של הממדים הגבוהים.

בהבאת סולם הערכים הבריאתי אל עולם ארץ, יוצרת המערכת הבריאתית התערבות מבוקרת, אשר יש בה החזרה של עולם ארץ אל התקן הבריאתי וסיוע בתיאומו אל עולמות ממדיים נוספים ברטט גבוה יותר.

סולם הערכים חושף את בני האנוש לדרגת תודעה, אשר יש בה את הבנת היותם זרע כוכבים, הוויות קוסמיות רבות עוצמה אשר אמונות על המציאות הפנימית המשפיעה על מערכת המציאות של עולם ארץ.

באימוץ סולם הערכים של העידן החדש, הלכה למעשה, הופך האדם שותף פעיל ביישור הקו הכלל יקומי ובביסוס הרשת המורפו-גנטית החדשה.
 

"…עליכם להבין, החופש אליו אנו מובילים, הינו החופש, אשר מאפשר לכם להיות כדף חלק, נקי מרבב, המאפיין עצמו בחינת אותה ערכיות פנימית וחיבור לאלוה ובכך, יוצר את אותם מצבים של ספריות נתונים חדשות בעבור עצמו, בעבור האחרים…"

הליבה המרכזית  19.10.2010

 

החיבור לרשת המורפו-גנטית החדשה הינו כזה מדורג.

בתחילה מתקיימת אחזקה של חיבורים במקביל, הן לרשת המורפו-גנטית הישנה והן לרשת המורפו-גנטית החדשה בפיצול מציאויות פנימי, שיש בו את ההסתגלות לחוקיות חדשה, שפה חדשה, תפישת עולם חדשה.

במקביל, מתרחשת גמילה מהקשרים שונים המחברים לחוקיות שהסתיימה ואשר מאבדת מתוקפה.

סולם הערכים מהווה מפתח לשפה חדשה, חוקיות חדשה ומציאות חדשה.

הדרך ליצור את החיבור לשפה החדשה והחוקיות החדשה, הינה להכיל במערכת הפנימית את מהותם של הערכים של הרשת המורפו-גנטית החדשה, את שפתה, את התחביר שלה.

ההכלה נעשית מתוך ההכרה בכך, שסולם הערכים, הינו מפתח לשפה, הינו שפת תכנות ליצירת בריאה והשפעה, הינו מערכת ניתוב והתמצאות ברב ממד, הינו תרגום מילולי לערכים קוסמיים.
 

"…עליכם להבין, אותה שפה חדשה אינה מוכרת לכם.

אותה שפה חדשה, הינה כזו, אשר נדרשים אתם לסגלה לעצמכם בהדרגה.

ועליכם להבין, שעל מנת ללמוד שפה חדשה, עליכם להכיר בכך, כי אינכם מכירים אותה ובכך, לשאוף להכיל אותה דרגה אחר דרגה…"

הליבה המרכזית 30.3.2011

 

לחלק השלישי של חבילת התודעה:

ספיראלת ההתעלות והתמרה גרעינית מלאה