סולם הערכים - חלק 1

לוהאריה

סולם הערכים
מצפן ומורה דרך
בנתיבי החיים של העידן החדש

 

חלק ראשון 

spiral

 

 

פתח דבר 

לרשות כל אחד ואחד מכם עומד סולם.

גשר פנימי אל עבר ממדי הוויה והגשמה שהינם חדשניים.

סולם הערכים המובע באמצעות ערוץ הלוהאר, מבטא בעולם ארץ הבאה של תחביר קוסמי וערכים קוסמיים מתקדמים ועתידניים, אל עבר נפש ואדם.

סולם הערכים יוצר גשר פנימי, המחבר שמיים לארץ ומאפשר לייצר תנועה ממישור יחסות אחד לאחר.

סולם הערכים מבטא ערכים אותם ניתן ליישם, הלכה למעשה, בחיי היום יום ובכך מאפשר הוא לנוע בפרוזדורי הלוהאר ולייצר את קפיצת הדרך, המוצעת לכל מי שיתאם עצמו לעקרונות השדה המאוחד וערכיו, יכיר במהלך הקוסמי לתיאום בין כל חלקי הכלל יקום ויפתח עצמו למערכות חניכה והכשרה המבטאות תנועה התפתחותית מהירה ומאובטחת.

סולם הערכים מייצר תשתית פנימית, ערכית, תודעתית תידרית ונפשית, אשר מאפשרת לקיים תהליך של זיקוק מתווי הנפש והאדם, חיבור למהות הקוסמית הטמונה בנו פנימה ופתיחה של שער פנימי אל עבר הרב הממד.

זהו מערך תודעתי, הנובע מלב הבריאה ומבטא את רוח האלוהות ומחשבת האלוהות כשהן שזורות זו בזו לכדי תשתית המאפשרת יצירת בסיס פנימי יציב ושלם בתהליכי הארה אבולוציונית.
 

רבים מן המושגים המוזכרים לאורך עשרת המודולים של התכנית להכשרת שליחים,  הינם ערכי יסוד המציגים:

✔ את התקנים הקוסמיים

✔ את התודעה העומדת בבסיס התנהלות המערכת הבריאתית

✔ את ההיסטוריה של הכלל-יקום ושל היקום המקומי

✔ מדרגות חניכה להתעלות מעל מגבלות החומר הדחוס

✔ חשיפה למבנים מורפו-גנטיים המאפשרים השתנות עמוקה וכוללנית אשר אינה פוסחת על אף רובד במערך האנרגטי הנפשי והפיסי
 

ערכי היסוד הללו הוצגו לאורך דרך הפשטות שבאלוהות באמצעות:

✔ סולם הערכים לעידן החדש ותקנים קוסמיים

✔ פעולה במודל עבודה של רשת תודעה-מפת תשתית תידרית ומחוללים הסתברותיים הרמוניים דינאמיים (מודל פרח החיים)

✔ הבאת הטכנולוגיה הבריאתית הפועלת בשירות האבולוציה של משפחת האור ושינויים בצלם ובתבנית

✔ הבאת ידע תבוני, שיש בו מדרגות של תודעה וחניכה

✔ מילות קוד וערכים המהווים מפתחות ישימים לטרנספורמציה של הנפש והתודעה

✔ שפה קוסמית, הטומנת בחובה מפתחי תודעה עילאיים וחיבור לרב ממד

הדבר נועד ליצור תשתית יציבה התואמת תקנים קוסמיים לשם מעבר מרשת אחת לאחרת, ממערכת אחת למערכת אחרת, מעידן האדמה לעידן החדש, בקולחות ורגילות, שניתן לדמותן למעבר של רכבת ממסילה אחת לאחרת.
 

סולם הערכים מוביל במדרגות של התפתחות:

✔ התעלות וטרנספורמציה של הנפש והאדם

✔ העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה וחיבור אל העצמי הקוסמי

✔ תודעת בורא העולמות והשיבה לקיימות

✔ תודעת רב ממד והשיבה לבראשית

✔ תודעת האחדות הכוללת והשיבה לשדה המאוחד

✔ חצית סף האלפא והאומגה והתנועה אל עבר העל-כבידה

לאורך כל שלבי החניכה של התכנית להכשרת שליחים שזור סולם ערכים, המהווה מצפן ערכי ומערכת עקרונות להתנהלות בנתיבי החיים של העידן החדש.

הערכים מסולם הערכים, הינם מבנים מורפו-גנטיים, המגיעים מן העתיד מלב הבריאה ומהווים מקדמי התפתחות, הפועלים מתוך המערך הפנימי עצמו ומייצרים תיקון של סילופים ב-DNA האנרגטי, השלמות של מקטעים חסרים ויצירת תרציף גנטי שלם המאפשר תנועה אל עבר טווחי רטט ותודעה אשר הינם חדשניים.

הערכים בסולם הערכים, מהווים בנוסף לשפה המילולית גם מבנים אנרגטיים בתדר על-סוף, אשר מנפיצים עצמם בהתאם להתפתחות, הגות והפנמה בהלכות נפש ואדם.

סולם הערכים, תוכנן על ידי מהות הלוהאר, הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות, כך שיכיל ערכים עילאיים ומזוקקים, אשר ניתן לתרגם אותם, הלכה למעשה, להוויה אנושית.

סולם הערכים מביע שפה חדשה, המבטאת חוקיות חדשה, אשר הינה נגישה ואפשרית ליישום ומימוש הלכה למעשה בהוויה גשמית.  בכך ניתן להנכיח מציאות עילאית ולהפכה לממשית.

סולם הערכים  – מצפן ומראה מקום

"…כאשר באנו והבענו בעולם של ארץ את מסגרת הערכים, הערכית, את סולם הערכים של העידן החדש, באנו והגדרנו מסגרת ערכית, המאפשרת להתנהל באותה אטמוספירה חדשנית, עתידנית, המתהווה באזורכם, יותר ויותר, ברמה מובהקת אשר אין לה את הצרימות  ואין לה את המהמורות ואין לה את הסילופים…"

הליבה המרכזית 26.03.2011
 

סולם הערכים – משוואות שלמות

סולם הערכים מבטא משוואות מזוקקות ושלמות, שפת האלוהות, המתורגמת למילים אנושיות, בשפה עברית, שהינן ברות שימוש ויישום.

השימוש במילים אלו, יוצר אפשרות חיבור לרשת המורפו-גנטית החדשה, המגדירה חוקיות חדשה התואמת את העידן החדש.
 

סולם הערכים – חיבור לחוקיות חדשה

הרשת המורפו-גנטית החדשה, מקיימת ומציעה חוקיות שונה לגמרי מן החוקיות של עידן האדמה שהסתיים.

ככל שהאדם מכיל את השפה ואת הערכים, שהיא מביעה בתוכה, כך הוא מעיר במערכת המורפו-גנטית האישית שלו אפשרויות להתחבר לחוקיות החדשה.

זוהי חוקיות חדשה לגמרי, אשר אינה מוכרת לבני האנוש, מכיוון, שהיא מבטאת מבנים תודעתיים, צורניים, ערכיים, שהינם מרחבים שלמים, בלתי מופרדים מן השלם ובלתי מקוטבים.

זוהי חוקיות, אשר בה מתקיימת תודעת בורא העולמות, היוצר יש מאין ופועל בהרמוניה עם בוראים שותפים נוספים בקבוצות התפתחות השזורות כולן בשדה מאוחד כולל שבו הכל שזור בהכל בהרמוניה מלאה. בחוקיות זו האדם נע במרחבי ההתפתחות של העידן החדש, שהינם מרחבי חוויה והוויה, שהינם בממד שונה מזה בו התקיים עידן האדמה, שהסתיים.
 

סולם הערכים – שפתו של בורא העולמות

סולם הערכים מובא כשפה, המביאה מערכת עקרונות אשר מאפשרת התנהלות בסביבה משתנה ומבטאת ערכים אנרגטיים, שיש בהם את השינוי של הצלם והתבנית.

בעצם הפעולה עם הערכים האלה, נרכשת שפה חדשה, ומוטמעות קומבינציות חדשות ומבנים גיאומטריים חדשים.

השימוש בסולם הערכים, מבטא רכישה של שפת תכנות קוסמית ויכולת לברוא ולהשפיע באמצעות ערכים קוסמיים ועקרונות פעולה בריאתיים.

זוהי מערכת ערכית, שניתן לתרגם אותה להלכות נפש ואדם ובכך ליצור את התנועה והנוכחות של האדם של עידן חדש.

הליבה המרכזית, מועצות האלוהות הגבוהות ומועצת העל הקוסמית ביטאו בעולם ארץ מראה מקום ערכי כסולם הערכים של העידן החדש, על מנת להעניק לבני האנוש את התשתית התודעתית ההולמת התפתחות בסביבה משתנה.

"…עליכם להבין, שדרך הפשטות שבאלוהות  מגובה היא בסולם ערכים. דרך הפשטות שבאלוהות, משתמשת באותו סולם ערכים, כמצפן וכמראה מקום.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו סולם ערכים מוטבע בכל אחד ואחד מכם, לא רק ברמת ההבנה הערכית, אלא בחינת אותם ערכים פרמטריים מוטבעים לתוך אותו צלם ותבנית שלכם, לתוך אותם שדות מורפו-גנטיים ובכך, מהווים בקרות הדהוד, המסייעות לכם להתנהל בעולם של ארץ כאשר יוצרים אתם את ההדהוד ההמשכי של מידע ערכי לתועלת הכלל…"

הליבה המרכזית 26.03.2011
 

גישור גבוה אל נמוך, מוליכות-על ותקשורת רציפה עם רמת נשמה

הכלת סולם הערכים ופענוח פנימי של מילות הקוד הטמונות בו, הינם שער להרחבת התודעה.

אימוץ עקרונות וערכי הפעולה השזורים בסולם הערכים, יצור תהליך, אשר יש בו את המימוש הלכה למעשה של נוכחות ההוויה העילאית במתכונת אנושית.

סולם הערכים ומילות הקוד, מבססים בעולם של ארץ שיאי מטריצה, אשר מכילים תודעה חדשנית ובכך מהווים מראה מקום בעבור האנושות כולה.

סולם הערכים מהווה כלי משמעותי עד מאוד, לתנועה מאוזנת, הרמונית ומיטבית בנתיבי החיים של העידן החדש.

סולם הערכים לעידן החדש, מהווה מראה מקום ערכי ורעיוני לתיאום נפש האדם לסביבת מציאות חדשה.

בחינה של התנועה האישית, בתיאום לעקרונות סולם הערכים, תניב תנועה, שיש בה את התיאום לסביבת העבודה של העידן החדש ולמימוש מועצם.

"…הבינו, שאותם מתווים של על הוזכרו לכם, בחינת אותם מצבים של תוקף פעיל, ובחינת אותם  מצבים של רצון פעיל, ועוצמה גלומה הבאה לכדי ביטוי כעוצמה מובעת ואותן מערכות של סולמות הערכים של מאור פנים, ואותם מצבים של טוהר ההכרה וטוהר המחשבה, ואותם מצבים, נקרא לזאת כך, של ערכיות המפעמת בכם, בחינת אותו אני הנני שלכם יודע מהותו הקוסמית ואותם מצבים, נקרא לזאת כך, של יכולת לנהל עצמכם במרחב של ארץ, נקרא לזאת כך, מתוך גמישות, מתוך ניידות פנימית, מתוך יכולת תמרון, מתוך אותו מצב של ספקטרום תדרי הולך ומתרחב, אשר יש בו את הביטוי, נקרא לזאת כך, של הישות הקוסמית המתרגמת עצמה אל מרחב של ארץ ברמת הווירטואוזיות הרחבה עד מאוד.

ויש באותו מצב, יכולת תרגום, נקרא לזאת כך, גבוה אל נמוך, יכולת דיאלוג הולכת ומתבססת בין אותו העצמי שלכם ברמת ייצוג לאותו מצב של עצמי קוסמי שלכם ובכך, מצבים של יכולת לתעל את אותם רעיונות אל עבר הביטוי הארצי ברמת אותו מחקר פנימי אשר אתם יוצרים ורצון ביטוי אישי שאתם יוצרים…"

הליבה המרכזית  1.8.2010

טוהר המחשבה והלב, רכישת שפת סולם הערכים ואימוץ עקרונות הפעולה שהוא מציע, הינם מערכות איבטוח לתנועה הרמונית במעבר לעידן החדש השוזרת את תועלת הפרט והכלל כאחד.

"…עליכם להבין, שמהווים אתם עבורנו שגרירים.

עליכם להבין, שמהווים אתם בעבורנו מובילים.

וכאשר בחרתם לקחת חלק בתהליכי הובלה והנהגה, כאשר משלבים אתם עצמכם במפת תשתית תידרית, הרי, שיצרתם דרגת פיתוח אבולוציונית גבוהה עד מאוד ברמת נפש ברמת ארץ…"

הליבה המרכזית 24.3.2011

 

לחלק השני של חבילת התודעה:

סולם הערכים-שפת האור המבקש לבוא