נתיב חיינו והבחירה החופשית

לוהאריה

המציאות בעולם ארץ משתנה, המציאות הפנימית אף היא משתנה
ואנו נחשפים לאתגרים לצד אפשרויות חדשות של ביטוי, חוויה ונוכחות.

חבילת תודעה זו, נועדה לשפוך אור על התנהלותנו במרחב ארץ
על החוקיות שבו וההשתנות הפוקדת אותו.

הדברים יסייעו ליצור בהירות ולנוע אל עבר מרחבים חדשים של אפשרויות
מתוך סקרנות, חדוות גילוי והכרה ביכולת האלוהית הטמונה בנו.

 

כאשר בחרנו להתגלם במרחב ארץ בתקופה נוכחית, בחרנו, מתוך ידיעה ברורה ובהירה, להתגלם כבני אנוש בתקופה של שינוי מהותי עד מאוד.

כאשר עשינו זאת, נטשנו את נקודת הפרספקטיבה הגבוהה מכיוון, שברמת נשמה, קיים מבט-העל המנותק מהזדהות רגשית עם קשיי המרחב אליו בחרנו לרדת ועם התעצומות הרגשיות אשר עדיין מצויות בו, בחינת לימוד של מערכות רגש (מים) והקונפליקט המתמיד ביניהן ובין תידרי השינוי הפוקדים את המרחב ומהותם מחשבה יוצרת, יכולת בריאה מוגברת, התרחבות תודעתית ואש ואוויר הולכים ומתגברים.

כאשר נשמות פוקדות את המרחב ומתכננות ומשקללות את גלגול חייהן, בקפידה רבה, הרי, שהן לוקחות בחשבון את עצם היות המרחב הארצי מרחב של בחירה חופשית אשר יש בו אפשרויות בחירה רבות עד מאוד, שהינן תוצר של התארעות הכלי הנפשי במרחב, הסתגלותו , מודעותו הנרכשת ומתווי אישיותו המתואמים לנתיב החיים ורצון הלמידה.

מכיוון שכך, חשוב להבין, שבחינת הכל צפוי והרשות נתונה הרי, שמצוי בפני האדם נתיב חיים ובו נקודות מהות אשר הינן ברמת ההכרח. ואילו אזורים אחרים בתסריט, הינם כאלה אשר בהם קיימת יתר מובהקות, בחינת יכולת הבחירה החופשית. חשוב גם לזכור, כי מכיוון שאנו נתונים במרחב המשקף, כל העת, את ההדהוד שלנו ואת רצונותינו ומחשבתנו כבוראים, הרי, שאנו מושכים וממגנטים אלינו אירועים ואיכויות התואמות את המקום הפנימי שלנו ואת השיעורים שאנו יוצרים בעבור עצמנו ומחוברים להתפתחותנו ברמה דינאמית עד מאוד הכלולה בתחום ההסתברויות של נתיב חיינו.

כפי שכבר נמסר בעבר וחשוב להבין זאת, הרי, שבחירה של נשמה להתגלם בצלם ותבנית פיסיים, הנה בחירה הממומנת אנרגטית על ידי מרחבו של יהוה האמון על לימוד האדמה ועל תכנון הצלם והתבנית, שהינם מערכת אנרגטית וביולוגית מורכבת עד מאוד המאפשרת ביטוי של אנרגיה תודעתית, קרי נשמה, במרחב פיסי דחוס. מכיוון, שהמימון האנרגטי הינו כזה גדול, הרי שיהוה, בחינת תכנון המרחב והלמידה אשר בו, מאפשר לנשמות היורדת אל מרחב ארץ את אותם צמתים בתוך תסריט החיים, אשר בהם ניתן לו לאדם, ברמת הבחירה החופשית, לעזוב את מרחב החוויה הארצי, לסיים את חייו הארציים ולחזור אל המישורים הגבוהים.

צמתי הבחירה הללו הופכים יותר ויותר מובהקים, ככל שהאטמוספרה התידרית במרחב ארץ משתנה. מכיוון, שלא כל הנשמות יצרו מערך של צלם ותבנית המתואם לשינוי ויכול לעמוד בו.

חשוב להבין, כי נקודות היציאה מגלגול החיים הארצי, הנן כאלה הנבחרות על ידי הנשמה והן יכולות לבוא לידי ביטוי ברמת הבחירה החופשית והרצון הפעיל של האדם. אך בו בעת, יש לזכור, כי האדם נתון למערכת חוקיות אותה הציב יהוה המגדירה את המרחב כבית ספר קוסמי אשר חוקים ברורים לו.

כדי להבין את הסתירה, לכאורה, בין הבחירה החופשית למערכת נתיב החיים האישי המוגדר מבעוד מועד ולחוקיות המרחב, הרי, שנדרש להבין את מערכת ההסתברויות אדירת הממדים העומדת בבסיסו של כל גלגול חיים. מכיוון, שמרחב ארץ נתון לשיבושים והפרעות ומכיוון, שלא ניתן לה לנשמה לאמוד, ברמת הדיוק המלא, את התנהלותה במרחב האדמה הבלתי מוכר, הרי, שמערכת נתיב החיים האישי כפופה להסתברויות מגוונות עד מאוד ורבות עד מאוד של בחירה. מועצת העל הקוסמית היטיבה להגדיר זאת, כאשר תיארה את מרחב ארץ כמרחב אשר רבות בו ההפרעות ורבים בו השיבושים והכווינה, כל אחד ואחד מאיתנו, לחבור לפנימיותו ולמה שהליבה המרכזית מכנה זיקוק הנתונים האישי, על מנת להגדיל את ההסתברויות התומכות להתנהלות בשביל המרכזי של תסריט החיים.

מועצת העל הקוסמית הבהירה, כי ככל שהאדם קשוב להכוונה הפנימית ונצמד אליה, הרי, שהאקראיות בחייו יורדת וההסתברויות התומכות עולות. ובכך, ניסתה להבהיר כי טיבעה של האקראיות, הינו המצב שבו האדם מושפע מן השיבושים ההפרעות וההסתות המצויות במרחב ארץ, המובילות לזליגה מן ההכוונה הפנימית.

חשוב להבין, כי כנשמות, אנו מצויים במצב אשר בו אנו חבוקים בזרועות האחדות וההרמוניה הבריאתית כאשר הכל גלוי וידוע, מערכות המידור וההסתרה אינן קיימות ויכולות הבריאה וההשפעה הינן מיידיות. כאשר אנו מתגלמים אל תוך הצלם והתבנית ואל מערכת החוקים של מרחב ארץ, על דחיסותו ומגבלותיו, הרי, שאנו בוחרים, מתוך בחירה חופשית, במערכות מידור, הסתרה וצמצום יכולת הבריאה ובכך, נחשפים למצבים של נפרדות, היעדר וודאות, פחד, הישרדות וכאב.

כאשר איננו מחוברים להבנת הרעיוניות העומדת בבסיס ההתנסויות במרחב ארץ, מזדהים עם האשלייתיות של המרחב ומנותקים מן החיבור הפנימי המהווה ערוץ חיבור לרמת הנשמה, הרי, שאנו מתקשים, נטולי כלים או יכולת, להתגבר על המניעות הללו. אך כאשר ההבנה קיימת והחיבור הפנימי נוצר, אנו סוללים בעבור עצמנו דרך לחוויה אנושית מסוג שונה.

בתהליכים אותם מובילה התכנית להכשרת שליחים, נוצר חיבור הולך וגדל לזיקוק הנתונים האישי ולגישור הפער שבין רמת הנשמה לייצוג המצוי בצלם ובתבנית, בהוויה של אנוש. גישור הפער מוביל למצב, אשר בו ניתן לנו, יותר ויותר, לקבל בהירות ולהרחיב תודעתנו ובכך, מתאפשרת פרספקטיבה על המרחב בו אנו שוהים ועל חיינו, יכולת שליטה פנימית והשראה חיצונית הבאה לידי ביטוי בהדהוד שלנו על סביבתנו.

הרחבת התודעה ושינוי המודעות, מאפשרים לנו להתבונן על חיינו בעיניים חדשות אשר אין בהן את ההזדהות עם מרחב ארץ כמוחלט וסופי.

החיבור לנצחיות הטמונה בתוכנו ולאלוהות המפעמת בנו, יוצר פסיעה בעולם ארץ מתוך חוויה של חוסן פנימי אשר פחות ופחות מושפע מן הטלטלות הפוקדות את המרחב ואינו נתון לבחירה חופשית המעוותת על ידי הישרדות, פחד, או צמצום מחשבתי, אלא לבחירה חופשית מתוך ראיית עולם בהירה המחוברת להבנת התכנית הכוללת והחוקיות של המרחב.

כחלק מן השינוי הפוקד את אזורנו, נכנסים גלים אנרגטיים המעודדים את כולנו ליצור מצבים של שינוי פנימי ותפישתי, המרת המערכים האנרגטיים לפעילות בהיערכות יסודות שונה ותנועה התפתחותית בתיאום למגמה הבריאתית הכוללת – העידן החדש.

גלי השינוי הללו באים לידי ביטוי בספיראלת ההתעלות האישית שלנו ודוחפים אותנו לעלות בה מעלה, אל עבר מדרגה חדשה.

ודאי רבים מכם מבחינים, כי גלי השינוי הולכים ומתגברים בעוצמתם ותכיפותם. ובכך, נוצר מצב של תנועה אינטנסיבית עד מאוד של מאורעות ותהליכים פנימיים שכל תכליתם- האצת המרחב והשוהים בו אל עבר התפתחות בדרגה חדשה.

ככל שאנו מחוברים לנקודת תאחיזה פנימית ולזיקוק הנתונים מתאפשרת לנו יתר גמישות בתהליכים אלה, מהירות הסתגלות, הכלה, הבנה ותנועה.

גלי השינוי, מכילים נושא מרכזי המאתגר אותנו לשינוי, גילוי והתפתחות.

הגל האחרון שפקד את אזורנו יצר מצב של דחיפה, של כל אחד ואחד מאיתנו, לגשר על הפער המצוי בין התודעה המשתנה וההבנות המלוות אותה, לבין הכלי הנפשי המפגר מאחור. מכיוון, שהכלי הנפשי הדחוס מגובה במערכות של התניות, הרגלים, תפיסות, רגשות ופיסיולוגיה, הרי, שאך טבעי שתנועתו תהיה איטית ומתונה ביחס לכלי התודעתי והמחשבתי.

גל השינוי אינו פוסח על אף אחד מאתנו. אלה מבינינו המצויים בתהליכים של התפתחות ומודעות, יהיו קשובים יותר לגל השינוי ולאתגרים שהוא מביא ובכך, יוכלו בתהליכי תובנה, התמרה ושימוש בכלים מודעותיים ואנרגטיים, לסייע לעצמם לגשר על הפערים שתוארו ולעלות מדרגה בתהליך ההתפתחות האישי.

אם נתקלים אתם באירועים המערערים אתכם או את תפיסת עולמכם, הנכם מוזמנים להתבונן על האתגר בעיניים בהירות ומתוך מודעות ערה, לפענח היכן מצוי הפער שבין הכלי הנפשי לכלי התבוני, להימנע מהזדהות ולסייע לעצמכם לפרוק מעליכם מטען נפשי ורגשי אשר אינו משרת אתכם בנתיב ההתעלות בו אתם פוסעים.

כאשר עשיתם זאת, הרי ש"עליתם על גל" אשר ידחוף אתכם אל עבר משמעות חדשה פרספקטיבה מורחבת ויכולת מתגברת.