נשמע, נטמיע, נגבה, נעשה - מסלול רציף מהתאוריה למימוש המועצם

אופיין הפעולה והערך המזוקק: נשמע-נטמיע-נגבה-נעשה, מאפשר המרה מודעת של מבנים נפשיים מסוג אחד במבנים נפשיים מסוג חדש התואמים את המדרגה ההתפתחותית הבאה.

זהו כלי טכנולוגי תומך טרנספורמציה, המאפשר ליצור, ברמה המודעת, תהליך שלם ומלא, שאין בו פערים ויש בו יכולת לתרגם קוונטיות לליניאריות, מתוך שותפות פעילה ואחריות של בן האנוש על ניהול אופיין ההתפתחות האישי ויצירת השלמות של משוואת ההתפתחות האישית.

כלי זה, הינו כלי מהותי ביכולת ליצור בחירה חופשית מודעת, אשר מאפשרת לשמר התמד של שהות בטווחי גל מזוקקים ועילאיים, המבטאים חוקיות חדשה, וזאת עד למצב שבו האדם שוהה בטווחי הגל הללו מתוך כך שייצר תאימות פנימית מלאה.

כלי זה, מהווה ערך מהותי, המאפשר ליצור תאימות של כל שדות הביטוי למימוש מועצם שיש בו מימון אנרגטי חדשני והסתברויות תומכות רבות. 

 • נשמע - הכלה של התודעה בפנימיות, באמצעות ידיעת הלב, חיבור לתבוניות, מחשבה שלמה, חקירה פנימית והגות
   
 • נטמיע - זהו השלב בו לוקח בן האנוש צעד נוסף פנימה, ומתחיל ליצור שינוי פנימי, המוטמע בכל רמות הביטוי של שדה ההוויה שלו. בכך מתחיל בן האנוש להטמיע את התודעה החדשה, ולהפוך אותה לאפשרית, עד למצב שבו התודעה החדשה, לא יוצרת צרימה בשדות הביטוי הנפשיים, אלא מתקיימת רטיטה הרמונית ושלמה. שלב ה-נטמיע, הינו השלב של הפיכת  השדה האישי להרמוני כלפי התודעה שהוכלה בסעיף הראשון
   
 • נגבה - הגיבוי הראשוני הוא גיבוי פנימי, בו מתחיל בן האנוש ליצור הלימה בין הפנימיות שהשתנתה והשדה התידרי ששוחרר מצרימות, לבין נפשו. הוא מתחיל להעניק גושפנקא פנימית דרך שדות הביטוי הנפשיים שעדיין אין בה מעשה אלא רק מענה פנימי וגיבוי נפשי, בחינת פיו וליבו שווים
   
 • נעשה - זו הרמה שבה האדם מוריד את שלושת השלבים הקודמים אל המימוש והביצוע הגשמי. זוהי הורדה מלאה אל עולם האדמה שאין בה פער בין התודעה לביצוע. התהליך עובר דרך שלוש רמות של ביטוי, אל עבר הרמה הרביעית והאחרונה, המקבלת תוצר שעבר עיבוד מזוקק, שיש לו גיבוי בפועל. שלב ה-נעשה מייצג מדרגה התפתחותית שבה בן האנוש מממש את הרטיטה ההרמונית, ואת התודעה המזוקקת, בהווייתו האנושית, הלכה למעשה.
  באמצעות ארבעה שלבים מובנים, אותם פיתחה לוהאריה, נוצר מסלול פנימי רציף מרמת התיאוריה אל המימוש המועצם.

  זאת על-מנת לסייע לאדם ליצור בחייו תהליכי התפתחות והתחדשות שלמים ומלאים – משמע, להרחיב את התודעה, להפוך אותה למודעות ברת יישום, ואז לתרגם את התודעה והמודעות אל תוך החיים באופן שהוא שלם מלא והרמוני, בתהליך שבו נוצר חיבור לפרספקטיבה רחבה, לערכים ותפישת עולם חדשנית, ואז למידה לגשר אותם מן הרמה התיאורטית אל חיי היומיום, אל הרמה הפרקטית והמעשית, המגדירה את סגנון החיים ואת העצמי שאתם.

  על מנת ליצור את הגשר השלם והמלא נדרש ליצור תהליכים שלמים ומלאים שאין בהם את הפערים בין התודעה לבין המודעות וההתנהלות שלכם הלכה למעשה בחייכם.
  משמע, עליכם ליצור מסלול התפתחות וטרנספורמציה שאין בו נתקים או פערים בין מה שאתם מכילים מבינים ויודעים לבין המצב הנפשי שלכם: המחשבות, הרגשות, הרצונות והמעשים.
   
  🎧 בהפעלה הבאה לוהאריה לוקחת למסע חווייתי של הכרות ועבודה עם ארבעת השלבים הללו:
  נשמע. נטמיע. נגבה. נעשה

אופיין הפעולה נשמע-נטמיע-נגבה-נעשה, נועד לאפשר השלמה של המטען המורפו-גנטי האישי, התמרה גרעינית מלאה ופעילות במסגרת החוקיות הקיימת מתוך בחירה חופשית מודעת, היוצרת תהליכי טרנספורמציה שלמים ומלאים ומאפשרת היחלצות מספיראלת התפתחות סגורה שיש עליה את המגבלה, אל עבר ספיראלת התפתחות פתוחה ועל-סופית.