נקודת תאחיזה

03.04.2021

בתמונה המצורפת - דוגמא לנקודת תאחיזה

מהי נקודת תאחיזה?

נקודת תאחיזה הינה נקודה מרכזית המגדירה נושא ספציפי, משרה השראה על שדות ומבנים נוספים בעלי זיקה לנושא, ואוגדת אותם סביב המהות המתקיימת בה.

נקודת התאחיזה והשדות המקושרים אליה מגדירים שדה בעל כיוון וכוונה, כאשר נקודת התאחיזה מגדירה את המהות והמשמעות של שדה זה ומכך מגדירה את גבולותיו. ככל שנקודת התאחיזה מובהקת יותר כך יהיו גבולות השדה יציבים יותר.

כאשר מתקיימת בשדה נקודת תאחיזה מרכזית המהווה בסיס פנימי יציב ואיתן, השדה יכול להפוך גמיש מכיוון שמתקיימת נקודת ייחוס פנימית רבת עוצמה ומובהקת.

למעשה נקודת התאחיזה מגדירה אמת משותפת סביבה פועלים מבנים ושדות שונים, ומתאמת אותם כל הזמן אל הכיוון והכוונה המשותפים תוך ויסות השוואתי שלהם.

 

מדוע נקודה זו מכונה נקודת תאחיזה ולא נקודת אחיזה?

כאשר יש אחיזה המשמעות היא שיש היקשרות והחזקה, והחבירה יחדיו היא לאו דווקא על בסיס תנועה משותפת של השדות מתוך מהות ומשמעות, אלא מתוך הגדרה חיצונית המוכפפת. בכך מופעלת אחיזה בשדות האחרים, דבר המצריך הפעלת כוח ומאמץ כל העת, על מנת לאחוז את השדות האחרים כך שהם יישארו אגודים יחדיו. דבר זה יכול להוביל גם לסטגנציה בתנועה ולהיעדר התחדשות.

נקודת תאחיזה מייצגת נקודה אשר אוגדת את השדות האחרים ומשרה עליהם השראתה. בה בעת הם יוצרים את התיאום אליה, הם מקיימים זיקה וקשר אליה, כלומר מתקיים "אינטרס" משותף ורצון הדדי לשדות ולנקודת התאחיזה להישאר אגודים יחדיו. בכך נוצרת תנועה מתוך פעולה משותפת של אחיזת ידיים, תוך הכרה בערכיות הייחודית של כל פרט.

אופיין זה מוביל לתנועה של שדה מאוחד - נקודות סינגולריות מזוקקות הנעות סביב אמת משותפת. דבר המאפשר להביא לכדי ביטוי את עקרונות השדה המאוחד וערכיו, ואת החבירה של הפרטים אליו על בסיס העקרון הקוסמי דומה מושך דומה, ותוך שימור גבולות השדה, והשייכות של הפרטים אליו.