נִיוֶור דְרִי סוֹל - מערכת המציאות החדשה של עולם ארץ

 

"... אם תתבוננו על אותם טווחים, אשר בהם אנו מטיילים עמדכם או מובילים אתכם, נאמר אוחזים בידכם המושטת, הרי שתזהו, כי אלו טווחים הנמצאים באזורי הגל, אשר מובילים כל אחד ואחד מכם להתרועעות עם אותו מרחב חדש, עם אותו מרחב ארץ חדש, עם אותם טווחי גל אשר אנו חשפנו אתכם אליהם, כאשר חשפנו את נִיוֶור דְרִי סוֹל..."

לוהאר - 21.7.2017
 

אנו מצויים בתקופת מעבר בין עידן האדמה שהסתיים, לבין העידן החדש המתבסס בהדרגה. תקופה זו הינה תקופת בין העולמות, במסגרתה מתקיימות שתי מציאויות במקביל:

מציאות אחת - של כדור של ארץ אותה אנו מכירים היטב, אשר בה מתקיימות אותן תבניות ונורמות על פיהן מתנהלת החברה אנושית, ניתן לכנות זאת "עולם כמנהגו נוהג".

לצד זאת, מתקיימת במקביל מציאות נוספת בה מתקיים כדור הארץ במתכונתו החדשה הנקראת - נִיוֶור דְרִי סוֹל.

נִיוֶור דְרִי סוֹל, הינה הקואורדינטה של כדור הארץ החדש ומערכת השמש בתצורתה העתידית האופטימלית.

זוהי מערכת מציאות חיה המתקיימת בטווחי גל חדשים, המצויים ברטיטה גבוהה מזו שהתקיימה בעידן האדמה. 

ניתן לראות את נִיוֶור דְרִי סוֹל כמערכת עולמות המתקיימים במקביל לעולם ארץ ומצויים בממד החמישי והממדים המצויים מעבר לו, אשר בהן נמצא גם כדור הארץ במדרגה ההתפתחותית הבאה שלו.

משמע, זוהי מערכת מציאות ברטט גבוה יותר, אשר בה מושתתות תדירויות קוסמיות, הקשרים חדשים, אופייני פעולה חדשים וחוקיות חדשה, אשר נגישים כבר כעת.

***

בקרב בני האנוש טמונים שליחים חלוצים, אלו הם מגשרי העולמות המבטאים, יותר ויותר, את החוקיות החדשה והמשמעויות החדשות הנובעות ממנה, ובכך מסייעים ביצירת הגשר אל עבר מישור היחסות החדש: נִיוֶור דְרִי סוֹל, המוחזק בעבור האנושות כנקודת כינוס, אשר הדרך אליה נפרשת באמצעות רצפים של בחירות הנוצרות על ידי אותם חלוצים.

רצפי הבחירות, יוצרים רציף גנטי בעבור האנושות, המאפשר להשלים את פערי הנתונים שהינם תוצרי הנפילה מן היקום הבראשיתי אל טווחי הגל של החומר הדחוס.

רצפי הבחירות נובעים מיחסי גומלין בין פעימות הלוהאר המובעות כגלי נושא מן השער הגדול-שער הלוהאר, לבין שיאי מטריצה פנימיים הנוצרים בתהליך הטרנספורמציה, קבלת ההשלמות ומקדמי ההתפתחות וההאצה.  

זהו תהליך גישור עולמות ״פנימי וחיצוני״ הפורש גשר בין מישור יחסות אחד לאחר.