משמעת הנובעת ממשמעות

לוהאריה | 27.05.2017

משמעת הנובעת ממשמעות, היא משמעת פנימית הנובעת מחזון, ערכים ורצון לבטא מהות ומשמעות. כל אלה מאפשרים להביע את עוצמת הרוח, המתעלה מעל מגבלות הגוף והנפש.

החיבור למשמעות פנימית עמוקה - מולידה משמעת, אשר אין בה מאמץ או קושי. זוהי משמעת פנימית, שאין לה ולו דבר עם הכפפה של תודעה מבחוץ על ידי יראה או סמכות (שאפיינו את עידן האדמה) ויש בה לקיחת אחריות על הבחירה החופשית מתוך חיבור לערכים ולמובהקות של העדפה.

המשמעות הנובעת מנקודת מיקוד אישית שיש בה חיבור לחזון ולמהות, יוצרת מצב שבו כל מה שאינו תואם את המשמעות נדחה מן המציאות הפנימית והחיצונית, בחינת שונה נדחה ללא כל מאמץ או חוויה של הימנעות, צמצום או חוסר.

המשמעות מולידה מובהקות גדולה, אשר לא ניתן לערער עליה ולא ניתן להסיט ממנה.

המובהקות הינה מובהקות של רצון פעיל ומשאלת לב, הנובעים מחיבור לתכלית.

חשוב להכיר בכך, כי במובהקות שכזו לא מתקיימת מוחלטות, אלא חיבור לידיעה פנימית בהירה.

בן אנוש, המקיים מובהקות של חיבור למהות ומשמעות, מתנהל כבורא מודע ובוחן בקפידה וערות את הכוחות הפועלים בתוכו ומחוצה לו מתוך הכרה פעילה, דקות אבחנה, רגישות והקפדה גדולה, זאת מכיוון, שהבחירה החופשית מציעה סקאלה רחבה של אפשרויות ולכן תשומת הלב, היא מפתח מהותי לשמירה על מהות ומשמעות, שאין בה שרירותיות ויש בה בחירה חופשית מודעת מתוך משמעת פנימית.

המשמעת הזו מגדירה גבולות גזרה ברורים, אשר בתוכם פועל בן האנוש, מכיוון שהם תואמים את המהות אליה הוא מחויב ואת המשמעויות שהוא מבקש ליצור בחייו.

מתוקף כך, בן האנוש המקיים משמעת הנובעת ממשמעות, יוצר ניפוי מודע של אפשרויות ואינו מקיים את האופציה לבחירה חופשית מתוך אפשרויות המצויות במערכת המציאות של מרחב ארץ, אשר נוגדות את חזונו ואינן תואמות את ההבאה של המהות והמשמעות לכדי ממשות.

במצב של משמעת הנובעת ממשמעות, מתקיימת התפתחות, שיש בה טרנספורמציה של הנפש והגעה לסף תודעתי, שיש בו בגרות קוסמית, עוצמה ובהירות, פרספקטיבה רחבה ואחריות אישית המובילה לאחריות כוללת.

במצב של משמעת הנובעת ממשמעות, מתעלה האדם מעל הטיות האגו הנפרד והמגביל, לטובת מציאות פנימית, המחוברת לחוקיות חדשה, שפה חדשה, וממד חדש של קיום אנושי, שבו הרוח משפיע על החומר ומשמעות משנה מציאות.

 

משמעת הנובעת ממשמעות הינה חלק ממעגל העוצמה של לקיחת האחריות:

תכלית  מהות ומשמעות  ייעוד  חיבור לחזון  מובהקות  התפעמות  מחויבות  אחריות  משמעת הנובעת ממשמעות  התמד  חציית סף והשפעה על הממשות   מעבר למדרגה חדשה  תכלית...  וחוזר חלילה