משאלת לב

לוהאריה

מרכז הלב אמון על קשת הרגשות האנושית על כל גווניה ועל קשת רגשות עילאית, המבטאת את החיבוריות והקישוריות בין כל מרכיבי הבריאה באהבה קוסמית, שיש בה שותפות גורל ורעות. המעבר לעידן החדש מבשר על פרידה מסקלות רגשיות מקוטבות ונמוכות אשר למידתן הסתיימה לטובת חקירת רגשות עילאיים, שיש בהם את תדר המעבר מן האישי אל הכוללני.

משאלת לב, נובעת מכוח התנעה פנימי, שיש בו את הרצון והתשוקה של הלב לבטא מהות ומשמעות. משאלת הלב, יוצרת התנעה פנימית עמוקה, שיש בה עוצמה ועצמאות, אמונה והכרה ביכולת, לצד ערכיות ותחושת שייכות עמוקה למשפחה הקוסמית הרחבה.

משאלת הלב, מבטאת ערות של הלב, שלום פנימי ונוכחות הרמונית, המתואמת למקצב הקוסמי ובכך פועמת את התאום בין כל פני האור כולם. זהו שלום פנימי, המבטא מאור פנים כלפי העצמי ומאור פנים כלפי האחרים.

משאלת הלב, נובעת מתוך הכרה פנימית עמוקה של הפרט, כי המהות האישית המובהקת, הינה חלק מן הכוליות הקוסמית של השדה המאוחד.  משאלת הלב, מחברת את האדם אל השדה המאוחד, המורכב מפרטים סינגולאריים רבים, המבטאים תנועה הרמונית ומתואמת.

בכך מאפשרת משאלת הלב ליצור פעולה כבוראים שותפים, אשר פועלים מתוך חיבור לאמת משותפת במחול של קבלה והנחלה שבו תועלת הכלל והפרט שזורים זה בזה.

משאלת הלב,  נובעת מן ההכרה, כי כולם היבטים של האחד המאוחד ולכן כל אחד ואחד, הינו השתקפות של האחר. בכך רואה האדם באחרים השתקפות שלו ונוצרת האפשרות להעשיר אחד את השני להעצים אחד את השני להעניק אחד לשני זוויות התבוננות חדשות.

משאלת לב

משאלת לב, נובעת מלב שלם ומאוחד, הנובע מתוך עצמו ברצון בריאה, יצירה, והענקת משמעות למרחב הסובב אותו.

במשאלת הלב יש את הרצון והנביעה המזוקקת של הלב החסון והמאוזן, העומד בזכות עצמו, לנבוע מתוך היש, מן החסד והאהבה ולהדהד על סביבותיו.

במשאלת הלב יש את התשוקה של הלב, הנובעת מרצון הרמוני שיש בו את ההכרה באחדות הטמונה בכל וחיבור להכרה, כי הפרט והכלל שזורים כאחד בשדה מאוחד.

משאלת הלב, נובעת בכוח יצירה ובריאה, המבקשים להעניק מן השפע הטמון בשדה האישי, בהתפעמות, נדיבות ושמחת הוויה המייצרות קבלה והנחלה של הזנה בהדהוד מועצם.

משאלת הלב מהווה קוד מקור רב עוצמה הטמון בצלם ובתבנית של כל בני משפחת האור ומהווה קוד המתניע יכולת השפעה והשראה היוצרים יש מאַיִן.

האַיִן הינו שדה הפוטנציאלים המבקש להיטען במשמעות בידי הבורא והיוצר.

היש הינו כוח הבריאה, הטמון בכל אחד ואחד מבני משפחת האור, כנקודת קיימות ייחודית, הנובעת מתוך עצמה ומעניקה לאַיִן משמעות חדשה.

משאלת לב

"…רבות הדרכים לייצר אינטרפרטציה, ועליכם להבין, שאותה משאלת לב יש וניתן לה ליצור הגשמה.

עליכם להבין, שאותו ביטוי יש וניתן לו לייצר מציאות. ובכך עליכם להבין, שאנו שוזרים כמעשה מרקם אל תוך אותם היבטים שציינו, את אותה יכולת חדשנית לתרגום ברמת מיידיות, את אותם הקשרים חדשים אשר יש בהם את הביטוי הפנימי המוביל, מחשבה, משאלת לב, אל עבר הגשמה, אל עבר מציאות נוצרת, הכילו. בוהק נתונים רב, עוצמה גלומה הבאה לכדי ביטוי כעוצמה מובעת במשמעות חדשה, מארג כוחות חדש נוצר, יחסי גומלין חדשים נרקמים.

עליכם להבין, שכאשר נדרשים אתם ליצור את אותם מצבים של בריאה דינאמית, הרי, שנדרשים אתם לגבות מחשבה במערכת מגיבה במיידיות.

עליכם להבין, שאותה מערכת מגיבה במיידיות, הינה מערכת, אשר יש בה את ההיבטים התומכים, את אותה מחשבה ברמת ההרמוניה וברמת השקלול, ועליכם להבין, שמכיוון שכך, נדרש לייצר את אותו מעשה מרקם שאנו יוצרים, בחינת השינויים והחִווּטִים והעדכונים של אותו מערך כולל שלכם ושל אותם היבטים של צ'קרות.

מכיוון, ששהיתם בעידן של אדמה, ומכיוון, ששהיתם באותן מערכות לימוד והתפתחות של ארץ, הרי, שאותם היבטים של לב שלכם, הינם כאלה אשר יצרו את המוסרות וההגבלות, וכאשר ביססתם את אותם היבטים חדשניים של מים, וכאשר הכלתם את אותן דרגות של תודעה מגבות, הרי, שניתן לנו לפנות אל מרכז הלב אשר לכם ולבסס בו את אותם שינויי תשתית, המאפשרים את אותו מצב של גיבוי מלא של אותה דרישה מחשבתית שלכם, את אותו מצב של משאלת לב מיידית אשר יש בה את יכולת ההגשמה כפי שכבר תיארנו, נקרא לזאת כך, תיעול יסודות חדש באמצעות מרכז הלב…"

הליבה המרכזית למודול 9

לב

הערך והקוד משאלת לב מתעוררים במלואם רק כאשר יצר האדם אינטגרציה של הלב האנושי עם זה הקוסמי.

אינטגרציה מליאה של הלבבות, יוצרת פתיחת המערכות האנרגטיות להתכנסות הלבבות. כאשר הלב הנמוך מתאחד עם הלב הגבוה, אנושיות חוברת לעילאיות ונוצר חיבור לרשתיות קוסמית ולאחדות הכוללת.

מצב זה הינו מצב המוכל בערך מאור פנים.

אם נחבור לחוויית משאלת הלב, הרי שנזהה שערך זה, כאשר הוא מוכל בשדה האישי ובנפש האנושית, מוביל לאינטגרציה של הלב האנושי עם הלב הקוסמי הגבוה ובכך נוצר מאור פנים שיש בו את היכולת לתעל עילאיות רגשית אל הוויה אנושית.

"… עליכם להבין, כאשר אותו איחוד לבבות נוצר בתוככם, הרי שממזגים אתם ביתר שאת את אותו מהות של אני הנני, זיקוק נתונים, עם אותה מהות, נאמר, של מתווה אנושי תומך, ובכך אותם מרכזי לב שלכם, גבוה ונמוך, יוצרים את האינטגרציה אשר יש בה תיאום, ויש בה הולכה מלאה, ואנו באים ואומרים, כי אנו תומכים אינטגרציה שכזו בכל אחד ואחד מכם…

…שימו ליבכם לכך, כי אותה אינטגרציה שאנו יוצרים בין מרכז הלב הנמוך למרכז הלב הגבוה, יוצרת תקשורת נתונים אצל כל אחד ואחד מכם בין מהויות החוכמה למהויות הבינה, ובכך מנסרת נתונים רבת עוצמה המאפשרת לאותו קילוח מנשמת העל שלכם לבוא לכדי ביטוי ביתר שאת…"

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות למודול 5 

משאלת לב

החיבור בין מרכז הלב הגבוה והעילאי למרכז הלב הנמוך והאנושי, מוביל לתנועה בנתיב המימוש המועצם מתוך מאור פנים המחובר לשדה מאוחד ולהרמוניה הבריאתית הכוללת שיש בה את החיבור המאוזן וההרמוני בין כל ביטויי האור בשדה המאוחד.

משאלת הלב מהווה ערך וקוד מקור, אשר ההתחברות אליו, הינה בתהליך טרנספורמציה אשר יש בו את המעבר מן האנושי אל הקוסמי.

עירור משאלת הלב, יוצר התאמה של שדות הביטוי הרגשיים של האדם, לפעולה בתדירויות גל חדשות שיש בהן עידון, איזון ועילאיות, המובילים לעצמאות רגשית, היעדר היקשרות, היעדר תלות בתוצאה, התנהלות מתוך מרחב בלתי אישי, שיש בו פרספקטיבה אחדותית וכוללת.

תהליך זה הינו תהליך המוביל לספיגה של היבטי עצמי שיש בהם תלות, הזדהות, קורבנות, היקשרות, נפרדות, שליליות ועוד ולהיפרדות מסולמות ערכים מסולפים אשר הגדירו את עולמות הרגש בעידן האדמה.

"… עליכם להבין, כאשר בישרנו לכם על אותם מצבים של ביטול הסבל בעולמכם, על אותם מצבים של רצון שלנו להנחיל לכם את ההבנה, כי אין באותן תעוקות וקשיים עוד צורך, כיוונו אתכם לפשטות שבאלוהות, כיוונו אתכם לאותם מחוללים הרמוניים המתקיימים בכם, כיוונו אתכם לאותו זיקוק נתונים הולך ומתעצם, כיוונו אתכם לאותו מצב של תוקף פעיל במאור פנים, הפולס דרכו במרחב של ארץ בפשטות, בענווה ובעוצמה רבה לאין שיעור מן המוכר לכם…

…אותם משקלים של לב אנושי שלכם, יש להם את החלוקה לאותו לב הפועל באותו הקשר לשדות השלכה הטרנס פרסונאליים, נקרא לזאת כך, העוסקים בעולמות הרגש האנושיים ואותו היבט של לב גבוה, נקרא לזאת כך, העוסק באותו עילאיות רגשית, ובאותו שדה השלכה טרנס פרסונאלי, המחבר לאותם ספי תודעה בריאתיים גבוהים.

היינו אומרים, כי אנו יוצרים בכל אחד ואחד מכם הטיה של המשקל לאותה עילאיות רגשית, לאותו מרחב של לב גבוה, נקרא לזאת כך, הדובר את שפת המים בריאתיים, היינו אומרים.

אנו חושפים אתכם לסף נתונים חדש, אנו חושפים אתכם לחוויה רגשית חדשה…בוהק נתונים רב, עילאיות שורה, תוקף פעיל בדרגה אשר יש בה את הנועם והעדר המאמץ…"

הליבה המרכזית למודול 8

משאלת לב

הטמעת הערכים משאלת לב, רצון פעיל, זיקוק נתונים, קבלה והנחלה, סינגולריות בשדה מאוחד, מאור פנים, תוקף פעל במאור פנים, מימוש מועצם ועוד, ועירורם, החלו להתבסס בעולם ארץ, בהדרגה, החל מהפעלת פוטנציאל העל לסיוע לאנושות, בשנת 2007, באמצעות השער הגדול, זאת כדי להכשיר בהדרגה בני אנוש, שליחים ומגשרי עולמות, אשר מכילים בהדרגה תהליכי חניכה, שיש בהם את הכלת סולם הערכים של העידן החדש ועקרונות השדה המאוחד.

תהליך חניכה זה, הינו תהליך אשר הוביל בהדרגה, חלוצים, אשר עמדו בספי הכשרה וחניכה, להתקדשות הצלם והתבנית ומעבר לנקודת מבט בלתי אישית שיש בה חיבור לתודעת האחדות הכוללת ולעקרונות השדה המאוחד.

היה זה תהליך הכשרה ארוך וחלוצי הנמשך עד ימנו אלה ומבסס בהדרגה מערך הפועל לשירות הכלל ולסיוע למרחב ארץ בתהליך חציית סף האלפא והאומגה, המובע בעד השער הגדול.