מעגלי חניכה

לוהאריה

מעגלי החניכה – הקדמה

מעגלי החניכה, מבטאים את הרצון לחשוף את אלה המתואמים לכך למדרגה התפתחותית חדשה, שיש בה ביטוי של עקרונות פעולה קוסמיים לצד תנועה מתמדת על הציר שבין האישי לבין הכוללני, בין הפרט לבין הכלל ובין המיקרו למקרו.

הרצון הינו לכנס ולחנוך במעגלי התפתחות, שכבה, שהבשילה לייצר את המעבר מתהליך שעוסק באישי, במסגרת תהליכי טיפול והתאמה, לתהליך המעביר משקל אל הכוללני במסגרת חניכה.

זהו מעבר מאישי לעל אישי, מן הפרטני והמצומצם אל הכוללני והרחב.

חשוב להכיר בכך, כי במעבר לחניכה, האישי אינו מתפוגג, מודחק או נעלם, מכיוון שתהליכי המעבר מן האישי לעל-אישי, הינם תהליכים ארוכי טווח, המתרחשים נדבך על גבי נדבך, ומבנים שינוי משקלים, היוצר בהדרגה שינוי בקדימויות.

אלו הם תהליכים שבהם יוצר בן האנוש בהדרגה העברה של התודעה הקוסמית לקדמת הבמה ובכך יוצר שינוי במעגל הרצונות, בהעדפות ובתיעול המשאבים.

 

טיפול – התאמה - חניכה

תהליך הטיפול, מתקיים בחוקיות הממד השלישי.  בשלב זה, רוב התהליך יעסוק באישי, ב-אני, במזוהה עם המרחב, ויביא מודעות וכלים בסיסיים להתמודדות עם הקשרים הנוגעים ונושקים לממד השלישי.

תהליך ההתאמה, מתקיים בטווח שבין הממד השלישי לממד הרביעי, ועוסק בתנועה ממודעות ונפש ברמתם הבסיסית, אל עבר הרחבה תודעתית, המביאה הכרה במכלול הרחב שבתוכו פועל הפרט ובכך יכולת להביא אל חיי היום יום ערכים ועקרונות פעולה חדשים, הנובעים מרצון פעיל ומשאלת לב המתעוררים ומבקשים לבטא מהות ומשמעות.

תהליכי הטיפול וההתאמה נוגעים בממדים שלישי ורביעי ומתקיימים ברמה פרטנית "אחד על אחד" בליווי שיש בו את יצירת הבסיס הפנימי המאפשר התרחבות על פי העיקרון הקוסמי "לראות את הקיים, לנבוע מיש, להתמיד ולהתחדש".

תהליך החניכה, מבטא תנועה אל עבר חוקיות שנמצאת בפאתי הממד החמישי. ככל שהחניכה נוסקת, היא מתקיימת בחוקיות עתידנית ומבטאת חזון רחב, פעולה כבוראים שותפים ויכולת לבטא מערכות של השראה, התפתחות, האצה ותבוניות ראשוניים במהותם.

בתהליכי החניכה מתקיימת תנועה מתמדת על ציר המחבר בין הכוללני לפרטני, בין האישי לעל-אישי, מתוך הכרה ביחסי הגומלין ההדוקים שבין הכלל והפרט. בכך, תהליך החניכה משלב התפתחות הן ברמה הפרטנית "אחד על אחד" והן במעגל חניכה החושף לאופיין פעולה קוסמי של שיתוף נתונים, הפריה הדדית וכאמור פעולה כבוראים שותפים.

 

המעבר לחניכה בקבוצת התפתחות

המטרה שעמדה בבסיס מעגלי החניכה, הינה לאפשר לאלה המתואמים לכך ליצור את המעבר לחניכה בקבוצת התפתחות. זהו חלון הזדמנות בעבור הפרט המובהק והמזוקק, ליצר התפתחות בחוקיות מתקדמת וחדשנית.

מעגלי החניכה, הינם מעגלים שבהם מוחזקת אנרגיה ייעודית, לצורך, המובעת בעד שער הלוהאר. זוהי אנרגיה, המאפשרת לקיים האצה התפתחותית על פי העיקרון "שנים בשעות בעל-זמן".

זוהי אנרגיה, אשר מיועדת לטפח את התודעה שבה "הכלל והפרט שזורים כאחד", "אתה עולה אני עולה", את התודעה של יחסי הגומלין שבין פני העצמי ופני המציאות האישית ובין פני העצמי ופני המציאות הקולקטיבית, אלו מעגלים שנועדו לשלב באוניברסיטה ולהכשיר את הדור שייצור את התנועה אל עבר מדרגת ההתפתחות הבאה.

בפעימות המעגלים שיצרנו עד כה קיימנו מעגלי דיון, שיתוף, התאמה, הגות וחקירה בתוך כך התקיימו גם היבטים של חניכה וכל זאת הכשיר את הקרקע לפעימה שהסתיימה לא מכבר שבה הכלנו את התודעה של המעבר לעל אישי.

בכך נוצר הבסיס לפעימה החדשה המבטאת עליית מדרגה.

 

עקרונות השע"ר – שקיפות, ערות, רעות

הפעימה החדשה, נועדה ליצור חניכה ולהביא מדרגה חדשה בעקרונות הפעולה במעגלים.

בפעימה זו, נבקש לבטא את עקרונות השע"ר (שקיפות, ערות, רעות).

ניצור חניכה לדיאלוג, תקשורת, הולכה של אנרגיה, קבלה של פתרונות ופעולה במדרגה חדשה של מוליכות ושקיפות.

הרצון הינו לחנוך וליצור התרועעות ראשונית עם העקרונות הטכנולוגיים והאבולוציוניים העומדים בבסיס הפעולה במחולל הסתברותי הרמוני דינאמי.

פעימת המעגלים החדשה פותחת שער אל עבר מרחב אפשרויות חדש.

מהותי כי הכניסה בעד שער זה תעשה מתוך הכרה ברצון הטוב, ביד המושטת, מתוך אקסיומה שיש בה את ההבנה שהמשתתפים נחשפים לשיטות פעולה קוסמיות, לערכים קוסמיים שהאנושיות לא תמיד רגילה אליהם.

עקרונות הפעולה הללו, מבטלים הרבה ממערכות ההסתרה, הסיכוך והמניעה, שמלווים את התקשורת בין בני האנוש ומכוונים לתקשורת קוסמית שבסיסה הינו רצון טוב, רעות, ערות ורגישות לצד יכולת לבטא תוקף פעיל במאור פנים.

 

תקשורת קוסמית

במרחבים הקוסמיים, התקשורת הינה ישירה ושקופה. זוהי תקשורת שבה הכל צפוי וגלוי.

זוהי תקשורת אשר אינה מחזיקה בהסתרות ומעטים ויש בה את הפשטות, הקולחות ומוליכות העל. בתקשורת הקוסמית, הכל שקוף, השדה האישי גלוי לעין התודעה, ובכך לא מתקיימים מצגי שווא או תדמיות המרחיקות מאותנטיות. זוהי תקשורת מזיקוק נתונים אחד למשנהו שיש בה העברת נתונים ישירה ובוהקת, העצמה והפריה.

בפעימת המעגלים החדשה נבקש לבטא עליית מדרגה ביכולת ליצור תקשורת, שיש בה מוליכות, ישירות, שקיפות וכנות.

נבקש לטפח את היכולת להיות במצב של קבלה מתוך הכרה ב"שטחים המתים" המתקיימים בשדה הראיה האישי וביכולת של מעגל הצרופים לבטא מראות צדדיות שמאירות את השטחים המתים.

 

פעימה חדשה

מעגלי החניכה יפרשו פרוזדורי נתונים אנרגטיים שבהם יוכלו לנוע המשתתפים בתהליך מהיר ומואץ שיש בו את המעבר משלב ה"נערות הקוסמית" לשלב "הבגרות הקוסמית" ולשזור זאת בבגרות אנושית, שיש בה את היכולת להנכיח את המהות הקוסמית בעוד מדרגה ולבטא מובהקות חדשה.

פעימת המעגלים תנוע מקואורדינטה לקואורדינטה באמצעות נושאים מרכזיים.

בכך ננוע במסלול שיוביל מנושא מהות לנושא מהות וניצור תהליכי עומק, שמאפשרים לבסס את סולם הערכים, את עקרונות השער ואת החשיפה למהותה של חניכה בדרגה חדשה.

 

שלכם באהבה ורצון

פוסט המתאר את פעימת המעגלים ה- 13 שיצאה לדרכה בתחילת פברואר 2018