מסר - תנועה תודעתית מן הנפרד אל המאוחד - החיבור לכוליות ואחדותיות

לוהאריה

 

אהובים יקרים,

ימים של הכלת השפע על מנת לייצר בסיס פנימי רחב ואיתן ממנו נמשיך לשגשג ולהתפתח.

ובסיס זה, הינו בסיס המכיל שפה חדשה ותחביר חדש, אשר יש בהם את הפרספקטיבה החדשה.

כאשר שואלים אתם את עצמכם, מהי מהותו של החיבור לשדה המאוחד? הרי שהתשובה לשאלה זו הינה - פנימה. 

חיבור לזיקוק הנתונים ותנועה אל עבר האחדותיות הפנימית שיש בה שלמות של היבטי העצמי וחיבור להכרה בנצחיות של הכל, ובכך תנועה תודעתית מן הנפרד אל המאוחד.

ותנועה תודעתית שכזו, הינה תנועה אשר משנה את זווית ההתבוננות, את סדרי העדיפויות ויוצרת משמעות חדשה.

זהו תהליך של גילוי, חקירה, חיבור לשפע הפנימי ומתוך כך הכרת תודה ושמחה הנובעות מהתפתחות וערכיות ושייכות.

אני הוא השדה המאוחד. השדה המאוחד הוא אני. אני הוא הים והים הוא אני. אני אנו. אנו על-סופיים.

פרפסקטיבה חדשה. אחדות. שותפות גורל. התפתחות מתוך אהבה ונצחיות.

במילים ספורות תיארתי לכם את תהליך השיבה לשדה המאוחד, השיבה לבראשית והשיבה לקיימות. ואת כל זאת אנו מכילים כעת ביישור קו והתכנסות לייצוב לפני הפעימה הבאה.

ומה בא אחריהם? חציית סף. מדרגה חדשה.

שמחת גילוי מתוך חדוות קיימות. הרפתקה.

 

השדה המאוחד

 

❤ המעבר מיחידנות לאחדותיות ❤

"…עליכם להבין, כי הצגנו בפניכם את השדה המאוחד, והצגנו בפניכם את אותה שלמות אחדותית ואת אותה אינטגרציה של עצמי. 

היינו אומרים, כי אותו מצב של מעבר מיחידנות לאחדותיות, הינו המעבר התידרי, הינו המעבר החשיבתי, הינו המעבר המודעותי, הינו המעבר הנפשי אשר יש בו את נטישת האני והמעבר לחוויה הכולית אשר יש בה את ראיית ה-אנו, ובכך מצב של יכולת של פרט לקיים עצמו בתוך כלל בהרמוניה מרבית

אשר אין בה את הפגימה בפרט, אלא את ייחודו הבוהק באור נגוהות, ובכך מבסס את אותם אלה רבים אשר יש להם את התודעה הכוללת ואת החיבור לכוליות ולאחדותיות אשר הינה כזו רב ערוצית ורב מישורית ורב ממדית…"

הליבה המרכזית למודול 9 מאי 2011