מסר - שנה חדשה פתח לשינוי ויצירה

לוהאריה | 19.09.2017

שנה מסתיימת.

שנה חדשה בפתח.

מציאות חיינו הולכת ומשתנה בצעדי ענק.

התמורה ניכרת בכל תחומי החיים והיא מבשרת על מהלך הדרגתי של שינוי סדרי עולם, והמרה של תשתיות אשר היוו את הבסיס לקיומה של החברה האנושית, בתשתיות חלופיות אשר מבשרות על מדרגה חדשה.

ישנם כאלה המעדיפים להתעלם מן התנועה אשר נוצרת. נצמדים למוכר ולידוע, נאבקים, מתנגדים ומגינים בכל כוחם על נורמות פרדיגמות ומסורות אשר הולכות ומאבדות מתוקפן.

ההתנגדות לשינוי נובעת מהצמדות למוכר ולידוע כמעניקים תחושה של הגדרה עצמית וביטחון קיומי.

רבים מבני האנוש מגדירים את הזהות האישית שלהם באמצעות הגדרות חיצוניות ומסגרות היוצרות קיטלוג, היעדר סובלנות וקבלה של האחר, הפרדה וניתוק מראיה רחבה וכוללת, פתוחה ואחדותית.

הגדרות אלו יוצרות תקרת זכוכית, המגבילה את המציאות הפנימית ותוחמת אותה בגבולות מצומצמים, מוחלטים ומגבילים של דת, לאום, דיעה פוליטית, צבע עור, דימוי גוף, מעמד סוציואקונומי, מקצוע, מין, מצב משפחתי ועוד ועוד.

ההזדהות עם המגדרים השונים, יוצרת חברה מפוצלת ומפולגת, המתנהלת במעגל סגור של תדמיות אשר פעמים רבות נוגדות זו את זו ומבטלות זו את זו. בכך אנו נתקלים בשנאת חינם המחלישה הן את הפרט והן את הכלל ומערערת את קיומנו כחברה.

***

המגדרים השונים, מגובים באופייני חשיבה ומסגרות התנהלות אשר יוצרים תחושה של ביטחון מדומה הנובע מהיכולת לקטלג את העצמי ולשייך אותו לתבניות מוכרות ולמסגרות ״לגיטימיות״.

ישנם כאלה, אשר ההזמנה להתרועע עם תפישת עולם חדשה, מעוררת בהם פחד, טלטלה פנימית, דיס הרמוניה והיעדר מוכנות לצאת מאזורי הנוחות המוכרים והידועים ובכך לאבד את תחושת השייכות, הערך, הלגיטימיות או הביטחון שמקנה תפישת העולם המוגדרת והמקובעת.

ישנם כאלה שגלי השינוי מערערים את עמדת הכוח בה הם מצויים ומאיימים על ההגמוניה והשליטה שלהם על האחרים.

ישנם אחרים שניצני השינוי מעוררים בהם שמחה, אמונה, סקרנות ותקווה.

ישנם כאלה ההווים את השינוי הלכה למעשה, פועלים כמגשרי עולמות ומנגישים את המציאות החדשה לאחרים.

***

גלי השינוי מעודדים להגמיש את תפישת העולם ולהיפתח להתבוננות חדשה על העצמי ועל המציאות.

אלו הנאחזים במוכר ובידוע, פועלים בניגוד לגל השינוי ההולך וצובר תאוצה. הדבר יוצר תרחישים שיש בהם חיכוך, קיצוניות, התלהמות, אלימות ועוד תסמינים המספרים על מאבקי כוחות פנימיים וחיצוניים.

לצד זאת, הולכת ומתבססת שכבה אנושית אשר מכירה באחריות האישית על המציאות הקולקטיבית. זוהי שכבה היוצרת תנועה פרואקטיבית, מזהה את אדוות השינוי ומבקשת לקיים עימן יחסי גומלין ערים ומודעים, מתוך אומץ, פתיחות, סובלנות, קבלת השונה, סקרנות, תפישה הנקייה מדעות קדומות ומוכנות לחקור אופייני התנהלות בלתי מוכרים הפותחים פתח להזדמנויות חדשות.

אלו ההווים את התודעה החדשה, מכירים בכך שהפרט והכלל שזורים זה בזה בשותפות גורל בלתי ניתנת להפרדה ובכך מבקשים לתמוך את החברה האנושית בתהליכי הטרנספורמציה שהיא נדרשת לעבור.

הם אינם חוששים לייצג תפישת עולם חדשה אשר עלולה להיתפש כחריגה או תלושה מן המציאות.

התפישה החדשה, מייצגת שינוי של נקודת המבט ומעבר מאנוכיות, ניצול, בוּרוּת, נוקשות, פסיביות והתמקדות בדלת אמות, לנדיבות, חסד, פתיחות, פרואקטיביות והתמקדות בראיה כוללת ובהשלכות של כל בחירה ובחירה הן על הפרט והן על הכלל.

התנועה הפרואקטיבית מתורגמת לגישות רעננות בכל תחומי החיים, ניפוץ של מיתוסים, שחרור של דעות קדומות ופיגוג של תקרת זכוכית. 
בכך נוצרות חלופות שונות ומגוונות, ונסללות דרכים אלטרנטיבות המייצגות מדרגה התפתחותית חדשה באבולוציה של האנושות.

***

לאורך עידן שלם פעלה האנושות בתוך החוקיות שבה הכל צפוי והרשות נתונה. מסלולי ההתפתחות היו ידועים מראש ומוגבלים, חוקי הקארמה הכתיבו מערכות יחסים ונתיבי חיים מאתגרים ועמוסים במטענים ומשקעים אשר פעמים רבות יצרו תנועה במעגל סגור.

המעגל הסגור התאפיין בתנועה בנתיבים ידועים מראש, כאשר בני האנוש לא היו ערים ליכולת להשפיע על חייהם ולשנותם ולא החזיקו במיומנות הדרושה לכך או בתודעה המגבה זאת.

בחוקיות זו, רוב בני האנוש היו לכודים במעגלי קארמה, מנותקים מראיה כוללת ומבהירות תודעתית שיש בה ערות והכרות עם החוקיות הקוסמית המתווה את נתיבי החיים על פני האדמה.

המיסוך הוביל לצרות אופקים אשר לכדה במציאות מוגבלת שבה הכוחות השולטים היו כוחות של הישרדות, נפרדות, תחרות על משאבים והתמקדות באינטרס האישי הצר והמצומצם.

המערכות החברתיות, הערכיות, הפוליטיות והכלכליות, הותאמו למציאות המעוותת הזו וכללו אמות מידה ואופייני התנהלות משובשים מיסודם.

כאמור, כל זאת מצוי מזה תקופה בתהליך מהיר וגורף של שינוי.

***

רובד החלוצים, ההולך ומתבסס באנושות, מכיר בכך שחוקי המשחק השתנו ושכל בחירה שאנו יוצרים משפיעה על מהלך חיינו האישי ועל עתידה הקולקטיבי של האנושות.

זוהי שכבה אכפתית, יוזמת, ערה וחרוצה, אשר אינה חוששת ללכת כנגד הזרם, מבקשת לתקן עוולות, לשנות התנהלות פגומה ומסולפת ולבסס חברה אנושית, הפועלת מתוך ערבות הדדית, פלורליזם, חיבור לחזון, לערכים ולאמות מידה טהורות וחדשניות.

התנועה שתיצור החברה האנושית בשנים הבאות, תתאפיין בכניסה הולכת ומתגברת אל תוך תחומיה של מדרגה התפתחותית חדשה.

מבנים חברתיים, כלכליים, פוליטיים וגיאוגרפיים ישתנו, כוחות שולטים ידעכו לטובת כוחות חדשים הצוברים תאוצה, והאנושות תידחף יותר ויותר להשתנות, אם מתוך בחירה ואם מתוך אילוץ.

מאחורי הקלעים, הכוחות האנרגטיים המגדירים את מציאות החיים משתנים לבלי היכר ומתחילים לנפק קשת אפשרויות חדשה. הכל הופך גמיש ומושפע בקלות מן הרצון, משאלת הלב והכוונה של כל אחד ואחד מאיתנו.

אנו מצויים בתקופה שבה לכל בחירה, כוונה, מחשבה ורצון, יש הרבה יותר השפעה מבעבר, והיכולת לעצב את המציאות מוגברת מאוד.

המציאות המקיפה אותנו הינה תוצר של מערכות האמונה, תפישת העולם, המחשבות, הרגשות, הרצונות והמעשיים.

אנחנו קובעים כיצד יראה עתידנו.

***

העידן החדש פותח, בעבור כל מי שבוחר בכך בבחירה חופשית, מסלולי חיים חדשים לגמרי, הנקיים מכל הקרמות והפרדיגמות שאפיינו את החוקיות של העידן המסתיים.

זהו דף חלק, נקי מרבב, המאפשר לשרטט עליו את תכנית המיתאר לנתיבי החיים של העידן החדש, הן ברמה האישית והן ברמה הקולקטיבית.

בני האנוש יכולים לברוא וליצור את נתיב חייהם ברמה ערה ומודעת, שבה הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה.

גם השנה החדשה העומדת בפתח, כמוה כדף חלק נקי מרבב.

זוהי פעימה חדשה הנובעת מקודמתה, ומאפשרת לשחרר מטענים בלתי רצויים, משקעים ומניעות, להחכים מכל הלמידה שנוצרה ולנבוע אל מחזור חדש, שבו אנו יוצרים את מציאות חיינו ברמה מודעת.

***

שנה מסתיימת ושנה מתחילה.

עידן הסתיים ועידן חדש נוכח.

בתוך כל זאת, חשוב לזכור כי כל יום הוא התחלה חדשה.

כל רגע ורגע, הוא חלון הזדמנות להתחדשות.

וכל דקה היא שער לבחירה חופשית מודעת, שיש בה אחריות, אמונה ומוכנות לנוע אל מדרגה חדשה.

הבה ניגש אל השנה החדשה בפתיחות, גמישות וסקרנות, ללא דעות קדומות או היקשרות למגדר מקטלג ובכך נהווה את דור החלוצים הצובע את המציאות בצבעים חדשים.

אלו צבעים של חסד, תקווה, אהבה ורצון, המרכיבים מרחב חדש של אפשרויות בעבורנו כפרטים וכחברה.

 

מה שניצור הוא שיהיה. 

שלכם באהבה