מסר - שנה חדשה זמן של בחירה

לוהאריה | 30.09.2016

ראש השנה, הוא שער בתוך ממד הזמן הליניארי.

שער להתחלות חדשות, להתבוננות על כל אשר יצרנו עד כה ולגיבוש תכניות להמשך הדרך...

שער זה, הינו מועד מוגדר מראש על ידינו, מתוך התפישה הקולקטיבית האנושית, היוצרת מניין של הזמן.

אנו סופרים שעות, ימים, חודשים, שנים ועידנים, ובספירה זו מאפשרים לעצמנו להתבונן במבט-על, על תמונה רחבה וכוללת, שיש בה פרספקטיבה המחלצת מן ההזדהות עם התנועה היום יומית.

מה יצרנו?
מה השגנו?
מהן המגמות המשורטטות על פני ציר הזמן?
לאן הן מובילות?

זהו חלון הזדמנות לנוע לממד שונה של התבוננות, להיחלץ מן התנועה במסלולי החיים, אשר פעמים רבות היא אוטומטית ומלווה בקהות, מיסוך והזדהות, 
ולעצור על מנת להתבונן ולשנות כוונה וכיוון.

בואו נעצור לרגע.
נתבונן פנימה...
נשקיף החוצה על המציאות סביבנו, שכולנו חלק בלתי נפרד ממנה
ובכנות נשאל עצמנו - האם זו המציאות שאנו רוצים ליצור?

שנה חדשה.
זמן של בחירה.

במה אנחנו בוחרים?
בפחד? ניכור? פילוג? נבדלות? שנאה? התלהמות? בורות? אטימות? קהות? נוקשות? צדקנות? פחד? אדישות? אנוכיות?

או באומץ, אכפתיות, אמפתיה, אחדותיות, חיבור, אהבה, טוהר המילה, פתיחות, גמישות, התעוררות ערכית תודעתית ומודעותית, רגישות, אומץ, מעורבות, ערות ואחריות.

במה אנו בוחרים?
מה נעדיף?

ביכולתנו להשתנות ולשנות. ביכולתנו לשנות משקלים ולהפוך את הקערה על פיה...

זהו זמן של בחירה בתקווה, בחזון, במעוף.
זהו זמן של בחירה לפוגג את תקרת הזכוכית ולהתחדש רעיונית וערכית.

חלון הזדמנות המאפשר לחשב מסלול מחדש כפרטים וכחברה,
להשתחרר מתפישות מגבילות ולהסכים להשתנות ולשנות.

ביכולתנו להשפיע על המציאות הפנימית ועל המציאות החיצונית שהינה תצרף, המורכב מכל החלקים שאנו מהווים.

כולנו חלקים מאותה תמונה.
כולנו קובעים כיצד תמונה זו תראה.

כולנו מרכיבים את החברה האנושית.
כולנו מרכיבים את החברה הישראלית.

כאשר נסכים לנוע אל מחוץ לתפישת המציאות המוחלטת, הרוויה בפחד, דעות קדומות ונורמות מסולפות, נגלה שישנם פתרונות רבים ואפיקים רבים, המאפשרים לבסס מציאות חדשה, שהינה מציאות של רווחה, שגשוג, אחדות, רעות, אחווה ושלום.

זהו אינו חזון אוטופי או מנותק, אלא ממשות קיימת אשר רבים שותפים לה.

הכל נוכח.

מה ניצור הוא שיהיה.