מסר - צדקת הדרך

לוהאריה | 05.11.2016

צדקת הדרך, נובעת מתנועה בחיבור מתמיד לעצמי האותנטי המשתנה באופן דינאמי ומבטא נתיב של התפתחות השזור בכלל נתיבי ההתפתחות כולם באופן הרמוני.

מתוך החיבור לעצמי המתפתח והמשתנה ונאמנות להכוונה הנובעת ממנו, נולדת תנועה בדרך המשרתת את הנביעה המזוקקת המכווינה להתפתחות.

בחיבור לצדקת הדרך, הווה האדם את עצמו כתנועה עצמה המאוחדת עם הדרך.

במצב הוויה שכזה, אין האדם מופרד מן הדרך, שופט אותה, קשור אליה, או מזוהה עימה, אלא רואה אותה כערוץ דינאמי הנפתח מעומק ההוויה ותכליתו שירות את הרצון הפנימי ואת משאלת הלב.

בחיבור לצדקת הדרך, נחשפת הדרך בכל רגע ורגע, נגלית ומשתנה, מתוך היותה משרתת את הנביעה הפנימית שהינה נביעה של אהבה ורצון.

צדקת הדרך, הינה מרחב דינאמי של התפתחות בנתיב הנובע מעומק הפנימיות המחבר ליעוד, תכלית, מהות ומשמעות.

זהו מרחב של ידיעה, אמונה, מובהקות ואיזון, השזורים יחדיו לכדי תנועה שיש בה עוצמה של מימוש והגשמה.

ותנועה שכזו, אישית וייחודית, שזורה באופן הרמוני בפסיפס הכולל של נתיבי ההתפתחות של בני האנוש, שיש בהם הפריה ותמיכה הדדית ושירות את התכנית הגבוהה והתבונית שבה הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה.

 

להרחבת קריאה על צדקת הדרך

לשמיעת תכנית הרדיו על צדקת הדרך