מסר - מחיכוך התנגדות וסבל למוליכות חדווה ורוווחה

לוהאריה | 02.05.2016

 

היכולת להשתחרר מסבל נובעת מן היכולת לשחרר חיכוך והתנגדות מן המערכת הנפשית והאנושית.
זהו שחרור של התניות, אותן מפעיל האגו, הטומנות בחובן מנגנוני הישרדות.

אלו מנגנוני הישרדות שלהם שתי פנים: מחד כוח דחף, ומאידך כוח בלימה.

שני המנגונים הללו מולידים חיכוך, התנגדות וסבל ותנועה במעגל סגור, שיש בה בזבוז אנרגיה, כילוי משאבים, מצוקה וקושי.

כוח הדחף, יוצר תנועה בלתי מבוקרת, מתוך רצון להשיג ולמלא את העצמי החסר. זוהי תנועה הרחוקה מן העצמי האותנטי, שיש בה פעמים רבות, יציאה מן המרכז הפנימי, חוסר סבלנות, היעדר שליטה, התנגשות, אלימות וחיכוך עם האחרים.

כוח הבלימה, ייצר מעצורים, מניעה, בלימה, התבצרות, דחיינות והגנה ובכך חיכוך רב הנובע מהליכה כנגד הזרימה הטבעית הנובעת מן הפנימיות ומחוברת לזרימה הקוסמית.

השיבה אל העצמי המזוקק משחררת מכוחות הדחף והבלימה, לטובת נוכחות מאוזנת, שיש בה הכרה בערך האישי, ונביעה מן הערכיות האישית לתנועה שיש בה פעימה או התכנסות, בהתאם לצורך.

הפעימה וההתכנסות, המחליפות את כוחות הדחף והבלימה, מייצגות תנועה חדשה, בחוקיות שונה, במוליכות שונה, שיש בה קלות, פשטות, תיעול משאבים ומימון אנרגטי רחב ורב.

הערכיות אינה תלויה בדבר. זוהי נוכחות בלתי תלויה הפועמת עמוק בפנים.

הנני מי שהנני...נוכח, פועם, מבקש לבטא חזון פנימי שהינו חלק ממשמעות רחבה וכוללת...

במצב שכזה מתקיים בפנימיות מרחב שקט של ידיעה. חיבור למהות, ייעוד ותכלית.

הערכיות, מולידה הכרה בעוצמה האישית, ומתוך כך אמון, התמסרות ומוליכות, שיש בהן זרימה עם הנביעה הפנימית ויחסי גומלין חדשים עם רצף האירועים המרכיב את מציאות החיים. אלו יחסי גומלין שאין בהם קטלוג או שפיטה ויש בהם הכרה בסיפור החיים האנושי כמרחב של התנסות, למידה והתפתחות. מרחב אותו ניתן לשנות ועליו ניתן להשפיע.

החיבור לערכיות ולערך האישי, מוביל בהדרגה לשינוי גישה ומוליד נוכחות בוטחת, חשופה, גמישה, יוזמת, מקבלת, פתוחה ומוליכה, המתמסרת להובלה הפנימית.

במצב הוויה שכזה, מתפוגגים החיכוך וההתנגדות ונולדת חוויה קיומית שיש בה חדווה, בהירות מחשבתית ורגשית, התפעמות ואהבה.

תם עידן הסבל.

בשלה העת לממש חוויה קיומית של מהות, משמעות, שפע, רווחה והתפעמות.
 

(בתמונה בוזון היגס - החלקיק האלוהי)