מסר - מה שניצור הוא שיהיה

לוהאריה | 19.10.2015

 

אהובים היללהאר,

מובאת אליכם חבילת תודעה חדשה, העוסקת במעבר מאבני הבניין של עידן האדמה לאבני בניין חדשות ככוחות פועלים אשר זמינים ומבקשים כי בני האנוש יזהו אותם ויקיימו עימם יחסי גומלין.

חבילת התודעה, מהווה פרוזדור אנרגטי המוביל אל עבר טווחי רטט חדשים ומאפשר להתרועע עם אבני הבניין החדשות, עם טווחי אפשרויות חדשים ועם פני ביטוי אנושיים המבקשים להיחשף ולבוא לכדי ביטוי.

הדבר הינו תלוי בחירה חופשית מודעת המכירה בעיקרון הקוסמי המונכח בתקופה זו בעוצמה חדשה: "מה שניצור הוא שיהיה" - חלקה הראשון של החבילה
 

החבילה פורשת 16 מדרגות המובילות במסע המגשר גבוה אל נמוך ומאפשר לתרגם עוצמה גלומה לכדי עוצמה מובעת.

קצת על חבילת התודעה:

המעבר לעידן חדש משנה את מרקם המציאות בכל מערכות הממדים המרכיבים את יקום החומר הדחוס שבו מצוי מרחב ארץ ובתוכו עולם ארץ, כנקודת הקצה הדחוסה ביותר.
בכך מומרות אבני הבניין, אשר הגדירו את כל תחומי הקיום, באבני בניין חדשות.

ניתן לראות זאת כתהליך המרה של רכיבי תוכנה משפת תוכנה אחת לאחרת, אשר משנה לחלוטין את התוכנה ובכך את הסביבה הווירטואלית שאותה תוכנה מנפקת.

תהליך זה, משנה את התרכובות האנרגטיות המזינות את עולם ארץ והוא יבוא לידי ביטוי בהדרגה גם בשינוי בסיסי החיים והרכבי החומרים השונים המוכרים לאנושות.

הדבר אינו פוסח גם על הנפש והגוף האנושיים.

אלה הבוחרים בתהליך התעלות, שבו הם מתאמים עצמם בעודם בגופים פיסיים לתדרי העידן החדש, יוצרים המרה מודעת של מבנים מורפו-גנטיים בעלי מאפיינים המקושרים לממדים שלישי ורביעי במבנים מורפו-גנטיים בעלי מאפיינים רב-ממדיים.

בכך, נוצרת החלפה של התשתית התדרית, התודעתית, הנפשית והגופנית בתשתית חדשה המתואמת לחוקיות העידן החדש.

זהו תהליך, שיש בו חשיפה מודעת לממטרים אנרגטיים המבטאים את אבני הבניין החדשות, ניהול מודע של יחסי גומלין עם יחידות הכוח הללו, שחרור וספיגה של פני ביטוי המקושרים למבנים ישנים ובכך, העברה לקדמת הבמה של מבנים המורכבים מאבני בניין חדשות ומבטאים פני ביטוי חדשים.

מהן אבני הבניין החדשות?

מהן מציאויות חלופיות ומה הקשר שלהן לאבני הבניין החדשות?

כיצד כל זאת נוגע למעבר מן העיקרון "הכל צפוי והרשות נתונה" ל"הכל צפוי וגלוי והרשות נתונה" ?

מה הקשר בין רצון פעיל ומשאלת לב למימוש יחסי גומלין עם אבני הבניין החדשות ומעבר לנתיבי החיים של העידן החדש?

וכיצד ניתן להתרועע עם העיקרון "מה שניצור הוא שיהיה", המהווה משוואה קוסמית להתרועעות עם אבני הבניין החדשות?

נתיבי החיים של העידן החדש פתוחים.

אבני הבניין החדשות זמינות ומזמינות את בני האנוש לנהל עימן יחסי גומלין, בבחירה חופשית מודעת ובמובהקות של העדפה.

החוקיות החדשה, מבטאת חופש יצירה ופעולה גדול, שיש בו מעבר מנתיבי חיים צפויים הפועלים ביחסי גומלין עם כוחות אנרגטיים מוגבלים, לנתיבי חיים פתוחים, המקושרים לכוחות אנרגטיים חופשיים, רב-מוקדיים ורב-ממדיים.

העיקרון הקוסמי "מה שניצור הוא שיהיה", מכוון לתנועה מודעת, המקשרת את הרצון של העצמי הקוסמי המזוקק אל ההגשמה ההרמונית, מתוך בגרות ואחריות והכרה בכך שכל רגע הוא רגע בחירה, וכל בחירה מולידה תוצאה בעולם הגשמי.

שיהיה זה מסע מפעים, מסקרן המבטא קלות, התפעמות, רווחה ורוחב יריעה חדש
לוהאריה