מסר - מאור פנים - גשר פנימי בתנועה אל הרב ממד

לוהאריה | 25.01.2015

 

עולם ארץ משתנה.

שערי העולמות הממדיים נפתחים ומזמינים את בני האנוש ליצור מעבר שלב אבולוציוני ולנוע אל עבר המציאות המאוחדת המצויה מחוץ לטווחי הגל המקוטבים והדחוסים של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי.

סולם הערכים המובע בעד ערוץ הלוהאר, נועד להוות גשר תודעתי, מודעותי, נפשי ומעשי, המסייע לגשר תודעה מזוקקת הנובעת ממציאות עילאית, ישירות אל החוויה האנושית והגשמית.

זהו גשר, המסייע לכסות על פערים פנימיים ומבסס מרחב פנימי, המאפשר להיחלץ מאשליית החומר ולנוע בחופשיות במרחבים הממדיים של העידן החדש.

סולם הערכים, מבטא עקרונות וערכים קוסמיים להתנהלות בסביבה בין ממדית, שהינם ברי יישום בחיי היום יום האנושיים.

הערך מאור פנים, הינו ערך יסוד בסולם הערכים והוא המפתח לכינון יחסי גומלין עם העצמי, עם האחרים, עם המרחב ועם הקוסמוס על כל השפע הטמון בו.

 

מאור פנים כערך יסוד

הערך מאור פנים, הינו ערך יסוד בסולם הערכים לעידן החדש והוא מהווה את התשתית הפנימית ההכרחית למעבר אל המציאות האחדותית של הממדים הגבוהים.

זהו ערך מהות, המשיב את יחסי הגומלין הפנימיים לתקינות קוסמית, שבה מקיים הפרט הרמוניה כלפי עצמו, מתוך ערכיות אשר אינה תלויה בדבר ומתוך שייכות למכלול הקוסמי הרחב.

הערך מאור פנים, יוצר זיקה מובהקת, הדוקה וברורה כלפי מרחב פנימי מזוקק, המצוי מעל תדמיות ומעטים. מתוך זיקה זו, נוצר מצב, שבו פני הביטוי השונים נתונים תחת התכסית של מרכז המהות המובהק-העצמי הקוסמי, המהווה הורה למשפחה הפנימית, אשר מבטא פרספקטיבה רחבה, מכיל, מערסל, מקבל את פני הביטוי השונים ומכיר בכך כי כל ההיבטים השונים, הינם משחקים של אור, המנפיק תדמיות ומתווים לשם התפתחות במשעולי ההתפתחות הקוסמיים.

הכרה בהירה שכזו, לצד הזיקה לזיקוק הנתונים, מאפשרות לקיים כלפי העצמי מאור פנים, שיש בו התייחסות מקבלת והרמונית, אוהבת, נטולת שיפוטיות או פסילה, הרואה את העצמי כמהות של אור, יציר מקור, המבטא קיום מזוקק וטהור.

זהו מצב הוויה, שיש בו את ההכרזה "אני הנני מי שהנני" מתוך הרמוניה כלפי העצמי וכלפי המכלול שבתוכו העצמי טמון.

 

מאור פנים ותודעת משיח

הערך מאור פנים, נועד לאפשר לממש נאמנות לתדר העצמי ולהוות מסגרת ערכית, שמגבה את הרצון הפעיל ואת משאלת הלב.

מאור הפנים מגדיר מסגרת ערכית, המעצבת את תפישת העולם ומייצבת את החוויה הרגשית בסקאלה מעודנת ועילאית.

מאור הפנים, מכוון למצב הוויה הנובע מתודעת משיח, שהינה תודעה המבטאת מיזוג הרמוני של הלב ושל המחשבה, המכירים באחדותם עם כל היש.

במצב הוויה זה, מתקיים שלום פנימי, הנובע מתוך קבלה של היבטי העצמי השונים, יצירת פיוס פנימי ואינטגרציה אל מול נקודת תאחיזה אישית, המבטאת את המהות הייחודית הפועמת פעימות של התפתחות, אשר אין בה הזדהות עם מתווה זה או אחר, אין בה היקשרות ויש בה חוסן ועצמאות.

זוהי מהות ייחודית, ומובהקת הנוכחת כמבוע של אור, המבקש לבטא מהות ומשמעות.

 

מאור פנים כנתיב פנימי המסמן את נתיב המימוש המועצם

במערכת הנפש האנושית, ניתן לסווג את הערך מאור פנים למאור פנים רגשי ומאור פנים מחשבתי.

היכולת לקיים מאור פנים עוברת דרך אפיקי מחשבה ואפיקי רגש, המגבים רצון פעיל ומימוש מועצם.

במצב של מאור פנים, ישפיעו יסוד האוויר ויסוד המים על אש הרצון ועל המימוש האדמתי ויוכלו לקדם ולתמוך אותם.

ההבנה, כי קשת הרגשות והמחשבות יכולה להטות, לסלף ולשבש את הסיגנל של הרצון הפעיל ואת המימוש הלכה למעשה, מולידה הכרה בחשיבות הערך מאור פנים, כמאפשר שמירה על הרמוניה כלפי הסיגנל האישי ותמיכה את הרצון המזוקק, כך שלא יוטה על ידי איכויות, שיש בהן שרירותיות, פסילה, פניה כנגד העצמי, ביטול ועוד.

בנתיבי החיים ובהתנסויות בעידן האדמה, פעמים רבות, לא התקיים הערך מאור פנים ומערכות הנפש השונות לא גיבו את הרצון הפעיל ואת משאלת הלב.

כאשר נבע רצון פעיל ולא התקיים מאור פנים כלפי העצמי, יצרו המערכת הרגשית והמערכת המחשבתית שיבוש, מניעה והיעדר גיבוי של רצון זה ובכך נוצרה דיסהרמוניה פנימית, פער בין רצון הנשמה למימוש האנושי, צרימות, מאבקים פנימיים, קונפליקטים והיעדר הזנה אנרגטית רציפה.

 

מאור פנים כלפי העצמי, הינו מפתח לחיבור למערכות הזנה אנרגטיות, הנובעות מחיבור להכוונה הנשמתית ותנועה בנתיב הנשמה. זהו ערך, המאפשר לשמר תנועה מזוקקת, אשר אינה מוטה על ידי ריצוי, סולמות ערכים מסולפים, הזדהות, התערבבות, פחד מדחייה, חשש לפגוע, קוצר ראייה, סיפוק מיידי, התמכרויות ועוד. בכך פועל הערך מאור פנים כנתב פנימי, המסמן את נתיב המימוש המועצם.

 

 

מאור פנים של הלב

במצב הוויה זה, קיימת מוכנות להיות נוכח בלב חשוף ופתוח לכל, ללא תנאים או מניעות. בכך נובעים ממרכז הלב החסון והעצמאי חסד, חמלה, אמפתיה ומשאלת לב, המבקשים להביא אל כל יציר נברא את הרווחה וההזנה, חדוות הקיום והזכות להתפתח על פי מתכונות האור.

זהו לב פתוח וחשוף, המגובה במחשבה תבונית וכוללנית, שיש בה את היכולת לנוע מן המקרו למיקרו, מראיית ההקשר הכולל והרחב אל ראיית הפרטים המרכיבים הקשר זה. בכך נמנעים שרירותיות ושימוש בעוצמה ובתוקף שלא על פי מתכונות האור.

בכך מבוטא תוקף פעיל במאור פנים.

בכך מתאפשרת מציאות, שבה כל נתיבי ההתפתחות כולם, מפרים זה את זה במחול של סינגולריות בשדה מאוחד.

מאור פנים של הלב  מבטא סייג לעוצמה על ידי חיבור למשאלת לב, הרמוניה כוללת, שלום פנימי, אהבת העצמי והמכלול, אחדותיות ועצמאות.

 

מערך המחשבה-מאור פנים

 

מאור פנים של המחשבה

במאור הפנים של המחשבה, מתקיימת מחשבה תבונית וכוללנית, שיש בה את היכולת לנוע מן המקרו למיקרו, מראיית ההקשר הכולל והרחב אל ראיית הפרטים המרכיבים הקשר זה.

בכך נמנעים שרירותיות ושימוש בעוצמה ובתוקף שלא על פי מתכונות האור.

בכך מבוטא תוקף פעיל במאור פנים.

בכך מתאפשרת מציאות, שבה כל נתיבי ההתפתחות כולם, מפרים זה את זה במחול של סינגולריות בשדה מאוחד.

מאור פנים של מערך המחשבה מבטא סייג לעוצמה באמצעות מערכת ערכית, המהווה מסגרת בתוכה מתקיימת התנועה של הפרט המובהק, מתוך משמעת הנובעת ממשמעות.