מסר - הרעות של העידן החדש

לוהאריה | 13.04.2013

 

בעידן החדש הרעות הינה רעותם של הבוראים השותפים הפועלים בהרמוניה דינמית נטולת היקשרות הנובעת מקיימות, עצמאות שפע פנימי ואהבה.

הרעות הינה נטולת השוואה או תחרות ומבוססת על קיימות ושפע הנובע כמעיין המעניק לסביבותיו במחזורים על-סופיים של קבלה והנחלה, מתוך ההכרה כי כאשר אני צומח האחר מתפתח וכי תועלת הכלל והפרט שזורים כאחד.

זוהי הווייתם של בוראים שותפים המכירים בהיותם זרע כוכבים, נצחיים, שמהותם אור מתפתח בביטויים רבים ומגוונים.

אחווה ושותפות גורל, מחול התפתחותי של מהויות ייחודיות סינגולריות, הנובעות ופועמות מידיעת הלב המחברת לאמת משותפת, לאהבה קוסמית ולמאור פנים גבוה.

ברעות מתקיים מאור פנים שיש בו את התמיכה והגיבוי להתפתחות. מאור פנים שיש בו את האמפתיה ואת הלב הפתוח, לצד היעדר פשרה ומשיכה מתמדת אל האור.

ברעות של העידן החדש אנו מהווים מראות קריסטליות איש בעבור רעהו ובכך מאפשרים זה לזה להתפתח, מתוך ראיה שלמה שאין בה את "השטחים המתים" הנסתרים מעיננו. ראיה שלמה הנובעת מתנועה בשדה מאוחד וברעות של שונים ומגוונים המכסים סקאלה רחבה של אפשרויות.

הרעות של העידן החדש, הינה קליידוסקופ צבעוני של שונים ומגוונים, ייחודיים, מובהקים, המאוחדים סביב אהבה קוסמית ותבוניות חוקרת ומתפתחת בשדה מאוחד.

הרעות של העידן החדש מקיימת את הערך תוקף פעיל במאור פנים ומאפשרת כנות, שקיפות, ישירות, חסד חמלה אהבה ומאור פנים השזורים זה בזה בעוצמה רכה ובלתי מתפשרת.