מסר - היללהאר - מי האיש החפץ חיים

לוהאריה | 28.03.2013

hillhar' - Telure silo enda

שותפים יקרים,

נראה כי חלפו שנים מאז כתבתי. ואכן פעימות מהותיות עד מאוד נבעו ממרכז הרשת וביססו תנועה שיש בה את העצמת ההדהוד על המרחב.

השידורים אשר נובעים ממרכז הרשת ממשיכים לעסוק במעבר מעול לאור ומתניעים תודעה שיש בה את הבנת ההיסטוריה של המרחב דרך סיפור האבות והאימהות, 12 השבטים, יציאת מצרים והשליחים אשר ביקשו לבטא בעולם של ארץ את הברית שבין האלוהות לאנושות. ברית הסיוע לאנושות במסעה מעול לאור, בתהליך שיבה שיש בו את הערת הצפנים האלוהיים אשר נטמעו מקדמת דנא וזיקוק נתונים.

המידע השופך אור נוסף על עשרת הדברות, על סולם הערכים לעידן החדש ועל זיקוק הנתונים יפורסם בחלקים באתר ויועבר במפגש ההאצה שיערך באפריל תחת הכותרת: אמנת אור-כשדים-זרע כוכבים השב אל חרותו.

סודות הבריאה וצפני האלוהות, טמונים במטריצה של עולם ארץ מתוך רצון ואהבה להנחיל לאנושות את ההכרה בהיותה זרע כוכבים, מהות בין ממדית, שיש בה את יכולת הבריאה, ההשראה, ההשפעה, העצמאות, הקיימות והחופש.

במיוחד בעבור ימים מרגשים אלו הקלטנו כמוסה חדשה המגשרת עולמות וזמנים לכדי מעגל על-סופי של צפני קיימות, המבקשים להתעורר.

 

"...עליכם להבין, אותה אנושות מגוונת. עליכם להבין, לאותה אנושות פנים רבות.

ואתם הם אלה, המהווים את פניה הרבות של האנושות.

אתם הם אלה, המהווים את פניה המגוונות. וכאשר מהווים אתם פנים רבות ומגוונות, אשר יצרו את המפתח האבולוציוני, ואת ההתפתחות, נאמר של העל, הרי שניתן לכם להושיט ידיים אל אותם אלה בני אנוש באותה שפה מוכרת להם, ובכך לסייע בעדם לחצות את הסף.

מכיוון שיש ועליכם להבין, כאשר יוצרים אתם את ההתפתחות מאפשרים אתם לאחרים ליצור את ההתקדמות.

כאשר יוצרים אתם את ההדהוד המועצם, מאפשרים אתם לאחרים להעצים הדהודם.

כאשר יוצרים אתם, נאמר, את הביקור במשעולים חדשים של התפתחות, הרי שאותם משעולים מוכרים לכם, הינם כאלה בגדר מצוי וגלוי בעבור האחרים.

ובכך ראו עצמכם כחוקרים, ובכך ראו עצמכם כמגלי ארצות, ובכך ראו עצמכם כחלוצים, אשר מכירים היטב את המתכונת הקוסמית של התנועה ומבקשים לבטא אותה בעולם של ארץ, נאמר, במתכונתה החדשנית והמלאה..."

מועצות האלוהות הגבוהות דצמבר 2011

 

"...מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים

אוהב ימים לראות טוב.

נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מירמה

סור מרע, עשה טוב בקש שלום ורדפהו..." 

(תהילים)

 

שלכם באהבה, רצון והתפעמות
לוהאריה